fbpx

Vlada zagotovila 4,5 milijona evrov iz evropskega sklada za ureditev ljubljanske negovalne bolnišnice

V okviru projekta, ki bo v večini financiran s pomočjo evropskih sredstev je predvidena celovita notranja prenova stavbe (Foto: STA)

S pomočjo sredstev za okrevanje po epidemiji iz evropskega sklada vlada načrtuje prenovo stavbe Negovalne bolnišnice v UKC Ljubljana. Bolnišnica je predvsem namenjena bolnikom, ki potrebujejo podaljšanje neakutnega zdravljenja iz oddelkov UKC Ljubljana v smislu dodatne rehabilitacije in zdravstvene nege, preden se vrnejo v domače okolje. Bolnišnica je v tem trenutku le v delno funkcionalnem stanju, kriza s covid-19 pa je pokazala, kako nujno je imeti urejeno negovalno bolnišnico. “Z dodatnimi sredstvi bo zagotovljena opremljenost prostorov po standardih, zahtevanih za negovalne oddelke, ki morajo biti opremljeni s sodobnimi bolniškimi posteljami ter pripomočki za rehabilitacijo,” je pojasnila vlada.

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – SVRK so izdali odločitev o finančni podpori za projekt “Covid19 – Ureditev prostorov za pridobitev dodatnih kapacitet Negovalne bolnišnice Ljubljana”. Skupna višina sredstev za projekt, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za zdravje, znaša dobrih 5,6 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 4,5 milijona evrov. Gre za drugo naložbo iz pobude React-EU v okviru Instrumenta NextGenerationEU, instrumenta, ki je namenjen za okrevanje po epidemiji.

Objekt Negovalne bolnišnice Ljubljana je del pomembne javne zdravstvene infrastrukture, a je trenutno le delno v funkcionalnem stanju. V okviru projekta je predvidena celovita notranja prenova in posodobitev opreme, s tem pa izboljšanje delovnih in bivalnih pogojev za vse uporabnike bolnišnice. Zagotovljena bo urejenost in opremljenost prostorov po standardih, zahtevanih za negovalne oddelke, ki morajo biti opremljeni s sodobnimi bolniškimi posteljami ter pripomočki za fizioterapijo, rehabilitacijo in delovno terapijo. “Z dodatnimi sredstvi bo zagotovljena opremljenost prostorov po standardih, zahtevanih za negovalne oddelke, ki morajo biti opremljeni s sodobnimi bolniškimi posteljami ter pripomočki za rehabilitacijo,” je pojasnila vlada.

V kratkem bo sledila še potrditev naložbe v vrednosti 50 milijonov evrov za celovito prenovo stavbe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki bo trajala dve leti in pol, ter bo v okviru pobude React-EU največja naložba.

Zakaj je tako pomembna negovalna bolnišnica?
V UKC Ljubljana imajo vsak trenutek hospitaliziranih 60 pacientov, ki so v bolnišnici več kot štiri mesece. “To pomeni, da na letni ravni obravnavamo 180 takih pacientov. In to predstavlja velik problem, zlasti ob izbruhih gripe, ali takrat, ko je internistična prva pomoč prezasedena,” je pojasnil nekdanji direktor UKC Ljubljana in sedanji minister za zdravje še pred prihodom covida-19. Bolnike, ki nujno potrebujejo zdravljenje v bolnišnici, težko sprejmejo na oddelke, če so ti prezasedeni s pacienti, ki potrebujejo zgolj institucionalno varstvo z vidika nege. “Ker pa tovrstnih zmogljivosti ni in ker teh pacientov ni mogoče poslati v domačo oskrbo, so ti nastanjeni pri nas.”

Slika je simbolična (Foto: epa)

Negovalna bolnišnica je namenjena bolnikom, ki potrebujejo podaljšanje neakutnega zdravljenja iz oddelkov UKC Ljubljana v smislu dodatne rehabilitacije in zdravstvene nege kot pripravljalno obdobje za vrnitev nazaj v domače okolje oziroma v okolje doma starostnikov. Povprečje v Evropi je približno 0,5 postelje na tisoč prebivalcev, kar bi pomenilo, da bi območje širše Ljubljane, če klinični center pokriva 600 tisoč prebivalcev, potrebovalo negovalno bolnišnico s 300 negovalnimi posteljami.

Sara Rančigaj