Stojmenova v zadregi – njeno ministrstvo računalniško opremo kupilo za prizadete v poplavah že pred ujmo!

Datum:

Ste vedeli, da je ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki ga vodi ministrica Emilija Stojmenova Duh, kupilo računalniško opremo za prizadete v poplavah, poplave pa so Slovenijo prizadele šele nekaj tednov po objavi razpisa? Kdo je tu nor, se sprašujejo nekateri na družbenem omrežju X, drugi pa so mnenja, da se takšne bizarne javne razpise razpisuje, ko se bliža konec mandata.

Prav zato poslanci NSi zahtevajo sklic seje komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bi se seznanili z nakupom 13.000 prenosnih računalnikov, ki ga je v vrednosti nekaj manj kot 6,5 milijona evrov opravilo ministrstvo za digitalno preobrazbo. Da gre za sum negospodarne porabe javnih sredstev, je pojasnil poslanec NSi Aleksander Reberšek.

Ministrstvo je javno naročilo za nakup računalnikov objavilo julija, posel so si razdelile štiri dobaviteljske firme, a ni jasno, ali so računalniki po tehničnih karakteristikah sploh ustrezni, za kaj jih bodo uporabljali in ali jih sploh potrebujemo, je na novinarski konferenci dejal Reberšek. “Zdi se, da je bil razpis izpeljan brez jasnih ciljev, meril in kriterijev,” je nadaljeval in meni, da obstajajo resni sumi, da je šlo za netransparentno in neučinkovito porabo javnega denarja.

Pojasnila ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh, da bodo kupljeni računalniki namenjeni trem skupinam prebivalstva – to so ranljive skupine, ki jih bodo prejele prek mehanizma za brezplačno izposojo, vrtci in osnovne šole ter pravne osebe javnega prava, ki so jim nedavne poplave uničile oz. poškodovale računalniško opremo –, ga niso prepričala. “Izkazalo se namreč je, da nobena od teh skupin o nakupu računalnikov ni vedela ničesar,” je dejal.

Poplave so Slovenijo prizadele šele po objavi razpisa
Predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Gregor Pečan je denimo o nakupu računalnikov izvedel iz medijev, ministrstvo za izobraževanje je že lani šolam namenilo dva milijona evrov za nakup računalniške opreme, poplave pa so Slovenijo prizadele šele nekaj tednov po objavi razpisa, je dejal za Delo.

Predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan (Foto: STA)

Na seji bodo med drugim predlagali, naj jim ministrstvo za digitalno preobrazbo predloži natančno poročilo o izvedbi razpisa ter o njegovih ciljih, merilih in kriterijih. Želijo tudi natančen seznam prejemnikov računalnikov. “V tej vladi se preprosto ne ve, kdo pije in kdo plača. Nabavlja se 13.000 računalnikov in potem se sploh ne ve, komu bomo te računalnike razdelili, niti se ne ve, če je oprema tehnično ustrezna, porabi pa se 6,5 milijona evrov in potem se išče srečnega dobitnika,” je še dejal Reberšek.

Ministrstvo se zateka k izgovorom, da bi upravičilo potraten nakup zastarele opreme

Na ministrstvu za digitalno preobrazbo so se odzvali na zahtevo poslanske skupine NSi, naj zaradi suma negospodarne porabe o nakupu 13.000 prenosnih računalnikov za slabih 6,5 milijona evrov razpravlja komisija DZ za nadzor javnih financ. Kot so pojasnili, so računalniki primerljivi tistim, ki jih kupujejo za zaposlene v državni upravi.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je javno naročilo za nakup računalnikov objavilo 21. julija, razdeljeno je bilo na štiri sklope, uspešni pa so bili ponudniki Lancom, Unistar, Gambit trade in Acord-92. Na ta nekaj manj kot 6,5 milijona evrov vreden nakup je pred desetimi dnevi opozoril portal preiskovalno.si z zapisom, da gre za povprečne, če ne slabše in cenovno bolj ugodne prenosne računalnike, neprimerne za resno delo. Na ministrstvu so pisanje portala takoj zavrnili.

Včeraj je nakup računalnikov dodatno pojasnil državni sekretar na ministrstvu za digitalno preobrazbo Miroslav Kranjc. Objavo razpisa so načrtovali več mesecev, izpeljan pa je bil tako, da so dobili dovolj dobro opremo za veliko število upravičencev, vsekakor pa ne za vse, ki bi jo potrebovali, je povedal.

Zatrdil je, da so računalniki tehnično ustrezni. “Gre za računalnike, ki so primerljivi z računalniki, ki jih kupujemo za zaposlene v državni upravi,” je dejal.

Računalniki so po njegovih besedah namenjeni tistim, ki so do njih upravičeni na podlagi zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. Med drugim so to prejemniki varstvenega dodatka ali izredne denarne socialne pomoči, prejemniki otroškega dodatka do vključno šestega dohodkovnega razreda, otroci s potrebnimi posebnimi potrebami, invalidi in upokojenci z nizkimi pokojninami.

Vsi ti bodo imeli možnost brezplačne izposoje računalniške opreme, in sicer na podlagi poziva, ki ga bo objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Ker omenjenih 13.000 novih računalnikov po oceni ministrstva ne bo zadoščalo za vse upravičence, bodo skladu za izposojo računalniške opreme dodatno zagotovili tudi rabljene računalnike.

Poleg tega so v skladu z zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov med upravičence vključili pravne osebe javnega prava, prizadete v ujmi. Prijavilo se je 11 občin, ki so jim skupaj odobrili zamenjavo 39 računalnikov, je še povedal Kranjc.

P. J.

Sorodno

Zadnji prispevki