fbpx

Trump spet izpolnjuje obljube: obnovil bo ceste, mostove, predore, letališča, železnice …

Foto: epa/iStock

Kdo še ne pomni lanskega 9. novembra, ko je na ameriških predsedniških volitvah na presenečenje marsikoga slavil Donald Trump, ki je v svojem zmagovitem govoru obljubil, da bo kot novi predsednik poskrbel za to, da bo prišlo do obnove propadajoče infrastrukture v mestih, pri čemer je obljubil popravilo in obnovo ter gradnjo novih cest, mostov, tunelov, letališč, železnic, šol in bolnišnic ter dodal, da bo to ustvarilo milijone novih delovnih mest in prispevalo k večji gospodarski rasti, h konkurenčnosti na svetovnem trgu in k povišanju plač. V tem tednu je svojo obljubo tudi uresničil s podpisom izvršnega ukaza za obnovitev ameriške infrastrukture.  

V okviru procesa obnove infrastrukture se je Trump zavzel za modernizacijo obstoječega zastarelega sistema pri pridobivanju okoljevarstvenega dovoljenja, saj se številni projekti zaradi obremenitev, zamud in negotovosti za več let znajdejo na mrtvi točki, kar pa posledično prinaša znatne stroške za gospodarstvo. Dejstvo je, da je za pridobitev celostnega okoljevarstvenega dovoljenja za gradnjo kompleksnega avtocestnega projekta potrebnih 7 let. Po prepričanju Nacionalnega združenja strokovnjakov za varstvo okolja ena izmed agencij v povprečju potrebuje kar od 3,7 do 5 let za izdajo okoljevarstvene ocene. Ena izmed študij je pokazala, da povprečna 6-letna zamuda pri večjih infrastrukturnih projektih ameriško gospodarstvo stane več kot 3,7 bilijona ameriških dolarjev.

Proces dela bo postal bolj usklajen
Trumpov izvršni ukaz bo prispeval k večji učinkovitosti okoljevarstvenih ocen in dovoljenj, ki so nujno potrebni pri izvedbi večjih infrastrukturnih projektov. Na ta način bo trenutno neusklajeno delovanje agencij nadomestilo delo ene izmed vodilnih vladnih agencij, ki bo odločala o izdaji dovoljenja za večje infrastrukturne projekte na podlagi sodelovanja z relevantnimi zveznimi agencijami. Usklajen način delovanja bo omejen tudi s časovnim okvirom, kar bo pospešilo celoten proces in zmanjšalo trenutne zamude.

Foto: iStock

Trumpova administracija je napovedala, da bo ocenila celoten postopek izdajanja okoljevarstvenega dovoljenja in s tem poskrbela za to, da bo Svet za okoljsko kakovost razvil in implementiral akcijski načrt za izboljšanje izdajanja okoljskih ocen na vladni ravni. Ta bo zadolžen tudi za mediacijo v primeru nesoglasij pri izdaji okoljevarstvenih ocen, da ne bo prihajalo do tega, da bi se sprejemanje odločitve zavlačevalo zaradi birokratskih sporov. Urad za upravljanje in proračun OMB bo zadolžen za to, da bo dosežen cilj vlade glede modernizacije, in sicer, da bodo okoljevarstvene ocene sprejete v roku dveh let, pri čemer bo skrbel za to, da bodo agencije sprejele potrebne in ustrezne ukrepe za doseganje zastavljenih ciljev.

Foto: YouTube

Agencije bodo prisiljene v spremembo strateških načrtov
Agencije bodo tako morale spremeniti svoje strateške načrte, da bodo vanje vključile cilje za izboljšanje izdajanja okoljevarstvenih ocen in dovoljenj. Uradniki agencije bodo odgovorni za prikaz izboljšav v skladu z navodili, ki jih bo pripravil OMB. Ta bo vzpostavil sistem odgovornosti za uspešnost in bo poskrbel za ocenjevanje vsake izmed agencij pri implementaciji Trumpovega izvršnega ukaza. Slaba uspešnost bo upoštevana pri oblikovanju njihovega proračuna, mogoča pa je tudi naložitev kazni. Prav tako bodo agencije odgovorne za implementacijo najboljših praks, ki dokazano izboljšujejo oblikovanje okoljevarstvenih ocen. Sprejeti izvršni ukaz več kot jasno kaže na to, da bo na zaščiti okolja velik poudarek, ta pa bo uresničena brez nepotrebnih neučinkovitosti, ki zavirajo uresničitev infrastrukturnih projektov po celotnih ZDA.

Foto: iStock

Področje infrastrukture prioritetno obarvano
Trump se je odločil, da bo gradil na temeljih zadnjih uspehov. S pomočjo obnove Amerike bo poskrbel za to, da bo področje infrastrukture prioritetno obravnavano. Ameriški predsednik je razkril, da bo do razvoja naftnega sektorja in zemeljskega plina v ZDA prišlo tako, da se bo izboljšal dostop do virov in infrastrukture, kar je nujno potrebno za njuno trženje. Trump je potrdil gradnjo naftovodov Keystone XL in Dakota Access, kar bo po ocenah prineslo več kot 42.000 služb in zaslužek v vrednosti 2 milijard ameriških dolarjev. V izvršnem ukazu se je Trump zavzel za to, da bodo delo na obeh izvajali ameriški delavci, pri gradnji pa bo povsod, kjer je izvedljivo, uporabljeno ameriško jeklo.

Foto: iStock

Foto: epa

Pozabljeni ne bodo niti podeželski predeli
200 milijard ameriških dolarjev je Trump namenil v proračun kot del infrastrukturnega investicijskega načrta v višini bilijona ameriških dolarjev. Podeželski predeli Amerike bodo prejeli subvencije za obnovo dotrajanih mostov, cest in plovnih poti. Denarno injekcijo bodo prav tako prejela tudi mesta in zvezne države z namenom, da spodbudijo investiranje v svojo lastno infrastrukturo, in sicer predvsem v obnovo dotrajanih mostov, cest in plovnih poti. Vlada se bo umaknila s poti, da bodo lahko države ali lokalne oblasti sledile svojim edinstvenim izzivom.

Trump se je v 200 dneh vladanja med drugim izkazal z odločno kampanjo, usmerjeno proti teroristični skupini Islamska država, prispeval je k zmanjšanju nezakonitih prestopov in transseksualnim posameznikom onemogočil, da bi služili v kakršnikoli vojaški zmogljivosti ameriške vojske, zdaj pa se je lotil infrastrukture, ki bo vsekakor prispevala h krepitvi ameriškega gospodarstva in posledično k večjemu številu delovnih mest, kar mu bodo težko v slabo očitali njegovi nasprotniki.

N. Ž.