fbpx

Javnomnenjska raziskava: SDS ostaja na vrhu, SMC skokovito padla iz vodilne trojice, Cerarjevi vladi nenaklonjena več kot polovica

(Foto: STA)

Če bi bile volitve letos, bi prepričljivo slavila Janševa SDS, ki zanesljivo že 6 mesecev zapored ohranja podporo nad 25 %, z relativno velikim zaostankom sledita Židanova SD in NSi Ljudmile Novak, medtem ko je podpora vladajoči Cerarjevi SMC skokovito padla. Vladno koalicijo SMC, DeSUS in SD podpira le dobra tretjina državljank in državljanov, medtem ko je bistveno več kot polovica ljudstva prepričana, da Cerarjeva vlada ni upravičila pričakovanj.

Največja opozicijska stranka SDS svojo podporo ohranja na visokem nivoju (julij 27,2 %; avgust 25,6 %) in ima tako zanesljivo prednost pred vsemi zasledovalkami. SD je ohranila 2. mesto, a je njena podpora padla za 3,1 odstotne točke (julij 19,5 %; avgust 16,4 %). Na 3. mesto se je prebila NSi, ki je svojo podporo dvignila za 5,5 odstotne točke (julij 6 %, avgust 11,5 %). Na 4. mestu je SMC, ki ima nižjo podporo za 8,1 odstotne točke (julij 17,9 %; avgust 9,8 %). Razmerje moči med vodilnimi se je tako nekoliko spremenilo, SMC je namreč izpadla iz vodilne trojice, medtem ko se je tja uvrstila NSi.

Pregled demografskih podatkov javnomnenjske raziskave
Povprečna starost anketirancev je 50,1 leta, anketiranci so z območja celotne Slovenije – največ, dobra petina vprašanih, iz osrednjeslovenske regije. Največ anketirancev, in sicer 39,8 %, je iz najstarejše starostne skupine (55 let ali več), iz srednje starostne skupine (35–54 let) jih je 37,5 % in 22,7 % iz najmlajše starostne skupine (18–34 let). Največ anketirancev je z dokončano srednjo šolo (31,2 %), sledijo tisti z zaključeno ali nezaključeno osnovno šolo (25,1 %), 28 % anketirancev ima poklicno šolo, 15,7 % pa ima dokončano višjo, visoko šolo ali več.

Anketa je bila izvedena v obdobju od 9. avgusta do 11. avgusta 2017 na vzorcu 725 anketirancev (od tega  50,9 % žensk), in jo je izvajalo podjetje za tržne in javnomnenjske raziskave Parsifal SC. Šlo je za telefonsko anketo, okvir vzorčenja pa zajema telefonski imenik (80 % mobilno omrežje in 20 % stacionarno omrežje). Anketa je merila podporo aktualni Vladi RS in razmerje moči med političnimi strankami.

(Vir: Parsifal SC)

Še vedno velika večina s Cerarjevo vlado nezadovoljna
Za več kot polovico anketirancev (53,8 %) vlada Mira Cerarja ni upravičila pričakovanj, medtem ko 38 % volivcev meni, da so pričakovanja izpolnjena, ob tem pa 8,3 % volivcev ostaja neodločenih.

Z delom koalicije SMC–DeSUS–SD so najbolj nezadovoljni mladi (18–34 let), s 55,2 %, medtem ko vlado najbolj podpirajo v najstarejši starostni skupini (55 let in več), s 40,9 %. Glede na izobrazbeno strukturo so nad koalicijo Cerar–Erjavec–Židan najbolj razočarani tisti z visoko, višjo ali več izobrazbo, z 58 %, medtem ko vlado najbolj podpirajo tisti s srednjo izobrazbo, s 40,9 %.

(Vir: Parsifal SC)

Velika večina z delom koalicije SMC, DeSUS in SD še vedno nezadovoljna
Podpora Cerarjevi vladi se je v zadnjem mesecu povečala za 3,6 odstotne točke (julij 34,4 %; avgust 38 %), hkrati pa nezadovoljstvo z delom vlade ostaja krepko čez polovico (53,8 %). Graf nihanja podpore Vladi RS kaže, da se podpora v zadnjih mesecih povečuje, a je še vedno nizka in se praviloma giblje med četrtino in tretjino.

Prof. dr. Matej Makarovič (photo: STA).

Prof. dr. Matej Makarovič: Podpora vladi je nekoliko višja kot v prejšnjih mesecih, kar lahko verjetno pripišem odsotnosti kakšnih bistvenih notranjepolitičnih dogajanj v teh poletnih mesecih. Vendar je za sklepanje, da se podpora vladi tudi dolgoročno kaj izboljšuje, še veliko prezgodaj. Na bolj realno sliko lahko računamo jeseni, ko bo slovenska politika zagotovo spet živahnejša.”

Opomba: Od tu dalje z L označujemo stranko Združena levica Luke Meseca, z ZL pa Združeno levico – Demokratično stranko dela Francija Žnidaršiča. (Vir: Parsifal SC)

SDS ostaja na vrhu, SMC zunaj vodilne trojice
Če bi bile letos predčasne volitve, bi največ prebivalcev Slovenije volilo SDS (16,8 %), sledita SD (10,8 %) in NSi (7,6 %), medtem ko je na 4. mesto padla vladajoča SMC (6,5 %). Velik del vprašanih je neopredeljenih, izmed teh jih je največ neodločenih (18,2 %), medtem ko 12,3 % vprašanih ne bi volilo nobene stranke. Na volitve jih ne bi šlo 3,2 %. Morebitno novo stranko oz. stranko, ki v anketi ni navedena, pa bi volilo 0,7 % vprašanih.

Na podlagi izobrazbe ima vodilna SDS najvišjo podporo med tistimi s poklicno izobrazbo (19,7 %), drugouvrščeno SD najbolj podirajo tisti s višjo, visoko ali več izobrazbo (14,3 %), medtem ko ima tretja NSi največjo podporo med tistimi z osnovno ali nižjo izobrazbo (10 %).

Janševa SDS najbolj priljubljena v vseh starostnih skupinah
Janševa SDS ima največjo podporo med mladimi (18–34 let), z 20,9 %, medtem ko drugouvrščeno Židanovo SD (11,8 %) in NSi Ljudmile Novak (10,8 %) najbolj podpirajo v najstarejši starostni skupini (55 let in več), ne glede na to ima tudi v tej starostni skupini SDS najvišjo podporo (18,8 %), ki je za 7 odstotnih točk višja od SD in 8 odstotnih točk od NSi. Slovenska demokratska stranka ima na podlagi starostne strukture najvišjo podporo v vseh kategorijah. 

(Vir: Parsifal SC)

1. SDS, 2. SD, 3. NSi
Med opredeljenimi je razmerje moči naslednje: prva je Slovenska demokratska stranka – SDS (25,6 %), drugi so Socialni demokrati – SD (16,4 %), na tretje mesto pa se je povzpela Nova Slovenija – krščanski demokrati – NSi (11,5 %). Cerarjeva SMC je padla na 4. mesto in bi prejela 9,8 % glasov. Od obstoječih parlamentarnih strank bi se v hram demokracije ponovno uvrstil Erjavčev DeSUS (9,3 %), Mesečeva Levica (7,2 %). Parlamentarni prag bi ponovno prestopili Jelinčičeva Slovenska nacionalna stranka – SNS (6,1 %) in Zidanškova Slovenska ljudska stranka – SLS (4,6 %).

Za las bi zunaj Državnega zbora RS ostal Primčev Glas za otroke in družine – GOD (3,4 %), nekoliko več bi zmanjkalo Kanglerjevi Novi ljudski stranki Slovenije – NLS (1,8 %). Sledijo Združena levica – Demokratična stranka dela (1,9 %), liberalna stranka Prstan (0,7 %) in Gibanje “Druga priložnost, tvoja prihodnost” (0,5 %). Iz Državnega zbora RS pa bi izpadlo propadlo Zavezništvo Alenke Bratušek (1,4 %).

Podpora SDS je v primerjavi s prejšnjim mesecem nižja, enako velja za SD, SMC in L, medtem ko je porast mogoče zaznati pri manjših strankah. Omenjeni odstotki so izračunani le na odgovorih opredeljenih volivcev. (Vir: Parsifal SC)

Največja opozicijska stranka – Slovenska demokratska stranka ima še vedno zanesljivo prednost pred vsemi zasledovalkami, in sicer pred Socialnimi demokrati 9,2 odstotne točke in pred, po novem, tretjeuvrščeno NSi 14,1 odstotne točke. Pred Cerarjevo SMC, ki je padla na 4. mesto, pa Janševa SDS vodi za 15,8 odstotne točke.

SDS že pol leta s podporo nad 25 %, sledijo SD, NSi in SMC
Slovenska demokratska stranka že 6 mesecev ohranja visoko priljubljenost, ki znaša okoli 30 % oz. kontinuirano nad 25 % (julij 27,2 %; avgust 25,6 %) in ima tako bistveno višjo podporo od drugih strank na slovenskem političnem parketu. Podpora drugouvrščeni SD je padla za 3,1 odstotne točke (julij 19,5 %; avgust 16,4 %). NSi, ki se je uvrstila na 3. mesto, je svojo podporo povečala za 5,5 odstotne točke (julij 6 %, avgust 11,5 %). Na 4. mestu je SMC, ki ima nižjo podporo za 8,1 odstotne točke (julij 17,9 %; avgust 9,8 %).

Prof. dr. Matej Makarovič: Prvo mesto SDS in precejšen delež neopredeljenih sta že praktično konstanti. Posebnost je po eni strani določena koncentracija glasov pri SD, ki jo lahko pripišemo dejstvu, da volivci levice vse manj računajo tako na SMC kot tudi na neko drugo relevantno novo stranko na levici. Po drugi strani pa lahko opazimo tudi določeno rast podpore za bolj ekstremne stranke tako na levi kot na desni, kar je vidno iz relativno visoke podpore Združeni levici in Slovenski nacionalni stranki. Tretja pomembna ugotovitev pa je tudi porazdeljenost glasov med relativno veliko število strank, saj bi lahko v primeru volitev na vstop v parlament realno računalo kar osem strank.”

Jure Ferjan