V nekaj letih ukinili kar 402 volišč, predvsem na podeželju!

Datum:

Ukinitev več kot 400 volilnih mest oziroma volišč, predvsem na podeležju, izrazito povečanje udeležbe na predčasnem glasovanju, predvsem v Ljubljani, vprašljiv neodvisen nadzor nad glasovnicami iz predčasnih volitev, vprašljiv računalniški program Državne volilne komisije. To so poglavitne ugotovitve, ki nakazujejo, da so rezultati vsakokratnih volitev v Sloveniji močno dvomljivi.

Od leta 2011 je bilo v Sloveniji ukinjenih 402 volilnih mest oziroma volišč. Največ volišč so ukinjali na podeželju, kjer je dostopnost do volišč že po naravi slabša kot v urbanih naseljih. Največ, kar 28 od 69 volišč jih je bilo ukinjenih v volilnem okraju Šmarje pri Jelšah, kjer je posledično danes volilna udeležba najnižja v državi. Volišča so se tekom let ukinjala predvsem v tistih volilnih okrajih, kjer SDS dosega dobre rezultate.

Nadalje se je v zadnjem obdobju zelo povečala udeležba na predčasnem glasovanju. Ta se je več kot podvojila.

Dejstvo je tudi, da je neodvisen nadzor nad glasovnicami iz predčasnih volitev zelo vprašljiv, posebno na voliščih v Ljubljani, kjer je volilna udeležba na teh volitvah najvišja. Hkrati se glasovnice, oddane na predčasnih volitvah, ki potekajo v torek, sredo in četrtek, štejejo šele po nekaj dneh in ne vsak dan posebej.

Vprašljiv je tudi računalniški program Državne volilne komisije, saj v volilnem procesu ni vgrajenega instrumenta, ki bi predstavnikom list, ki sodelujejo na volitvah, omogočal vpogled v delovanje programa, ki beleži vnesene volilne glasove in računa mandate. Obstaja tudi možnost manipulacij v smislu računalniškega dodajanja ali odvzema glasov strankam, ki so tik pod ali tik nad pragom za izvolitev.

Hkrati nista javno znana niti podjetje, ki je računalniški program izdelalo, niti imena oseb oziroma administratorjev, ki ga vzdržujejo oziroma z njim upravljajo.

Vse to so poglavitni razlogi, da je Svet Slovenske demokratske stranke na včerajšnji seji sprejel Resolucijo o pogojih za zagotovitev poštenih in demokratičnih volitev v Sloveniji, s katero zahtevajo, da:

  1. Okrajne volilne komisije ponovno vzpostavijo volišča v krajih, kjer so bila od leta 2011 dalje ukinjena;
  2. Državna volilna komisija odredi okrajnim volilnim komisijam sprotno štetje glasov na predčasnem glasovanju ter sestavo delnega zapisnika za vsak dan predčasnega glasovanja posebej. Lahko se tudi določi, da se vsebine delnega zapisnika ne objavi;
  3. Državna volilna komisija nemudoma javno objavi podatke o avtorstvu oziroma lastništvu računalniškega programa, ki se uporablja za beleženje in seštevanje glasov oziroma rezultatov iz posameznih volišč in za izračun mandatov ter imena odgovornih oseb za vzdrževanje in administriranje programa;
  4. Državna volilna komisija omogoči neodvisno zunanjo revizijo računalniškega programa, ki se uporablja za beleženje in seštevanje glasov oziroma rezultatov iz posameznih volišč in za izračun mandatov, ki mora biti opravljena najkasneje do 20. maja 2024 ter javno objavljena.

Slovenska demokratska stranka je doslej že večkrat zahtevala podatke o računalniškem programu, bila je tudi kritična do ukinitve posameznih volišč, saj so bila ta ukinjena predvsem v okrajih, kjer SDS dosega dobre rezultate. Pri tem so naleteli na gluha ušesa, zato so včeraj sprejeli posebno resolucijo.

Člane Državne volilne komisije, Volilnih komisij volilnih enot, Okrajnih volilnih komisij, ki so bili v te organe predlagani s strani SDS, ter poslansko skupino SDS so pozvali, da nemudoma sprožijo postopke za uresničitev zahtev iz te resolucije.

Poslanci SDS v državnem zboru, ki sodelujejo v delegaciji za Parlamentarno skupščino Sveta Evrope, pristojni organ za spremljanje in nadzor volitev Sveta Evrope pa naj obvestijo o pomanjkljivostih pri izvedbi in nadzoru volitev v Sloveniji ter o zahtevah iz te resolucije.

Nadalje naj poslanci SDS v Evropskem parlamentu prav tako obvestijo pristojne institucije EU o pomanjkljivostih pri izvedbi in nadzoru volitev v Sloveniji ter o zahtevah iz te resolucije.

Podatki o predčasnem glasovanju so naslednji:

Po seji Sveta Slovenske demokratske stranke, Ljubljana, 19. april 2024 (vir: PS SDS, omrežje X)

Resolucija je dostopna na povezavi: Svet SDS o nepošteni izvedbi volitev 

Moja Dolenjska

Sorodno

Zadnji prispevki

[Video] Tina Gaber kljub Golobovim zagotovilom promovirala drago restavracijo

Spremljevalka predsednika vlade Tina Gaber je pričela znova oglaševati...