Vlada pripravila zakon o dimnikarski storitvi, ki monopolizira večje družbe, majhne pa uničuje

Datum:

Dosedanji zakon je bilo treba ali podaljšati ali spremeniti, ker se časovno izteka. Vlada je pripravila zakon, ki omogoča izbiro izvajalca dimnikarskih storitev in namesto koncesij uvaja licenčni sistem, za katerega bodo skrbele občine. Pripravili so maksimirano ceno, znotraj katere bi se cene oblikovale na trgu. Opozicija opozarja, da v zakonu niso upoštevali Računskega sodišča, prav tako pa bo zakon diskriminatoren do podeželja v primerjavi z večjimi mesti.

Iz razprave je bilo očitno, da le ne gre za tolikšno usklajenost med uporabniki in izvajalci, če sta prezrti obe najpomembnejši zbornici ter stroka. Po drugi strani je očitno, da bo to področje prepuščeno velikim izvajalcem z delavci brez strokovnih znanj in da bo podeželje verjetno diskirminatorno obravnavano.

Po mnenju ministrice Irene Majcen so uskladili potrebe izvajalcev in uporabnikov, pridobiti nameravajo natančne podatke o kurilnih napravah. Uporabniki bodo sedaj sami odgovorni za kurilno napravo, ne pa koncesionar. Majcnova je povedala, da verjetno ne bodo doseženi standardi za kjotski sporazum, čemur se bo morala prilagoditi predvsem industrija, velik delež onesnaženosti prispeva tudi promet, ki predstavlja nenehno onesnaževanje.

Za tržno postavljanje cen
V Nsi se strinjajo se z možnostjo izbire dimnikarja, vendar obračunavanje potnih stroškov pomeni možnost za zvišanje cen na tem področju, predvsem ljudem, ki živijo izven centrov in mest. V NSi želijo, da se cene regulirajo na trgu in opozarjajo, da bo po mnenju zakonodajne službe zakon na US spoznan za neskladnega z ustavo; prinaša tudi konflikt interesov izvajalcev.

Zakon predstavlja visoko stopnjo tveganja
“Koalicija vedno očita opoziciji, da pripravljajo nesistemske zakone, sedaj pa so sami pripravili takšen zakon, niti stroki niso prisluhnili, da bi poiskali optimalne rešitve,” opozarja poslanec Bojan Dobvšek, ki je predstavil izsledke stroke, da se zakon ne bo mogel izvajati, ker se obveznosti prelaga na uporabnika, kar je zaradi problema varnosti neprimerno. Izrekel je še pomisleke glede doseganja okoljskih standardov, če bo sistem nepregleden. Prav tako ni jasno, če bo nadzor inšpekcije ustrezen. Ta zakon prinaša visoko stopnjo tveganja in znižanje okoljskih standardov, zato ga ne bodo podprli.


Poslanec SDS Tomaž Lisec meni, da bo zakon prinesel slabše rezultate, kar tudi utemelji:
– koncesijski sistem ni popoln, vendar meni, da je boljši od licenčnega. Računsko sodišče je podalo mnenje, da je bil dosedanji sistem slab, a ravno največji dolžniki so predlagatelji novega sistema, kar bo še bolj zameglilo sistem;
– na izvajanje tega zakona niso pripravljeni izvajalci, uporabniki in niti država. Zakonodajno-pravna služba je raztrgala zakon, ki je prišel v DZ, a SMC vztraja, da je dober. Obrtna in Gospodarska zbornica ter uporabniki so proti temu zakonu. Zakon bo sankcioniral male uporabnike kurilnih naprav, na to se bodo prisesali promotorji dodatnega izobraževanja ter upravne službe, ki bodo delile licence;
– Vlada je zgrešila v osnovi, saj ni primerjalne analize; lahko se zgodi, da bodo podzakonski akti uničili še tisto, kar je v tem zakonu dobrega;
– kako bo ministrstvo zagotovilo, da bodo ljudje usposobljeni za to dejavnost;
– imeli bomo prosti trg za izvajalce, a bo še vedno javna gospodarska služba, zato bo prišlo do neenakosti za tiste uporabnike, ki živijo izven mest, saj bo za oddaljene kraje treba plačati več;
–  ljudje s podeželja bodo prisiljeni plačati potne stroške, kar bo vplivalo na višanje cene storitve;
– inšpektorjev bo 8, kar bo omogočilo slabo izvajanje nadzora;
– v pol leta se bodo ljudje morali odločati, katerega dimnikarja bodo izbrali;
– MOP bo s tem uničilo še zadnje izvajalce te storitve v zadnjih 5 letih smo skoraj popolnoma uničili dimnikarsko stroko (imamo manj kot 5 mojstrov!);
– kdo se bo ukvarjal z dimnikarskimi storitvami? Tisti, ki zaposlujejo ljudi iz Romunije in Bolgarije, ki imajo dvomljivo izobrazbo, kdo bo odgovoren;
– slabi dimnikarji bodo s pomočjo uradnikov na MOP delali po svoje, dobre izvajalce so že uničili;
– ta rešitev lahko monopolizira 34 velike družbe; zakon je nesistemski, netransparenten in ima veliko pravne praznine.


Levica za regulacijo trga in dražje storitve
V SMC menijo, da regulacije cen ni mogoče prepustiti zgolj trgu, saj imajo izvajalci že zagotovljene uporabnike zaradi obveznega čiščenja kurilnih naprav, zato je država zaščitila uporabnike s postavitvijo maksimirane cene. Zorčič pravi, da pričakujejo, da ne bodo dimnikarji računali potnih stroškov pri krajevni oddaljenosti, če se bodo primerno organizirali in imeli dimnikarje v drugih regijah ali če se bodo obnašali poslovno in sklepali pogodbe za daljše obdobje.

Bojan Krajnc, SMC zagovarja dolžnosti lastnika kurilne naprave in povsem zavrača možnost, da  bodo dimnikarske službe v mestih lepo živele, ostale pa bodo propadle, z argumentom, da se lahko dimnikarske družbe organizirane na različnih področjih Slovenije, zato se ne bojijo, da bi cene storitev narasle.

Zakon ne bo prizanesel podeželju
Nepovezani poslanec Zvonko Lah zakona ne bo podprl, ker je gospodarska javna služba postala tržna dejavnost. Zakon zavezuje predvsem uporabnike, poslanec Lah pa je opozoril na podeželje, kjer je vedno večja revščina, na kmetijah je tudi več kurilnih naprav, ki jih nihče ne bo pregledoval. Do sedaj je bilo za to posrkbljeno tudi s pomočjo gasilcev. Izrazil je nestrinjanje, saj bodo dimnikarji v mestih krasno živeli, pregledovali bodo tudi prezračevale naprave in lepo zaslužili, na podeželju pa bodo dimnikarji opuščali svojo dejavnost, ker bo vse predrago. Boji se, da se bo ta dejavnost slabo opravljana v konkretnih okoliščinah.

Ljubo Žnidar – SDS: Zakon je nejasen in nenatančen – sledilo bo preveč amandmajev. Sprašuje se, kako bo izvajan sistem nadzora ter izrazil pomislek, da bo to potekalo kot pri drugih zakonih, ki so sicer dobro napisani, a slabo izvajani. Sprašuje se, zakaj niso upoštevana mnenja Računskega sodišča o nepravilnostih na tem področju, saj ni ukrepov, ki bi onemogočali slabe koncesionarje. Zdi se, da je stalna praksa te vlade, da se požvižgajo na opažanja Računskega sodišča, namesto da jih upoštevali.

A. B.

Sorodno

Zadnji prispevki

[Video] Nov vojaški uspeh ukrajinskih sil – uničena ruska ladja

Ukrajinske sile so ponoči uničile rusko vojaško ladjo Sergej...

Podpišite peticijo proti postavitvi novih azilnih domov!

Vlada Roberta Goloba je prejšnji teden sklenila, da bo...

[Video] Čudovita novica – deček z redko boleznijo dosegel veliko zmago

8-letni Matjaž ima redko bolezen, imenovano "kongenitalni miastenični sindrom",...