Vlada včeraj sprejela vrsto odlokov, s katerimi zaostruje boj proti virusu COVID-19: od razkuževanja večstanovanjskih hiš do selektivnega nakupovanja v trgovinah

Datum:

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo, t.i. zakonski #protiKoronapaket #PKP1. Vlada je kot enega od ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije novega koronavirusa sprejela tudi Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb. Sprejela je tudi spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki narekujejo, da nakup v času od 8.00 do 10.00 ure lahko opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice). Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času.

Vlada sprejela predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo, t.i. zakonski #protiKoronapaket #PKP1.

V skladu s 143. členom Poslovnika državnega zbora Vlada Republike Slovenije predlaga, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku, da bi se omilile posledice oziroma zmanjšali negativni učinki epidemije COVID-19 za državljane in gospodarstvo za čas od uveljavitve zakona do 31. maja 2020. Vsi v predlogu zakona predvideni ukrepi so nujni, saj je treba nemudoma zagotoviti sredstva za izvajanje ukrepov pri zajezitvi, obvladovanju in preprečevanju širjenja epidemije.

Glavni cilj predloga zakona je omiliti posledice virusa COVID-19 za državljane ter gospodarstvo z ukrepi na različnih področjih. Specifični cilji predlaganih ukrepov so ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej najbolj ogroženih zaradi virusa COVID-19, izredna pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij, pomoč znanstveno raziskovalnim projektom za boj z epidemijo virusa COVID-19, znižanje sejnin in funkcionarskih plač na državni ravni, oprostitev plačila storitev distribucije in pomoč kmetijstvu.

Sprejete ukrepe bodo na jutrišnji novinarski konferenci (ob 17. uri) podrobneje predstavili predsednik vlade Janez Janša, podpredsednica vlade in ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec, podpredsednik vlade in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in podpredsednik vlade in minister za obrambo Matej Tonin.

Vlada izdala odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb

Vlada je na današnji seji kot enega od ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije novega koronavirusa izdala Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb. Odlok določa obvezno razkuževanje opreme v skupnih prostorih v ali ob večstanovanjski stavbi najmanj dvakrat dnevno. Pogostost razkuževanja je odvisna od števila posameznikov, ki živijo v večstanovanjski stavbi. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Pripadniki posnebne enote španske vojske skrbijo za dezinfekcijo doma za ostarele (foto: EPA)

Še zlasti se mora najmanj dvakrat dnevno razkuževati:

  • kljuke na vhodu v večstanovanjsko stavbo,
  • ograje v večstanovanjski stavbi,
  • stikala za upravljanje in kabine dvigala,
  • stikala v skupnih prostorih večstanovanjske stavbe,
  • oprijemala in druga oprema, kjer je mogoče ob redni uporabi pričakovati več stikov rok s površinami.

Poleg tega se mora na vidnem mestu pred vstopom v dvigalo namestiti opozorilo: “Uporaba dvigala predstavlja tveganje za prenos okužbe COVID-19, zato kabino dvigala uporabljajte posamično. Po uporabi stikal za upravljanje dvigala se ne dotikajte oči, nosu ali ust ter si umijte roke.”

Upravniki večstanovanjskih stavb morajo poskrbeti, da se najmanj dvakrat dnevno organizira razkuževanje opreme. Razkuževanje izvede upravnik ali tretja oseba po izboru upravnika ali etažni lastniki, če upravnik nima dovolj zaposlenih, ali lastniki v večstanovanjski stavbi, v kateri nimajo upravnika.

Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom

Vlada je sprejela Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20 in 32/20) se v 2.a členu drugi  odstavek spremeni tako, da se glasi: “(2) Nakup v času od 8.00 do 10.00 ure lahko opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice). Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času.”

Z omejitvijo časa posebej za ranljive skupine od 8.00 do 10.00 ure se želi to ranljivo skupino dodatno zaščiti tako, da se jo loči od ostale skupine potrošnikov.

Ta odlok začne veljati 30. marca 2020.

Vlada izdala Odlok o začasni prepovedi opravljanja zračnega prevoza v Republiki Sloveniji

Zaradi zajezitve širjenja virusa SARS-CoV-2 in s tem povezanega vpliva na varovanje javnega zdravja ljudi in varnosti premoženja je Vlada Republike Slovenije dne 17. 3. 2020 sprejela Odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 26/20). Odlok začasno prepoveduje opravljanje mednarodnega zračnega prevoza potnikov iz vseh držav v Republiko Slovenijo, tudi znotraj Evropske unije.

  1. člen Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti med drugim določa, da lahko država članica zavrne, omeji ali uvede pogoje za uresničevanje prometnih pravic, da razreši nenadne kratkotrajne težave, ki nastanejo zaradi nepredvidljivih in neizogibnih okoliščin za največ 14 dni. Nadalje 21. člen navedene uredbe določa, če težave, ki zahtevajo take ukrepe trajajo dlje kot 14 dni, država članica o tem obvesti Komisijo in druge države članice ter lahko, v soglasju s Komisijo, določen ukrep podaljša še za največ 14 dni.

Ker je rok iz navedenega odloka Vlade Republike Slovenije, določen skladno z uredbo, potekel, je potrebno zaradi nadaljevanja ukrepov za zajezitev širjenja virusa, trajanje omejitev mednarodnega zračnega prevoza potnikov podaljšati.

Glede na navedeno Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da prepovedi sprejete na podlagi odredbe ministra za zdravje, izpolnjujejo kriterij sorazmernosti kot zahteva 21. člen prej navedene uredbe, saj se nanaša zgolj na opravljanje mednarodnega rednega in posebnega (čarterskega) prevoza potnikov ter letenje zrakoplovov splošnega letalstva, ne velja pa za tovor in/ali pošto ter državne lete, upoštevaje sprejete ukrepe za obvladovanje epidemiološkega izrednega stanja glede zajezitve širjenja COVID-19 posameznih držav članic EU.

Sorodno

Zadnji prispevki

[Video] Tina Gaber kljub Golobovim zagotovilom promovirala drago restavracijo

Spremljevalka predsednika vlade Tina Gaber je pričela znova oglaševati...