Vlada zagotovila 500 tisoč hitrih antigenskih testov! Po pogajanjih izhodiščno ceno s 5,5 evrov za test znižali na manj kot 2 evra!

Datum:

Ministrstvo za zdravje je izvedlo ponovni postopek javnega naročanja za javno naročilo “Nakup hitrih antigenskih testov (HAGT) za diagnostiko COVID-19 (II.)”. Za nakup okrog 500 tisoč hitrih antigenskih testov so izbrali družbo Majbert Pharm, ki je ponudila najcenejšo ponudbo in sicer 1,982 evra z DDV za test. Prva delna dobava hitrih testov bo v skladu s pogodbo izvedena že v ponedeljek.

Javno naročanje je potekalo po enakem postopku, s pogajanji brez predhodne objave na podlagi č) točke prvega odstavka 46. člena Zakona o javnem naročanju. K oddaji ponudbe je bilo 11. decembra povabljenih 42 ponudnikov (na elektronski način, preko portala e-JN), med katerimi so bilo tudi vsi ponudniki, povabljeni k oddaji ponudbe v prejšnjem postopku.

Okvirna količina 500 tisoč hitrih antigenskih testov (HAGT), ki bo nabavljena, je ostala nespremenjena. Eden od pogojev je bil, da cena enega hitrega antigenskega testa ne sme presegati 5,50 EUR z DDV.  Ponudbe je oddalo 16 ponudnikov, sporočajo iz ministrstva. Ob oddaji ponudbe so bili ponudniki dolžni predložiti tudi vzorce za ponujene teste. Od 16-tih ponudnikov je vzorce predložilo 13 ponudnikov.

Štirje vzorci so bili ustrezni

Štirje vzorci so bili taki, ki so po pregledu prejetih ponudb in predloženih vzorcev, ustrezali zahtevanim tehničnim specifikacijam. Vsi štirje izpolnjujejo tudi pogoj, da ima test že odmerjen ekstrakcijski pufer v vsaki ekstrakcijski epruveti za analizo posameznega vzorca s priloženima negativno in pozitivno kontrolo za izvedbo notranje kontrole kakovosti. Ponudbe vseh štirih ponudnikov so izpolnjevale tudi vse ostale zahteve iz dokumentacije, zato so bili ti ponudniki 15. decembra 2020 povabljeni na pogajanja. Pogajanja so bila izvedena na elektronski način preko portala e-JN, tako da so bili ponudniki pozvani, da podajo novo, končno ponudbeno ceno v roku do 16. decembra 2020 do 11:00 ure.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Po izvedenih pogajanjih so v sredo na ministrstvu sprejeli odločitev, da javno naročilo za nakup hitrih testov (HAGT) odda ponudniku MAJBERT Pharm d.o.o., katerega ponudba je najugodnejša, cena za en test je najnižja in znaša 1,9820 EUR z DDV. V skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, je bila odločitev o oddaji že odposlana vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbo. Vročitev ponudniku MAJBERT Pharm d.o.o. je že izkazana.

Upoštevaje določbo 1. alineje prvega odstavka 92. člena ZJN-3, ki v primeru oddaje naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi č) točke prvega odstavka  46. člena ZJN-3, omogoča sklenitev pogodbe pred pravnomočnostjo odločitve o oddaji javnega naročila, je bila pogodba za dobavo hitrih testov med Ministrstvom za zdravje in dobaviteljem MAJBERT Pharm sklenjena 17. decembra  2020. Kot že rečeno, bo v ponedeljek stekla že prva delna dobava hitrih testov.

Nina Žoher

Sorodno

Zadnji prispevki

Sanjska pogodba na Darsu za prijatelje Roberta Ilca iz NSi

Episcenter, agencija za merjenje javnega mnenja, ki deluje pod...

Fajonova škodljivo vsiljuje resolucijo o Palestini

Slovenija bo glasovala za polnopravno članstvo Palestine v Varnostnem...

Hladen tuš za Putina iz Kitajske: “Ruski poraz v Ukrajini je neizogiben”

Vojna med Rusijo in Ukrajino je uničujoča za obe...