Za globoko državo “naključij ni, so samo priložnosti!” Vesel za ob 14h sklical novinarsko konferenco, da bi dal izjavo glede “osnutka revizijskega poročila revizije nabav zaščitne in medicinske opreme zaradi epidemije COVID-19”

Datum:

Tudi sedmi protikoronski paket, ki izdatno pomaga podjetnikom, delavcem, družinam in študentom, je sprejet. Nekoliko je izstopala le zahteva Janje Sluge iz SMC-ja, da vlada STA-ju izplača denar, ki mu po zakonu pripada in njen predlog, da se neizplačan znesek nadomestila za opravljanje javne službe v letu 2020, ki bi ga moral ustanovitelj zagotoviti, ta zagotovi iz proračuna države v sedmih dneh po uveljavitvi PKP7. A namesto, da bi si kupili 5 minut miru, je SMC s to potezo uspelo še povečati pritisk nanje. Na dan, ko je bila napovedana seja sveta SMC ob 19h, je predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel za ob 14h sklical novinarsko koneferenco na kateri bo dal izjavo o danes izdanem osnutku revizijskega poročila revizije nabav zaščitne in medicinske opreme zaradi epidemije COVID-19. Namen je seveda medijski umor Zdravka Počivalška.

Stranka SMC je v zadnjih tednih pod nenehnimi pritiski v smislu posrednih in neposrednih groženj in poskusov podkupovanja, da bi prestopila “na KUL stran”. Včeraj so prek svoje predstavnice, Janje Sluge, očitno nekoliko podlegli pritiskom, saj so na uveljavitev PKP7 želeli vezati izplačilo denarja STA-ju. Predlog je, z ozirom na to, da STA ne izpolnjuje svojih obveznosti iz pogodbe do vlade, pravno neutemeljen.

Spomnimo, skupna vrednost pogodbe med vlado in STA je 1.978.000 evrov, STA pa je v pogodbi, ki jo je podpisal z vlado Marjana Šarca, po šestem členu obvezan predstavniku ustanovitelja (vlada je ustanovitelj, predstavnik je UKOM, s čimer se je direktor STA Bojan Veselinović v pogodbi s Šarčevo vlado strinjal), na njegovo izrecno zahtevo posredovati vso zahtevano dokumentacijo (finančno, pravno, vsebinsko, da, celo vsebinsko). Če tega ne stori, lahko ustanovitelj prekine financiranje.

Sicer pa si poglejmo pogodbo: V 2. odstavku 6. člena piše, da izvajalec predstavniku ustanovitelja, t.j. Ukomu “na njegovo izrecno zahtevo nemudoma posredovati vso dokumentacijo o izvajanju javne službe (finančno, pravno, vsebinsko). Tudi sicer mora z njim [predstavnikom ustanovitelja] sodelovati in se odzivati na njegove zahteve po dokumentaciji in pojasnilih.” Naprej v 4. odstavku istega 6. člena pa piše, da “pogodbeni stranki soglašata, da lahko predstavnik ustanovitelja v primeru, da izvajalec tudi po pisnem pozivu ne sodeluje oz. molči ustavi plačevanje po tej pogodbi ali celo od pogodbe odstopi s pisno izjavo brez odpovednega roka.” Še več v tem primeru lahko ustanovitelj oziroma njegov predstavnik “zahteva vrnitev že izplačanih sredstev po tej pogodbi s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev dalje.”

Z reševanjem STA si niso kupili miru, temveč pokazali šibkost

Ker je pogodba tako jasna, je tudi težko prepoznati smiselnost naslednjega predloga SMCja, da se STA – ju zagotovi denar iz proračuna vezan na čas uveljavitve PKP7:

Poslanci SMC so si morda želeli kupiti pet minut miru, a kar so dosegli je ravno obratno. S tem, ko so podlegli pritiskom glede STA, so dali vsem tistim, ki jim te dni tako aktivno “zvijajo roke”, da so še kako dovzetni za pritiske in bodo, vkolikor je uporabljena dovolj velika sila, na koncu popustili.

Da je temu res tako in se bodo pritiski na SMC zaradi nasprotovanja podpori Karlu Erjavcu še stopnjevala je v sredo, 30. decembra 2020 dokazal predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel, ki je ob 14h uri sklical novinarsko konferenco na kateri bo dal izjavo v povezavi z danes izdanim osnutkom revizijskega poročila revizije nabav zaščitne in medicinske opreme zaradi epidemije COVID-19.

Tarča je Počivalšek

Globoka država je kot problematični element v SMC identificirala predsednika stranke Zdravka Počivalška, zato gre zdaj v še eno diskreditacijo, pred očitki se Počivalšek ne more braniti, kajti gre zgolj za osnutek revizijskega poročila. Vsebina ugotovitev revizorjev namreč ni javna, dokler se do nje ne opredelijo revidiranci in Računsko sodišče ne izda končnega poročila. Je pa osnutek več kot dovolj za prazne obtožbe in medijski umor, ki je že pripravljen in bi lahko služil morebitnim odpadnikom kot primeren izgovor za rušenje vlade.

Dovolj pove tudi dejstvo, da je za danes že bila napovedana seja sveta SMC ob 19h. Nakar je Vesel naknadno sklical novinarsko konferenco ob 14h. Kakor je sitacijo opisal spletni komentator Rok Tuš: “RS ravna po principu: Naključij ni! So samo priložnosti.” Le upamo lahko, da SMC tem pritiskom ne bo podlegel, vsekakor pa vemo, da bo, če mu bo to uspelo, postal zrela slovenska stranka, ki v slovenski politiki nekaj pomeni in se z njo ne da barantati.

Aleš Ernecl

Sorodno

Zadnji prispevki

[Video] Tina Gaber kljub Golobovim zagotovilom promovirala drago restavracijo

Spremljevalka predsednika vlade Tina Gaber je pričela znova oglaševati...