Zaradi krive ovadbe vložena kazenska ovadba zoper Katarino Bervar Sternad in Natašo Pirc Musar!

Datum:

Zaradi krive ovadbe zoper direktorja Urada Vlade RS za komuniciranje, mag. Uroša Urbanijo je bila dne 9. 6. 2021 vložena kazenska ovadba zoper Katarino Bervar Sternad in Natašo Pirc Musar.

Ker sta Katarina Bervar Sternad in Nataša Pirc Musar ob vložitvi kazenske ovadbe zoper direktorja Urada Vlade RS za komuniciranje, mag. Uroša Urbanijo, v zadevi domnevne oškodovanke Slovenske tiskovne agencije d.o.o., Ljubljana, vedeli, da kazenska ovadba, ki jo vlagata, ne predstavlja kaznivega dejanja, je bila dne 9. 6. 2021 zoper njiju vložena kazenska ovadba zaradi krive ovadbe na podlagi prvega odstavka 283. člena Kazenska zakonika (KZ-1).

Katarina Bervar Strnad in Nataša Pirc Musar sta v krivi ovadbi z dne 17. 5. 2021 direktorju Urada Vlade RS za komuniciranje, mag. Urošu Urbaniji očitali zlorabo položaja, prestopa meje uradnih pravic in opustitev uradne dolžnosti, in to kljub temu, da sta kot univerzitetni diplomirani pravnici na podlagi poznavanja pravnih predpisov v Republiki Sloveniji in na podlagi listin, ki sta jih predložili kot dokaz v krivi ovadbi z dne 17. 5. 2021, vedeli, da kazenska ovadba, ki sta jo vložili zoper mag. Uroša Urbanijo, ne predstavlja kaznivega dejanja.

Kazensko ovadbo s podobnimi očitki zoper direktorja UKOM-a, mag. Uroša Urbanijo, je decembra 2020 že vložil Sindikat novinarjev Slovenije. Kazenska ovadba je bila zavržena, saj je Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani ugotovilo, da mag. Uroš Urbanija pri svojem delu v odnosu do STA ni storil nobenega uradno pregonljivega dejanja.

Direktor UKOM-a Uroš Urbanija in direktor STA Bojan Veselinovič. (Foto: STA)

UKOM od 1. 1. 2021 ni v noben pravnem odnosu s STA, na podlagi katerega bi lahko nakazoval sredstva STA. Pravna podlaga, na podlagi katere je UKOM izplačeval sredstva za opravljanje javne službe STA, je predstavljala letna pogodba med UKOM-om in STA o opravljanju javne službe. Ker kljub številnim pozivom UKOM-a k sklenitvi pogodbe o izvajanju javne službe med STA in UKOM-om za leto 2021 STA ni izrazila interesa za sklenitev pogodbe, UKOM te pravne podlage za izplačilo sredstev STA ni imel. Prav tako zadostne podlage za izplačilo sredstev STA s strani UKOM-a ne predstavlja 66. člen ZIUPOPDVE (t.i. PKP7), saj ne zavezuje UKOMa k izplačilu sredstev za opravljanje javne službe STA.

66. člena PKP7 med drugim določa, da naj bi se sredstva za opravljanje javne službe STA v letu 2021 zagotovila v skladu s Poslovnim načrtom STA za leto 2021. V Poslovnem načrtu STA za leto 2021, ki ga je sprejela družba STA, pa je zapisano, da STA po ZSTAgen pridobiva sredstva za opravljanje javne službe na podlagi letne pogodbe med ustanoviteljem in STA ter, da so pogoji za plačilo nadomestila, za njegovo koriščenje, roki in način plačila ter zahteve, povezane s poročanjem družbe o stroških, povezanih z opravljanjem javne službe, določeni v letni pogodbi o opravljanju javne službe s STA.

Glede na navedeno je direktor UKOM-a večkrat pozval direktorja Veselinoviča, da se sklene nova pogodba, žal pa direktor evidentno krši tako ZSTAgen, ko ne opravlja javne službe, kot tudi PKP7, navsezadnje pa tudi lastni poslovni načrt za leto 2021.

Gov.si

Sorodno

Zadnji prispevki

[Video] Pred DZ klečala in molila na varovanem območju, policija se ni odzvala

Nenavaden posnetek prihaja iz slovenskega hrama demokracije. Tam sta...

Začetek olimpijskega nogometa je zaznamovalo nasilje maroških navijačev

Tik pred prekinitvijo prvega kroga olimpijskega nogometnega turnirja med...

Revoz: Kaj pomeni včeraj podpisani neobvezujoči dokument?

Predstavniki francoskega proizvajalca vozil Renault, v okviru tega tudi...

“Vrhunski menedžer” bo škodo zavarovalnicam poplačal iz proračunske rezerve

Od "zamrznitve" cene dodatnega zdravstvenega zavarovanja do fantomske "ukinitve"...