Helena Jaklitsch ob obletnici rojstva velikega Slovenca dr. Lamberta Ehrlicha predstavila njegovo vizijo za slovenski narod

Zgodovinarka in sociologinja je na osrednji slovesnosti ob 130. obletnici rojstva velikega Slovenca dr. Lamberta Erhlicha poudarila, da se lahko Slovenci od njega, ne glede na uresničeno vizijo o Sloveniji kot samostojni državi, še veliko naučimo. Dr. Ehrlich je bil katoliški duhovnik, domoljub in etnolog, med 2. svetovno vojno pa je postal žrtev komunističnega nasilja.

Helena Jaklitsch je uvodoma izpostavila, da če bi med Slovenci danes naredili kratko anketo ter jih povprašali, ali vedo, kdo je bil dr. Lambert Ehrlich, bi marsikdo v nevednosti le zmajal z glavo. Pri tistih, ki bi se jim njegovo ime vendarle zazdelo znano, pa je zelo mogoče, da bi nekje iz njihovih globin, ne da bi se zavedali, od kod se je vzel, zazvenel odgovor “narodni izdajalec”. Kot takega ga je v javni spomin in v svoje učbenike zapisala komunistična oblast, pri tem pa ji je bilo malo mar, da pred zgodovino in ljudmi z lažjo maže velikega domoljuba, pokončnega Slovenca in izjemnega vizionarja. Na ta način je želela pred ljudmi upravičiti umor človeka, ki bi bil “edini sposoben organizirati odpor poti okupatorju mimo njih”, kot je nekoč priznal eden izmed povojnih zgodovinarjev. Seveda tega ni mogoče prebrati v njegovih objavljenih zgodovinskih zapisih, njegovo priznanje je pribeleženo le kot izrečena beseda svojemu stanovskemu kolegu.

V nadaljevanju je Helena Jaklitsch udeležencem slovesnosti orisala življenjsko pot dr. Ehrlicha: “Kdo je bil dr. Lambert Ehrlich, ki se ga je komunistična partija tako bala, da se ni zadovoljila z njegovim umorom, temveč je po vojni z oskrunitvijo njegovega groba poteptala temeljne civilizacijske norme? Rojen je bil v Žabnicah, vasi pod Svetimi Višarjami, ki je takrat še spadala pod Koroško, globoko vernim in narodno zavednim staršem. Čas njegove mladosti je bil zaznamovan z nasilnim ponemčevanjem vsega, kar je spominjalo na tisočletno prisotnost slovenskega človeka na koroški zemlji. Kot odličnjak se je vpisal na teološko fakulteto in bil leta 1902 posvečen v duhovnika. Deloval je kot kaplan v Beljaku, v celovški stolni župniji, potem pa postal škofov tajnik ter profesor v celovškem bogoslovju. Rad je opravljal duhovniško službo, z vso gorečnostjo pa je svoje moči razdajal za svoje rojake. Bil je pobudnik ustanovitve številnih slovenskih delavskih, izobraževalnih in narodnobuditeljskih društev na Koroškem, Narodne čitalnice v Celovcu, ustanovitelj Slovenske krščanske socialne zveze za Koroško, katere naslednica je Krščanska kulturna zveza, ki še danes kot ena izmed dveh osrednjih kulturnih organizacij po njegovem vzgledu budi in krepi narodno zavest koroških Slovencev.”

Ključna vloga dr. Ehrlicha pri slovenskem katoliškem prosvetnem domu v Tinjah
Brez njega, je prepričana Jaklitscheva, ne bi bilo slovenskega katoliškega prosvetnega doma v Tinjah. “Če je Bog postavil slovenski narod na Koroško, ima ta narod na Koroškem tudi pravico do obstoja. Kdor je proti temu, naj pokaže od Boga izrecno povelje, naj poda dokaze! Tega poslanstva Nemci ne morejo pokazati, torej imamo Slovenci pravico do obstanka in dolžnost, da izpolnjujemo božjo voljo, da ostanemo, da se branimo, je pozival svoje rojake na Koroškem. Tako jasno je zastavil svojo besedo proti nemškemu potujčevanju in proti temu se je boril  z vsemi svojimi močmi in preštevilnimi talenti. Le skrajno sprevržen ali pa popolnoma neveden človek mu zato lahko lažnivo ali krivično očita izdajo lastnega naroda. Najhuje pa je, da so mu tako etiketo dali tisti, ki so zaradi lastnih interesov podpisali pakt o sodelovanju s človekom, ki je izdal ukaz: “Naredite mi to deželo spet nemško.”

“Po koncu prve svetovne vojne je bil kot odličen poznavalec koroških razmer imenovan v delegacijo, ki je na mirovni konferenci zastopala interese slovenskega naroda,” je nadaljevala Jaklitscheva in dodala, da je takrat spoznal, da za velesile narod, ker nima svoje samostojne politične tvorbe, sploh ne obstaja, zaradi česar so bili Slovenci nemočni v svojih naporih, da bi Koroška ostala del slovenskega ozemlja. Že takrat je v njem začela zoreti ideja o samostojni Sloveniji, ki jo je kasneje razvijal in zanjo navduševal mlade, ki so se zbirali okoli njega na Svetih Višarjah.

Foto: Demokracija

Dr. Lambert Ehrlich se je dobro zavedal nevarnosti, ki jih je prinašal komunizem
Jaklitscheva je poudarila, da je zaradi svoje izrazito narodnozavedne drže dr. Ehrlich moral po prvi svetovni vojni zapustiti Koroško, in nadaljevala: “Prišel je v Ljubljano, kjer je že kot mednarodno uveljavljeni strokovnjak nadaljeval svoje profesorsko delo na teološki fakulteti mlade slovenske univerze. Tudi tu je posebno skrb izkazoval revežem, pri ljudeh je spodbujal misijonsko zavest, saj je želel ‘osvojiti ves svet za Kristusa Kralja’. Svoj čas je še posebno rad namenjal študentom. Leta 1932 je kot študentski duhovnik ustanovil akademski klub Straža. Njene člane je spodbujal k javnemu delovanju, pri tem pa poudarjal doslednost pri vzgoji mladih izobražencev v idejno neupogljive katoličane in narodno zavedne Slovence, občutljive za stisko sočloveka. Ko je prišel čas, so njegovi stražarji ob robu kraških jam in v rudniških jarkih umirali v zvestobi svojemu narodu in veri. Dr. Ehrlich tudi ni ostal slep za preganjanje slovenskih rojakov na oni strani meje z Italijo ter na to opozarjal tako svetno kot cerkveno oblast. Vedel je, koliko zla je boljševistična revolucija prinesla sovjetskemu človeku, zato je bil neomajen nasprotnik komunizma. Boj proti njemu je bil zanj tudi boj za slovenstvo.”

“Danes, ko otipljivo čutimo posledice revolucije na narodnem telesu, spoznavamo, kako dobro je razumel komunizem,” ugotavlja in pojasnjuje: “Ko so stražarji in druge katoliške študentske skupine, ki jih je spremljal kot duhovnik, preprečile komunistični prevzem študentskega gibanja na ljubljanski univerzi, si je nakopal njihovo nepomirljivo sovraštvo. To se je po začetku vojne samo še krepilo, saj dr. Ehrlich tudi takrat ni miroval. Še preden je vojna dosegla naše kraje, je pozival vodilne slovenske politike, da naredijo vse, kar se da, da utrdijo položaj Slovencev med zavezniki. Predlagal je ustanovitev ilegalne slovenske vlade, za katero okupator ne bi vedel, njen cilj pa naj bi bila ustanovitev Združene Slovenije, v kateri bi bili tudi Primorska in Koroška. Vanjo je želel vključiti vse, tudi komuniste. Zavedal se je, da je v vojni, v kateri je načrt vseh treh oz. štirih okupatorjev uničenje slovenskega naroda, potrebno sodelovati. Toda pri tem ni bil naiven – od komunistične partije je pričakoval jasno zavezo, da se bo držala dogovorjenih ciljev, ki bodo v korist vseh Slovencev, od slovenskega političnega vodstva pa, da se bo ob morebitnem nespoštovanju dogovorjenega učinkovito zavarovalo. Toda kakor kralj Joakim ni upošteval preroka Jeremija, tako tudi slovenski politični vrh takrat še ni doumel Ehrlichovega preroškega vpogleda v prihodnost, ki je prinesla strašljive posledice za vse.”

Foto: Demokracija

Komunisti potvarjali dejstva, da bi očrnili dr. Ehrlicha, ki jim je goreče nasprotoval
Spomnila je, da je slaba dva meseca pred smrtjo dr. Lambert Ehrlich italijanskim okupacijskim oblastem poslal spomenico, ki je bila po vojni deležna popolne zlorabe s strani nove oblasti in, kar je še huje, takratnega zgodovinopisja. Tako eden kot drugi sta zamolčala, da je bila spomenica v prvi vrsti ostra kritika italijanske okupacijske politike in ne le prošnja oblastem po ustanovitvi avtonomne varnostne službe kot zaščiti pred komunističnem terorjem. V spomenici je dr. Ehrlich jasno zapisal, da je položaj slovenskega naroda obupen, “ne le zaradi nekrščanskega in barbarskega ravnanja okupacijskih oblasti in rastočega komunističnega oziroma partizanskega nasilja nad nezaščitenimi civilisti v mestih in na podeželju, ampak tudi zaradi očitnega cilja vseh kompetentnih faktorjev osi: uničenje slovenstva kot takega”. Da je imel dr. Ehrlich prav, ko je opozarjal pred krutostjo brezbožnega komunizma, dokazuje preko tisoč imen žrtev revolucionarnega nasilja, zapisanih na ljubljanskih farnih ploščah, ki jih je Nova slovenska zaveza z veliko požrtvovalnostjo in trudom postavila pred dvajsetimi leti. Četudi bi samo ta imena spominjala na krut revolucionaren obračun z narodno zavednimi Slovenci, ki si niso želeli totalitarne oblasti, bi bil ta zločin vreden največje obsodbe pred zgodovino. Toda tem imenom se pridružujejo še imena tisočih in tisočih, zapisana na farnih ploščah po vsej Sloveniji, je izpostavila.

26. maja 1942 se je na Streliški ulici v Ljubljani končalo življenje tega velikega moža, skupaj z njim pa je usahnilo tudi mlado življenje študenta Viktorja Rojica. Nobeno herojstvo ni bilo ubiti 64-letnega človeka, čeprav se je njegov morilec vse življenje ponašal z nazivom narodni heroj. Z njegovim umorom se je revolucija udejanjila na najbolj krvav način, zato dr. Ehrlich upravičeno dobiva prvo mesto med slovenskimi mučenci v postopku beatifikacije.

V nadaljevanju je Jaklitscheva udeležencem slikovito opisala vizijo slovenskega naroda: “Dr. Ehrlich je v svojem času dal odgovor za prihodnost našega naroda. Njegova vizija, da bi slovenski narod zaživel v samostojni državi znotraj svobodne Evrope, se je uresničila 25. junija 1991, ko je Slovenija postala samostojna in mednarodno priznana država. Toda to ne pomeni, da nam dr. Ehrlich ničesar več ne more dati. Ravno nasprotno! Njegov zgled v neomajni zvestobi slovenskim koreninam in krščanski veri, njegov pogum in njegovo neutrudno delo za slovenski narod bi morali navduševati in oplemeniti vse nas, še posebej pa mlade, ki so poklicani, da spreminjajo svet na bolje; ki so poklicani, da poiščejo novo vizijo za prihodnost našega naroda; vizijo, ki mu bo dala novega zagona in novih moči. Morda se ob teh besedah komu porajajo črne misli, saj se zdi, da vse, za kar so si prizadevali naši predniki, razpada pred našimi očmi; da nikoli ne bo bolje, saj našo državo znova in znova vodijo ljudje, ki je nimajo radi. Toda tudi v Ehrlichovem času se je ideja o samostojni Sloveniji zdela nedosegljiva, a mu to ni vzelo poguma, da zanjo ne bi navduševal svojih rojakov. Želela bi si, da bi bila danes tu množica mladih, ki bi s svojo prisotnostjo potrjevala svoje navdušenje nad tem izjemnim možem. Toda posledice več desetletnega omalovaževanja in brisanja spomina nanj in na druge velike može, ki jih je dal slovenski narod, so vidne.” Dodala je, da je majhne ljudi pač strah velikanov duha, ob katerih njihova majhnost še bolj prihaja do izraza. Nič čudnega, da zato še z večjo zagrizenostjo brišejo njihove sledove, čeprav slutijo, da bo “pravični, ko umrje, obsodil živeče hudobneže … videli bodo konec modrega … Videli bodo to in se rogali … In zatem bodo postali zaničevan mrtvak, sramota med mrtvimi na veke … in njih spomin bo izginil”. (Modr 4)

Nagovor je zaključila z mislijo, da “naša naloga, ki jo na poseben način danes s to slovesnostjo že uresničujemo, torej ostaja. Vrniti izjemnega moža v narodni spomin za naš mladi rod. Da bo lahko ob njegovem zgledu rastel, se kalil in navduševal za nesebično delo za našo skupno prihodnost. Da bo ob njegovem zgledu našel svoj odgovor za prihodnost našega, slovenskega naroda”.

J. Ž.

 • Anton

  mene zanima če v šolskih učbenikih na temo polpretekle zgodovine, je omenjena besedna zveza dr. Lamberta Ehrlicha in koliko besed je posvečeno temu patriotu(patriot ni nacionalist je bistvena razlika!)?Verjamem da je neprimerljivo večji poudarek na temo narodnoosvobdilne borbe in tistih, ki z narodnoosvobodilnim bojem niso imeli nič kot dan in noč. Skratka režimski pisci zgodovine a la Pirjevec so dobro podkovali našo mladež.

  V laži komunizem cveti, na laži komuzem sloni!

  sarkazem press

  • Boštjan Ivković

   Bil je patriot Italijanskega cesarstva, baje.

  • večni srb

   Več bo okultne mistike in ideologije, manj bo Slovenije.

 • janez cepec

  Erlih je biu zadrt klerik, njegove Erlihove straže, ki jih je ustanovil pa so predhodnica domobranstva. njegove straze so pretepale in ovajale Italijanom napredne dijake na ljubljanski gimnaziji. zato ni biu žrtev komunističnega nasilja, ampak je prejev zasluženo kazen.

  • Andrej

   Nomen est omen.
   Amen.

   • janez cepec

    ti praveš, de si po imenu pogruntu, de sm cepec, koko pa nej jest iz tvojga razberem, de si debil?

    • Andrej

     Pa si res cepec. Na kvadrat. Nomen est omen pomeni: ime je pomen. To ime si si dal sam, zato ne krivi mene. Iz mojega imena ne moreš sklepat nekaj, kar raste na tvojem zeljniku. Zakaj? Začni tole brati od začetka.

     • janez cepec

      ulik si napisu, povedu pa čist nč, ergo, mora, de si debil

     • Andrej

      Saj pravim: beri od začetka. Če ne razumeš beri ponovno in zopet in zopet. Morda boš čez kakšnih 10 let dojel, kar so ti tudi drugi hoteli na lep način povedati.

     • janez cepec

      pa, kretenu jedan, nism jest u SDS, de bi rabu petkrat prebrat, pa mi še ne bi blo use čist jasn

     • Andrej

      janez cepec -> IGNORE
      Dokler se ne poboljšaš.

     • janez cepec

      jest pa u jok

  • FORT WORTH

   Nisi samo cepec, tudi bedak si !!!
   Nobeden normalno razmisljujoc clovek NOCE komunizma, socializma in kar je se kakorkoli povezanega s Sovjetsko zvezo.
   Bedaki revolucionarni so pa peli Slovenija junaska sovjetska bodes ti…
   To so bili prvi izdajalci, proti drzavni elementi in jebeni kolaboranti !!
   Ce pac ne poznas zgodovine, trobis v rog, kot si slisal revolucionarne neandertalce !!

   • janez cepec

    a poj vaš vel’ki luzer ni normaln človk? kajti namreč, ON je biu ne samo simpatizer komunizma in socializma, temveč pravovern član, ki se je njega dni potegvou celo za predsednika njih podmladka

    • FORT WORTH

     To ocitanje je edina stvar, ki jo premores.
     Ti pa, ne samo, da si bil cepec tudi bos se naprej.
     Hehehe

     • janez cepec

      bi se jih še ene par našl, od Jajca, od člankov u Mladini o temeljih marxizma, pa še pa još

  • Olga2345

   Po mednarodnem pravu ima vsak človek pravico do obrambe! Komunisti so zločinci!
   Tudi udbaški zločini doma in po svetu povedo vse! Zato je Kučan komunistični zločinec, udbomafijec in veleizdajalec, ki sodi k Perkoviću in Mustaću!

   • janez cepec

    Olga, šporget pa usrane gate čakajo

    • Olga2345

     Očitno imate ustavne gate v glavi, ker vam je baba žaba ušla!

     • janez cepec

      baba južno kuha, ni mi ušla, še

   • jakob kovač

    Kdor sodeluje z okupatorji proti lastnemu narodu je veleizdajalec in izrod lastnega naroda,nobena politika tega ne opravičuje,duhovnik pa se naj bi bavil z ovčkami ne z politiko!

    • janez cepec

     džabe ji razlagaš, njen doseg je šporget u kuhn, pa še to ji more desc mau ketno popustit, de ga doseže

    • Olga2345

     Zaradi samoobrambe je prišlo do prisilne kolaboracije ljudi, kar po mednarodnem pravu ni zločin! Na Kanalskih otokih so britanske oblasti celo zahtevale od prebivalcev kolaboracijo z Nemci, da so preprečile civilne žrtve med prebivalci!
     Edini pravi kolaboranti so bili komunistični zlocinci, ki so sodelovali z okupatorjem! Danes sodelujejo z Islamisti!

     • večni srb

      Pred vojno, je bilo v Sloveniji mogoče 500 komunistov. A pred takimi so se zatekli k nacistom in fašistom, ki so itak prišli pohopsat cel naš narod?
      Zelo čudno razmišljanje.

    • Olga2345

     Kučan je sodeloval z JLA in Miloševićem, okupatorji Slovenije, zato je on tudi VELEIZDAJALEC LASTNEGA naroda!

     • večni srb

      Miloševič je heroj slovenskega naroda, ker je hrvaški JNA preprečil izredne razmere.

     • Jože

      Če ne bi bilo Kučana in garniture okoli njega bi mi zelo naje..bali JNA je v tistih časih bila 3 najmočnejša armada v evropi,to so dejstva.

  • večni srb

   SKupaj z italijanskimi fašisti je pripravil načrt za končno rešitev slovenskega vprašanja.

 • althar

  Streliško preimenovati v Ehrlichovo.

 • Olga2345

  Komunisti so tatovi in morilci!

  • Jože

   olga nekaj te je večni srb vprašal..
   jajajja saj vem njboljša obramba je napad

 • večni srb

  Leta 1941, se je lahko boril za Slovenijo edino proti avstrijskim nemcem, italijanom, madžarom in ustašem, in skupaj s komunisti, ker v sili še hudič muhe žre.
  Slovenija takrat ni več obstajala.

  • Olga2345

   Okupator doma so bili komunisti, teroristi, ki so okupacijo Nemcev in Italjanov izkoristili za krvavo revolucijo z genocidom! Komunizem je zato izenačen z nacizmom in fašizmom! Komunisti 200 MILJONOV zločinov, nacisti 40 MILJONOV!

   • večni srb

    Ampak zaradi nacističnih okupatoejev, Slovenija ni več obstajala, ker so nas prav zato okupirali ter izvajali genocid proti tretjerazrednim slovencem, kako bi lahkp bilo to dobro, sploh za slovence, obsojene na smrt, kot je bil recimo njegov morilec?

    Saj so ljudje enako sovražili tudi Hitlerja, zaradi istega memoranduma.

    • Olga2345

     Spet komunistična mitologija!

     • večni srb

      Čakaj malo, je res ali ni, so nas okupirali italijani, avstrijci, madžari in hrvati ali ne, da ali ne?

   • Jože

    olga tisi pa redno f.u.k.n.j.e.na

 • večni srb

  Zakaj me brišete, Ehrlich je za fašiste pripravil načrt končne rešitve vprašanja slovenskih partizanov, hotel je pobiti vse tretjerazredne slovence, kaj je v tem spornega?

 • Boštjan Ivković

  Te frustrirane drkandžije širijo samo razdor med Slovenci in Erlich ni bil izjema.

  • večni srb

   Ne razumejo, pomagajmo jim razumeti kaj ne razumejo in mi vemo bolje. Oprane možgane imajo, demokracija jim je dala pa še kreativno svobodo in denar, zdaj so šele prave budale.

 • Djuro Sumar

  Ehrlich je bil velik borec proti komunistom in popolnoma nič drugega. Tako kot Strehovec in njegova tolpa, ki molijo pred porodnišnico.

  • večni srb

   Ampak v porodnišnicah niso samo komunisti, torej nadleguje tudi matere vernikov?

  • ZatonMesecnikov

   Zakaj pa bi moral biti za komuniste Đurice? komunisti so bili z zakonom prepovedana iridentistična stranka, kot ISIS. Ko so prišli na oblast, so pa uvedli podobno morijo kot ISIS v Kalifatu.

 • УВБ-76

  Res si zaveden Slovenec, če se iz Jaklič preimenuješ v Jaklitsch. Govna domobranska kvizlinška.

  • janez cepec

   use za materjalne dobrine in koristi. jebeš take demokrate in domoljube, aja, sej to niso, to so novodobni domobranci, ne domoljubi

   • ZatonMesecnikov

    Misliš Antikomuniti janez. komunist niste navajen da je kakšen antikomunist zravn vs. Zato ste jh že zgodi začel pobijat, tako kot Erlicha.

  • ZatonMesecnikov

   Verjetno je razlog v tem, da je ne bi levičarji takoj zapisali z ić, kot radi počnete. Jaklitschi so bili v takšni obliki zapisani že v Avstriji, tako je tudi danes. Vi bi pa vse naredili za ić-e.

 • Bandit123

  Ne v njegovem in ne v njenem priimku ne vidim nič slovenskega.

  • ZatonMesecnikov

   To so bili včasih slovenski priimki. Dokler jih niso izpodrinili tisti na ić iz juga. morda ga ne prepoznaš kot Slovenca, ker ni na Erlić?

  • xtc

   Tudi v tebi ni nič slovenskega,le čefurskost.

 • if

  V dveh spomenicah (1. april 1942 in 14. april 1942) je pri italijanski okupatorski oblasti Erlich protestiral zaradi slabih razmer v Ljubljanski pokrajini, zoper nasilje, ki sta ga izvajala italijanska vojska in komunistična Varnostno-obveščevalna služba.
  Tako je poudaril narodovo korist, posledično so ga komunisti etiketirali kot izdajalca, kolaboranta, “klerofašista” in ga umorili 26. maja 1942, kot korak k boljševiškemu nasilnemu prevzemu oblasti.
  Tedaj se slovenstvo še ni upiralo komuistični tiraniji. Prva vaška straža je bila ustanovljena 17. julija 1942.

  Preslikava v sedanjost!?

  Sedanja RS tone v barbarstvo, ki ga izvaja okupator samostojne RS, svobode, kreator definicije sovražnega govora in kolaborant s kulturami antislovenstva.

  Slovenstvo je branik Slovenije zajete v vsebini ustavne Zdravici Franceta Prešerna!
  Deluje zunaj in znotraj parlamenta kljub temu, da ga omenjeni okupator zapira, zlorablja volitve, mu jemlje poslanski mandat in svobodo govora …

  Okupator RS in slovenstva, komunisti in neokomunist v kolaboraciji z antislovenskimi kluturmi!

  • Jože

   Ta dva priimka sta čista germanska . od kdaj se pa jaklič piše v slovenščini z sch
   if ti si pa taitak malp f..u..k–ni
   lp

 • xtc

  Za komunista(socialista) ni hujšega kot peti stvari,ne dovoliš mu na oblast,ne dovoliš mu krast in redistribuirat tuje zasuženo in razkriješ ga pred bebčki ,ki jih farba inresnica-ta ga ubije.

 • Jurko

  Ehrlich ne more biti zaveden Slovenec če je bil pa sodelavec Italijanov, V svoji spomenici je fašistom predlagal ustanovitev slovenskih kolaboracionističnih enot ki bi lovile pripadnike OF. Za najhujšega narodnega sovražnika pa je v isti spomenici označil komunizem in ne okupacijo. Ehrlich je res želel da bi se prenehalo kolektivno kaznovanje Slovencev s strani Italijanov vendar naj bi to nadomestilo uničevanje pripadnikov OF v sodelovanju med Slovenci in italijanskimi fašisti.

 • Jurko

  Že pred svojo spomenico so Ehrlichovi Stražarji sodelovali z Italijani pri aretacijah pripadnikov OF. S tem so organizirano in javno začeli vsaj marca 1942 grozili pa so z izdajanjem že decembra 1941.

  Javni začetek kolaboracije Stražarjev z Italijani se je zgodil potem ko je bil s strani VOS ustreljen njihov član Župec. Nekaj dni za tem je tudi Ehrlich napisal svojo spomenico. Župec je bil vodilni predstavnik Straže v odboru OUL organizacije ljubljanske univerze ki so jo ustanovili Italijani. Da so odborniki OUL večinoma sodelovali z okupatorjem potrjuje tudi poročilo fašistične stranke za mesec marec 1942 kjer so med drugim Italijani tako opisali delovanje OUL

  Omejena dejavnost glede na splošne politične
  razmere v pokrajini in v glavnem tudi glede na interniranje velikega števila študentov.
  Nadaljuje se nadzorovanje študentskih domov, v katerih je iz prej omenjenih
  razlogov le majhno število vseučiliščnikov. Kot v preteklosti je tvorno sodelovanje
  s policijskimi oblastmi za sporočanje prevratnih študentov, da bi jih takoj aretirali.

 • RATATA

  Dajmo no kristjani!!!
  Prismojena komunjara z nick nejmom janez cepec je objavil najboljši komentar!
  Nobene tekmovalnosti v dojazovanju resnice?

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!