8. marec in druge nevladne organizacije zavajajo!

Datum:

Inštitut 8. marec je skupaj z drugimi nevladnimi organizacijami in občino Kanal ob Soči v današnji izjavi za medije navajal obtožbe zoper Salonit Anhovo, ki so neutemeljene, neresnične in zavajajoče. 

                   

Salonit Anhovo po njihovem prepričanju deluje skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem in zakonodajo ter v svojih ambicioznih razvojnih načrtih resda predvideva dosego ogljične nevtralnosti do leta 2035, a pod pogojem pridobitve vseh ustreznih dovoljenj in na podlagi obstoječe tehnologije za industrijo, v kateri deluje.

Salonit Anhovo je pripravljen izvesti sklop tehnoloških posodobitev, ki bi zmanjšale tudi vplive na okolje, a znotraj trenutnih tehnoloških zmožnostih za cementarne oziroma sosežigalnice.

Foto: STA

Očitki nevladnih organizacij v zadnjih dneh potrjujejo stališče Salonita Anhovo, da gre za izredno kompleksno strokovno vprašanje, ki ga ni moč razrešiti na ulici. Zakonodajni predlog potrebuje široko strokovno razpravo o tem, kaj je mogoče tehnološko doseči na področju sežiga in kaj na področju cementne industrije oziroma pri sosežigu. Hkrati ponovno poudarjajo, da gre pri sežigu in sosežigu za dve popolnoma ločeni tehnologiji, ki ju ne enači nobena država na svetu, prav tako razlikovanje jasno predvidevajo in zahtevajo evropski predpisi, ki urejajo t. i. BAT standarde ločeno za ti dve industriji. Predlog zakona, ki so ga pripravile nevladne organizacije brez ustrezne vključitve stroke, gospodarstva in resornega ministrstva, vsa ta evropsko prepoznana načela krši in določa nekaj, kar je za cementarne v industrijskem obsegu tehnično neizvedljivo in pravno vsaj sporno.

Foto: STA

Družba Salonit Anhovo odgovarja tudi na izrečene očitke glede sindikalnih aktivnosti delavk in delavcev Salonita Anhovo. Pretekli četrtek so sindikati in svet delavcev Salonita Anhovo na lastno pobudo pripravili shod pred občino, ki se ga je udeležilo več kot 450 ljudi. Delavke in delavci so na shod prišli prostovoljno, kar so tudi sami večkrat izpostavili. Ostro zavračamo navedbe, da bi vodstvo ali lastniki na delavce kakor koli pritiskali.

C. Š.

Sorodno

Zadnji prispevki