Franc Breznik: “Slovenski vojaki morajo danes sramotno stati v častni straži pred spomenikom enega največjih vojnih morilcev, povojnih morilcev, Ivana Mačka Matije. Kakšno sliko nosite v svet? Ali vas ni sram?”

Datum:

Poslanec največje opozicijske stranke SDS Franc Breznik je v razpravi o katastrofalnem stanju Slovenske vojske, ki je potekala v državnem zboru prejšnji teden, ostro kritiziral delo sedanje obrambne ministrice Andreje Katič in obsodil sistematično razkrajanje profesionalne Slovenske vojske. S prstom je pokazal na levičarje, ki so v času svojega vladanja mačehovsko ravnali z zmagovalno Slovensko vojsko in iz nje naredili zastarelo, osiromašeno in napol pozabljeno senco stare slave.

“Smo pred sejo, na kateri bomo razpravljali, morda tudi zapečatili usodo enega najbolj pomembnih sistemov naše države. Sistem, ki nam je na bojnem polju omogočil slovensko državo, sistem, ki mu danes rečemo Slovenska vojska, ki je zmagal proti četrti najbolj močni armadi v Evropi, sistem, kjer je David premagal Goljata, in sistem, ki je v najbolj usodnih dnevih nastajanja slovenske države v letu 1990 moral čez noč reorganizirati teritorialno obrambo in iz kontinuitete s prejšnjim režimom pripraviti diskontinuiteto ter postaviti ta sistem na nove temelje,” je uvodoma dejal poslanec Breznik, s čimer je poudaril pomembnost in edinstvenost vloge Slovenske vojske za ohranitev samostojne države.

Slovenska vojska nastajala na združevanju in povezovanju, ne na delitvi na naše in vaše
Pomembnost ali pragmatičnost takratne oblasti, predvsem govorimo o Demosu, govorimo tudi o ministrstvu za obrambo, takrat še sekretariatu za obrambo, je po besedah Breznika pomenilo takrat veliko združevanje vseh domoljubov v Sloveniji, vsega slovenstva doma in v tujini, vseh resursov in vseh dobrih ljudi, ki so nosili stoletja Slovenijo v srcu, in zavedanje, da je sedaj usodni čas, ali bomo tudi na bojnem polju zmagali, ali bomo z novimi silami, združevanjem v to novo silo, kjer je začela nastajati Slovenska vojska, ali bomo to storili. “Takrat smo to storili, vse ostalo je že zgodovina.” Slovenska vojska je torej nastajala na združevanju, na povezovanju, na nedelitvi na naše in vaše, ne glede na politično pripadnost; ni bilo prvo in drugorazrednih, ampak vsi smo bili prvorazredni in vsi smo se borili za največji prvorazredni cilj slovenstva, to je bila slovenska država. Slovenska vojska je doživljala v svojem delovanju, v zadnjih več kot dveh desetletjih nastajanja, delovanja in povezovanja, v številnih obdobjih pod številnimi ministri številne manjše padce in dvige.

Foto: STA

Slovenska vojska delovala izredno profesionalno in zavedno 
Po prepričanju Breznika so slovenski vojaki, častniki in podčastniki, tudi vojaški uslužbenci in tudi civilne osebe v Slovenski vojski tisti, ki so nemalokrat zanemarjeni, tisti, ki so najmanj krivi za to krizo, saj so bili vedno profesionalni. “V Slovenski vojski ne doma in ne v tujih misijah nismo imeli nikakršnih izpadov. Do sedaj je namreč Slovenska vojska izšla tudi iz tujih misij brez smrtne žrtve, kar dokazuje, da je ta Slovenska vojska delovala izredno profesionalno in tudi zavedno.”

“Kot nekdanji pripadnik sem 14 let preživel v tem sistemu,” je povedal Breznik in dodal, da je imel leta 1991 privilegij služiti v prvi generaciji v Pekrah. “Doživel sem pekrske dogodke, doživel sem vojno za Slovenijo, doživel sem napad s kasetnimi bombami in bil tudi težje poškodovan v tej vojni.” Prav tako je spomnil na dogodek, ko je kot pripadnik prve častne čete sodeloval pri spuščanju nekdanje zastave, pri čemer je obstajalo mišljenje, da smo s tem Slovenci za vedno odšli iz totalitarnega režima. Sodelovanje pri dviganju novega simbola slovenstva, nove slovenske zastave, Breznik označuje kot privilegij, za katerega bo vedno hvaležen. Preko Twitterja pa je Breznik sporočil: “Ne želim biti nekdo, ki je imel privilegij služiti, biti priča tej naši veliki zmagi in kot politik zapečatiti usodo enega najbolj pomembnih sistemov naše države, to je Slovenske vojske.”

Slovenska vojska deležna ogrožanja
Slovenska vojska je po prepričanju Breznika in Slovenske demokratske stranke v zadnjih obdobjih doživljala dve vrsti ogrožanja. Prvo ogrožanje je potekalo po letu 2009, ko je prišlo do proračunske grožnje temu sistemu in podsistemu. Prišlo je do 40-odstotnega znižanja financiranja, pri čemer je potrebno dodati, da je do padca financiranja Slovenske vojske prišlo v najbolj prelomnih letih, ko bi ta morala modernizirati tudi svojo bojno moč, svojo usposobljenost, ko bi ta morala analizirati nove nevarnosti, ki prihajajo, in se s temi nevarnostmi spopasti tudi z novimi sredstvi. “Lahko rečemo, da je to pomenilo en velik fiasko. Torej, sistem, ki je eden najbolj pomembnih, je doživel, lahko rečemo, največji padec. Drugi problem padca financiranja pod 1 odstotek BDP, kar je najmanj v zvezi Nato, predvsem pa v okviru tega 1 odstotka ali pa manj kot 1 odstotek, torej tistega povprečja 20-odstotnega financiranja v tem proračunu za razvoj, za modernizacijo bojnih sredstev, pa je pomenilo, da imamo 0,66-odstotno financiranje, torej za razvoj teh sredstev. Torej, to je ta velik problem tega tako imenovanega proračunskega ogrožanja pomembnega sistema naše države.”

Drugi sistem, ki doživlja kontinuiteto ogrožanja po letu 1994 in traja vse do danes, je največje ogrožanje doživel ravno pod ministrico Katičevo in v času vladavine stranke SD, je pa tako imenovano prevrednotenje osnovnih elementov, osnovnega vrednostnega središča te institucije. “Slovenska vojska ima svoje vrednostno središče v novo nastali slovenski državi, v povezovanju, v vrednotah slovenske osamosvojitve, v združevanju za največje cilje slovenstva. Takrat ni bilo, kot sem danes dejal, prvo in drugorazrednih, ni bilo levih in desnih. Bili smo samo tisti, ki smo to Slovensko vojsko in slovensko državo videli kot svojo intimno opcijo, in bili so tisti, ki si tega nikoli niso želeli. Tisti, ki so nam zamerili, da smo jim ukradli neko državo, ki je začela svojo pot v množičnem kršenju človekovih pravic, v množičnih zločinih, v množičnih pokolih in končala leta 1995 v množičnem genocidu v Srebrenici. To je tista država, kjer so zmagovalci govorili, da so zmagovalci, za njimi pa je ostalo v Sloveniji 620 množičnih grobišč,” je poudaril Breznik.

Poslanec Franc Breznik (Foto: SDS)

Slovenska vojska je bila zmagovalna vojska
Slovenska vojska ni bila takšna vojska. Bila je zmagovalna vojska. Bila je vojska, ki je imela taktiko imeti najmanjši nivo žrtev, tako civilnih kot vojaških, za največji cilj slovenstva, torej postavitev slovenske države. Za to vojsko in s to vojsko nismo izgubili koščka slovenske zemlje. S to vojsko se nismo nikoli maščevali tistim, ki so nasprotovali slovenski osamosvojitvi, konstituiranju slovenske države in tudi njenemu nastajanju. Za nami bo ostalo 620 množičnih grobišč, na žalost pa doživljamo, lahko rečemo, tisti notranji razkroj osnovnih kohezivnih vezi med častniki, podčastniki in vojaki. Torej ljudi, ki morajo imeti 100-odstotno zaupanje v nekemu pomembnemu sistemu, to je edini sistem v naši državi, kjer nadrejeni vodijo svojo enoto marsikdaj tudi v smrtno nevarnost, za neke višje državne interese, za preživetje nekega naroda in ta sistem ne morete primerjati z nobenim sistemom in podsistemom naše države.

Predlagatelji so prejšnji teden opravili sejo, ker se zavedajo eksodusa najsposobnejših kadrov iz Slovenske vojske. Na ta mesta po besedah Breznika ne bodo prišli več kadri; ali jih sploh ne bo ali pa bodo prišli ljudje z drugačnimi vrednotami, z drugačnimi cilji. “Ta drugi razkroj, se mi zdi, je še nekoliko bolj pomemben. Financiranje tega sistema morda lahko popravljamo v naslednjih letih, v kolikor bo neka zanimiva velika gospodarska rast, upam, da se nam to zgodi, ampak uničevanje teh kohezivnih tkiv med častniki, podčastniki, vojaki, vojaškimi uslužbenci je pa naravnost grozljivo,” je jasen Breznik.

Breznik je sicer večkrat tudi na odboru za obrambo kot nekdanji pripadnik razlagal, kakšne so sploh naloge slovenskih vojakov, častnikov in podčastnikov. Za slovenskega častnika mora vsak pripadnik končati najmanj visokošolsko izobrazbo, mora biti primerno fizično in psihično usposobljen. Vojaška obveščevalna služba preveri tudi njegovo varnostno tveganje za ta sistem, po vstopu mora končati uspešno vojaško usposabljanje, tako imenovano častniško šolo, ki traja najmanj eno leto, in s to šolo lahko nadaljuje nekje do karierne poti stotnika, še predtem do nadporočnika. Za čin stotnika mora končati štabno šolanje, za čin majorja višji štabni tečaj; za čin majorja mora že izpolnjevati pogoje druge bolonjske stopnje ali tako imenovane starejše univerzitetne izobrazbe in do tega nivoja lahko napreduje častnik, slovenski častnik do čina podpolkovnika. Za čin polkovnika potrebuje generalštabno izobraževanje, tako doma ali v tujini, največkrat slovenski častnik in tudi sedanji generali so takšno izobraževanje končali v tujini.

Slovenski vojaki na terenu. (Foto: YouTube)

Franc Breznik: “V zadnjih letih smo tisti, ki smo ta sistem dobro poznali, vpeljali tudi tako imenovano podčastniško linijo po vzoru zahodne Republike Nemčije, kot smo nekoč rekli. Torej, osem podčastniških činov smo uvedli. Uvedli smo čin vodnika, višjega vodnika, štabnega vodnika, višjega štabnega vodnika, praporščaka, višjega praporščaka in štabnega praporščaka. Torej, gre za tudi pomembno hrbtenico Slovenske vojske, kot ji pravimo, tako imenovano podčastniško linijo, in uvedli smo tudi tri vojaške čine, torej vojak, poddesetnik, desetnik in tudi naddesetnik. Torej, izoblikovali smo karierne poti.”

Gre za edinstven poklic
“Mi lahko naštejete poklic, v katerem ste v smrtni nevarnosti, v katerem imate zaposlitev za določen čas petih ali desetih let, v katerem morate biti vsak dan fizično in psihično pripravljeni, poklic, v katerem rokujete z orožjem, poklic, v katerem ste v nenormalnih varnostnih tveganjih tako doma kot v tujini, poklic, kjer ste tudi v nenormalnih meteoroloških pogojih, ko delujete tudi pri minus 30 ali minus 25 stopinjah, kjer delujete na Počku, včasih tudi pri plus 45 stopinjah Celzija?” je Breznik prejšnji teden vprašal prisotne poslance in ministrico. “Jaz takšnega poklica v Sloveniji ne poznam, takšni poklici so edinstveni in so samo v vseh vojskah. V času gospodarske rasti se v Slovenski demokratski stranki kot predlagatelji tega zavedamo. Zavedamo se, da če bo ta sistem padel, če teh kadrov ne dobimo nazaj, tega sistema ne bomo več vzpostavili.”

Vlada kar ne najde denarja za najpomembnejši steber slovenske države
Glede konkretne seje je Breznik izpostavil, da se z njo daje neko znamenje vsem pripadnikom in pripadnicam, tudi tistim, ki bi se morebiti kdajkoli odločili za delovanje v Slovenski vojski ali pa za svojo karierno pot. “Ali mi te ljudi spoštujemo? Ali lahko enega slovenskega vojaka primerjamo, pa vse moje spoštovanje, s klasičnim delavcem v javni upravi ali državni upravi? Jaz mislim da ne, da gre za tako specifičen poklic in gre tudi za nekonkurenčnost na trgu dela, o tem, kar je govoril tudi predsednik Pahor.” “Govorimo samo o 30-odstotnem povečanju plač,” poudarja Breznik. Ta ista vlada, ki je zaposlila 8.300 ljudi v javnem sektorju v zadnjem letu in pol in v kateri se je ministrstvo za javno upravo v okviru javnega sektorja povečalo v času 4. industrijske revolucije za 94 odstotkov, torej, ta vlada je za vse to našla denar, za najpomembnejši steber slovenske države, ki jo predstavlja nacionalni varnostni steber in del tega tudi Slovenska vojska, pa ne najde tega denarja.

“Lahko ponovim tiste besede, ki jih je nekoč tudi povedal gospod Janša – na žalost so slovensko državo v upravljanje dobili tisti, ki so si jo najmanj želeli tudi na začetku. Povejte mi, kako vzgaja nekdo otroka, ki ni njegov, ki je v reji. Navadno mati svojega otroka vzgaja z neko posebno skrbnostjo, čudovito ljubeznijo, s čudovitim odnosom. In danes in v zadnjih letih so tudi Slovensko vojsko dobili v roke tisti, ki si je nikoli niso želeli.”

Breznik poudarja, da se je začelo z Depalo vasjo, s kriminaliziranjem vojnega ministra gospoda Janše, prvega med prvimi gospoda Krkoviča, nekdanjega poveljnika častne čete, človeka, ki je postavil slovenske oborožene sile, kar se tiče Teritorialne obrambe. Onadva sta v času vojnega ogrožanja prispevala k popolni preureditvi in na nove temelje postavila kompleten sistem Slovenske vojske in ga pripravila tudi za vojno delovanje v najkrajšem času, govorimo o nekaj mesecih, ko je kompletna opozicija, takratna izrojena levica, dobesedno nagajala do konca. “Nadaljevalo se je torej s kriminaliziranjem tistih, jaz pravim tistih vzorov častnikom in podčastnikom. V času, ko sem jaz tukaj poslanec, je postal minister za obrambo nekdo, ki si te vojske nikoli ni želel. Slovenski vojaki morajo danes sramotno stati v častni straži pred spomenikom enega največjih vojnih morilcev, povojnih morilcev, Ivana Mačka Matije. Kakšno sliko nosite v svet? Ali vas ni sram?”

Spomnil je na ministričino obtoževanje Janše in poudaril, da so po vojni z vsemi ravnali milostno. “Verjeli smo, da so spregledali in da so se odpovedali tudi svoji osnovni doktrini. Nikoli nismo obsojali nikogar, ki je tudi služil v JNA, in častnikov, ki so prišli takrat na slovensko stran. Številne spoštujem, številni moji kolegi so bili častniki JNA, a so pravi čas prišli in so se čez nekaj tednov borili proti svojim kolegom. Tem se še posebej zahvaljujem in nikoli teh delitev ni bilo,” je jasen Breznik. Delitve so se začele, ko se je začelo kriminaliziranje številnih, ne samo tistih, ki jih je naštel, ampak številnih častnikov in tudi podčastnikov, ki so delovali v vojni za Slovenijo. “To pa, da je pod vašo vladavino, da sta dva pripadnika napisala t. i. ekspertizo taktičnega delovanja polkovnika Popova v Radgoni, kjer sta umrli dve civilni žrtvi, kjer je nastala večja materialna škoda, kjer so bojno delovali na sakralni objekt, kjer so izrabljali vozila Rdečega križa za prevoz bojne tehnike in vojakov na sama bojišča v Gornjo Radgono in da ta dva vojaka, ki sta bila milostno zaposlena v Slovenski vojski, danes en visoki vojaški uslužbenec, drugi častnik te vojske, da delujeta mimo vas, gospa ministrica, in da potem, ko sta bila v tako imenovanem disciplinskem postopku, disciplinsko komisijo spet vodi nekdo, ki smo ga milostno zaposlili v Slovenski vojski, potem dobita opomin. Povejte mi, kakšni vzori so to za mlade vojake, častnike in podčastnike?”

Foto: STA

“Glejte mi smo se borili tudi takrat, ko smo imeli najnižje plače, ko nam je gospod Pahor znižal plačo čez noč, ko so financiranje znižali, ko ni bilo več nobenih dodatkov, nobenih nadur, z raztrganimi uniformami, s škornji, ki so bili še slabši, kot jih imajo danes vojaki, pa smo še vedno imeli to čast. Ampak leta 2010, potem ko so nam dali ukaze, da si morajo iz svojih uniform začeti trge znake prve generacije, prvih častnikov in podčastnikov, ki smo bili v vojni za Slovenijo, znake ‘veteran vojne za Slovenijo’, potem se mi je zdelo, da je konec z mojim delovanjem v tej instituciji, da so tudi to institucijo popolnoma prevzeli ljudje, ki si te države in te vojske nikoli niso želeli.”

Breznik Katičevo označil kot drugorazredno ministrico
Breznik je Katičevi dejal, da nima pravice dajati nikakršnih očitkov, saj se je z njo ves čas delalo v rokavicah. “Celo zaradi tega, ker ste ženska, smo imeli eno posebno skrbstvo nad vami, ampak, če pogledate svojo kolegico z ministrstva za notranje zadeve, kaj je naredila za slovenske policiste. To ji priznava celo strankarski kolega Gorenak kot velik strokovnjak na tem področju in izredni profesor, potem vam pač povem, da ste vi v okviru te vlade drugorazredna ministrica. Tega vam nismo povedali mi, ampak so vam povedali vaši kolegi, koliko tega denarja so namenili vam in instituciji, ki jo predstavljate. Prav to je tisto. Tu je naša skrb, da bomo ta sistem trajno uničili.”

Sedaj smo priča kriznemu obdobju in sicer zato, ker ko bodo Slovensko vojsko zapustili pomembnejši častniki ali se upokojili, dotoka tistega boljšega, vrhunskega kadra v ta sistem ne bomo več imeli. Čez tri leta nam tako ne bo pomagalo ne vem kakšno financiranje. Ta sistem danes potrebuje neko znamenje in znamenje je, da bo tudi, če sedaj ne bo sprejeto, v naslednjih mesecih pod sedanjo ali naslednjo vlado ta sistem izvzet iz sistema javnih uslužbencev, zato ker gre za tako specifičen sistem, ki mu ni para v sami državi in njenih sistemih in podsistemih.

I. Š., N. Ž.

Sorodno

Zadnji prispevki

Varnostni strokovnjak opozoril profesorja FDV, da trosi neresnice o Gazi

"Nekaj pomislekov ob Prebiličevim politiziranju. Genocid – primerjati Srebrenico...

Na prireditvi Vinska vigred peterica s pestmi nad kandidata SLS za evropskega poslanca

Sinoči je v Metliki na prireditvi Vinska vigred pet...

Združeni narodi prepolovili število žrtev med otroci v Gazi

Urad Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev OCHA, ki...

Franc Jager je slovenski podjetnik leta

Na 9. kongresu podjetništva so v petek v Portorožu...