Janković, ki kanalizacijski kanal C0 gradi brez opravljene presoje vplivov na okolje, zdaj namerava pod pretvezo varovanja čiste vode razlastiti lastnike kmetijskih zemljišč!

Datum:

Lastniki kmetijskih zemljišč v bližini vodarne Kleče so od MOL pod vodstvom Zorana Jankovića prejeli dopise, v katerih jim je zagroženo, da bodo razlaščeni, če svojih zemljišč ne prodajo MOL. Janković to počne pod pretvezo varovanja vodovarstvenega območja. Kako resne namene glede ohranjanja čiste pitne vode ima, pa nazorno kaže to, da kanalizacijski kanal C0 gradi kar brez opravljene presoje vplivov na okolje. Poslanec SDS dr. Anže Logar je zato na ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandro Pivec v zvezi s tem naslovil pisno poslansko vprašanje. MOL bi sicer v prihodnje prvovrstna zemljišča lahko drago prodala za namene stanovanjske gradnje!

Mestna občina Ljubljana pod vodstvom župana Zorana Jankovića ima očitno pri sporni gradnji kanalizacijskega kanala C0 v ozadju še en sprevržen načrt, kako dodatno zaslužiti, pod pretvezo razlastitve z namenom varovanja vodovarstvenega območja bi namreč lahko kmetijska zemljišča v prihodnje drago prodala za namene stanovanjske gradnje. Poslanec Slovenske demokratske stranke dr. Anže Logar je zato na ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandro Pivec naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s kmetijskimi površinami v bližini vodarne Kleče.

Kmetje že prejeli dopise, da bodo razlaščeni, če svojih zemljišč ne prodajo MOL
Kot v poslanskem vprašanju uvodoma pojasnjuje Logar, je Mestna občina Ljubljana, natančneje Oddelek za ravnanje z nepremičninami in v njegovem imenu vodja oddelka Simona Remih, v zadnjih dneh novembra na več lastnikov zemljišč na območju kmetijskih površin v bližini vodarne Kleče naslovila dopis, s katerim lastnike kmetijskih zemljišč poziva, naj občini prodajo svoja kmetijska zemljišča, v nasprotnem primeru jih bo MOL razlastila. Primer takšnega dopisa objavljamo na koncu članka. Predloge za odkup pred kasnejšo razlastitvijo MOL opravičuje z obrazložitvijo, da kmetijska zemljišča ležijo na vodovarstvenem območju in so zato potencialno kritična za ohranitev čiste pitne vode v vodarni Kleče.

Anže Logar, ljubljanski mestni svetnik in poslanec SDS. foto: STA.

Da MOL gradi kanal C0 brez opravljene presoje vplivov na okolje, vzbuja dvom o resni nameri po ohranitvi čiste pitne vode
Poslanec Logar v poslanskem vprašanju opozori tudi, da MOL na območju med Brodom in Ježico gradi kanalizacijski kanal CO brez opravljene presoje vplivov na okolje, trasa kanalizacijskega voda pa poteka nad vodovarstvenim območjem, ki zagotavlja čisto pitno vodo za večino ljubljanskega območja. “To upravičeno zbuja dvome v resne namere MOL po ohranitvi čiste pitne vode tudi v prihodnje,” še opozarja.

Od ministrice poslanec Logar pričakuje odgovore na naslednja vprašanja:

1. Ali so bile na teh zemljiščih (ministrstvo naj za natančen seznam zaprosi MOL) v zadnjem času izvedene meritve, ki so dokazale preseganje mejnih vrednosti pesticidov ali kakšnih drugih onesnaževal? Kdaj in koliko teh nadzorov je bilo izvedenih? Na katerih parcelah? Ali na vseh tistih, ki jih MOL želi razlastiti?
2. Če so nadzori pokazali presežene mejne vrednosti onesnaženja – ali so ustrezne službe ukrepale in izrekle predvidene ukrepe? Kakšne, koliko in kdaj?
3. MOL namerava na ta način razlastiti približno 40 parcel v obsegu skoraj 100 ha kmetijskih zemljišč. Ali se je MOL v zvezi s tem kakor koli obrnilo na MKGP? Kaj ministrstvo meni o takšni potezi MOL? Ali se je kmetijsko ministrstvo – glede na to, da gre za kmetijska zemljišča – v zvezi z nameravano razlastitvijo obrnilo na MOL za dodatna pojasnila?
4. Kakšno je stališče MKGP na opozorila okoliških kmetov, da si MOL pod pretvezo razlastitve z namenom varovanja vodovarstvenega območja očitno prilašča prvovrstna zemljišča, ki bi jih enkrat v prihodnje lahko drago prodala za namene stanovanjske gradnje?

Rok Krajnc

Sorodno

Zadnji prispevki

SB Novo mesto: Zaradi izbruha covida obiski na nekaterih oddelkih niso dovoljeni

Vodstvo novomeške splošne bolnišnice je objavilo, da zaradi izbruha...

Ministrica Vrečko za vodenje NUK imenovala družinskega prijatelja, ki ne izpolnjuje pogojev

Vlada Roberta Goloba nadaljuje s političnim nastavljanjem kadrov na...