fbpx

Levičarska lingvistika v službi prikrivanja resnice

Dr. Vinko Gorenak

V času masovnih “nezakonitih migracij”, na prelomu leta 2014/2015, smo bili deležni levičarskega bombardiranja, da gre za “begunce”. Pred slabim mesecem dni pa so levičarji, zaradi prikrivanja resnice o tem pojavu, izumili nov izraz, in sicer “prebežniki”. Vse bodo naredili, le da se ne bi govorilo in pisalo o tem, kaj ti ljudje dejansko sploh so. Seveda gre večinsko za “nezakonite migrante”. Da bi svoje trditve resno utemeljil in vas prepričal v to, da vam preprosto lažejo, se bom poslužil Slovarja slovenskega knjižnega jezika, ki je seveda veljaven tudi za levičarje, no, dokler ga ne bodo spremenili. Zato si razčistimo pojme s pomočjo omenjenega slovarja.

“Migrant” je tisti, ki “spreminja stalno ali začasno bivališče, zlasti iz gospodarskih razlogov”. “Begunec” je tisti, ki “beži pred nevarnostjo ali neprijetnostjo”. “Azil” je “zaščita, zatočišče, ki ga da država političnemu emigrantu”. “Emigrant” je tisti, “ki se izseli v tujino, zlasti iz političnih razlogov”. “Azilant” je tisti, “ki prosi za azil”. “Prebežnik” pa je tisti, “ki prebeži”, beseda je vezana na vojno, vojne ujetnike, dezerterje, ki prehajajo iz ene na drugo stran.

No, pa smo tam. Preidimo k levičarski lingvistiki (jezikoslovje), ki vse te izraze, v času od leta 2014 naprej, spretno izrablja zato, da prikriva resnico. V drugi polovici leta 2014 in prvi polovici leta 2015 smo bili priča masovnim “nezakonitim migracijam”, čez ozemlje Slovenije. Takrat so bili dominantni levi mediji polni zlorab, o katerih govorim. Seveda so govorili in pisali o “beguncih”.  Ta izraz je v državnem zboru masovno in nekritično uporabljal tudi takratni predsednik vlade Miro Cerar.

Migranti z Bližnjega vzhoda zakonito ne morejo v Sloveniji zaprositi za azil
Šele nastop predsednika države Boruta Pahorja v državnem zboru v tistem času je stvari postavil na svoje mesto. Borut Pahor je govoril o “migrantih”, kar je točno, politično previdno pa je izpustil izraz nezakoniti. Vse od takrat do danes smo priča popolnemu zlorabljanju omenjenih izrazov. Višek teh zlorab pa se je zgodil pred kakšnim mesecem, ko so izumili izraz “prebežniki”. Kot da bi bila Slovenija v vojni. No, izrazu “prebežniki” so očitno nasedli tudi nekateri novinarji tako imenovanih desnih medijev, na kar moram še posebej opozoriti.

Ahmad Šami je nezakoniti migrant, in ne begunec ali prebežnik. (Foto: Twitter)

Zakaj za omenjeni pojav in stanje na tem področju ne pride v poštev noben drug izraz kot “nezakoniti migranti”? Polovičen odgovor na to vprašanje je zapisan zgoraj. Druga polovica odgovora pa se nahaja v evropski in naši zakonodaji. Pravico do “azila” (uporablja se tudi izraz mednarodna zaščita) imajo posamezniki, ki prihajajo z vojnih območij ali so v svojih državah preganjani zaradi verskih razlogov, spolnih nagnjenj ali političnih prepričanj in drugih razlogov. Toda pazite, do “azila” so upravičeni v tako imenovani prvi varni državi in si ne morejo in ne smejo izbirati države, kjer želijo zaprositi za “azil” oziroma kjer bi želeli živeti. Mi poveste, kako je v skladu s temi mednarodnimi pravili mogoče v Sloveniji zakonito zaprositi za “azil”? Samo tako, da v Slovenijo pridejo iz zraka, s padalom, in nič drugače. Ker pa tovrstnih “azilantov” še nisem nikoli videl, trdim da gre za “nezakonite migrante”.

Vinko Gorenak