Oblast v paniki zlorablja “depolitizirano” policijo

Davorin Kopše je nekdanji policist in osamosvojitelj. (Foto: Demokracija)

Nekaj kadrovskih menjav in strokovno delo policije v času prejšnje vlade so poimenovali politizacija policije. Menjave so bile takrat skladne s kariernimi potmi policijskih kadrov in so bila redna. Edino karierno zgrajen policist je lahko uspešen pri zagotavljanju delovanja sistema, ki mora iti v korak z varnostnimi izzivi, ki jih narekujejo dogodki, zakonska osnova pa mora biti osnovno vodilo. Poleg zakonske podlage pri izvajanju pooblastil policija deluje tudi po smernicah, ki jih narekuje policijska taktika, tehnika in metodika. Če se zanemari eno, se lahko zgodijo hudi spodrsljaji, s tem pa se suspendira osnovno poslanstvo policije, ki je zagotavljanje varnosti, ob tem pa se je policija dolžna izogibati že samemu videzu, da ščiti oblast.

Policijo imamo zato, da je v vsakem trenutku pripravljena na poklicne izzive. Ti so lahko napovedani ali nenapovedani. Večji izziv so seveda nenapovedani dogodki, zato se policija ves čas uri v svoji strokovnosti in izvedbah v vseh posameznih primerih. Ko gre za napovedane dogodke, kar protesti večinoma so, je policija dolžna spremljati priprave, organiziranost in potek dogodkov ter izdelati načrte za izvedbo varovanja, po potrebi pa tudi za ukrepanje. Načrti vsebujejo oceno varnostnega tveganja in pripravo moštva. Pri tem ni odgovorna politiki, ampak javnosti.

Tako je tudi, ko se obeta velik protest, ki bi lahko začasno ohromil javno življenje. V torek, 25. 4. 2023, bodo tak protest izvedli kmetje s svojo kmetijsko mehanizacijo, ki jo nameravajo pripeljati v Ljubljano. Poleg napovedi protesta so napovedali tudi, da bo potekal mirno in ciljno usmerjeno k opozorilom vladi, naj jih ne spregleda in naj upošteva njihove potrebe po pogojih za mirno in učinkovito pridelavo hrane, od katere smo vsi odvisni. To ni le njihova legitimna ustavna pravica, ampak je tudi (bi po logiki moralo biti) v interesu vseh. Vlada tega ne potrjuje, saj uvaja nesmiselne ukrepe, ki bi bistveno poslabšali delovne pogoje kmetov in znatno zmanjšali pridelke.

Politika zlorablja policijo za svoje cilje
Policija ima za svoje priprave na voljo veliko virov informacij. Za zbiranje teh informacij je v strategiji določena metodika, ki ne dopušča nepotrebnega vznemirjanja ljudi. Obvestila lahko črpa iz javnih virov. V zadnjem času so pomemben vir socialna omrežja, kjer se vrstijo mnoge informacije, ki lahko policiji pripomorejo k boljšim pripravam. Seveda ima policija na terenu tudi svoje vire (špiclje), ki lahko s svojim delovanjem in obveščanjem policije pripomorejo k sestavi varnostnega mozaika. Nenazadnje je dolžna sodelovati tudi z organizatorjem.

Ampak policija se je med pripravami na napovedan shod kmetov odločila za svojevrsten način zbiranja informacij. Vodstvo policije, ki je po “depolitizaciji” očitno občutno zmanjšala sposobnost delovanja policije, se je po napovedih protesta kmetov odločilo za napotitev policijskih patrulj na posamezne kmetije. Te patrulje prihajajo nenapovedano na dvorišča kmetij, kjer kmete pot pretvezo zbiranja obvestil zaslišujejo ali se bodo udeležili protestov. Ta zgrešena metoda ne vznemirja le obiskanih kmetov, ampak tudi njihove sosede, saj na podeželju obisk policije ni neopažen tudi med njimi, vest pa se hitro širi. Na koncu je vznemirjena cela vas in širše, kar naj ne bi bil cilj policijskih “obiskov”.

Ker je aktualna politika na oblasti v manj kot letu dni zamenjala večje število policijskih šefov, ti očitno niso kos svojim nalogam. Do tega je privedla želja po podreditvi policije, ki izvaja svoje aktivnosti za interese politike. To je mogoče le, če so nastavljeni manj strokovni kadri, ki na položaje niso prišli po karierni poti. Ob tem se velja spomniti že imenovanja novega generalnega direktorja policije, ki ga je politika iz regionalnega delovanja poslala na sam vrh kadrovske strukture. Pa še na regionalnem nivoju se menda ni posebej izkazal, ampak ima poznanstva v vrhu politike.

O aktualnem ministru za notranje zadeve ne bom izgubljal veliko besed, saj vsi vemo, da na tem področju ni doma. Iz svojega preteklega mandata na istem položaju je znan predvsem po izjavi, naj se ljudje ob meji zavarujejo pred ilegalnimi migranti z zaklepanjem v svoje hiše, to pa je imenoval samozaščitno delovanje. Znan torej ni po tem, da bi zaščitil ljudi, ampak po tem, da jih omejuje pri njihovem vsakdanjem življenju in opravilih.

Policija sicer lahko za zagotavljanje uspeha pri delu na podlagi zakona zbira tudi obvestila. Težava je v tem, da je to metodo na neposreden način prvič uporabila pred napovedanim protestom. S tem je po nepotrebnem vznemirila ljudi in jih poskusila prestrašiti, kar ne bi smel biti njen cilj. Ampak ob treznem premisleku lahko rečemo, da je imela policija prav ta cilj, česar se morda policisti v patruljah celo niso zavedali, vodstvo pa se je ali bi se moralo zavedati. Iz vsega tega lahko sklepamo, da je politika dala ukaz policiji, ta pa je v strahu pred novimi kadrovskimi menjavami to izvedla.

Končni sklep je, da se vlada boji ljudi in njihovega nasprotovanja svoji škodljivi politiki. V zadnjem času se namreč vrstijo protesti posameznih družbenih skupin, ki so vzniknili iz srca naroda. Gre za ljudi, ki si sami s svojim delom zagotavljajo svojo eksistenco, kar je še posebej značilno za kmete, ki od jutra do večera s svojimi rokami delajo na svoji zemlji. Gre tudi za upokojence, ki so si svojim trdim delom zaslužili poštene pokojnine, vre pa tudi med zdravniki, zdravstvenimi delavci, učitelji, gasilci in drugimi. Ko bodo šli na ulice še delavci, bodo vladni garnituri ostali le še politkolesarji iz preteklosti in dekleta, ki vsak dan praznujejo osmi marec. Sami vedo, da bo takrat njihovega dominantnega vladanja nepreklicno konec. Panika je zato precej upravičena.

Davorin Kopše