fbpx

Zakaj je Milović, ki svetuje predsedniku vlade osebno, varnostna grožnja

Kolumnist Davorin Kopše (Foto: Demokracija)

Tako varnostni sistem kot varovanje oseb in premoženja so večplastno strokovno področje. Za izvajanje teh aktivnosti niso usposobljeni niti vsi pripadniki policije, kaj šele da bi se s tem ukvarjale varovane osebe same, kot to počne Robert Golob. Drugi pomemben segment v strukturah načrtovalcev in izvajalcev varovanja je varnostna zanesljivost posameznikov, ki so poleg usposobljenosti tudi ustrezno preverjeni po posebnih standardih in postopkih.

Predsednik vlade Robert Golob je na podlagi prišepetovalcev na svojo roko podlegel ponudbi Miloša Njegoslava Milovića, da mu ta organizira in vodi ekipo osebnega varovanja. V vsakem primeru je bil zadnji odločevalec predsednik vlade, ki to v tem primeru ne bi smel biti. Zakaj? Ker o tem področju ne ve kaj dosti, zaradi česar zanj tudi ni pristojen. Da je kljub temu odločal, potrjuje njegova izjava, da mu je prekipelo, ko je videl v medijih fotografije svojih otrok, dodal pa je, da bo naredil vse za njihovo zaščito in da se v zvezi s tem ne bo z nikomer pogajal. Smešno, saj je otroke sam in na svojo odgovornost vzel na službeno pot. Nekdo jih je le fotografiral. Pa kaj, fotografiranje na javnem mestu ni nikakršen varnostni problem.

Kasneje se je izkazalo, da je Milović povezan tudi s strukturami na drugih ministrstvih. Kot nekdo, ki ni zaposlen v državni ali javni upravi, se je kot fantom pojavljal na naslednjih ministrstvih: za zdravje, javno upravo, finance, okolje, obrambo in verjetno še kje, pa javnost še ni izvedela. Povsod se je tako ali drugače vmešaval v varnostna vprašanja. Nekateri ministri se zdaj izgovarjajo, da je Milović k njim prišel na lastno pobudo. Že morda, a nekdo ga je moral sprejeti. In lepo vas prosim, ministri ne sprejemajo kar tako nekoga, ki pove, da bi jim rad svetoval v zvezi z varnostjo. Ali pa je še slabše, kot se zdi.

Milović je po znanih podatkih z Golobom sodeloval že davno pred volitvami, kar kaže na to, da se je po ministrstvih potepal z referenco, da sodeluje z Golobom. Poleg vidika varnosti je tovrstna aktivnost oziroma okoliščina po ministrstvih zelo sporna tudi z vidika slovenske zakonodaje. Ta ne dopušča ustanavljanja skupin ali enot za varovanje visokih predstavnikov oblasti ali objektov izven policije ali vojske. Če zakon nečesa ne določa, tega ne more določiti niti najvišji predstavnik izvršilne oblasti, torej predsednik vlade. Problem je že sam vpogled ali drugačne seznanitev z načrti varovanj.

Predsednik vlade Robert Golob (Foto: STA)

Tajni podatki
Definicija: Tajni podatek je dejstvo ali sredstvo z delovnega področja organa, ki se nanaša na javno varnost, obrambo, zunanje zadeve ali obveščevalno in varnostno dejavnost države ter ga je treba zavarovati pred nepoklicanimi osebami in je označen kot tajen. Stopnje tajnosti se določajo na osnovi ocene, ali bi s seznanitvijo nepoklicanih oseb lahko nastale kakršne koli škodljive posledice za delovanje državnih organov ali države kot celote (posebej glej 5. in 11. člen Zakona o tajnih podatkih).

Nepoklicane osebe so vse tiste osebe, ki nimajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov in/ali nimajo nobene uradne potrebe po seznanitvi s tajnimi podatki. Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov lahko prvenstveno pridobijo zaposleni v javni upravi, izven nje pa le izjeme, ki na določenem področjih pogodbeno sodelujejo z državnimi organi in se morajo zaradi svojega dela seznaniti s tajnimi podatki.

Miloš Njegoslav Milović s Tanjo Fajon (Vir: zajem zaslona, Splet)

Milović ni upravičen do vpogleda v tajne podatke
Po zagotovilih predsednika vlade Roberta Goloba Milović ni niti zaposlen niti nima sklenjene nobene pogodbe za sodelovanje z Vlado, Generalnim sekretariatom vlade ali katerim koli ministrstvom.

Vseeno se potika po vladnih prostorih in ministrstvih, kjer vohlja po varnostnih protokolih, ki so glede na prej zapisano, kaj je tajni podatek, tajni. Vsi varnostni načrti, načrti varovanj oseb in objektov bi morali biti označeni z določeno stopnjo tajnosti. Stopnja je odvisna od dosega škodljivih posledic ob razkritju nepooblaščenim osebam.

Milović torej ni in ne more biti niti preverjen po pravilih in postopkih, ki veljajo za preverjanje pri pridobivanju dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, kaj šele da bi imel dovoljen dostop. Ker se je celo ministrici za notranje zadeve in generalnemu direktorju policije Milović predstavil kot vodja varovanja predsednika vlade, več kot očitno on osebno predstavlja varnostno grožnjo najvišje stopnje. Ni odveč povedati tudi, da je lažno predstavljanje za uradno ali vojaško osebo kaznivo dejanje po 305. členu KZ RS. Predsednik vlade pa ni le Robert Golob kot oseba, je predstavnik institucije, ki se ji reče Vlada. Za njim bo kot predstavnik prišel nekdo drug, institucija pa bo ostala ista.

Varovanje varovanih oseb je aktivnost, ki na sistemski ravni zagotavlja najvišjo mogočo stopnjo varnosti varovanim osebam. Kot je znano, stoodstotne varnosti ni, zato se vedno lahko zgodi kaj, kar lahko ogroža varnost varovane osebe. V tem primeru se ugotavlja odgovornost, ki jo nosi vsak člen v sistemu na svojem nivoju in v svojem obsegu. Če se v trenutni situaciji, kjer predsednika vlade varuje neka na pol zakonita formacija, zgodi kakršen koli varnostni incident, se v paraformaciji ne bo dalo ugotoviti, kdo je naredil ključno napako. Policija ima namreč izdelane postopke ugotavljanja odgovornosti, Golob-Milovićeva skupina pa tega nima.

Ministrica Tatjana Bobnar (Vir: STA)

Na vrhu piramide odgovornih je Milović, ki formalno tam nima kaj iskati. To pomeni, da formalno ni odgovoren in ne more odgovarjati za nič. Kot odgovoren ostaja le predsednik vlade Robert Golob, ki politično odgovarja parlamentu, ta pa ga podpira, kot še ni nobenega predsednika vlade doslej. Na več področjih je tako. Na osnovi te ugotovitve, ki je dejstvo, dobimo spiralo aktivnosti v državi, ki nas pod Golobovo vlado vse bolj potiska v kaos, sestavljen iz množice groženj. Te so poleg varnostne največje še na področjih zdravstva, gospodarstva, sociale in financ.

Pravzaprav je po svoje srhljivo, da se je vsemu temu v Golobovi vladi doslej uprla le zdaj že bivša ministrica Tatjana Bobnar. Po svoji lojalnosti in oportunosti na začetku, na koncu ni zdržala eklatantnih nezakonitosti in je postala žrtev sama sebe. Osebno upam, da v smeri razkrivanja svinjarij in nezakonitosti v golobnjaku še ni rekla zadnje besede.

Davorin Kopše