Han pri življenju ohranja insolventno družbo, ki denar pretaka v tujino

Datum:

Kot smo že poročali, je podjetju Radeče papir nova d.o.o s pomočjo ministra Matjaža Hana prejelo skoraj 4 milijone evrov od javne agencije SPIRIT Slovenija, ki spada pod ministrstvo za gospodarstvo. Han je bil sicer v preteklosti župan Radeč, kjer je nekoč poslovalo podjetje Radeče papir, ki je propadlo, njen naslednik pa je podjetje Radeče papir nova. Zdaj smo v uredništvo prejeli nove informacije o nepravilnostih znotraj družbe. 

Pridobili smo namreč poročilo neodvisnega revizorja Rödl in partnerji. V njem je razviden dvom revizorja v delovanje družbe, za katero bi moral biti že razpisan stečaj in je zanjo podano mnenje s pridržki.

Kaj pravi revizija?

Kot izhaja iz revizije, je družba na dan 31. 12. 2022 izkazovala za 775 tisoč evrov kratkoročnih poslovnih terjatev in za 2.148 tisoč evrov kratkoročnih finančnih naložb – danih posojil (skupaj torej 2.923 tisoč evrov) do skupine dolžnikov, za katere revizorji niso dobili potrditev stanj.

Poleg tega skupina tožnikov v sodnih sporih zahteva plačilo kratkoročnih finančnih obveznosti v znesku 1.821 tisoč evrov in kratkoročnih poslovnih obveznosti v znesku 225 tisoč evrov, povezanih z omenjenimi kratkoročnimi terjatvami in danimi posojili.

Poleg omenjenih terjatev izkazuje družba na dan 31. 12. 2022 še za 437 tisoč evrov neplačanih zapadlih terjatev, za katere nismo dobili neodvisnih potrditev stanj oziroma se niso mogli drugače prepričati v njihovo nadomestljivo vrednost.

Revizorji so za delujočo družbo opozorili na dejstvo, da ima družba na 31. 12. 2022 presežek kratkoročnih obveznosti nad kratkoročnimi sredstvi v višini 1.395 evrov.

Revizija za predlansko leto torej zelo jasno nakazuje, da gre za družbo, ki bi morala biti v kakšni tuji državi že sanirana ali likvidirana. Namesto tega ji je ministrstvo odobrilo več milijonov davkoplačevalskih sredstev.

Gospodarski minister Matjaž Han. Foto: Žiga Živulović jr./BOBO)

Posledice insolventnosti
Insolventnost lahko privede do tveganja vseh doslej izvedenih plačil do omenjenega podjetja in vseh prihajajočih nakazil iz proračuna, kamor spada nakazilo agencije SPIRIT, saj bi v primeru stečaja oškodovali proračun in davkoplačevalce, kot izhaja iz javno objavljenih podatkov, najmanj za 8,6 milijonov evrov.

Nakazila povezani družbi v Veliki Britaniji
Iz javno objavljenih bilanc je razvidno celo, da podjetje nakazuje sredstva povezani pravni osebi Emkaan Investment iz Združenega kraljestva. Pri tem ni jasno, ali ne gre za ista pridobljena sredstva od SPIRIT s fiktivnimi računi za opravljene storitve. Na to je namreč že opozoril Urad za preprečevanje pranja denarja, prav tako pa naj bi po neuradnih informacijah že bila podana kazenska ovadba. V letih 2021 in 2022 je namreč družba povezani družbi Emkaan (iz naslova “nabav pri povezanih organizacijah) leta 2022 nakazala 115.342,00 evrov, leto prej pa 149.710,00 evrov.

Družba Radeče papir nova (Foto: STA)

Je ministrstvo za gospodarstvo sredstva nakazalo insolventni družbi?
Sodeč po poročilu iz leta 2023 gre v primeru RPN za podjetje s hudimi likvidnostnimi težavami, hkrati pa nakazuje sredstva povezani družbi v Veliki Britaniji. To je med drugim eden od manevrov, ki se ga poslužujejo družbe, ki bi denar “pretakale” izven Evropske unije, odmaknjeno od slovenskih sodnih mlinov. Se bodo lastniki RPN rešili obveznosti do davkoplačevalcev, tako da bodo denar nakazovali v tujino?

Ministrstvo za gospodarstvo smo zato povprašali naslednje:

“Agencija SPIRIT, ki spada pod vaš resor, je podjetju Radeče Papir nova d.o.o. nakazalo 4 milijone evrov. Iz revizije za leto 2022, ki smo jo pridobili v uredništvo, je razvidno, da revizor dvomi v delovanje družbe, ker je zaznal veliko možnost insolventnosti, saj ima družba presežek kratkoročnih obveznosti nad kratkoročnimi sredstvi.

Se vam zdi primerno, da se davkoplačevalski denar vlaga v družbe, ki so na pragu insolventnosti? Prav tako je iz revizije razvidno, da družba RPM sredstva nakazuje povezani družbi v Veliko Britanijo. Vas ne skrbi, da gre za prečrpavanje davkoplačevalskih sredstev na področje izven EU?”

I. K.

Sorodno

Zadnji prispevki

Judovski rabin šokiran nad grožnjami s smrtjo, ki jih dobiva od Slovencev

Judovski rabin David Belman, ki deluje v Sloveniji, je...

Krvav obračun v javnih sanitarijah v Celju

Celjski policisti so v nedeljo v enem izmed javnih...

Svet se pripravlja na globalni spopad, Golob pa nabira šparglje in zajtrkuje

Neposredni napad Irana na Izrael je povsem in za...

Utrinki z nedeljskih srečanj podpornikov stranke SDS

Včeraj je potekalo srečanje članov in podpornikov Posavske in...