Nov nekaznovan primer Odlazkove goljufije in nesposobnosti tožilstva

Datum:

Kazenska ovadba DUTB d. d., z dne 1. oktobra 2018 zoper osumljena Janeza Mlakarja in Iva Gulića, kolega medijskega mogotca Martina Odlazka, je bila zavrnjena navkljub očitnim kršitvam zakonodaje. V nadaljevanju navajamo nekaj neumnih argumentov tožilstva, zakaj je bila zadeva zavržena. Kot je ob tem navedeno “ni podan utemeljen sum, da sta osumljena storila naznanjeni kaznivi dejanji”. Poleg tega je še navedeno, da v ovadbi DUTB posamezni očitki niso podrobno konkretizirani. Prvi izpostavljen posel se nanaša na prodajo osnovnih sredstev in zalog družbe Papir Servis, d. o. o., družbi Salomon, d. o. o., drugi izpostavljen posel pa se nanaša na prodajo nepremičnin v k. o. Udmat družbi Delo TČR, d. d. 

                   

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), d. d., je 3. oktobra 2018 na Nacionalni preiskovalni urad (NPU) podala ovadbo z dne 1. 10. 2018, zoper direktorja družbe Papir Servis, d. o. o., Janeza Mlakarja, zaradi suma storitve kaznivega dejanja oškodovanja upnikov po 227. členu KZ-1 in drugih. Ocena sumov kaznivih dejanj, ki jih je DUTB d. d., naznanila, se nanaša na Poročilo o pregledu poslovanja družbe Papir Servis d. o. o. – v stečaju, ki ga je pripravila revizijska hiša Ernst & Young. Iz navedene ovadbe in njenih prilog so izhajali razlogi za sum, da je Mlakar kot direktor družbe Papir Servis d. o. o., pri prodaji nepremičnin v k. o. Udmat družbi Delo TČR, d. d., storil kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po drugem in prvem odstavku 240. člena KZ-1, Ivo Gulić, direktor družbe Delo TČR, d. d., pa mu je pri tem pomagal.

Kot je v nadaljevanju še navedeno v ovadbi DUTB posamezni očitki niso podrobno konkretizirani, ampak je v naznanilu zgolj navedeno, da iz forenzičnega poročila poslovanja družbe Papir Servis, d. o. o., ki ga je pripravila revizijska hiša Ernst & Young, izhaja, da so pri pregledu poslovanja družbe ugotovili tudi rizične posle, ki so jih označili s stopnjo tveganja “visoka”. Ob pregledu poročila je bilo ugotovljeno, da gre izključno za posle, ki so bili sklenjeni med povezanimi družbami, to je družbami, ki jih je preko družbe Eurofit, d. o. o., posredno obvladoval Martin Odlazek. V Poročilu o pregledu poslovanja družbe Papir Servis, d. o. o., je sicer izpostavljenih več t. i. tveganih poslov, pri čemer sta kot posebej tvegana izpostavljena dva posla. Navedena posla sta izpostavljena tudi v ovadbi DUTB, saj naj bi bila sklenjena zaradi namernega zavlačevanja z uvedbo stečajnega postopka in s tem povezanim dodatnim izčrpavanjem družbe Papir Servis d. o. o.

Kot je že bilo navedeno se prvi izpostavljen posel nanaša na prodajo osnovnih sredstev in zalog družbe Papir Servis, d. o. o., družbi Salomon, d. o. o., ki jih je družba Papir Servis d. o. o., v obdobju od leta 2013 do 2015 prodala po ceni 1.769.079,64 eur, medtem ko je neodpisana vrednost ob prodaji znašala 2.096.864,53 eur. Kot je ob tem navedeno v tej zvezi iz ovadbe in njenih prilog ne izhaja podlaga za sum, da bi v zvezi prodaje teh osnovnih sredstev in zalog družbi Papir Servis, d. o. o., nastala škoda, torej da bi osnovna sredstva iz družbe bila odtujena za ceno, ki bi bistveno odstopala od tržne oziroma likvidacijske vrednosti, družba Papir Servis d. o. o., pa je kupnino dobila v celoti plačano.

Prodaja izvedena le z namenom preslepitve
Sicer je pritrditi navedbam iz Poročila ter ovadbe, da se je s tem povečala likvidnost družbe Papir Servis d. o. o., ter zamaknila uvedba stečajnega postopka, vendar je v tej zvezi poudariti, da v takšnem ravnanju ni zaznati delovanja v škodo družbe Papir Servis d. o. o., saj je odprodaja osnovnih sredstev in zalog zagotovo eden od smiselnih ukrepov za zagotavljanje potrebne likvidnosti, ki je z dejanskim plačilom poštene tržne cene odprodanih osnovnih sredstev in zalog družbi Papir Servis d. o. o., tudi bila zagotovljena. Po presoji tožilstva gre torej za ekonomsko upravičeno ravnanje, v katerem ni zaznati znakov kaznivega dejanja.

Družba za upravljanje terjatev hoče svoje lovke razširiti še na nepremičninski trg, ne glede na to, da imajo v svojem portfelju še ogromno praznih stanovanj in neprmičnin, ki bi jih morali čim prej prodati. (Foto: STA)

Kot je v nadaljevanju še navedeno pa se drugi izpostavljen posel nanaša na prodajo nepremičnin v k. o. Udmat družbi Delo TČR, d. d., za kupnino 5.041.000,00 eur, pri čemer je družba Delo TČR d. d., plačala le del kupnine v višini 1.029.417,91 eur, v preostalem delu pa kupnine ni plačala, zaradi česar je družba Papir Servis, d. o. o., svojo terjatev iz tega naslova prijavila v stečaju družbe Delo TČR d. d., pri čemer iz stečaja predvidoma ne bo poplačana. Družba Papir Servis, d. o. o., je s prodajo povečala prevrednotevalne poslovne prihodke za 4.380.203,53 eur, s čimer se je bistveno izboljšal izkaz poslovnega izida v letu 2014. Ker kupnina s strani družbe Delo TČR, d. d., ni bila plačana v celoti, po mnenju DUTB obstaja sum, da je bila prodaja izvedena le z namenom povečanja kapitalske ustreznosti ter preprečitve uvedbe stečajnega postopka.

Tudi drugi primer spornega posla je bil očiščen obtožb
Kot že navedeno je iz vseh t. i. rizičnih poslov, zgolj iz posla, ki se nanaša na prodajo nepremičnin v k. o. Udmat, ki so bile v lasti družbe Papir Servis d. o. o., družbi Delo TČR d. d., izhaja sum, da je bilo storjeno uradno pregonljivo kaznivo dejanje, in sicer kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po drugem in prvem odstavku 240 člena KZ-1 ter pomoč pri tem kaznivem dejanju, zato je glede tega posla bil pričet predkazenski postopek. Sicer iz ovadbe izhaja naznanitev kaznivega dejanja oškodovanja upnikov po 227. členu KZ-1, vendar je z vpogledom v finančne izkaze družbe Papir Servis d. o. o., za obravnavano obdobje, torej finančne izkaze na dan 31. 12. 2014, bilo ugotovljeno, da družba takrat ni bila v stanju insolventnosti oziroma le-ta ne izhaja iz bilanc družbe.

V tej zvezi sicer iz revizorjevega mnenja k računovodskim izkazom družbe Papir Servis d. o. o., za leto 2014 izhaja, da se postavlja vprašanje primernosti vrednotenja posameznih finančnih naložb družbe, kar bi lahko imelo vpliv tudi na izkazovanje solventnega stanja družbe Papir Servis d. o. o., vendar v tej zvezi ni bilo ugotovljeno, da bi te finančne naložbe v bilancah družbe bile prevrednotene do te mere, da bi zaradi tega družba lažno izkazovala svoje solventno stanje. V dokumentu je še ugotovljeno, da družba Papir Servis d. o. o., v času sklenitve spornega posla ni bila plačilno nezmožna, kar je eden od zakonskih znakov kaznivega dejanja oškodovanja upnikov, zato ravnanja Mlakarja, ni mogoče kvalificirati kot kaznivo dejanje oškodovanja upnikov, temveč kvečjemu kot kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

Domen Mezeg

Sorodno

Zadnji prispevki

Nova Litijska?! Vladi se mudi z nakupom prostorov na Davčni ulici!

Smo priča novi Litijski? Golobova vlada se je po...

Čigav novi obraz bo Peter Gregorčič?

"Ponudil jim je, da bi s svojo ekipo prevzel...

Proruski Kučanovi “mirovniki” pri Urški Klakočar Zupančič

Časnik Delo poroča o "skrivnem sestanku" Kučanovih šestih mirovnikov...

Golob pravi, da bo nakup Patrijinih oklepnikov strokovna odločitev, na Boxerje je očitno že pozabil

"Spomnimo, strokovnjaki so jih rotili, naj ne razveljavijo pogodbe...