Ministrstva se izogibajo odgovorom v zvezi s škandaloznim načrtovanjem kar 74,5 milijona evrov za študije v zvezi z dolgotrajno oskrbo! Komu in kam gre denar za famozne študije?

Datum:

Pisali smo že o tem, da so na Računskem sodišču RS izvedli revizijo, da bi preverili, ali so vlada, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) ter ministrstvo za zdravje (MZ) uspešni pri zagotavljanju dostopnosti in dosegljivost storitev socialnega varstva oziroma ali država skrbi za tiste, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih. Na podlagi raziskav so zaključili, da svojega dela niso izvedli zadovoljivo in da pri tem sploh niso bili uspešni. Še več, “vlada je za projekte, ki naj bi zgolj pokazali, ali so predvidene rešitve v zvezi z dolgotrajno oskrbo ustrezne ali ne, namenila kar 74,5 milijona evrov. To je po oceni računskega sodišča nesorazmeren strošek v primerjavi s potrebnimi sredstvi za zagotovitev manjkajočih kapacitet”, so zapisali v reviziji. Zato nas je zanimalo, koliko pogodb so podpisali za izvajanje študij in kdo je/bo dobil denar za famozne študije. Kot pričakovano, so se odgovoru izognili z dolgovezenjem, katere projekte načrtujejo in kaj vse bi “spremenili”, niso pa odgovorili, komu in kam gre denar za te analize in študije.

                   

Že zdrava kmečka pamet nam pove, da je 74,5 milijona evrov za analize, ali se bo projekt obnesel, ali bi bilo dobro narediti to ali ono, kaj bi bilo najboljše, absolutno preveč denarja, ki gre, mimogrede, iz javnih sredstev. Po drugi strani pa, če vemo, kdo je na oblasti in kdo ima moč pri upravljanju z milijoni, je jasno, da se zopet polnijo žepi “posvečenih”. Še posebej, če ne želijo konkretno odgovoriti na vprašanja, ampak se odgovorom izogibajo.

Na Ministrstvo za delo, družino, socialo in enake možnosti ter Ministrstvo za zdravje smo naslovili vprašanja, koliko od načrtovanih milijonov je bilo že porabljenih, koliko je doslej podpisanih pogodb za izvajanje študij, torej kdo/katero podjetje izvaja ali bo izvajalo študije za različne projekte. Konkretnega odgovora od nobenega ministrstva nismo dobili.

Dobili smo le seznam njihovih projektov, kaj vse obljubljajo, poleg tega pa smo dobili tudi odgovor: “Predlagamo, da se za ostala pojasnila obrnete na ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.” In: “Glede izvedbe pilotnih projektov na področju dolgotrajne oskrbe se, prosimo, obrnite na ministrstvo za zdravje.” Torej prelaganje odgovornosti z enega ministrskega resorja na drugega.

Čeprav so poslali njihove načrte, konkretnih odgovorov ni bilo. Spodaj lahko preberete odgovore, kaj so nam odgovorili na tri vprašanja:
– Koliko od načrtovanih 74,5 milijona evrov je bilo v tem času že porabljenih?
– Koliko je bilo do sedaj podpisanih pogodb za izvajanje teh študij?
– Kakšni bodo naslednji ukrepi ministrstva v zvezi z revizijskim poročilom računskega sodišča?

Iz MDDSZ so odgovorili: 
V okviru aktualnega Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 ima MDDSZ za projekte in programe indikativno opredeljenih okoli 54 milijonov evrov. Evropska kohezijska sredstva so namenjena za razvoj skupnostnih oblik storitev, sofinanciranje infrastrukture za zagotavljanje različnih namestitvenih enot za izvedbo deinstitucionalizacije ter za modernizacijo mobilnih enot za podporo programom, ki so namenjeni osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju.

Iz omenjenih sredstev se bo med drugim financiral projekt transformacije posebnega socialno-varstvenega zavoda Dom na Krasu. V okviru projekta transformacije zavoda v smeri deinstitucionalizacije se bodo sofinancirale organizacijske spremembe ter uvedba novega načina delovanja. Hkrati se bo sofinanciralo zagotavljanje infrastrukture za izvedbo deinstitucionalizacije, v obliki gradnje in nakupa bivalnih enot za 4 do 6 oseb (stanovanjskih skupin). Cilj projekta v Domu na Krasu je prehod iz institucionalnih v skupnostne storitve, v okviru katerega se bo od 171 stanovalcev zavoda v bivalne enote in stanovanjske skupine v skupnost predvidoma preselilo 70 stanovalcev.

Projekt transformacije zavoda v smeri deinstitucionalizacije se pripravlja tudi za Center za usposabljanje delo, in varstvo Črna na Koroškem, kjer je od skupno 175 stanovalcev zavoda predviden prehod iz institucionalnih v skupnostne storitve za od 60 do 70 stanovalcev.

Oba projekta sta v teku oz. v fazi priprave investicijske dokumentacije, načrtujemo pa še projekt sofinanciranja infrastrukture za dnevne centre za starejše, v okviru katerega je predvidena zagotovitev 30 enot. SREDSTVA ŠE NISO PORABLJENA, v skladu z operativnim programom je sredstva mogoče koristiti do konca leta 2023. Ker so evropska sredstva namenska, tj. za izvedbo procesa deintitucionalizacije, jih ni mogoče preusmeriti v gradnjo novih domov za starejše za izvajanje institucionalnega varstva.

Glede izvedbe pilotnih projektov na področju dolgotrajne oskrbe se prosimo obrnite na ministrstvo za zdravje.

Iz MZ so odgovorili:

Kar se tiče proračuna ministrstva za zdravje (MZ), je za področje dolgotrajne oskrbe namenjenih 23.676.900 evrov, vsa sredstva so sofinancirana s strani Evropske unije (EU) in Slovenije, in sicer v razmerju 80 odstotkov EU del in 20 odstotkov slovenske udeležbe. Ta sredstva smo pridobili v letu 2017/2018, prej posebnih sredstev za ta namen ni bilo na MZ. Iz zgoraj navedenih sredstev se trenutno izvajajo 3 projekti:
– izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi,
– model dolgotrajne oskrbe v skupnosti in
– prilagoditev in preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše.

Predlagamo, da se za ostala pojasnila obrnete na ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Lana Božič

Sorodno

Zadnji prispevki

Kulturni boj je zadnja “deviza” levice

"S tem bi radi na plano potegnili devizo, ki...

Prepoved Airbnb bo stanovanjsko krizo še poglobila

Kot smo že pisali tukaj, je stranka Levica glavni...

Za samopromocijo bi tudi lagal

Kako daleč gre lahko posameznik za pridobivanje "všečkov", slave...

Ali so partizani osamosvojitelji? Malo morgen!

Predsednica države Nataša Pirc Musar je ob dnevu državnosti...