Kaj je dražje, voziti vodo v cisternah ali narediti vodovod?

Foto: Freepik

Dr. Kovačiča pri gradnji vodovoda na Fabce zanima “cost-benefit” oz. kaj je dražje: voziti pitno vodo v cisternah ali narediti vodovod, čeprav zdravstvena stroka opozarja: “da se pri drugih načinih oskrbe, kot so npr. cisterne ali zbiralniki, pogosto pojavljajo težave z zagotavljanjem zdravstvene neoporečnosti vode”.

Morda se zdi nenavadno, ampak v 21. stoletju v osrčju civiliziranega sveta imamo še vedno politike, ki se sprašujejo, kaj je ceneje. Voziti pitno vodo v cisternah ali zgraditi vodovod. No, eden takih je dr. Kovačič, župan Občine Ilirska Bistrica. Na 7. seji občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je na vprašanje občinskega svetnika Dušana Grbca, kdaj bo dokončana izgradnja rezervoarja na Fabcih in še približno 100 metrov vodovoda, odgovoril, da njega zanima “cost-benefit” v tej zgodbi oz. kaj je dražje. Voziti pitno vodo s cisternami ali narediti vodovod. Malce nenavaden odgovor za človeka, ki je še leta 2021 za Primorske novice povedal naslednje: “Pravica do čiste pitne vode je vpisana v ustavo. To razumem tako, da je čista pitna voda naravni vir, ki mora biti zagotovljen vsem, in zagotavljanje oskrbe prebivalstva s čisto pitno vodo mora biti javna gospodarska služba, nikakor pa ne podvržena kovanju dobičkov. Področje mora biti regulirano in ne prepuščeno svobodnemu trgu.” Geograf, predavatelj in tudi okoljski aktivist dr. Kovačič je imel leta 2021 prav. Pravica do pitne vode je zapisana v Ustavi Republike Slovenije. 70. člen se glasi:

Vsakdo ima pravico do pitne vode.
Vodni viri so javno dobro v upravljanju države.
Vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago.

Glavno vprašanje je, zakaj politik dr. Kovačič dve leti kasneje razmišlja drugače. In to kljub opozorilom zdravstvene stroke, “da se pri drugih načinih oskrbe, kot so npr. cisterne ali zbiralniki, pogosto pojavljajo težave z zagotavljanjem zdravstvene neoporečnosti vode”. Pri vsem tem velja dodati, da ni mogoče vseh politikov metati v isti koš. Očitno obstaja koš, na katerem piše: “V dveh letih do drugega mnenja.

Notranjska.si