Minister Vizjak na ogledu poteka gradnje zadrževalnika Veliki potok v Grosupljem

Datum:

Gradnja zadrževalnika Veliki potok se je pričela julija lani, dela pa vse od takrat intenzivno potekajo. Da je temu tako, se je v ponedeljek, 22. marca 2021, prepričal tudi minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, ko si je ob svetovnem dnevu voda v družbi župana Občine Grosuplje dr. Petra Verliča, direktorja občinske uprave mag. Dušana Hočevarja, direktorja Direkcije RS za vode Romana Kramerja in predsednika uprave CGP Martina Gosenco ogledal, kako potekajo dela.

Minister Andrej Vizjak nam je ob tej priložnosti postregel z informacijo, da se bo v prihodnje v Republiki Sloveniji bistveno več sredstev kot doslej namenilo za investicije v urejanje voda. Pojasnil je, da nameravajo za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja z vodami zagotoviti najmanj 20 milijonov evrov letno iz Sklada za vode in integralnih sredstev državnega proračuna, prav zdaj je namreč v proceduri tudi Novela Zakona o vodah, katere osnovni namen je, da povečajo sredstva za upravljanje z vodami iz omenjenega sklada, tem sredstvom pa bo dodanih še dodatnih 10 milijonov evrov letno iz Sklada za podnebne spremembe za namen odprav oz. sanacij posledic neurij na vodotokih.

Še dodatnih 255 milijonov evrov nepovratnih in povratnih sredstev za protipoplavne zaščite povsod po Sloveniji se pričakuje v okviru Načrta za okrevanje in odpornost in še dodatnih 100 milijonov evrov v okviru naslednje finančne perspektive za urejanje poplavne varnosti treh ključnih vodotokov oz. porečij, Vipava, Savinja 2 in Ljubljanica 2. “Želimo, da se zavaruje ljudi in premoženje pred podnebnimi spremembami, ki se ob visokih vodah odražajo tudi na tem primeru. Gradnja zadrževalnika je pomemben element prizadevanj ministrstva in vesel sem, da smo si danes tako z vodstvom občine, vodstvom Direkcije RS za vode, kot tudi z izvajalcem ogledali to investicijo. Ta je seveda del naporov za protipoplavno zaščito Grosupljega, del jih še sledi, in verjamem, da bomo v prihodnjih 10 letih poplavno varnost v Republiki Sloveniji pomembno nadgradili,” je še dejal minister.

Minister Andrej Vizjak.

Občina Grosuplje je leta 2010 trepetala, ko je bilo mesto Grosuplje poplavljeno,” se spominja župan dr. Peter Verlič. “Konec leta, ko bo ta zadrževalnik zgrajen, bo mesto Grosuplje, občani, življenje in premoženje varno,” k temu dodaja. Povedal je še, da je gradnja zadrževalnika tudi dober primer sodelovanja med občino in ministrstvom oz. Direkcijo RS za vode. “Ko bo urejena še struga Grosupeljščice v drugi fazi, pa bomo lahko rekli, da je mesto Grosuplje pred poplavami dokončno varno. A v 95 % bo že, ko bo zgrajen ta zadrževalnik,” je še povedal župan ter z optimizmom sklenil: “Gradnja gre po planu. Konec leta računamo na otvoritev.”

Župan Peter Verlič.

Direktor Direkcije RS za vode Roman Kramer pa je izpostavil dobro sodelovanje med občino in državo. Zakon o vodah namreč govori, da sta za poplavno varnost odgovorna tako država kot lokalna skupnost. In na tem primeru vidimo, kako se da sodelovati. Ob tej priložnosti je tako pozval tudi ostale župane občin, v katerih se soočajo s težavami s poplavno varnostjo, da k reševanju pristopijo na način, kot smo to storili v Grosupljem.

Direktor Direkcije RS za vode Roman Kramer.

Izgradnja zadrževalnika Veliki potok je dolgo pričakovan, predvsem pa nujno potreben projekt, da bo Grosuplje v celoti varno pred poplavami. Kot rečeno, so se dela pričela v juliju lani, danes pa je že vidna prestavljena gozdna cesta na desni strani doline, izvedla se je tudi prestavitev in nadvišanje lokalne ceste na drugi strani doline, ki vodi proti Dolenji in Gorenji vasi, ter prestavitev in nadvišanje odseka, ki pelje proti Dolam. Ključni krmilni del zadrževalnika sta zapornica in jarek z vtočnim in iztočnim delom. Večji del tega objekta je bil končan v začetku decembra lani, ko je bila izvedena tudi preusmeritev vodotoka Veliki potok iz obstoječe struge v nov odsek. Biologi so seveda pred tem poskrbeli za selitev rib in rakov. Pred kratkim pa se je že pričelo tudi z izvedbo 200 metrov dolge in 15 metrov visoke pregrade. S končno zasaditvijo in ozelenitvijo bomo nato poskrbeli, da bo imela dolina poleg vodovarstvene funkcije ponovno bolj naraven izgled.

Zadrževalnik Veliki potok predstavlja bistveni člen vodovarstvene ureditve Grosupljega. Zadržal bo lahko kar do 573.355 kubičnih metrov vode. Bodo pa, ko bo zgrajen, potrebne še ureditve Grosupeljščice skozi Grosuplje. Te vključujejo visokovodne nasipe in zidove ter ureditev struge in premostitvenih objektov.

Izvajalec del je podjetje CGP, vrednost investicije znaša 6.038.439,98 evrov z ddv.

Sara Kovač

Sorodno

Zadnji prispevki

Polet v večnost: V “AWACS-u” so videli izstrelek, a ni bilo rešitve

S strmoglavljenjem že drugega poveljniškega letala Beriev A-50 v...

Ponoči so sile ZDA in Združenega kraljestva ponovno napadle teroristične Hutije

Združene države in Združeno kraljestvo sta v soboto sprožili...

Čas je za interpelacijo celotne Golobove vlade

Poleg stranke Socialni demokrati (SD) sta krivca za nakup...

Golob zdravnikom ni grozil prvič: “totalno vojno” jim je napovedal že leta 2022

Zdravniki stavkajo že skoraj mesec in pol, vlada pa...