Župan Molan že 13. leto vodi občine Brežice, v tem času pa so izvedli za 123 milijonov evrov investicij

Župan občine Brežice Ivan Molan (foto: STA).

Kot je že tradicija, je župan občine Brežice Ivan Molan ob obletnici začetka svojega županovanja (1. aprila 2005) na novinarski konferenci predstavil dosežke preteklih let in načrte za v prihodnje. Župan se je zahvalil sodelavcem, saj so dosežki občine rezultat sodelovanja in timskega dela uprave. Ob tej priložnosti je javnosti župan predstavil interaktivni zemljevid investicij v občini Brežice, kjer so predstavljene investicije po mandatih. Zemljevid je dostopen na spletni strani občine www.brezice.si in predstavlja prispevek k še bolj preglednemu delovanju občine.

Župan Ivan Molan je v uvodu predstavil stanje občine pred 13 leti, ko so jo zaznamovali nesodelovanje v občinskem svetu, pomanjkanje prihodkov in posledično pomanjkanje investicij. Prav sodelovanje v občinskem svetu in stabilno delovanje občine sta po mnenju župana najpomembnejša za uspehe občine v preteklih letih.

V 13 letih za 123 milijonov investicij
Občina Brežice je od leta 2005 zviševala proračune in sredstva za investicije – v času, ko je bilo na razpolago dovolj razpisov za evropska sredstva, je občina v letu 2014 investirala 16 milijonov evrov; za primerjavo: v letu 2005 je bilo investicij za dobra 2 milijona evrov. V letu 2018 je načrtovanih za 10 milijonov evrov investicij. Dodatna sredstva je občina pridobivala iz naslova evropskih sredstev (42 milijonov evrov v 13 letih), s t. i. jedrsko rento, z doslednim pobiranjem turistične takse, iz naslova dogovora o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča v Cerkljah ob Krki in z najemninami poslovnih prostorov, v letu 2018 pa načrtuje že sredstva iz naslova plačila koncesije za HE Brežice.

Med pomembnimi dosežki javno komunalno podjetje in nov občinski prostorski načrt
Poleg številnih infrastrukturnih projektov, namenjenih ohranjanju čistega okolja (ČN, kanalizacijski sistemi, sanacije odlagališč), večji prometni varnosti (pločniki, kolesarske steze, sanacija cest), oskrbi s kakovostno pitno vodo in izboljšanju pogojev na področju izobraževanja, je občina ustanovila danes uspešno javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru in pripravila nov občinski prostorski načrt za uresničitev razvojnih pobud.

C. Š.