Golobova vlada je uničila eno najbolj ključnih področij za naš razvoj

Datum:

“Želel bi izpostaviti pomembnost zavedanja, da je življenje največ, kar ljudje lahko imamo. Demografija ni samo ekonomija, je zagotovitev dostojnega življenja za vse generacije, je osnovni gradnik razvoja za vse ostale panoge in vede. V družbi nasploh bi si želel, da težimo k temu, da ohranjamo kakovost življenja in blaginjo ljudi ter jo poizkušamo dvigniti na višjo raven. Bistvo kar imamo in kje smo nam ne sme postati samoumevno,” je ob ukinitvi Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo poudaril v.d. direktorja Urada mag. Danilo Lončarič.

V.d. direktorja Urada mag. Danilo Lončarič je ob ukinitvi Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo še dejal, da v prihodnje vidi umestitev področja demografije na področje najvišje politične ravni. “Le tako bomo izzive, ki so že danes prisotni, uspeli obvladovati s celostnim načrtovanjem, medsektorskim pristopom in implementacijo rešitev v družbi, v kolikor želimo ohranitev slovenskega naroda na ozemlju, kot je sedaj,” je prepričan. “Pričakujem, da se bo v prihodnje celotna slovenska politika in družba nasploh začela bolj zavedati, da je demografsko vprašanje eno najbolj ključnih področjih za naš nadaljnji razvoj,” je v izjavi za javnost, ki je v celoti dostopna tukaj, zapisal Lončarič.

Lončarič je pojasnil, da je bila ustanovitev Urada posledica prepoznane potrebe, da se soočijo s ključnimi demografskimi izzivi za demografski preporod Republike Slovenije. Poleg vsebinskega vidika, ki so ga opredelili s sloganom “Slovenija je odločena, da premaga demografsko zimo”, je po Lončaričevem mnenju treba izpostaviti tudi vidik decentralizacije državne uprave, ki ga je Vlada Republike Slovenije zasledovala z umestitvijo sedeža Urada v Maribor. Urad Vlade Republike Slovenije za demografijo je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo, in sicer kot vladna služba skladno s 25. členom Zakona o Vladi Republike Slovenije.

https://twitter.com/uraddemografija/status/1557360916408270851?s=20&t=ob1rBdT41p21Ucfv44YMvQ

Poslanstvo Urada v smislu aktualnega dogajanja Lončarič dojema na način, da je potrebno demografska vprašanja oziroma demografske spremembe postaviti v ospredje politik v Sloveniji. Pogumno in vztrajno soočenje z demografskimi izzivi, na področju rojstev, izzivi starajoče se družbe, dostojnega življenja v vseh življenjskih obdobjih in medgeneracijskega sodelovanja in sobivanja, iskanje in uresničevanje rešitev v sodelovanju z vsemi, ki lahko na tem področju kaj dobrega naredijo, sta vizija in poslanstvo Urada Vlade RS za demografijo.

Demografske izzive v prihodnje (rojstva, dolgoživa družba, nadzorovane migracije) je po Lončaričevem prepričanju treba obravnavati celovito, nujno je treba močno okrepiti prepletenost in usklajenost med sektorskimi politikami in nosilci razvoja na različnih ravneh, spodbujati vključujoč dialog in ozaveščanje družbe o demografskih izzivih. “Po moji oceni je ključno vzpostaviti močan družben dialog, s konsenzom o nujnih družbenih spremembah, s katerimi bomo odgovorili na izzive, ki jih prinašajo demografske spremembe in zagotoviti sistemski vir financiranja demografskih ukrepov, oziroma skupaj z deležniki zagotovili podporno okolje s trajnostnimi in stabilnimi ukrepi,” je zapisal ter dodal, da so na Uradu tem ciljem sledili in z namenom iskanja rešitev za ohranitev kakovost življenja in blaginje ljudi sprejeli program dela Urada; sprejeli načrt izvajanja pristojnosti Urada; pripravili predlog Odloka za ustanovitev strateškega sveta za področje demografije, ki so ga poimenovali “Demografski svet”; pripravili izhodišča za usklajevanje ukrepov za dvig rodnosti in demografsko konkurenčno Slovenijo; itd. Pripravili so tudi pregled kratkoročnih in dolgoročnih projektov Urada Vlade RS za demografijo, za obdobje 2022 – 2029, z ocenjeno vrednostjo 40 milijonov evrov (izhodiščna vrednost za projekte v proračunu Urada za leto 2022 je 400 tisoč evrov).

Sara Bertoncelj

Sorodno

Zadnji prispevki

Jenull nevarno situacijo z migranti izkoristil za norčevanje iz mladih deklet

Čeprav je celo policija potrdila novico o tem, da...

Humanitarec, ki je kolesaril proti Janševi vladi, danes vidno razočaran …

Da je vedno več tistih, ki so razočarani nad...

Ko se zakulisna politična moč seli iz Murgel na ljubljanski Magistrat in …

Sobotni maratonski kongres Socialnih demokratov (beri nekdanjih komunistov) v...