Nobenega razloga ni, da se postopek imenovanja evropskega delegiranega tožilca ne izvede enako kot za nacionalne tožilce

Datum:

Po mnenju pravnikov ni ovir, da se nacionalni del postopka o imenovanju evropskih javnih tožilcev ne bi izvedel enako kot za nacionalne tožilce, kjer veljajo večja pooblastila vlade pri potrditvi kandidatov.

Evropsko javno tožilstvo je neodvisen organ EU, pristojen za preiskovanje, pregon in obtožbe v primeru kaznivih dejanj zoper finančne interese Evropske unije (npr. goljufije, korupcija, čezmejne goljufije na področju DDV, višje od 10 milijonov evrov). Pristojnost evropskega javnega tožilstva je opravljanje preiskav izvajanje ukrepov pregona in opravljanje funkcije tožilca na pristojnih sodiščih držav članic. Trenutno je k okviru EJT pristopilo 22 držav članic EU, z opravljanjem nalog pa uradno prične 1. junija 2021.

Postopek imenovanja dveh evropskih delegiranih tožilcev iz Slovenije stoji že več mesecev, ker kandidata, ki ju je za ta položaj predlagal državnotožilski svet, Matej Oštir in Tanja Frank Eler nista dovolj kvalificirana, zato se vlada tudi ni seznanila z imenovanjem in je postopek razveljavila.  V podobnem položaju je tudi Finska.

Zakaj se pri postopku imenovanja ni sledilo nacionalnim kriterijem?
Imenovanje delegiranih tožilcev ureja 17. člen Uredbe 1939/2017 o Evropskem javnem tožilstvu, uredba pa nacionalni del povsem prepušča državam članicam. podrobneje imenovanje ureja 71.d člen Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1c). Tam sicer res piše, da se vlada zgolj “seznani” z imenovanimi kandidati, toda kot so nam zagotovili pravniki z mednarodnimi izkušnjami, ni nobenih ovir, da bi skladno s tem zakonom izvedli enak postopek kot za tožilce na nacionalni ravni, kjer veljajo večja pooblastila vlade pri potrditvi tožilskih kandidatov.

Dodaten argument v prid tej tezi pove tudi dejstvo, da je funkcija tožilca v slovenskem ustavnem sistemu del izvršilne oblasti, in je sistem zavor ter ravnovesij med pristojnostmi Državnotožilskega sveta in vlade povsem ustavno ustrezen. Bolj se poraja vprašanje, zakaj se tudi pri imenovanju evropskih javnih tožilcev ni sledilo nacionalnim določilom, saj dokončno odločitev v vsakem primeru sprejme kolegij Evropskega javnega tožilstva.

Sara Kovač

Sorodno

Zadnji prispevki

[Video] Pred DZ klečala in molila na varovanem območju, policija se ni odzvala

Nenavaden posnetek prihaja iz slovenskega hrama demokracije. Tam sta...

Začetek olimpijskega nogometa je zaznamovalo nasilje maroških navijačev

Tik pred prekinitvijo prvega kroga olimpijskega nogometnega turnirja med...

Revoz: Kaj pomeni včeraj podpisani neobvezujoči dokument?

Predstavniki francoskega proizvajalca vozil Renault, v okviru tega tudi...

“Vrhunski menedžer” bo škodo zavarovalnicam poplačal iz proračunske rezerve

Od "zamrznitve" cene dodatnega zdravstvenega zavarovanja do fantomske "ukinitve"...