Položnice dušijo ljudi tudi zaradi neučinkovite organiziranosti GEN Energije

Datum:

Ponovno je računsko sodišče družbo GEN Energija pozvalo, naj premisli, ali je smiselno, da prepušča lastno prodajno funkcijo družbi Geni-i. Že pred časom so družbi priporočili, naj izvede analizo prodajne funkcije, s katero bi ocenila organiziranost in stroške lastne prodajne funkcije ter strošek oziroma maržo, ki jo plačuje družbi Gen-i za vsako prodano negativno uro električne energije. Temu priporočilu so še dodali navodilo, naj na podlagi pridobljenih ugotovitev presodi in pravočasno sprejme odločitev o primernosti izvajanja prodajne funkcije na dveh ravneh. Gre namreč za to, da Gen Energija, ki je sicer v državni lasti, za energijo, ki prihaja iz NEK-a, nima lastne službe za trženje, pač pa ima v ta namen sklenjeno pogodbo z družbo Gen-i. Seveda je tu med drugim vprašanje marže pa tudi morebitnega konflikta interesov. Martin Novšak je namreč predsednik uprave Gen Energija, in ker Gen-i nima nadzornega sveta, predstavlja prav tako skupščino Gen-i, kar pomeni, da je tudi podpisnik pogodb z upravo Gen-i.

Spomnimo, pred slabim letom smo pisali o tem, da je bil Robert Golob v preteklosti vplivni državni  uradnik za pisanje zakonov in odločb o energetiki. Bil je podpredsednik stranke Pozitivna Slovenija Zorana Jankovića in predsednik sveta Stranke Alenke Bratušek. V letu 2019 je sodeloval z Bratuškovo pri brutalnem kadrovanju v družbi SODO. Bojan Požar je v seriji člankov razkrinkal veliko sumljivih nezakonitosti in afer vodstva GEN-I. V glavnih vlogah, poleg Goloba, je igral osrednjo vlogo eden izmed pomembnih stebrov Gregorja Golobiča v energetiki, predsednik Elektro Ljubljana Andrej Ribič. Oba sta sodelovala v spornem poslu podjetja Elektro Energija. Računsko sodišče je v reviziji nekaterih poslov ugotovilo, da je neznano kam izpuhtelo 14 milijonov evrov. Ob vseh teh razkritjih je ukrepal sedanji minister za infrastrukturo dr. Jernej Vrtovec in zahteval revizijo poslovanja družbe GEN-I. Od poznavalcev slovenske energetike smo takrat dobili celo podatek, da je v GEN-I in povezanih družbah izginilo vsaj 500 milijonov evrov.

Po razkritju nekaterih zgodb je Požar dobil anonimno pismo, katerega sporočilo je bilo, da se elektrika iz Gena prodaja na “prijateljski podlagi” z negativnim učinkom na lastnika Gen Energija, torej na državo. V pismu je med drugim omenjeno, da je Golob v preteklosti, poleg dela na ministrstvu, predsedoval kar petim nadzornim svetom, in sicer nadzornemu svetu Eles, Elektro Ljubljana, HSE, Borzen in Agenciji za energijo. Avtor anonimnega pisma je še opozoril na anomalijo, ki je povezana z NEK, stric iz ozadja pri vseh teh zgodbah pa naj bi bil dolgoletni predsednik uprave Stanislav Rožman. Več o tem si lahko preberete na tej povezavi. Pismu je bilo dodano tudi revizijsko poročilo o smotrnosti poslovanja Gen energije pri prodaji električne energije. Na povezavi je dostopno tudi porevizijsko poročilo.

Slabo organiziranost in stroškovno neučinkovitost plačujejo končni uporabniki
Računsko sodišče je GEN energiji podalo tudi priporočilo, naj izvede analizo prodajne funkcije, s katero bi ocenila organiziranost in stroške lastne prodajne funkcije ter stroška oziroma marže, ki jo plačuje družbi Gen-i za vsako prodano negativno uro električne energije, na podlagi pridobljenih ugotovitev presodi in pravočasno sprejme odločitev o primernosti izvajanja prodajne funkcije na dveh ravneh, da bo omogočen čas za morebitno organizacijo in usposobitev lastne prodajne funkcije ter uskladitev bančnih shem, nadzorni svet GEN energije naj prouči različne možnosti obvladovanja nasprotja interesov in na tej podlagi sprejme ustrezne ukrepe, preuči možnosti izvajanja takšne oblike prodaje električne energije, s katero bi omogočila sodelovanje vseh potencialnih odjemalcev električne energije v Sloveniji na odprtih dražbah.


Požareport je takrat poročal, da je revizija računskega sodišča ugotovila, da je Gen Energija v letih od 2009 do 2011 prodala 9.863.699 negativnih ur električne energije in s tem realizirala 533,6 milijona evrov prihodkov. Glavni nabavni vir električne energije so njena proizvodna podjetja Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o., Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o., Medvode in Termoelektrarna Brestanica, d. o. o., Brestanica. V reviziji je zapisano, da v kupoprodajnih pogodbah navedene pogodbene cene ne zagotavljajo sledljivosti in tudi ne transparentnosti njihovega določanja. Družba je dosegla za najmanj 13 milijonov evrov manjši prihodek in takšno ravnanje predstavlja neučinkovito poslovanje pri prodaji električne energije, je pisal Požareport.

Glede očitkov okrog prodaje elektrike iz Nuklearne Krško na trg, da je nastala izguba v višini 17 milijonov evrov, je Golob dejal, da gre za spin novic: “Računsko sodišče je ugotovilo, da je zato, ker Gen Energija ni prodala vse električne energije prek GEN-I, imela izgubo 17 milijonov evrov. Ker je del energije, manjši del energije, prodala elektrodistribucijam in Petrolu, je realizirala izgubo. Požareport to obrne, da je GEN-I po prijateljski poti oškodoval državo. Ravno obratno, računsko sodišče je bilo eksplicitno in jasno, ravno GEN-I je bil najboljša izbira za Gen Energijo. Včasih, v letih 2009–2010, politika očitno Gen Energiji ni dovolila, da bi prodal vso električno energijo prek najboljše izbire, torej GEN-I-ja.”

V revizijskem poročilu računskega sodišča v sklepnem mnenju sicer piše, da je Gen Energija v letih od 2009 do 2011 ustvarila oportunitetno izgubo v višini dobrih 17 milijonov evrov. Mediji so problematizirali še prodajo podjetja Elektro Energija, ki je bila prodana za malo manj kot 11,5 milijona evrov, medtem ko je bil za primerjavo manjši trgovec E3 prodan za skoraj 15 milijonov. Razlika je torej za 3,5 milijona evrov. Zakaj je tako nizka menjalna vrednost za Elektro Energijo in kdo bo preveril cenitve? Na vprašanja je v Temi dneva odgovarjal Golob in pojasnil, da so bila vsa distribucijska podjetja v skladu s priporočili računskega sodišča in sklepi vlade na nek način prisiljena v odprodajo svojih hčerinskih družb. “Prva se je prodala Elektro Gorenjska, sledila je Elektro Ljubljana. Elektro Ljubljana se je za razliko od Elektro Primorske odločila, da ne bo prodajala za gotovino, ampak bo menjala svoj delež v Elektro Energiji za delež v GEN-I ju. To pomeni, da gre za izmenjavo delnic. To je praksa, ki se je v Zahodni Evropi poslužujejo že ves čas.” Poanta izmenjave in ne prodaje je po Golobovih besedah v tem, da če prodaš vse sinergije, ki nastanejo ob nakupu prevzame kupec, ker pa se je v tem primeru delnice zamenjalo, so se sinergije, ki jih je GEN-I ustvarjal po prodaji, v resnici akumulirale na račun Elektro Ljubljane. “Elektro Ljubljana ima še danes delež v GEN-I -ju in ta delež je danes vreden 20 milijonov. Torej govoriti, da je Elektro Ljubljana prodala za 11 milijonov, ni res, ker bo na koncu iztržila 20 milijonov ali celo več,” je februarja lansko leto dejal Golob.

Golob je dejal, da nima težav z revizijo in je tudi zavrnil vse očitke
Požareport je pisal o 500 milijonih evrov, ki naj bi izpuhteli v zrak v zadnjih letih. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je napovedal revizijo zaradi precej manjšega zneska, šlo naj bi za 17 milijonov evrov. Glede napovedi revizije je Golob odgovoril, da s tem nima težav. Povedal je, da so bili vsi posli in transakcije odobreni na vseh korporativnih organih nadzora, tako na nadzornih svetih kot na skupščini in SDH. “Minister Vrtovec je sedaj istemu SDH naložil, da opravi preiskavo. V resnici gre za preiskavo SDH-ja samega in preteklih uprav. Kar se nas tiče, smo spoštovali ne samo korporativno upravljanje, ampak tudi sklepe naših lastnikov. Posel je bil narejen kot finančno zelo koristen za prodajalca, tako da se v resnici nimamo kaj bati preiskave.”

Sara Bertoncelj

Sorodno

Zadnji prispevki

Župan Brežic: Občani so vznemirjeni zaradi načrtovanega azilnega centra

"Občani so bili izjemno nezadovoljni že zaradi samih migrantskih...

Odvetnik Stušek: Vladni odlok je nezakonit, zato ne ustvarja pravic in obveznosti za zdravnike

Vlada Roberta Goloba se je lotila stavkajočih zdravnikov z...

Antisemitizem se je preselil na levico

Antisemitizem je del evropske zgodovine. Sodi na njeno temno...

Novi korupcijski okostnjaki Švarc Pipanove

Nekdanjo pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan bremeni še en...