Krepitev zdravstva: Vladna služba za kohezijo uspela iz pobude React EU zdravstvu nameniti dodatnih 71 milijonov

Datum:

“Pet milijonov evropskih sredstev za negovalni oddelek v Splošni bolnišnici Murska. V letošnjem letu smo za krepitev slovenskega zdravstvenega sistema namenili že 71 milijonov evrov evropskih sredstev iz pobude React-EU,” sporoča Služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko. 

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je dala odobritev za evropska sredstva, in sicer za projekt “COVID-19 – Ureditev negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota”. Projekt bo izvajalo zdravstveno ministrstvo, vreden pa je 8,9 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj iz naslova pobude React-EU je namenil 5 milijonov evrov, poroča Vlada RS.

Letos je bilo v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko za izboljšanje zdravstva iz poprej omenjenega naslova namenjenih že 71 milijonov evrov. V okviru projekta zdravstvenega ministrstva je v načrtu močno povečanje števila ležišč Splošne bolnišnice v Murski Soboti. Postelje bodo ustrezno opremljene za bolnike, ki se bodo primorani zdraviti dlje časa in za neakutno oskrbo.

Vlada RS vlaga v zdravstvo, tokrat v Splošno bolnišnico Murska Sobota. (Foto: Vlada RS)

Hkrati namerava ministrstvo s to naložbo zagotoviti boljše pogoje in okrepiti možnosti za uspešnost zdravljenja pacientov ter vzpostaviti primerne pogoje za t. i. paliativno oskrbo ob hkratnem zagotavljanju pogojev za zdravje in varnost, ki jo zaposleni potrebujejo pri svojem delu. V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je bilo letos, kot že rečeno, namenjenih 71 milijonov z namenom krepitve našega zdravstvenega sistema. Denar je iz pobude React-EU. Od enajstih naložb v okviru omenjene pobude jih je bilo kar šest namenjenih izboljšavam v zdravstvu.

Vlada je odobrila pet milijonov evrov za bolnišnico v Murski Soboti. (Foto: Vlada RS)

Vlada ljudem vrača denar z izboljšanjem zdravstva
V začetku tekočega meseca pa je že bilo odobrenih 6,8 milijona evrov z namenom ureditve Negovalne bolnišnice Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor. V začetku leta 2021 je bilo za Oddelek za pljučne bolezni odobrenih 3,6 milijona evrov, v marcu pa 4,5 milijona evrov za Negovalno bolnišnico Ljubljana z namenom izboljšanja njenih prostorskih kapacitet. Spomladi so odobrili 1,5 milijona evrov za informacijsko podporo naročanju na cepljenje, v začetku poletja pa 50 milijonov za temeljito energetsko sanacijo zgradbe UKC Hospital. Na takšen način Vlada RS med drugim skrbi za vračanje finančnih sredstev davkoplačevalcem. Za ljudi želi poskrbeti s kakovostnejšimi zdravstvenimi storitvami.

Domen Mezeg

Sorodno

Zadnji prispevki

Zakaj ne “fajtajo” za 200 tisoč Slovenk brez stalnega ginekologa?

Neiskrenost Inštituta 8. marec se razkriva z dejstvom, da...

Kakšne bodo posledice zaletave in aktivistične zunanje politike Tanje Fajon?

V Sloveniji in tujini je odmeval bizaren izraz žalosti...

Za Trumpovo dokumentacijo so bili pripravljeni tudi ubijati

Agenti FBI, ki so zasegli Trumpovo predsedniško dokumentacijo v...

Odtujenost prebujenske elite

V mnogih evropskih državah se krepi nezaupanje v politično...