Partizani Nemcem prodajali britansko orožje za ponarejene funte

Datum:

Akad. prof. dr. in politikant Jože Pirjevec je med kampanjo za prodajo svojih Partizanov izjavil tudi, da “ljudje, ki kritizirajo partizane, niso državotvorni“. Toda, ali ni pri Pirjevcu v tovrstnem izjavljanju neka zadrega? Skušajmo jo nakazati.

                   

Po oceni Andreja Rota je Nikolaj Jeločnik (1919–1993) “svoja najboljša leta, sposobnosti in ves idealizem, kar ga je imel, posvetil gledališču, glasbi, urejanju zdomskih knjig in revij, pisanju zgodovinskega in dokumentarnega gradiva, prevajanju, poučevanju, organiziranju najrazličnejših kulturnih prireditev in literarnemu ustvarjanju“. Napisal je tudi Stalinistično revolucijo na Slovenskem 1941–1945 v dveh knjigah. Dragoceno delo za razumevanje stališč slovenskih protikomunistov in politične emigracije. Te knjige Pirjevec nima na seznamu literature v Partizanih.

Jeločnik je med drugim zapisal: “Brez dvoma bi bila NOB ena največjih epopej v slovenski zgodovini, ko bi bil njen cilj res osvoboditev naroda, ne pa zamenjava ene diktature z drugo, in, ko bi uporabljala le poštena sredstva. A v tem primeru bi to ne bila več stalinistična revolucija!”

Pirjevec: Osvobodilna fronta je bila »demokratična podlaga« partizanstva

Tamara Griesser Pečar v mednarodno nagrajeni monografiji Razdvojeni narod (Slovenija 1941–1945: okupacija, kolaboracija, državljanska vojna, revolucija)pokaže, kako so novi oblastniki, komunisti, delovali, kako so ravnali z resnico in človekovim dostojanstvom. Potemtakem leta 1945 ni prave ‘osvoboditve’ Slovenije, ker je osvoboditev iz ječe totalitarne vladavine okupatorja peljala le v novo suženjstvo v drugi totalitarni vladavini – gospostvu komunizma. Osvobojena – s tem tudi svobodna – je Slovenija šele od 25. junija 1991“.

Dr. Jože Pirjevec, avtor Partizanov. Foto: STA

Tudi Razdvojenega naroda Pirjevec nima na seznamu literature. Toda Pirjevec v Partizanih pritrjuje in Jeločniku in Griesserjevi.

Nakazuje, da so stalinisti po porazu v Španiji sklenili, da v prihodnje zavezniki pri njih nimajo nobene besede, so le njihovo orodje. Pirjevec navaja, da »Tito ni hotel narediti napake, ki jo je med državljansko vojno storila španske republikanska vlada, in dovoliti, da v vojski ostanejo reakcionarni elementi. Vojsko je bilo treba organizirati na demokratični podlagi …«.

Kaj so reakcionarni elementi: ali niso to anarhisti in socialdemokrati, ki so jih stalinisti že v Španiji skušali uničiti, tudi fizično? Kaj je demokratična podlaga za stalinista? Pirjevec omenja italijanskega stalinista Palmira Togliattija, ki »je analiziral vzroke španskega poloma in pri tem poudaril, da se na Pirenejskem polotoku partija ni znala dovolj odločno postaviti na čelo boja«. Razmerja bi še laže razumeli, če bi Pirjevec navedel ukaz Komunistične internacionale jugoslovanskim stalinistom z dne 23. avgusta 1941, ki ukazuje: “kar se tiče partizanskega gibanja, njegove organizacije in vodenja, mora biti vse izključno v vaših rokah. Upoštevajte to in obravnavajte vaše odnose v tem duhu” (Firsov, Klehr, Haynes: Secret Cables of Comintern 1943–1945, 2014). In so jih!

Zavezniki niso smeli niti pisniti, lahko so le vstopili v Komunistično partijo, v novi razred. To dovolj pojasni položaj in usodo Osvobodilne fronte. Skratka, to je bila »demokratična podlaga« partizanstva.

Zmaga v državljanski vojni je bila titoistična prednostna naloga

Iz Partizanov razberemo, da so se titoistični stalinisti dovolj zvesto držali ukazov, ki so jih dobivali iz Moskve: niso si smeli privoščiti, da bi se videlo, da ima partizansko gibanje za cilj bolševizacijo Jugoslavije. Tito in tovariši so jih sicer nekajkrat dobili po prstih, ker so z boljševizacijo/stalinizacijo pretiravali. Po drugi strani pa so se brezmejno lagali, da niso stalinisti. Tudi Pirjevec navaja te laži, med drugim eno od Titovih izjav z 8. februarja 1943 (dvakrat je bila prebrana na radiu Svobodna Jugoslavija), ko laže, da bodo o ureditvi po vojni odločali svobodno izvoljeni predstavniki ljudstva ter jamči za nedotakljivost zasebne lastnine in popolno svobodo zasebne pobude v gospodarstvu.

Pirjevec piše tudi o partizanskem terorju, vendar ne povzema ugotovitev popisa žrtev druge svetovne vojne in stalinistične revolucije (tega sploh ne upošteva) niti ne podatkov Jožeta Možine (njegovo knjigo sicer navaja, ko gre za množične umore Romov), ki dokazujejo, da so državljansko vojno v Sloveniji s svojim terorjem izzvali stalinisti. Potem ko so umorili več kot tisoč slovenskih civilistov, je prišlo na podeželju Ljubljanske pokrajine do protistalinistične vstaje. Drugi val stalinističnega terorja je sledil po kapitulaciji Italije in najhujši po koncu vojne. Zmaga v državljanski vojni je bila titoistična prednostna naloga, temu cilju so podredili vse.

Partizani so prodajali Nemcem britansko orožje

Pirjevec navaja tudi veliko primerov titoistične kolaboracije z nemškimi okupatorji, od menjave ujetnikov, priprav na skupno akcijo proti izkrcanju zahodnih zaveznikov na Balkanu itd. Naj omenim posebno poslovno kolaboracijo. Partizani so prodajali Nemcem britansko orožje. Britanske podmornice in manjše ladje so ga dovažale na jadransko obalo, »v notranjosti pa so ga partizani cele tovornjake prodajali Nemcem za funte, ki so jih nato zamenjali v dinarje.

Posel z orožjem je cvetel, dokler se Tito ni zavedel prevare«. Namreč, da so jim Nemci dajali ponarejene funte.

Pa vendar to kolaboracijo njemu ljubega stalinista Tita Pirjevec vidi drugače kot kolaboracijo protikomunistov, za katere pravi, da bi jih sam kar ustrelil.

Titoizem v industriji smrti prekosil samega Stalina

Pirjevec se strinja tudi s tem, da so množični umori civilistov in vojnih ujetnikov zgodovinski poraz titoizma, ne zna pa povedati, da gre za najhujše vojne zločine in zločine proti človeštvu v zgodovini Slovenije in v Evropi po drugi svetovni vojni. To je bil čas, ko je titoizem v industriji smrti prekosil samega Stalina. Pirjevec ne pozna ne slovenske ne druge literature, ki natančneje obravnava število umorjenih, izvajalce in način umorov. Toda zapiše: “Z gorečnostjo, podobno verskemu fanatizmu, s katerim so med vojno in po njej udejanjali svojo partijsko doktrino, pa so odgovorni za prelivanje krvi, ki je moralno zaslugo, pridobljeno v boju, sprevrglo v poraz, od katerega si niso nikoli opomogli.”

Foto: znaci.net

Ali bi Pirjevec pristal na to, da bi njegovega mentorja Janka Pleterskega kot zasliševalca v času povojnih pomorov postavili pred sodišče? Ali je kritična analiza laži in zavajanja njegovega drugega mentorja Janeza Stanovnika glede povojnih množičnih umorov že nedržavotvorna kritika partizanstva?

Pirjevec ostaja vnet zagovornik partizanstva

Kakorkoli obračamo, se Pirjevec v marsičem povsem strinja tako z Jeločnikom kot z Griesser Pečarjevo, da je bila titoistična kolaboracija s stalinizmom ideološka, vojaška, skratka brezpogojna kolaboracija z namenom, da bi stalinizem postal vladajoči red v sovjetski Jugoslaviji in Sloveniji. Lahko bi rekli, da Pirjevec ne ugovarja kritikom partizanstva, ki pravijo, da je bila taka kolaboracija zgodovinsko zavrženo početje. Svoje Partizane sklene z mislijo, da je na partizanskem gibanju plapolala zastava, na kateri je pisalo: »Smrt fašizmu, svoboda narodu!«

Vsekakor pa bi Pirjevec lahko zapisal tudi geslo, ki bi vsebinsko povzelo stalinistično kolaboracijo: “Za Stalina – s Titom naprej!”

Pirjevec nič ne pove o tem, ali je bila temeljna državotvorna kritika partizanstva to, da smo se Slovenci v mogočnem in nenasilnem procesu demokratizacije in osamosvajanja, zlasti v letih 1987–1991, z odločno večino odrekli tako dediščini bankrotiranega stalinizma kot bankrotiranemu socialističnemu samoupravljanju in se odločili za življenje v demokratični in samostojni Republiki Sloveniji. To je bila največja zmaga v slovenski zgodovini, povsem v nasprotju z izročili stalinistične kolaboracije.

Predlog za sv. Miklavža

Tudi Marijan Zlobec je opazil, koliko je slovenske literature, ki je Pirjevec pri pisanju Partizanov ni upošteval, in koliko je osnovnih partizanskih vsebin, ki jih v Partizanih pogreša. Dodal pa je še en utrinek: predlog za najboljšo pirjevščino:

“Največja cvetka v knjigi se mi zdi ona, ko pripoveduje, kako se so domačinke znesle nad duhovnikom, ki je izdajal partizane Italijanom, ti pa so jih zatem ustrelili. Ženske so duhovnika hotele linčati, a so ga osvobodili partizani sami – tako, da so ga ustrelili.”

Verjamem, da je med mnogimi pirjevščinami v Partizanih ta res omembe vredna, a jih vsak bralec lahko najde še veliko več. Predlagam, da jih zbiramo do Miklavža, ki potem najboljšim pirjevščinam prinese zasluženo nagrado.

Jože Dežman/Časnik

Sorodno

Zadnji prispevki

Blokiranje zbiranja podpisov, v boj proti zdravnikom celo s tujo PR službo?

Od začetka zbiranja podpisov za spremembo kazenskega zakonika, ki...

Evrovolitve kot “horuk v stare čase”?

Kdor je pozorno spremljal dogajanje pred zadnjimi volitvami v...