Podpisan Sporazum o skupni izvedbi investicije: Protipoplavni ukrepi na povodju Sotle za varovanje Rigonc, Gmajne in Dobove

Datum:

Župan občine Brežice je z Direkcijo Republike Slovenije za vode podpisal Sporazum o skupni izvedbi investicije: Izvedba celovitih protipoplavnih ukrepov na povodju Sotle za varovanje Rigonc, Gmajne in Dobove.

S podpisom sta se obe strani, tako predstavnica Direkcije RS Tanja Podgoršek, kot župan Brežic Ivan Molan, zavezali k sodelovanju pri izvajanju slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost na razvojnem področju Zeleni prehod: Čisto in varno okolje – Krepitev preventive za dvig protipoplavne varnosti. Poleg tega pa je omenjena investicija uvrščena tudi v Načrt za zmanjšanje poplavne ogroženosti ter bo v največji možni meri upoštevala naravne rešitve in zeleno infrastrukturo.

V skladu s predmetnim sporazumom se je občina Brežice zavezala, da bo do 30. 6. 2023 pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje, pred tem pa bo na podlagi potrjene projektne naloge s strani Direkcije  RS za vode, izdelala vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ocena vrednosti izvedbe celovitih protipoplavnih ukrepov na povodju Sotle za varovanje Rigonc, Gmajne in Dobove, je 3 milijone eur. V celoti jih bo zagotovila Direkcija RS za vode, ki bo prav tako občini Brežice povrnila vsa sredstva, ki jih bo občina namenila za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po besedah župana Ivana Molana se bo projekt financiral iz Sklada za okrevanje Republike Slovenije.

Rok dokončanja investicije, ki bo protipoplavno zaščitila domove okoli 200 prebivalcem naselij Rigonce, Veliki Obrež – Gmajna in Dobova,  pa se predvideva konec leta 2025.

Tanja Brkić

Sorodno

Zadnji prispevki

[Kavarna Hayek] Zala Klopčič: Nevladniki mladim zastrupljajo možgane

V zadnji oddaji Hayek se je voditelj Jože Biščak...

Kako kraljica aneksov deli milijone gradbenim baronom

Imena gradbenih baronov se v Sloveniji postopoma spreminjajo, za...

Slovenske družine so na drugem mestu najbolj obdavčenih v Evropi

V mnogih državah OECD je srednji razred opazil upad...