Primc: Urad za demografijo se bo vrnil večji in močnejši!

Datum:

“Danes je zadnji dan delovanja Urada Vlade RS za demografijo. Se mi zdi prav, da se pravkar pokojnemu Uradu za demografijo posveti nekaj poslovilnih besed. Ko smo delali zunanjo podobo urada, smo si določili geslo: Slovenija je odločena, da premaga demografsko zimo! Sredi julija, v najbolj vročih dneh poletja je Golobova vlada odločila, da hoče nadaljevanje demografske zime, z drugimi besedami, da hoče propad slovenskega naroda in našega načina življenja. Prepričan sem, da to ni stališče ogromne večine Slovenk in Slovencev, ne glede na to, katero stranko so volili,” sporoča borec za pravice otrok in vodja sektorja za demografijo na ukinjenem Uradu za demografijo, Aleš Primc. Primec je napovedal, da s tem ni konec boja, saj se bo urad vrnil še večji in močnejši – v obliki novega ministrstva. 

                   

Najprej, zakaj je urad za demografijo sploh potreben? Slovenija že več kot 40 let nima stopnje rodnosti, ki bi zagotavljala naravno obnavljanje prebivalstva. To imenujemo demografska kriza oziroma demografska zima,” uvodoma pojasnjuje Aleš Primc. V nadaljevanju pojasnjuje, da je stopnja, ki statistično zagotavlja naravno obnavljanje prebivalstva 2,1 (otroka na žensko v rodni dobi), Slovenija ima v zadnjih 20 letih povprečno stopnjo rodnosti samo 1,49. Se pravi, da nam samo v tem obdobju manjka približno 30 odstotkov otrok, potrebnih za naravno obnavljanje prebivalstva, oziroma okoli 160.000 otrok. Če k temu prištejemo, da se je samo v zadnjih 20 letih iz Slovenije v povprečju odselilo v tujino več kot 5.400 državljanov letno, lahko hitro izračunamo, da nam v demografskem smislu samo v zadnjih 20 letih “manjka” okoli 270 tisoč državljanov. “Boste rekli, kako pa to, da potem število prebivalstva v Sloveniji ne pada, ampak v zadnjih 20 letih celo rahlo narašča (leta 2002 – 1.994.000, leta 2021 – 2.109.000)? Zelo enostaven odgovor.”

V letu 2002 je bila povprečna starost umrlega 72,3 leta v letu 2021 pa 78,3 leta (ženske v povprečju živijo nekoliko dlje). Se pravi, en pomemben razlog, da v zadnjih 20 letih ni prišlo do upada prebivalstva, je, da se nam podaljšuje življenjska doba. Drug pomemben razlog pa je priseljevanje. Leta 2008 je v Sloveniji živelo 63.000 tujcev, letos pa 172.000. Zanimivost, leta 2021 je bilo med vsemi rojenimi otroki v Sloveniji 13 odstotkov novorojenčkov staršev tujcev. Slovenija ima veliko premalo rojstev za naravno obnavljanje prebivalstva. Podaljšuje se nam življenjska doba. Zaradi obeh razlogov postajamo zelo stara družba. Po starosti državljanov smo med 12 najstarejšimi državami na svetu (vseh držav je okoli 200). “Vsi smo veseli, da se življenjska doba podaljšuje. Vsi si želimo dolgega življenja zase, za svoje starše, stare starše in svoje otroke, zato je prav, da razmišljamo, kdo bo za nas skrbel na starost, kdo bo vplačeval za pokojnine, za zdravstveni sistem, kdo nas bo negoval in kdo bo delal, ko mi več ne bomo mogli,” pojasni Primc.

Foto: STA

Prav tako bo v naslednjih letih, ko bo v naši družbi še veliko več starejših, po prepričanju Primca bistveno več kot sedaj nameniti pozornosti starejšim in invalidom ter osebam s posebnimi potrebami. Uvesti bo potrebno še več programov medgeneracijskega sodelovanja, sožitja in sobivanja, odpravljati arhitektonske ovire, načrtno izvajati vse novogradnje prilagojene osebam z oviranostjo, uvajati prilagojene programe vseživljenjskega učenja, družabne aktivnosti, programe ohranjanja vitalnosti, programe sprejemanja in vključevanja v družbo itn. Slovenija ima po njegovem mnenju velik demografski problem zaradi 40-letnega premajhnega števila rojstev otrok za naravno obnavljanje prebivalstva. Vodja sektorja za demografijo na ukinjenem uradu meni, da gre za velik problem! “Če je dolgo časa, tako kot pri nas, desetletja in desetletja, rojenih premalo otrok, gospodarstvu sčasoma zmanjkuje delavcev, zmanjšuje se gospodarska rast, država začne nazadovati, zmanjšujejo se prilivi v proračun, čedalje manj je denarja za vse.”

Štrukljev šolski sindikat je najvplivnejša protidružinska organizacija v Sloveniji
Ker je premalo vplačnikov v pokojninski in zdravstveni sistem, se po mnenju Primca zmanjšujejo pokojnine, nastajajo čakalne vrste, se krčijo zdravstvene storitve, država pa se mora za te namene čedalje več zadolževati. “To nekaj časa še gre, ne pa prav dolgo.” In potem države sprejemajo pokojninske reforme, s katerimi podaljšujejo delovno dobo, še malo pa bomo morali hoditi v službo do smrti, zmanjšujejo obseg zdravstvenih storitev iz obveznega zavarovanja in je čedalje več stvari plačljivih, čakalne vrste v zdravstvu pa se ves čas daljšajo, zmanjkuje medicinskega osebja itn. “Vse to, kar sedaj govorim, vsi veste, ampak morda niste vedeli, da je glavni krivec za vse to, da se že 40 let ne rodi zadosti otrok.” Da je premalo otrok, bi načeloma morali najprej občutiti učiteljice v šolah in vzgojiteljice v vrtcih. Ampak do tega po prepričanju Primca ni prišlo, ker so se ves čas zviševali standardi in to še bistveno bolj kot se je zmanjševalo število otrok.

Minister za družine Luka Mesec in šef šolskega sindikata Branimir Štrukelj sta ključna spodbujevalca nizke rodnosti v Sloveniji. (Foto: STA)

“To, da učitelji ne občutijo demografskega problema, je po moje eden glavnih razlogov, da imamo tako nizko rodnost. Ker če bi oni razumeli, da so od števila otrok odvisne njihove službe, bi si bistveno bolj prizadevali za vzgojo v to smer,” je kritičen Primc in dodaja, da je Štrukljev šolski sindikat najvplivnejša protidružinska organizacija v Sloveniji, kar je po naravi stvari skregano z vsako zdravo pametjo. To, da imamo v Sloveniji premalo otrok, je enotno stališče vseh domačih in tujih inštitucij, ki preučujejo slovensko demografsko sliko. Zdelo se je, da je glede neugodnih demografskih kazalcev v Sloveniji splošno soglasje, da je to problem. “Jaz sem razumel, da je bilo to tudi stališče vseh vlad v zadnjih 30 letih, ki pa žal razen Janševih na tem področju, niso kaj dosti naredile.” Z nastopom Svobode se je to spremenilo. Žal se je v zadnjem času izkazalo, da del slovenske politike zanika alarmantna demografska dejstva.

Problem nizke rodnosti je rešljiv: Pari si želijo več otrok, kot jih dejansko imajo
Po mnenju Primca je zaskrbljujoče, da se je na stran zanikovalcev demografskih dejstev s stališčem, da “ključni problem ni v premajhnem številu otrok”, postavilo tudi ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na čelu z lunatikom Luko Mescem, ki ga je Vlada RS določila za pristojnega za področje demografije. “Gre za strokovni škandal ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, podobno, kot bi bil, če bi ministrstvo za zdravje zanikalo obstoj bolezni. To je seveda noro in škodljivo za našo prihodnost.” Prvo spoznanje in soglasje, ki je potrebno čimprej sprejeti v slovenski javnosti, gospodarstvu in politiki, da se lahko pristopi k reševanju demografskih izzivov, je, da ima Slovenija problem z nizko stopnjo rodnosti, ki traja že 40 let. “Ta problem je rešljiv. To je drugo potrebno spoznanje in soglasje, še posebej na podlagi dejstva, da raziskave kažejo, da si pari želijo več otrok, kot jih potem dejansko imajo,” pojasni Primc.

Mnogi Slovenci bi se odločili za petčlansko družino, če bi jih država pri tem podprla. (Foto: Pixabay)

“Če bi Slovenija omogočila družinam, da bi imele toliko otrok, kot si jih mama in oče želita, bi bili na zeleni demografski veji,” je prepričan Primc in doda, da je potrebno demografske ukrepe kontinuirano izvajati skozi daljše časovno obdobje in sicer iz dveh razlogov: “1. ker je potrebno zaupanje družin, da gre za trajne in predvidljive ukrepe in 2. ker demografski ukrepi ne dajejo rezultatov čez noč, ampak postopoma. Četrto potrebno soglasje je, da materinstvo in očetovstvo državljank in državljanov ter dvig rojstev domačega prebivalstva nima alternative za trajno izboljšanje demografske slike Slovenije. Do pred nekaj let se je zdelo, da je v Slovenski družbi glede tega naravnega dejstva popolno soglasje, sedaj pa vladne stranke in Mesčevo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je pristojno za področje družin, trdi, da “spodbujanja tradicionalnih vrednot očetovstva in materinstva ne potrebujemo”.

Prebivalstvo je ključen sestavni del in cilj vsega razvoja države
To je podoben škandal, kot bi finančni minister rekel, da Slovenija ne potrebuje investicij in gospodarske rasti. Materinstvo in očetovstvo po mnenju Primca nista ne leva ne desna. Mame in očetje volijo vse stranke, zato so taka stališča bolna, ampak spet, ker imajo ti ljudje, oblast tudi zelo nevarna in škodljiva za našo prihodnost. Peto potrebno soglasje je, da demografska in družinska politika ni socialna politika, ampak razvojna oziroma investicijska politika. Prebivalstvo je ključen sestavni del in cilj vsega razvoja države. Investicije v družine zato ne smejo biti s strani države, javnosti in gospodarstva razumljene v prvi vrsti kot pomoč v stiski pomoči potrebnim, (čeprav gre mnogokrat tudi za to), ampak kot investicija v razvoj ter partnerstvo z družinami, od katerega imajo družine, država in družba velike koristi. Slovenija ima na področju družinske politike izgrajen dober sistem, ki pa je potreben stalne nadgradnje in izboljšav ter odzivanja na spreminjajoče se okoliščine.

V Sloveniji potrebujemo krovni državni organ, kot je Urad za demografijo. (Foto: STA)

Šesto soglasje, ki je potrebno, je, da obstajajo številni razlogi na raznih področjih, zakaj se mladi in družine ne odločajo za otroke oziroma več otrok, zato mora biti velika množica tudi rešitev in ukrepov na raznih področjih.” Področje demografije je namreč izrazito medsektorsko področje, ker je potrebno sprejemati ukrepe na različnih ravneh ter jih usklajevati med različnimi področji in institucijami, zato je potreben krovni državni organ, ki bo prepoznaval probleme mladih in družin ter pripravljal in koordiniral rešitve in ukrepe ter spodbujal zavest, da je demografija pomemben del vseh družbenih in državnih sistemov in podsistemov. Sedmo soglasje in zavedanje, ki je potrebno je, da vsako zamujanje pri sprejemanju rešitev in ukrepov za izboljšanje materialnih pogojev ter spodbujanje veselja do materinstva in očetovstva pomeni ne le zamika pri izboljševanju demografske slike Slovenije, ampak tudi nadaljnje bistveno zahtevnejše izzive kot posledico nižjega demografskega izhodišča zaradi zamujenih let.

“Loredan je isti butelj in pokvarjen, kot so drugi v vladi, ker tega, kaj Urad dela, sploh ne more vedeti”
In kot osmo: “Zavedati se moramo, da med državami obstaja tekmovanje za prebivalstvo. Slovenija si mora postaviti ambiciozen cilj in sprejeti ukrepe, da bo za svoje državljanke in državljane, še posebej mlade, najbolj zaželena in dejansko država z najboljšimi pogoji za življenje na svetu.” Primc omeni primer ministra za zdravje Bešič Loredana, ki se mu je od vseh ministrov v tej vladi zdel še najbolj normalen. Toda zelo grdo je govoril o Uradu za demografijo. “In je rekel nekaj v tem smislu, da so Urad za demografijo ukinili, rekel je celo, da je Urad za demografijo podobno kot Urad za nadzor cen v zdravstvu “prazna vreča” brez vsebine. No, po tej oddaji na POP TV-ju mislim, da je tudi minister za zdravje Loredan isti butelj in pokvarjen kot so drugi v vladi.” Zakaj? Po prepričanju Primca zato, ker tega, kaj Urad dela sploh ne more vedeti, ker ga ni nikoli zanimalo.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan ocenjuje delo Urada za demografijo, ki ga sploh ne pozna. (Foto: STA)

“Ne njega ne predsednika vlade, ne prej omenjenega Mesca. Direktor urada je namreč takoj po imenovanju pisal predsedniku vlade in ga prosil za sestanek na katerem bi mu predstavili problematiko demografskih kazalcev in naše predloge.” Od nikogar od najvišjih predstavnikov vlade za to ni bilo nobenega zanimanja. Bešič Loredan niti kdorkoli drug na vladi, ko grdo govori o uradu za demografijo, o njem v resnici nič ne ve, ampak govori iz žlehtnobe in želje po maščevanju, je prepričan predsednik stranke Glas za otroke in družine. “Zdaj ko Urada ni več, lahko o teh stvareh govorim, ne da bi rabil od koga dovoljenje. Zato vam bom z veseljem in ponosom povedal, kaj smo delali. Poslušajte, ker delali in naredili smo zares ogromno.” Urad je ustanovila zadnja Janševa vlada, na polno je začel delovati pred manj kot pol leta. “Jaz sem prišel tja s 1. marcem. Takrat smo bili v Mariboru trije: direktor, ena študentka in jaz. Potem smo se v dobrem mesecu okrepili, tako da nas je bilo na koncu 12,” pojasni Primc.

V Uradu so pripravili prvi paket ukrepov za dvig rodnosti in demografske konkurenčnosti Slovenije
Urad so vsebinsko razdelili na naslednja področja: 1. PODROČJE DEMOGRAFIJE oziroma prebivalstvene politike: a) družina, materinstvo, očetovstvo, otrokom in veselju do življenja naklonjena država in družba, b) dvig rojstev, c) skladni regionalni demografski razvoj, d) ustvarjanje pogojev, da bodo mladi ostali v Sloveniji ter vrnitev izseljenih Slovencev v domovino, e) nadzorovane migracije in integracija. “To je bilo moje področje in sem bil vodja tega sektorja za demografijo.” 2. PODROČJE ZA MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE IN SOBIVANJE: a) varna in dostojna starost b) medgeneracijsko sožitje, sobivanje in dialog. 3. PODROČJE ZA PROJEKTNO DELO IN SPLOŠNE ZADEVE. “Takoj ko sem prišel na urad sem začel delati na polno.” Pripravili so prvi Program dela urada za demografijo na 30 straneh. V njem so analizirali demografsko problematiko, si zadali cilje ter določili pot kako jih bodo uresničili.

Družina. (Foto: Pixabay)

Pripravili so Prvi paket ukrepov za dvig rodnosti in demografske konkurenčnosti Slovenije na 23 straneh, ki vsebujejo 59 predlogov ukrepov, kako izboljšati položaj materialni in finančni položaj družin in otrok (temu je namenjenih največ ukrepov); kako spodbuditi med mladimi zanimanje za družinsko življenje, notri so ukrepi za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, ukrepi za osveščanje o pomembnosti družinskega življenja, materinstva in očetovstva itn. Za večino od teh ukrepov so pripravili tudi izhodišča za usklajevanja in pogajanja z državnimi organi na skupno 73 straneh. Poleg tega so pripravili predloge projektov in ukrepov za zagotavljanje varne in dostojne starosti, medgeneracijskega dialoga in sožitja. Za tri projekte so se vključili v evropski program in pridobili evropska sredstva v višini 450.000 EUR. “Pripravljene smo imeli načrte za pridobitev več kot 10 milijonov EU sredstev itn”.

“Zagnali smo projekt demografsko oko, da bi na enem mestu zbrali vse demografske ukrepe”
“Na vladi smo uspeli doseči, da se bodo morali vsi predpisi in vladna gradiva preverjati tudi po tem, kakšen vpliv bodo imeli na slovensko demografijo. Upam, da levičarska svobodnjaška vlada tudi tega ne bo uničila,” pojasni Primc in doda, da so pripravili predlog ustanovnega akta ustanovitve Demografskega sveta Slovenije, v katerem bi predstavniki države, univerz, raziskovalnih inštitucij in predstavniki civilne družbe, upokojencev, mladih, družinskih organizacij in drugih organizacij pripravljali ukrepe in demografske strategije ter spremljali njihovo uresničevanje. Zagnali so projekt demografsko oko, da bi na enem mestu zbrali vse demografske ukrepe, ki jih izvajajo država, občine in druge inštitucije, tako da bi ljudje imeli na enem mestu vse informacije, ki jih potrebujejo. V državi ta trenutek ni nobenega, ki bi to vedel. “Zbrali smo že preko 650 ukrepov, podatke so nam posredovali iz približno polovice občin.”

Ljubljanski župan Zoran Janković in Robert Golob (Foto: STA)

To zbiranje podatkov je mukotrpno delo, ampak po prepričanju Primca jim je šlo odlično. “Vsebinsko pripravljen smo imeli že 1. slovenski demografski dan.” Ravno v dneh, ko jih je vlada ukinila, bi rezervirali nov prostor. Še ena pomembna stvar je bila pri tem uradu. Njegov sedež ni bil v Ljubljani, kot skoraj vse državne institucije, ampak v Mariboru. To je zelo pomembno. Ker se iz Maribora nekateri problemi in tudi rešitve vidijo drugače, kot iz Ljubljane. “Ne bi tako verjel, če ne bi tega v zadnjih mesecih videl na lastne oči. Sem ponosen Ljubljančan, ampak podpiram decentralizacijo oziroma to, da bi bilo čim več državnih institucij v drugih delih Slovenije.” Mnogi ljudje bi tako imeli službo bližje domu, v Ljubljani, pa se ne bi toliko utapljali v prometnih zamaških in avtomobilskih izpušnih plinih. Decentralizacija bi bila velika ekološka pridobitev za Ljubljano in celo Slovenijo.

“Golobova vlada načrtuje uvedbo mavrične propagande v vrtcih in šolah”
“Ampak ne, ne sme se z decentralizacijo zmanjšati izpušnih plinov iz prometa, povrh bi pa Zoran Janković rad v Ljubljani naredil še ogromno sežigalnico – elektrarno, kjer bi na leto v zrak, vodo in tla spustil še strupene pline iz 110 tisoč ton oziroma 5500 velikih šleparjev odpadkov,” pojasni borec za otroke in družine in pri tem omeni, da Golobova stranka predlaga Jankovića za župana Ljubljane. “Veliki ekolog in zagovornik zelene energije Robert Golob, ki obljublja, da bo do leta 2030 zagotovil citiram: “vso elektriko izključno brez ogljikovega dioksida”. Ogljikov dioksid, pa kot vsi vemo nastaja pri gorenju. In pri ogromni sežigalnici, ga nastaja ogromno.”

Golobova vlada namerava uvesti LGBTQ propagando v vrtce in šole po hitrem postopku. (Foto: Pixabay)

Urad za demografijo se bo vrnil večji in močnejši
Tudi zato, da so pošteno in dostojanstveno oddelali svoje delo v negotovem obdobju po volitvah, ko se je po krivici blatilo vse kar so naredili in so bili v negotovosti glede svoje zaposlitve. “Upam, da sedaj vsi razumemo, da je ukinitev Urada za demografijo za slovenski narod in državo škodljiva, neodgovorna in odraz želje po maščevanju.” Če vlada misli, da bi kdo drug bolje delal od njih, da je treba dati nove poudarke in nove vsebine … Ni problema, naj pripeljejo svoje ljudi, dodajo vsebine, ki so jim pomembne, ne pa ukinjati strateško najbolj nujnega področja za prihodnost Slovenije. Na pogrebih velikokrat slišimo, da bo pokojnik živel naprej v naših spominih, mislih in molitvah in seveda v večnosti. “Za Urad za demografijo pa sem prepričan, da se bo vrnil, saj ga naš narod nujno potrebuje.”

Ampak takrat se bo vrnil večji in močnejši, ne kot urad, ampak kot samostojno ministrstvo z velikimi pooblastili, ki bodo ustrezna problemom, ki jih bo moral reševati. “Toliko za danes. Lepo preživite poletje, kolikor nam ga je še ostalo in si naberimo moči za jesen, ko bomo morali stopiti skupaj in zmagati na dvojih volitvah in referendumih. Naj vas še obvestim, da je vlada vložila v parlament spremembe družinskega zakonika, s katerimi hočejo uzakoniti posvojitve otrok v LGBT razmerja, ukiniti zakonsko zvezo žene in moža ter uvesti LGBTQIA+ propagando v vrtce in šole.” Vlada zahteva, da se zakon sprejeme po skrajšanem postopku, tako da bo šlo to verjetno septembra zelo hitro. Primc nas že sedaj prosi, da bodimo na te stvari pozorni, ker bomo v kratkem spet zbirali podpise za družinski referendum. “Že sedaj prosim za podporo in da boste pomagali zbirati podpise. Bolj natančna navodila bom naslednjič.”

Domen Mezeg

Sorodno

Zadnji prispevki

Janša: Prst je uperjen v vas, Nataša Pirc Musar

Predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša se je odzval...

Četrtkova Tarča je znak, da so odnosi v koaliciji že bili skrhani

Evropski poslanec iz vrst SD Matjaž Nemec je v...

Nika Kovač “fajta” samo tam, kjer se obetajo politične točke?!

Očitno je, da pri Niki Kovač v ospredju ni...

Znan je datum začetka pristopnih pogajanj Moldavije in Ukrajine

Včeraj proti koncu dneva so se veleposlaniki držav EU...