Državna tožilka Maša Podlipnik krši zakon in ravna samovoljno: Še vedno ni posredovala sklepa o zavrženih kazenskih ovadbah zoper Milana Kučana

Foto: sta

Poslanec SDS Franc Breznik je na Vlado RS naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s kazenskima ovadbama zoper nekdanjega predsednika republike Milana Kučana. Izpostavil je delovanje okrožne državne tožilke Maše Podlipnik in vprašal, na kakšen način bo ministrstvo za pravosodje ukrepalo proti tožilki, ki se ne zmeni za zakon.

Zapisal je, da “je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve maja in junija 2016 vložilo pred pristojnim državnim tožilstvom dve kazenski ovadbi zoper nekdanjega predsednika republike Milana Kučana“, kjer ga obtožujejo veleizdaje, sabotaže in pomoči pri njej, saj je trajalo tri dni, preden je predsedstvo republike zaustavilo razorožitev Teritorialne obrambe.

Kazenski ovadbi sta bili odstopljeni Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani. Obe je obravnavala okrožna državna tožilka Maša Podlipnik, ki je “Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve z dopisom obvestila, da sta bili obe kazenski ovadbi zavrženi.” To samo po sebi pa ni dovolj, saj bi morala okrožna državna tožilka na podlagi določil Zakona o kazenskem postopku združenju kot oškodovancu posredovati tudi “ustrezen sklep o zavrženju kazenskih ovadb, na podlagi katerega bi lahko združenje samo prevzelo kazenski pregon.”

Ali gre za malomarnost?
Državna tožilka po informacijah poslanca Breznika tega, kljub večkratnim pisnim zahtevam, naj omenjeni sklep posreduje, ni storila. “Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve do danes ni prejelo zahtevanega sklepa niti ni prejelo nobenega pojasnila, zakaj pristojna državna tožilka ne sledi določbam Zakona o kazenskem postopku in ravna samovoljno.”

Poslanca SDS je zanimalo, kako bo ministrstvo za pravosodje ukrepalo proti odgovorni okrožni državni tožilki in ali nameravata Vlada RS ter pristojni minister v okviru svojih pristojnosti poskrbeti, da se takšne stvari ne bi ponavljale oziroma bi določila Zakona o kazenskem postopku tudi res spoštovali.

V komentarju za Novo24 TV je Breznik povedal: “Osnova te ovadbe je bila, da je v Sloveniji med 15. in 19. majem 1990 izginilo več kot 80 odstotkov od skupaj več kot 74 tisoč kosov pehotnega orožja, t. i. protioklepnega in protiletalskega orožja, ki ga je pred tem v sedemdesetih letih sama plačevala neposredno iz sredstev republike ter sredstev občin.” Ob tem je dodal, da Kučan ni reagiral, “kljub temu, da je bil operativno sposoben kot predsednik predsedstva.”

Ivan Šokić