Enakost spolov ključna za rast in razvoj družbe?! Le kakšno prihodnost nam želi Cerar ali pa le ne loči med enakostjo in enakopravnostjo!

Miro Cerar, predsednik vlade RS (foto: Nova24TV)

Potem ko je Cerar interese Palestine postavil za najpomembnejše vprašanje slovenske diplomacije, je na odprtju 10. Slovenskih razvojnih dnevih, ki naj bi bili “osrednji forum za razpravo slovenskih in tujih strokovnjakov, predstavnikov vladnih ter nevladnih ustanov, mednarodnih organizacij in akademske sfere o aktualnih temah ter sodelovanju na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči,” povedal, da sta ključni temi za rast in razvoj vsake družbe “enakost spolov” in “boj proti podnebnim spremembam”.

“Danes začenjamo z že 10. Slovenskimi razvojnimi dnevi. Tako enakost spolov boj proti podnebnim spremembam sta temi, ki sta ključni za rast in razvoj vsake družbe,” je na Twitterju čivknil zunanji minister Miro Cerar.

“Slovenija, kot zelena država, bogata z naravnimi viri, se tega zaveda še toliko bolj,” je pojasnil Cerar in dodal, da sta zato učinkovit multilateralizem in okoljska diplomacija “pomemben del naše zunanjepolitične strategije.”

Tako imenovani “osrednji forum za razpravo slovenskih in tujih strokovnjakov, predstavnikov vladnih ter nevladnih ustanov, mednarodnih organizacij in akademske sfere o aktualnih temah ter sodelovanju na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči,” bo potekal med 25. in 29. novembrom, 2019 v Ljubljani v sodelovanju Ministrstva za zunanje zadeve in Ministrstva za okolje in prostor.

Ton v katerem pa bo potekala diskusija, pa je že dovolj dobro nakazal ravno Cerar s svojo trditvijo o enakosti spolov. Kako sta lahko moški in ženski spol enaka ostaja vprašanje brez odgovora. Kvečjemu lahko govorimo o enakopravnosti, ki pa je že zagotovljena.

https://twitter.com/mrevlje/status/1199118380776734725

O kakršnikoli enakosti nima smisla izgubljati besed. Medtem ko ženske lahko rodijo, moški ne morejo. Spola sta od samega začetka neenaka, različna, saj je njun namen dopolnjevanje eden drugega.

Vztrajanje pri enakosti spolov je še ena od novodobnih tez norosti, ki so izšle iz sodobnega feminizma. Še posebej zaskrbljujoče pa je, da kaj takega izreče ustavni pravnik, ki bi ja moral vedeti, da imajo besede določen pomen, zaradi česar je potrebno težiti k natančin rabi in ne praznemu opletanju z izrazi.

https://twitter.com/pikapoka_jelen/status/1199066944298766337

Ob tem res ni jasno od kod je Cerar povlekel “enakost spolov”, saj tudi na uradni strani MZZ v opisu dogodka ni o vprašanju enakosti spolov nikakršne omembe. Največ kar je, je govora o naslavljanju “podnebnih sprememb v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja prispevamo k sposobnosti manj razvitih držav za doseganje ciljev podnebne politike in prilagajanja podnebnim spremembam, s ciljem zmanjševanja neenakosti na globalni ravni.”

Ivan Šokić