fbpx

Ministrstvo za zdravje je oblikovalo delovno skupino za pripravo predlogov sprememb postopkov javnega naročanja na področju zdravstva

Jelka Godec (Foto: STA)

Ministrstvo za zdravje je izdalo sklep o imenovanju delovne skupine za pripravo predlogov sprememb postopkov javnega naročanja za področje zdravstva. Na pobudo članice kabineta predsednika vlade, Jelke Godec so bili v delovno skupino na Ministrstvu za zdravje, ki ima za nalogo pripraviti spremembe na področju nabav v slovenskem zdravstvu in Zakona o javnem naročanju, povabljeni tudi člani gibanja Zdravstvo.si. Član delovne skupine dr. Blaž Mrevlje je povedal, da so bili veseli povabila in da verjamejo zagotovilu, da so nameni iskreni. Poudaril je, da skupina deluje pro bono in po svojih najboljših močeh, ter da bodo pri delu črpali znanje iz svojih izkušenj, ki so jih nabrali tako doma, kot tudi v tujini. 

Pred sprejetjem vabila članice kabineta predsednika vlade Jelke Godec, so se natančno pogovorili o tem, kako resen je namen povabila in ustanovitev delovne skupine. “Dobili smo zagotovilo, da je namen spremeniti zdravstvo iz državnega v moderno javno, iskren,” so pojasnili člani gibanja Zdravstvo.si. Zato menijo, da je njihova državljanska dolžnost, da se vabilu odzovejo in da podajo predloge ter rešitve na podlagi lastnih izkušenj doma in v tujini, ter da pripomorejo k spremembam v družbi na področju, ki ga najbolje poznajo, torej zdravstvu. “Verjamemo, da se bo v resnici izkazalo, da je namen sprememb resen, da bo Ministrstvo za zdravje pokazalo, da je po tridesetih letih vendarle prišel čas spremembe in prepotreben trenutek za modernizacijo države, začenši prav v njenem največjem podsistemu – zdravstvu,” so zapisali in opozorili, da siromašenje zaradi nabave dražjega materiala v zdravstvu povzroča daljšanje čakalnih vrst, nekontrolirano in pogosto nesmiselno privatizacijo ter tudi dobesedno nepotrebne smrti državljank in državljanov zaradi neustrezne ali prepozne oskrbe v zastarelem državnem zdravstvu. “Zato smo se odločili, da povabilo sprejmemo.”

Naloga delovne skupine je priprava sprememb postopkov javnega naročanja za področje zdravstva, z namenom vzpostavitve najbolj racionalnega pristopa pri nabavi medicinske opreme in pripomočkov. Imenovana delovna skupina bo pripravila predloge sprememb in jih posredovala ministru pristojnemu za zdravje ter ministrstvu pristojnem za javna naročila, ki omenjene predloge upošteva pri pripravi sprememb Zakona o javnem naročanju. V izjavi za javnost so sporočili, da se v delovno skupino za pripravo predlogov sprememb postopkov javnega naročanja za področje zdravstva imenujejo: mag. Simona Hribar Motore z Ministrstva za zdravje, vodja; Tadej Štular, z Ministrstva za zdravje; Sašo Matas, z Ministrstva za javno upravo; Sebastjan Apat, iz Kabineta predsednika vlade; Gorazd Kalan, iz skupine zdravstvo.si; Simon Podnar, iz skupine zdravstvo.si; Blaž Mrevlje, iz skupine zdravstvo.si; Matija Jurij Kališnik, iz skupine zdravstvo.si; Andrej Vranič, iz skupine zdravstvo.si in Miha Skubic, kot zunanji sodelavec.

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije ter drugega odstavka 1. člena in drugega odstavka 4. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi  je Državni zbor na seji dne 30. marca 2016 odredil parlamentarno preiskavo za spremembo zakonodaje in za druge odločitve Državnega zbora iz njegove pristojnosti. Parlamentarna preiskava je bila prav tako odrejena za oceno dejanskega stanja in ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi postopka javnega naročanja, na področju prodaje in nabave žilnih opornic. Preiskava je bila odrejena zaradi suma, da so bili postopki in posli vodeni negospodarno in netransparentno, zaradi še neugotovljenih posledic takšnih ravnanj ter zaradi suma prisotnosti korupcije v zdravstvu na področju prodaje in nabave žilnih opornic

Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za spremembo zakonodaje ter za oceno dejanskega stanja in ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij (dostopno na spletu)

Med naštetimi nameni parlamentarne preiskave je bilo med drugim navedeno, da se agonija slovenskega zdravstva vleče že vrsto let. “Vlada s predsednikom dr. Mirom Cerarjem do danes ni pripravila sprememb zdravstvene zakonodaje, s katero bi bila zagotovljena večja učinkovitost in transparentnost delovanja zdravstvenih institucij in zdravstvenega sistema nasploh,” so zapisali in nadaljevali, da vlada tudi ni pripravila nobene zakonodaje, ki bi pripomogla k večji kakovosti zdravstvenih storitev in k zmanjšanju čakalnih dob. “Ustanavljajo se le delovne skupine za posamezna področja, pišejo in sprejemajo se strategije, izdelujejo analize. Obljubljenih sistemskih rešitev in sprememb pa do danes nismo dočakali.” Kot enega izmed pokazateljev, da se stvari nič kaj ne obračajo v pozitivno smer, so navedli čakalne dobe, vse glasnejša pa so bila tudi opozorila, da je za slovensko zdravstvo namenjeno vedno manj denarja. Da korupcija močno prežema slovenski zdravstveni sistem in je tudi vzrok za povečanje stroškov v zdravstvu, so pred časom opozorili že posamezniki, ki so zaposleni na tem področju. Glede dejstva, da je slovensko zdravstvo močno prepleteno s korupcijo, pa je bilo tudi več javno podanih izjav na sejah delovnih teles Državnega zbora. 3. februarja 2016 je na 25. seji Komisije za nadzor javnih financ javnost s svojimi izjavami presenetila v. d. generalne direktorice Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Brigita Čokl, ki je večkrat posredno in neposredno povedala, da ve za podjetja in posameznike, ki izčrpavajo slovensko zdravstvo za osebne interese in interese določenih skupin.

Ko je v letu 2012 najbolj eskalirala finančno gospodarska kriza in se je začelo tudi močno zniževanje javnih financ, je prišlo tudi do vse glasnejših opozoril, da se v Sloveniji žilne opornice nabavljajo po veliko višjih cenah kot v tujini. Takrat so se v naših bolnišnicah najbolj prodajale žilne opornice ponudnika MARK MEDICAL d.o.o. Cena žilnih opornic tega proizvajalca je bila za približno štirikrat večja, kot na primerljivem evropskem trgu. Višje cene so posledica dejstva, da je MARK MEDICAL d.o.o. tretji v verigi dobave žilnih opornic slovenskim bolnišnicam. Proizvajalec proda žilne opornice podjetju v tujini, v tem primeru je to podjetje KB 1909, ta proda žilne opornice svoji družbi – dobavitelju v Sloveniji, to je MARK MEDICAL d.o.o., ki je uradni dobavitelj žilnih opornic v Sloveniji. Prodaja se izvrši po nekoliko višji ceni. Ta pa se zviša še v zadnji fazi, ko slovenski dobavitelj proda žilne opornice bolnišnici. Kot je opozoril predsednik Komisije za preprečevanje korupcije na 19. nujni seji Odbora za zdravstvo dne 26. februarja 2016, je v takšni verigi največja možna stopnja korupcije. Najnižja možna stopnja korupcije je v primeru, ko med proizvajalcem in kupcem ni posrednika ali pa je med njima le uradni domači dobavitelj.

Dr. Marko Noč, specialist kardiologije in kardiovaskularne medicine ter intenzivne medicine, več let zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, je za Finance razkril, da so se stvari v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana zanj močno poslabšale, potem ko je odločilno pripomogel k drastičnemu znižanju cen žilnih opornic in s tem dregnil v zaslužke zdravniško-dobaviteljskega lobija ter Univerzitetnemu kliničnemu centru Ljubljana prihranil vsaj 2 milijona EUR na leto. Iz določenih virov je mogoče razbrati, da je od januarja 2012 do septembra 2013 Univerzitetni klinični center Ljubljana za malo več kot 5500 žilnih opornic porabil približno 4.250.000 EUR. Če bi se odločili za nakup pri tujem dobavitelju, bi za isto količino plačali okoli 970.000 EUR. Prišlo je torej do štiriinpolkratnega preplačila pri nabavi žilnih opornic. Ob tem se zastavlja vprašanje, zakaj se ustanove, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na področju sekundarne in terciarne dejavnosti v Republiki Sloveniji, niso odločile za nakup, ki bi omogočil nižje stroške.

 Poudariti je treba, da je v točki 5. koalicijske pogodbe s področja zdravja, navedeno, da bo koalicija na področju zdravstva sprejemala ukrepe za zajezitev korupcije s postavitvijo evropsko primerljivih cen, javno dostopnimi pogodbami z dobavitelji ter povečanjem nadzora porabe sredstev. Vlada tako tudi na tem področju sledi uresničevanju koalicijske pogodbe.

Del koalicijske pogodbe, dostopno na spletu

V sojenju zaradi korupcije v zdravstvu so prvo skupino obtoženih spoznali za krive sprejemanja oziroma dajanja nedovoljenih daril
Zadeva pa je v tem trenutku še toliko bolj aktualna, ker je ravno včeraj senat ljubljanskega okrožnega sodišča v sojenju zaradi korupcije v zdravstvu prvo skupino obtoženih spoznal za krivo sprejemanja oziroma dajanja nedovoljenih daril. Zdravniki Vane Antolič, Rok Vengust, Robert Janez Cirman in Samo Karel Fokter ter komercialist medicinskega dobavitelja Emporio Medical Darko Žafran so obsojeni na zaporne kazni od deset mesecev do treh let, denarne kazni in odvzem premoženja. Sodba sicer še ni pravnomočna. Cirmanu, Fokterju in Vengustu je sodišče izreklo še odvzem prejete nedovoljene nagrade, in sicer okoli 53 tisoč evrov Cirmanu, 6 tisoč evrov Fokterju in skoraj 33 tisoč evrov Vengusti. Ni pa sodišče izreklo začasne prepovedi opravljanja poklica, kot je za zdravnike predlagalo tožilstvo, je poročala STA. Kot je ob izreku sodbe dejala predsednica sodnega senata Dejana Fekonja, so obtoženi nedovoljena darila prejemali na različne načine, na primer v obliki plačila naročnin na strokovne revije in kotizacij za strokovna srečanja, plačila novoletnih zabav, nakazil na njihove bančne račune, pa tudi v oblike gotovine. To jim je izročal nekdanji komercialist Žafran, ki ga je sodišče spoznalo za krivega, nedovoljenega dajanja daril.

Sara Bertoncelj