Programski svet je sprejel izjavo o nedavnem slabem poročanju RTV Slovenija o ukrajinski vojni

RTV dopisnik Edvard Žitnik (Foto: Zajem zaslona)

Programski svet RTV Slovenija je s predsednikom sveta dr. Petrom Gregorčičem na čelu na svoji prvi izredni seji dne 28. februarja obravnaval in sprejel izjavo programskega sveta, med drugim tudi o nedavnem poročanju RTV Slovenija o vojni v Ukrajini.

Na izredni seji so svetniki obravnavali poročanje RTV Slovenija o vojni v Ukrajini, saj na presenečenje več svetnikov nacionalna televizija na prvi dan Putinove invazije dogajanja ni pokrivala, prav tako pa je bila med drugim debata tudi o nastopih nekaterih novinarjev RTV Slovenija v zvezi s poročanjem o vojni v Ukrajini ter odločitev, da bo RTV Slovenija raje prenašala in simultano prevajala informativni program britanske javne televizije BBC, namesto da bi pripravila in predvajala svojega.

Neažurno in neverodostojno poročanje novinarjev RTV
Programski svet je na osnovi zakonske dolžnosti obravnavanja pripomb in predlogov gledalcev in poslušalcev na svoji prvi izredni seji dne 28. februarja 2022 sprejel izjavo, v kateri so člani izpostavili vprašanje, zakaj RTV Slovenija za razliko od skoraj vseh evropskih medijskih hiš tako izrednega dogodka ni predvajala oziroma svojega programa takrat ni prilagodila dogajanju. Člani sveta se v izjavi sprašujejo, zakaj Slovenija ni bila deležna prvih informacij o ruskem napadu s strani nacionalne televizije, ampak s strani tujega spletnega informativnega programa. Prav tako v nadaljevanju izražajo presenečenje nad njihovo neažurno in neverodostojno poročanje zunanjega političnega komentatorja javne medijske hiše, ki je o vojni v Ukrajini poročal nedostojno z neprimerno obrazno gestikulacijo, na kar so izpostavili tudi neprimerne oznake enega od dopisnikov RTV Slovenija, ki pa niti ni poročal s terena, ampak iz studia, s čimer se pojavlja vprašanje o morebitnem pomanjkanju RTV dopisnikov ali pa neopravljanjem dela obstoječih.

Ali RTV sploh še lahko polno izvršuje svojo dolžnost?
Programski svet se je sicer že soočil z opozorili nespoštovanja poklicnih standardov in navodil s strani novinarjev in odgovornih urednikov, kar pa je posledično zbudilo dvom v zmožnost opravljanja oziroma polno izvrševanje javne službe RTV Slovenija na podlagi Zakona o RTV Slovenija, ki določa med drugim tudi zagotavljanje verodostojnih in nepristranskih informativnih oddaj, s katerimi celovito obvešča o političnem dogajanju doma in v zamejstvu, o pomembnih dogodkih v preostalih evropskih državah, zlasti članicah Evropske unije, in o pomembnih svetovnih temah, tako da posredovane vsebine omogočajo objektivno javno obveščenost. Glede na pomanjkanje kadra in trenutno negotovo situacijo RTV se je programski svet strinjal s predvajanjem in simultanim prevajanjem BBC World News o vojni v Ukrajini na drugem programu in ga pozdravil v smislu začasnega ukrepa, ki bo RTV Slovenija omogočal vsaj delno izvrševanje poslanstva, ljudem pa hitre in verodostojne informacije o  vojni v Ukrajini.

Razpis za novega generalnega direktorja RTV
Po mnenju programskega sveta se je nacionalna televizija danes v tej situaciji znašla zaradi dolgoročnega kršenja pravil novinarjev in urednikov, ki niso bili pravočasno sankncionirani, kar pa je zagotovo nedopustno v vseh resnih tujih medijskih hišah. Programski svet v izjavi opozarja, da dokler bo tako, bodo državljani in državljanke Slovenije celostne informacije o dogodkih prisiljeni iskati drugje, zato programski svet napore vodstva in odgovornih urednikov pri normalizaciji tega javnega zavoda odločno podpira. Programski svet je na podlagi navedenega objavil tudi razpis za generalnega direktorja RTV, od katerega pričakuje zagotavljanje doslednega spoštovanja zakona in internih aktov vseh zaposlenih hkrati pa doseganje prave kulture v uredniško-novinarskem kolektivu, ki je za zahodni civilizirani svet samoumevna.

Tanja Brkić