fbpx

Programski svet RTVS sindikatom: Ste brez pristojnosti za kadrovanje, zato je poseganje v zadeve vodstva nedopustno

Dr. Peter Gregorčič (foto: Veronika Savnik/Demokracija)

Sindikat novinarjev Slovenije je po besedah predsednika Programskega sveta RTV Slovenija dr. Petra Gregorčiča brez pristojnosti za kadrovanje, zato je nedopustno poseganje v zadeve vodstva. Javni napadi na nekatere urednike so vmešavanje v uredniško neodvisnost, goreč aktivizem pa ni verodostojen,” v odzivu sporoča Gregorčič. 

Peter Gregorčič je sindikate (tudi Koordinaciji novinarskih sindikatov RTV Slovenija in Konfederaciji sindikatov javnega sektorja) s pismom uvodoma obvestil, da Programski svet pristojnosti na področju kadrovskih zadev, razen imenovanja generalnega direktorja RTV Slovenija, nima. Zato je njihov očitek, da je pripomogel k imenovanju odgovorne urednice Informativnega programa TV Slovenija in k imenovanju vršilca dolžnosti urednika Uredništva za nove medije (MMC) nesmiseln in neutemeljen.

Kadrovske zadeve, z izjemo imenovanja generalnega direktorja RTV Slovenija, so po besedah Gregorčiča izključno v pristojnosti vodstva RTV Slovenija. “Tudi sindikati na tem področju nimate pristojnosti. Agresivne posege sindikatov v kadrovske odločitve vodstva, tudi z odkritimi grožnjami po uporabi sodnih postopkov in t. i. drugih sredstev, zato osebno ocenjujem kot nedopustno poseganje v pristojnosti vodstva RTV Slovenija. Izrazito grobe javne napade na posamezne urednike RTV Slovenija pa kot vaše nedopustno vmešavanje v uredniško neodvisnost,” je poudaril.

Sindikat novinarjev Slovenije je v zadnjem času javno izrazil tudi več očitkov, ki po mnenju Gregorčiča prav tako niso utemeljeni. “Mednje sodi očitek o nezakonitem imenovanju odgovorne urednice Informativnega programa TV Slovenija in o nezakonitem delovanju generalnega direktorja RTV Slovenija.” Spomnil je, da je podroben in utemeljen odziv na te očitke 10. marca 2022 v njegovem imenu poslalo tajništvo Programskega sveta. “Neutemeljenost očitkov sindikata je danes po temeljiti razpravi potrdil tudi Programski svet, ki je obsodil tudi napade na v. d. urednika Uredništva za nove medije g. Igorja Pirkoviča.”

Goreč aktivizem ni verodostojen
Gregorčič poudarja, da goreč aktivizem, ki ni osnovan na nobeni pravni podlagi, se pa kljub temu izraža v javnih obtožbah vodstva in nekaterih urednikov RTV Slovenija v tiskanih in digitalnih medijih, brez da bi predhodno pridobili mnenje nasprotne strani, ni verodostojen. “Verjamem, da bodo to prej ali slej spoznali tudi vaši člani in se bodo od tovrstnega aktivizma distancirali,” je dodal.

Včerajšnji odziv Gregorčiča se nanaša na javno pismo Sindikata novinarjev Slovenije, kjer je ta Gregorčiču in Andreju Grahu Whatmoughu očita, kako naj bi z njuno izdatno pomočjo odgovorna urednica Informativnega programa TVS Jadranka Rebernik “protipravno” imenovala za vršilca dolžnosti urednika Uredništva za nove medije (MMC) Igorja Pirkoviča. “Uredništvo s kandidatom niti ni bilo predhodno seznanjeno, ampak ga je generalni direktor vsilil kar v internih dogovorih. Z imenovanjem, ki mu je uredništvo MMC nasprotovalo, je Jadranka Rebernik neposredno prekršila drugi odstavek 63. člena Statuta Radiotelevizije Slovenije, ker je imenovala kandidata, o katerem uredništvo MMC ni podalo mnenja. Še več, uredništvo je takoj, ko je bilo seznanjeno z odločitvijo, na kraju samem imenovanemu kandidatu izreklo nezaupnico,” so med drugim zatrdili v znak nezadovoljstva in dodali, da bodo uporabili vsa pravna in druga sredstva za zaščito zaposlenih, avtonomije uredništev RTV Slovenija in javnega interesa.

Spomnimo. Gregorčič je 10. marca Sindikat novinarjev Slovenije na račun očitkov spomnil, da imenovanje odgovornih urednikov urejata 21. člen Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1) in 63. člen Statuta javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija. Generalni direktor ima na podlagi njiju pooblastilo za imenovanje odgovornih urednikov TV Slovenija. Pri svoji izbiri je ta svoboden, njegova izbira je omejena na kandidate, ki mu jih v imenovanje predlaga direktor TV Slovenija. “Zakon in Statut generalnega direktorja pooblaščata, da izmed podanih predlogov direktorja TV Slovenija izbere odgovornega urednika po svoji lastni presoji. Pri tem ga niti zakon niti Statut ne zavezujeta, da upošteva pozitivno mnenje večine programskih delavcev v uredništvu,” je poudaril Gregorčič.

Foto: STA

V. d. direktorja TV Slovenija je generalnemu direktorju predlagal oba kandidata, ki sta se prijavila na javni razpis in sta izpolnjevala razpisne pogoje. Generalni direktor pa je nato povsem zakonito in skladno s Statutom izmed obeh predlaganih kandidatov že 4. marca 2022 za odgovorno urednico Informativnega programa TV Slovenija izbral Jadranko Rebernik. “S hitro izbiro je uredništvu Informativnega programa v najkrajšem možnem času zagotovil odgovornega urednika s polnim mandatom, kar je v interesu dobrega delovanja TV Slovenija. Svojo izbiro je generalni direktor tudi ustrezno utemeljil in o njej obvestil javnost. Glede na navedeno je vaše stališče o nezakonitem ravnanju generalnega direktorja RTV Slovenija neutemeljeno,” je pojasnil predsednik Programskega sveta RTV Slovenija.

Nina Žoher