Škandal! Politično vodstvo Vrhovnega sodišča vložilo zahtevo za začetek postopka proti uglednemu sodniku Janu Zobcu pred Komisijo za etiko in integriteto pri Sodnem svetu!

Predsednik Vrhovnega sodišča RS Damijan Florjančič (Foto: STA)

Vrhovno sodišče pod vodstvom predsednika Damijana Florjančiča je vložilo zahtevo za začetek postopka pred Komisijo za etiko in integriteto pri Sodnem svetu proti nekdanjemu ustavnemu in sedanjemu vrhovnemu sodniku Janu Zobcu. Sodnik Zobec že dlje časa opozarja na številne nepravilnosti in gnilobo znotraj institucije vrhovnega sodišča, zato si je nakopal zamero “vodstvenih struktur”. V nadaljevanju objavljamo celoten zapis in njegov zagovor na obtožnico, objavljen na portalu Ius-Info.

Ker je poletje čas počitnic, dopustov in ležernosti, skratka za vse kaj drugega, kot za resna branja in zatežena pravniška nakladanja, je tokratna kolumna, čeprav vzeta iz prava v akciji, lažjega žanra. Bralcu bo na neposreden, živ in na kar se da nazoren način pripeljala pred oči izsek stanja stvari in duha na Vrhovnem sodišču in formam mentis njegove vodstvene strukture.

Uvodno:
Pričujoča kolumna je namreč moj zagovor na obtožnico (uradno: zahtevo) samega predsednika Vrhovnega sodišča, ki jo je zoper mene vložil pred Komisijo za etiko in integriteto pri Sodnem svetu (v nadaljevanju Etična) in zaradi katere bo, v to niti malo ne dvomim, to jesen v dnevniku Dnevnik zablestel celostranski naslov: “Komisija za etiko in integriteto: vrhovni sodnik Jan Zobec kršil sodniško etiko”. Pred objavo mojega zagovora dolgujem še zahvalo prijatelju prof. dr. Roku Svetliču – za koristne pripombe in izboljšave teksta, za pronicljive misli, vtkane v zagovor ter za intelektualne začimbe, zaradi katerih bo tekst, skromno upam, teknil tudi dopustniškemu bralcu. Z diametralno nasprotne strani gre priznanje predsedniku Vrhovnega sodišča, ker je s svojo obtožnico (uradno: zahtevo) odstrl pogled v drobovje delovanja “vodstvene strukture” in v njene miselne vzorce ter v živo predstavil način, kako se obračunava s kritičnimi in vodstveni strukturi nelojalnimi, malopridnimi sodniki, ki človekove pravice in ustavnost jemljejo preresno. Zdaj tudi nekaj več vemo, kdo v imenu Vrhovnega sodišča v resnici sprejema avtoritarne politične odločitve, kot je bila tista z dne 8. 5. 2019, da se seje Odbora za pravosodje pri Državnem zboru ne sme udeležiti “noben predstavnik Vrhovnega sodišča RS”. Prav po zaslugi omenjene obtožnice postaja vse bolj razvidno, kdo to “vodstveno strukturo” pravzaprav tvori. Predsednik Vrhovnega sodišča je namreč v obtožnici (uradno: zahtevi) zoper mene odkrito in pošteno zapisal: “Zato sem se odločil, tudi po predhodnem posvetu z vodjo kazenskega oddelka Vrhovnega sodišča (gospodom Brankom Maslešo – op. j.z.) in podpredsednikom Vrhovnega sodišča, da se seje Odbora ne bom udeležil, niti noben drug predstavnik Vrhovnega sodišča (saj za to nisem nikogar pooblastil in ga zaprosil za tovrstno sodelovanje z udeležbo na seji Odbora) in o tem z obrazloženim dopisom za tako odločitev, seznanil predsednico Odbora za pravosodje …”

Tole je moj zagovor (zaradi katerega bom moral najbrž na naslednji zagovor pred Etično):

“Zadeva: Odgovor na vloženo zahtevo v postopku št. Su Ek 25/2019-2

Dne 1. 7. 2019 ste mi vročili zahtevo predsednika Vrhovnega sodišča za etično oceno mojega odziva na vabilo predsednice Odbora za pravosodje Državnega zbora na 9. sejo tega odbora, ki je bila dne 10. 5. 2019, ter mi dali možnost, da na zahtevo odgovorim v roku 15 dni. Dano možnost izkoriščam in z vsem dolžnim spoštovanjem do predsednika Vrhovnega sodišča in njegove zahteve podajam na njo naslednji odgovor:

Predsednikovi očitki v prvi, drugi, četrti, peti in šesti alineji obtožnice:

Predsednik Vrhovnega sodišča mi očita, da naj bi se z odzivom na vabilo na sejo tega telesa pregrešil zoper načelo neodvisnosti, dolžnost spoštljivega odnosa do njega osebno ter zoper ugled sodstva. V prvi alineji se sprašuje, ali je bilo moje ravnanje v skladu z neodvisnostjo, ko sem se “seje Odbora udeležil, kljub seznanitvi z odločitvijo predsednika Vrhovnega sodišča, katere namen je bil prav zavarovanje neodvisnosti sodstva v razmerju do zakonodajne veje oblasti”, nato v drugi alineji zastavlja vprašanje, “ali ravnanje sodnika v razmerju do zakonodajne veje oblasti, ki ne upošteva upravičene in obrazložene odločitve zakonitega predstavnika sodišča – njegovega predsednika (v razmerju do zakonodajne veje oblasti), predstavlja primeren odnos tega sodnika ne le do te, ene izmed vej oblasti, temveč do sodstva samega, njegovega spoštovanja in izkazane lojalnosti do institucije, v kateri deluje”, v četrti alineji nato vpraša, “ali utemeljevanje odločitve sodnika za njegovo udeležbo na seji Odbora kot organa zakonodajne veje oblasti z neresnično navedbo o predsednikovi prepovedi udeležbe in/ali izrecno izraženo neupoštevanje priporočila predsednika sodišča, pomeni krnenje neodvisnega položaja sodstva in v tej zvezi pomena javnega zaupanja v delovanje sodstva kot ene izmed treh vej oblasti”, zatem v peti alineji povpraša, “ali je sodnik v odnosu do predsednika sodišča zavezan upoštevanju načela vzpostavljanja spoštljivega odnosa do sodelavcev in ali odločitev sodnika za udeležbo na seji Odbora in utemeljitvene navedbe o razlogih za njegovo udeležbo izkazujejo tak odnos”, ter končno v zadnji, šesti alineji zastavi vprašanje, “ali je sodnik s svojo odločitvijo za udeležbo na seji Odbora prispeval k varovanju ugleda sodstva in ali je njegovo pojasnjevanje o razlogih za udeležbo na tej seji z neresničnimi navedbami o prepovedi udeležbe in s sklicevanjem na njegovo neodvisnost sodnika mogoče še šteti za ustrezno”. (verbatim).

Komentar teh predsednikovih očitkov:

Ko je predsednik Vrhovnega sodišča začel s pisanjem alinej, je svoje sporočilo, ki mi ga je poslal po elektronski pošti 9. 5. 2019, razumel natanko tako, kot sem ga in kot ga še vedno razumem sam, namreč, naj se seje Odbora za pravosodje ne udeležim. Z drugimi besedami, kot njegovo prepoved, da se vabilu na to sejo ne smem odzvati. To namreč jasno izhaja iz prve in druge (kot bom pojasnil v nadaljevanju, tudi iz pete) alineje. A med predsednikovim pisanjem tretje alineje je prišlo pri njem do dramatičnega miselnega zasuka, do popolnega preobrata. Pisec zahteve si je premislil, ne izključujem tudi možnosti, da je med pisanjem tretje alineje že pozabil, kar je zapisal v prvih dveh, ter četrto in šesto alinejo zaključil z očitkom, da sem pojasnjeval “o razlogih za udeležbo na tej seji z neresničnimi navedbami o prepovedi udeležbe” oz., da sem svojo udeležbo na seji utemeljil “z neresnično navedbo o predsednikovi prepovedi udeležbe”. A zmede in protislovij v zahtevi s tem še ni konec. V peti alineji se je predsednik spet vrnil na izhodišče, ko se zaskrbljeno sprašuje, “ali odločitev sodnika za udeležbo na seji Odbora” izkazuje spoštljiv odnos do njega, predsednika sodišča – predsednika, ki mi, kot smo prebrali v četrti alineji, menda udeležbe na seji Odbora ni (!) prepovedal. Zaradi nazornosti sem med seboj izključujoče se predsednikove trditve, iz katerih izpeljuje zastavljena vprašanja, v tem in v prejšnjem odstavku, kjer jih tudi dobesedno povzemam, posebej odebelil.

Predsednik Vrhovnega sodišča mi je torej udeležbo na seji Odbora, na katero sem bil vabljen, ne samo prepovedal, ampak me zaradi kršitve te prepovedi zdaj še preganja pred Etično ter istočasno, z istim zamahom, v istem obtožnem spisu nadme kliče represijo še zaradi po njegovem neresničnih navedb o prepovedi udeležbe na tej seji. V četrti alineji Predsednik Vrhovnega sodišča sicer govori o “priporočilu” in ne o prepovedi. A kaj, ko spet zabrede v nerazrešljivo protislovje. Kakšno “priporočilo” naj bi to bilo, če pa zaradi ravnanja v nasprotju s tem njegovim »priporočilom« nadme kliče Etično. Odgovor na to vprašanje ponuja John Austin, utemeljitelj pravnega pozitivizma, ki pravo definira kot ukaz suverena, podprt z grožnjo prisile, ki jo lahko dejansko izvrši. Pri tem posebej poudarja, da ne gre za slovnično obliko ukaza, pač pa za izraženo voljo – ta je lahko podana tudi v obliki “nasveta”, “želje”, “priporočila” -, ki je dejansko podprta z možnosti prisiljenja. Tako avtor v svojem znamenitem delu The Province of Jurisprudence Determined (John Murray, London 1832) na 6. in 7. strani, dovolim si ga citirati v izvirniku, našemu predsedniku lepo pove: “If you are able and willing to harm me in case I comply not with your wish, the expression of your wish amounts to a command, although you are prompted by a spirit of courtesy to utter it in the shape of a request. ‘Preces erant, sed quibus contradici non posset.’ (‘They were prayers, but one could non contradict them.’) Such is the language of Tacitus, when speaking of a petition by the soldiery to a son and lieutenant of Vespasian.” (“Če mi v primeru, da ne ustrežem vaši želji, lahko prizadenete zlo, potem vaša želja, četudi iz vljudnosti izražena v jezikovni obliki prošnje, ni drugega kot ukaz. ‘Bile so priprošnje, ki pa jim ni smel nihče zoprvati’. Tak je bil jezik Tacitusa (vélikega rimskega zgodovinarja – op. j.z.), ko je govoril o peticijah vojaštva Vespazijanovemu sinu in poročniku”). Ne morem si kaj, da se na tem mestu ne bi spomnil tudi znamenitih Stalinovih namigov, šal, dovtipov, ob katerih je prisotnim zaledenela kri v žilah, saj so bili usodnejši kot katerikoli pravni imperativ zakonodajalca.

Na zahtevo, obremenjeno s toliko nesmisli in antinomijami, ki koljejo v oči, seveda ni mogoče odgovoriti in tudi ne razpravljati o premisah, iz katerih predsednik izpeljuje svoja (v resnici zgolj retorična) vprašanja. O protislovnih stališčih pač ni mogoče resno diskutirati, tako kot na nespametno vprašanje ni mogoče dati pametnega odgovora in kot nepravilno vprašanje nujno rodi nepravilen odgovor. Ali, če poenostavim in ponazorim: zahteva predsednika Vrhovnega sodišča izžareva znani sarkazem Woodya Allena, ki pravi takole: Hrana v tej restavraciji je naravnost grozna – pa še porcije so premajhne. (V izvirniku: “Two elderly women are at a Catskill mountain resort, and one of ’em says, “Boy, the food at this place is really terrible.” The other one says, “Yeah, I know; and such small portions.“).

Če torej drži premisa, na katerih temeljijo prva, druga in tudi peta alineja, potem je očitek v četrti in šesti alineji o mojih neresničnih navedbah o prepovedi udeležbe na omenjeni seji obsoleten, ničen, brezpredmeten, nesmiseln. Če pa bi držalo to, kar mi predsednik Vrhovnega sodišča očita v zadnji alineji, potem je nesmiselno odgovarjati na prvo, drugo in na peto alinejo.

Predsednikovo gubernaculum:

Tako preostane le še komentar k tretji alineji predsednikovega obtožnega pisanja. Poglejmo, kaj je v njej zapisal oziroma povprašal. Pisec Etično sprašuje, »ali je sprejemljivo tako razumevanje notranje neodvisnosti sodnika v razmerju do predsednika sodišča, ki sega tudi izven področja sojenja in odločanja konkretnega sodnika v posamezni zadevi, ki jo ima v reševanju – ali pa je treba načelo notranje neodvisnosti zamejiti prav na ta obseg sodnikovega delovanja« (verbatim).

Ne samo, da tudi to vprašanje izhaja iz (v tem vprašanju le implicitno izražene) premise, da bi moral predsednika ubogati, ko mi je prepovedal udeležbo na seji Odbora, ampak prek trditve, ki je v njem vsebovana – predsednik seveda pričakuje, da mu bo Etična odgovorila, da je notranja neodvisnost omejena le na sojenje v posamezni zadevi, sicer pa da lahko po mili volji deli ukaze, ki so za njemu podrejene sodnike zavezujoči – izraža naravnost nenavadno, bizarno, a hkrati tudi zelo nevarno razumevanje na eni strani svojega položaja, svojih pristojnosti in prerogativ, na drugi strani pa položaja navadnih sodnikov, tistih, ki nismo del vodstvene strukture, in ki samo vsakodnevno rešujemo sodne spore. Notranjo, individualno, ali, če hočete, mikro-neodvisnost vsakega posameznega sodnika vidi predsednik Vrhovnega sodišča samo v odsotnosti njegovih vplivov zgolj na odločanje v posamezni, konkretni zadevi, torej kot neodvisnost, ki je zamejena le, kot pravi v tretji alineji svoje zahteve, na “področja sojenja in odločanja konkretnega sodnika v posamezni zadevi, ki jo ima v reševanju”. Da je tako pojmovanje svojega položaja in položaja sodnic in sodnikov, ki niso del “vodstvene strukture”, ortoavtoritarno, ne bom rekel predatorsko, ter da je skregano s temeljnimi postulati in kanoni netotalitarne, neabsolutistične in neavtoritarne, moderne, na vladavini prava utemeljene ustavne demokracije, ter zato globoko protiustavno, ni treba izgubljati besed. Prav tako ni treba posebej utemeljevati, da je tako razumevanje individualne sodniške neodvisnosti in avtonomnosti prezirljivo ter žaljivo do osebnega dostojanstva vsakega od nas, navadnih sodnikov.

Predsednik Vrhovnega sodišča razume svojo oblast nad sodniki “svojega”, ne bom rekel ugrabljenega, sodišča kot domala absolutno gubernaculum, tako, da smo “njegovi” sodniki prosti njegovih zavezujočih ukazov le v zadevah, ki so neposredno povezane s sojenjem v konkretnih sodnih primerih, sicer pa da ima nad nami, se pravi nad “svojimi” sodnicami in sodniki tako rekoč brezmejno oblast, ker, kot izhaja iz konteksta tretje alineje njegovega pisanja, da tako zahteva etika sodniškega poklica. Še več, od Etične pričakuje razglasitev vsakršnega drugačnega razumevanja notranje sodniške neodvisnosti kot etično nesprejemljivega (naj ponovim trejo alinejo njegove zahteve: “ali je sprejemljivo tako razumevanje notranje neodvisnosti sodnika v razmerju do predsednika sodišča, ki sega tudi izven področja sojenja in odločanja konkretnega sodnika v posamezni zadevi, ki jo ima v reševanju – ali pa je treba načelo notranje neodvisnosti zamejiti prav na ta obseg sodnikovega delovanja”). Le za ponazoritev: Dokler ne bo predsednik Vrhovnega sodišča odobril, da se sme sodnik udeležiti sodniške šole ali dodatnega izobraževanja, bi taka udeležba pomenila neetično ravnanje izobražujočega se sodnika. Ali, navsezadnje, če bi sodnik dobil vabilo na obravnavo pred Etično – ni povsem samoumevno, da se je bo smel tudi udeležiti. Še bolj nazorno: Če bo Etična predsedniku pritrdila, lahko glede na njegovo nedavno (celo pravilno) razglasitev, “da je sodnik sodnik štiriindvajset ur na dan” (gl. njegov članek v Delu dne 18. 6. 2019 z naslovom Strahopetna dejanja podležev, ki je doživel takojšen ponatis kot uvodnik Pravne prakse dne 20. 6. 2019), že jutri pričakujem njegovo prepoved uživanja rdečega mesa in, če bom kot ljubitelj dobrih stejkov, v restavraciji, kamor hodim na kosilo, njegovi prepovedi navkljub naročil in snedel ramstek, se bo na njegovo zahtevo nadme spet spravila Etična ali pa kar disciplinska tožilka.

Za konec:

Na tej točki bi lahko svoj odgovor na predsednikovo zahtevo sklenil. Že itak sem povedal več, kot bi bilo na tekst, prežet s toliko nesmisli in protislovji – grešil sem dvakrat, ker sem kršil predsednikovo prepoved obiska Državnega zbora, ter ker tam nisem povedal, da mi obiska predsednik ni prepovedal, oz. ker bi moral reči, da je šlo zgolj za priporočilo, vendar za take vrste priporočilo, ob katerem se izognem prijavi na Etično le, če ga ne jemljem kot priporočilo, pač pa kot zavezujoč ukaz itd. –, sploh smiselno in vredno odgovarjati. Pa vendar si bom v kratkem nadaljevanju dovolil povedati nekaj misli, ki se mi zdijo v tej zadevi bistvene. Te so naslednje:

 1. Sodnik, ki dobi vabilo na sejo katerega od odborov Državnega zbora, se avtonomno odloča, ali se bo seje udeležil. Pri tem je kot svobodna in razumna ter o pravu poučena oseba neodvisen od namigov, priporočil, še manj ukazov kogarkoli od vodstvene strukture. Sodnik je namreč vezan na Ustavo, na zakon in na svojo vest – in ne na takšne ali drugačne ukaze vodstvene strukture.
 2. Že vljudnost in kurtoazija na eni strani, na drugi strani pa spoštljiv odnos do najvišjega telesa predstavniške demokracije zahtevajo, da se sodnik, vrhovni še posebej, vabilu na sejo Odbora za pravosodje odzove. Eno od načel pravne države je namreč načelo medsebojnega spoštovanja ustavnih organov ter v mejah njihovih pristojnosti tudi zahteva po medsebojnem sodelovanju in nadzorovanju. Že pred četrt stoletja je Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-83/94 navedlo, da “je v sistemih, ki poznajo načelo delitve oblasti, postavljena maksima, da mora med posameznimi vejami oblasti obstajati sistem zavor in ravnovesij, s katerim vsaka od teh vej oblasti vpliva na drugo in jo omejuje, prav tako pa tudi do določene mere sodelovanje, saj si sicer ni mogoče predstavljati delovanja sistema državne oblasti kot celote.” (Gl. M. Avbelj, KURS, čl. 3, r. št. 17; enako odločba št. U-I-158/94, tč. 14, prav tam, r. št. 22).
 3. Od vsakega sodnika, še posebej od vrhovnega sodnika lahko utemeljeno pričakujemo poznavanje temeljnih pojmov ustavnega prava, torej tudi načela delitve oblasti in seveda, zaradi varovanja sodniške nepristranskosti, prepovedi opredeljevanja do odprtih zadev. Zato je več kot nenavadno podvomiti, ali bo vrhovni sodnik, ki dobi vabilo na sejo katerega od odborov Državnega zbora, na njej modroval o odprtih primerih. Vsak sodnik, tudi vrhovni, in celo bivši ustavni sodnik, je vreden zaupanja, da bo svoj nastop na seji kakega od odborov Državnega zbora, na katero je vabljen, uskladil in uravnal z ustavnimi načeli in zapovedmi, vključno z zadržanostjo glede kakršnegakoli izjavljanja o odprtih sodnih primerih.
 4. Sam sem svoj nastop izkoristil kot priložnost, da poslankam in poslancem, članom Odbora za pravosodje pojasnim svoje poglede na načelo delitve oblasti, katerega nujna sestavina so zavore in ravnotežja, na nekatera načela pravne države, na pristojnosti in vloge zakonodajne in sodne oblasti ter posebej poudaril potrebo po javnosti in transparentnosti oblasti. Nikjer se nisem dotaknil odprtega sodnega primera, še več, posebej sem izpostavil, da o odprtih zadevah ni mogoče razpravljati. Seja je bil snemana in je na voljo v spletnem arhivu Državnega zbora. Vsakdo si jo lahko ogleda. Njen magnetogram je tudi priloga predsednikove obtožnice zoper mene.
 5. Na začetku nastopa pred Odborom sem tudi povedal, da je bila zaradi omenjene predsednikove prepovedi, naj ne hodim na sejo, moja odločitev bistveno lažja – lažja zato, ker kot neodvisen in avtonomen sodnik, neodvisen tudi od ukazov predsednika sodišča o tem, ali naj upoštevam prej omenjena načela pravne države (zavore in ravnotežja, sodelovanje med vejami oblastmi), sam presojam, kako bom ravnal. In da za svoje ravnanje, v konkretnem primeru za tisto, kar sem na seji članom Odbora za pravosodje povedal, tudi prevzemam odgovornost.
 6. Vse, kar sem tam izrekel, je zabeleženo in preverljivo. V kratkem. Povedal sem, da nobene odprte zadeve ne bom komentiral, da imata izvršilna in zakonodajna oblast ustavno dolžnost s svojimi ukrepi (zakonskimi predlogi in zakoni) odzivati se na spremembe v družbi ter da imata zato tudi dolžnost spremljati dogajanje v družbi in za to pridobivati potrebne informacije, tudi o delovanju sodstva, ter da je v okviru načela sodelovanja med oblastmi dolžnost vsake od njih, da drugo seznani s potrebnimi informacijami; članom Odbora sem nekaj malega povedal o izvorih legitimnosti sodstva, o pomenu argumentacije ter svoj nastop sklenil s pozivom k povečanju transparentnost dela sodne oblasti.

Obžalujem, da se predsednik ni udeležil te seje in namesto mene povedal to, kar je bilo tam navzočim poslankam in poslancem treba povedati. Namesto zahvale, ker sem opravil delo, za katerega bi se spodobilo, da bi ga opravil on, je zoper mene sprožil postopek pred Etično.

Predlagam, da njegovo zahtevo zavrnete in ugotovite, da v mojem ravnanju dne 10. 5. 2019 ni bilo nič etično spornega.

Jan Zobec, Ius Info

 

 • AlternativaZaSlovenijo

  Jasno kot beli dan. Sicer pa je tako, da v naši državi leve politične opcije (glej novi šolski zakon) klršijo ustavo z neustavnimi zakonom. Ni čudno, če pa imajo podporo očitno tudi pri nekaterih sodnikih. Kaj za sodnike še vedno velja da so družbeno politični delavci?

  • Tunek-Haloški Hillbilly

   Smrdljivi Janševi ustavni sodniki ne morejo biti nad kvalitetnim šolskim sistemu. Kapish???

   • AlternativaZaSlovenijo

    Misliš, smrdljivi levuharski politki si privoščijo kršiti Ustavo. Se strinjam

   • AlternativaZaSlovenijo

    Kakšna je kvaliteta učiteljev se pa ravno vidi po tebi, če seveda si učitelj glasbe, kar pa močno dvomim. Učitelj, ki poziva k pobojem in metanjem v jame, fuj, gamad nagravžna!

   • Common Sense

    Očitno v tvojem primeru učitelji niso preveč dobro opravili dela. Morda je kriva tvoja dolgoletna razredničarka, ki te je zanemarjala, ko si dvigoval rokico. Morda pa je kriv tudi šolski sistem;) Razumemo pa, da si sedaj zafrustriran.

 • Tunek-Haloški Hillbilly

  (EKSKLUZIVNO)

  LAŽ LAŽ LAŽ !!! ZAVAJANJE !!!

  Nora24TV: “Politično vodstvo Vrhovnega sodišča vložilo zahtevo za začetek postopka proti uglednemu sodniku Janu Zobcu pred Komisijo za etiko in integriteto pri Sodnem svetu!”

  Moralo bi pisat: “Vodstvo Vrhovnega sodišča vložilo zahtevo za začetek postopka proti sodniku Janu Zobcu pred Komisijo za etiko in integriteto pri Sodnem svetu!”

  No vidite zdaj razliko med fake news in normalen news?

  • AlternativaZaSlovenijo

   Imaš prav. Morali bi napisati, Vodstvo vrhovnega sodišča pod pritiskom politke…..

  • Mojca pokraculja

   Ni nobene razlike tumpek. Boš rekel da vodstvo Vrhovnega sodišča ni politično !? Zakaj zdaj zanikaš svojo lastno politiko !? Saj je vendar vaše ! Kapisch !

  • tohuvabohu

   “Od viška glava ne boli” je priljubljeno reklo rdečkarjev, a ne, haloški davitelj?

 • pajot

  Damjan Florjančič. Tudi ti boš prišel na vrsto,pa ne pri komisiji za etiko. Tik,tak…tik,tak…

 • xtc

  Dejstva so takale,očitno bo morala politika posežt kot US v zlorabo kot si jo prilašča Florjančič, VS ni njegovo zasebno podjetje niti zasebno podjetje SLO levice očitno llevo mentalno pohabljen predsednik VS tega ne razume in očitno še vedno živi v SFRJ,ker misli ,da morajo vsi sodniki misliti enako torej tako kot mislita partijca Florjančič in Masleša,ki bi morala že davno imeti zaradi KP preteklost prepoved delovanja v pravosodju in odvetništvu.
  Nenazadnje se Florjančič & Co sestaja po Ljubljanskih elitnih restavracijah z Vrhovno rusko mafijsko KGB Putin kliko,ki nima z Zahodnim in Rimskim pravom nič skupnega pač pa sodi po Putinovem diktatu mumo vseh pravnih standardov,da še bo zadeva za Florjančočca hujša je celotnemu zboru z Rusko mafijsko sodno združbo privrženo Putinu,prisostvoval tudi Jankovič z kupom stvari na puklu,kar bi moralo Florjančiča prieljati pred to komisijo in k razrešitvi z mesta in izgona iz sodniških vrst-takega škandaloznega vedenja kot si dovoli VS zborovanje z mafijskim sodstvom in z domačim malodane kriminalcem za mizo je hud prekršek ,če že ne mednaroden škandal.

  • pupa

   Je za se vprašat zakaj sta Jankovič in Florjančič tako lepo zlizana. Jankovič še vedno uporablja Titov nasvet SNAĐI SE in to mu uspeva. Eden drugega potrebujeta več pa ne bi dala v javnost.

 • GverilaStyle

  Iz dneva v dan je večja potreba po “regulatorijh iz ulice”!!!! Kdaj nam bo dovolj skorumpirancev ???!!!

  • AlternativaZaSlovenijo

   Razumem gnev samo regulatorji ulice in še ena revolucija je pa malo preveč. Izpademo isti gnoj kot levaki. Nekako se mora videti, da smo za princip pravne in demokratične države, ki se na najbolje odraža s tem, da se boriš s pravnimi sredstvi(dokler to gre:-))

 • IZBIRA

  Josip Broz: “Ja ne priznajem ovaj sud!” Kaj je on pametnejši od nas? Morali bi se zaperstaviti sprevrženi etiki in morali in odločno dati sodni veji oblasti na znanje, da ne priznavamo komunističnega sodstva in prezeiramo njihovo revolucionarno izrabljanje prava in morale.

 • wert

  Eh, Florjančič…… daj no, daj……kritika je zdrava…… zakaj si zatiskati oči in ušesa pred njo ?

 • AlternativaZaSlovenijo

  Morda ni čisto v kontekstu ampak samo vprašam: Vlada načrtno predlaga protiustavni zakon, določeni poslanci namenoma in z vso odgovornostjo (no ja) glasujejo za protiustavni zakon. Ni druge razlaga, kot da nekateri načrtno kršijo Ustavo R.S Kaj ni to kaznivo dejanje in se ga ne preganja pod nobenim zakonom?

  • IZBIRA

   Se, samo kdo, je vprašanje.

   • AlternativaZaSlovenijo

    To bi se morali vprašati pravniki, če jim pravo in Ustava kaj pomenita, pa tudi politiki, če jim Ustava in pravna država kaj pomenita. Jaz nisem pravnik, sem pa pripravljen podpisat uradno kakršno koli peticijo, če je to potrebno.

 • Tunek-Haloški Hillbilly

  Fsi fkup ftihnite in se spravite na plažo. Jas grem…čof čof čof…

 • macon

  Pravosodje bi moralo zastopati pravo in zakone, namesto tega pa varuje levičarski režim in sistem. Drugo je lažje in bolj donosno, ker jih režim nagrajuje, za prvo je treba več delati in znati, nagrada pa ni tako dobra, ker s takim odnosom in delom ne pokrivaš vnaprej določenega sloja ljudi.

  V ta namen seveda levi režim v pravosodje spravlja sebi zveste, da ga bodo ščitili in prikrivali njegove kriminalne rabote. Nastavlja tudi kup vodljivih in uklonljivih bedakov, ki v pravosodju sploh ne bi smeli biti, ker so pač nesposobni. Tipičen primer je tisto budalo Ferlinc z njegovim debilnim Patria izmislekom.

  Režimska struktura nikjer ne rabi delujočega pravosodja, temveč VIDEZ delujočega pravosodja, v katerem je čim več režimu podložnih opic, ki za režim mešajo meglo formalnih postopkov. Medtem Jankovići lahko fukajo kogarkoli in naše pravosodje je zato, da jih bo v tem zaščitilo.

  Ta postopek je še en praktičen dokaz obstoja komunajzarske režimske države namesto delujoče demokracije.

  • AlternativaZaSlovenijo

   Točno tako.

  • Mademoiselle Ava

   Res je.

 • Antonius

  Etika je vezana na poslanstvo poklica, nemoralno postane, ko z dejanjem krši pravila, ki jih od sodnika zahteva poslanstva poklica.
  Neetično je, če sodnik pomisli, da bi stranko v postopku ogoljufal. Nemoralno postane, če, ko, goljufijo z razsodbo stori.
  Predsednik Vrhovnega sodišča, Damijan Florjančič se etiki in poslanstvu svojega poklica navkljub, proti bivšemu ustavnemu sodniku Janu Zobcu, odpravlja na pot nemorale.
  Komisijo za etiko in integriteto pri Sodnem svetu hoče zlorabiti zato, da zaradi argumentirane kritike slovenskega pravosodja, utiša bivšega ustavnega sodnika Jana Zobca.

  • Mojca pokraculja

   ” Koliko etike in morale sedi v Komisiji za etiko in integriteto pri Sodnem svetu ” ! !
   Antonius, kapo dol !

 • Franc Šink

  Nikakor se ne morejo sprijazniti z tem da slovensko pravosodje nima med narodom nobenega ugleda več.čeprav sodijo v imenu njega.

 • IZBIRA

  Naj se sodstvo zaveda, da niso vredni spoštovanja, da so poklic sodnika zreducirali na raven zaostalih partijskih aparatčikov in da so zaviralci razvoja na vseh področjih življenja. Razen častnih izjem, ki jih prav tako onemogočajo!
  Ljudje vas preziramo zaradi škode, ki jo povročate družbi kot celoti in vsakemu posamezniku!

  • AlternativaZaSlovenijo

   Saj se zavedajo kdo so in kakšni sodniki so, zato pa izvajajo negativno selekcijo nad Sodniki.

   • IZBIRA

    Nisem prepričan, so preveč arogantni, ideološko zdresirani in fanatični.

    • AlternativaZaSlovenijo

     Drži, so arogantni in ideološko zdresirani, ravno zaradi tega se zavedajo svoje omejenosti in jo potiskajo v podzavest, potem jih zbode kakšen Zobec in iz njihove podzavesti dvigne na površje njihovo omejenost. Brez skrbi, imajo problem, in nisem prepričan, da spijo v redu.

     • IZBIRA

      Naj spokajo! Večina je tok aktivna na ZZB feštah.

 • antimur

  Če kdo, potem bi ta kučanistična sodna drhal morala biti prva obsojena, toda naša kazenska zakonodaja je za takšne zločine proti poštenemu sojenju premila, zato se mora drastično spremeniti. V njej naj bodo najstrožje kazni kot so izdaja, nespoštovanje UstaveRS,načrtno rušenje osnovnih človekovih pravic Slovencem, delovanje izključno za največjega slovenskega izdajalca in zločinca Kučana, ropanja, namerno rušenja slovenstva, uvažanju smrdljivih pritepencev, podpora ogabnim LGBT odvratnežem itd.

 • rrrrr

  Eppur si muove !
  Rdeče iusstitutne podgane v črnih in sivih togah vedno teže in le s pomočjo krivosodne represije ohranjajo globoko državo pri življenju. Zlorabljajo pravo, teptajo ustavo, kršijo zakone in postopke.
  Sodijo, globijo, ponižujejo in zapirajo nedolžne anonimuse brez udbovskih zvez, po drugi strani pa člane udbomafijske oblastne kamarile oproščajo, ,, zgubljajo” dokaze in delajo formalne ,,napake” ter jih v oprostilnih sodbah za povrh še sodno rehabilitirajo. Da je udbomafija ropala, posiljevala, trgovala z mamili, vozila čez ljudi na prehodih za pešce, kradla otroke, utajevala davke, celo morila ? Kje pa ! Sodišče jih je oprostilo..
  A oglasili so se ljudje znotraj sistema: ddr Jaklič, zakonca Zobec in Z. Radonjić.

  Ti so glasniki in nosilci sprememb, . Mi, javnost in oba opozicijska medija pa jih moramo pri tem odločno podpreti

 • tretjerazredni

  Kakšen ugleden sodnik neki, ugleden kje, zakaj, kdo ga je pa pohvalil, tega pri nas že dolgo ni več.
  Kar po njih, z vso silo in brez milosti, na krivosodju vsaka zadene.

 • tretjerazredni

  Isti smo kot fašistični gnoj v Ukrajini, nemčurji so ponekod odstranili rdeče zvezde, ki jih je rešila pred nacistično izrojenostjo, prave simbole komumizma srpe in kladiva so pa pustili, ker kult čaščenja lažnega Idola Dela še vedno dela kmetavzarje in delavčke koristne ter ubogljive.

  Nemčurska desnica je itak zmešana, boj proti fašizmu je bil za norce kriminal, prisilno delo, linč mafija in sužnjelastniška diktatura pa blagoslov zgleda.

 • Ryuk

  V krivosodstvu so pripravljeni prekiniti tudi sodne počitnice, da bi nekomu uničili življenje.

  • samotoje

   Vojaki revolucije so vedno budni in na preži. 24 ur na dan.

 • soc

  Domači poturice so hujši od Turkov samih. Konkretno, Damijan Florijančič je še večja beda zvestega političnega oprode Murglam (beri: zakamuflirani ZKS) kot je bil Branko Masleša. Sramota za slovenski narod!

  Velja prebrati njegovo repliko v Reporterju na intervju z Zobčevima. Pove o gnidi vse.

 • RATATA

  moram spet o tej naši hudi nesreči…!!! V podporo Janu Zobcu!!

  “HUDA NESREČA NAS JE DOLETELA!
  Po izdaji intelektualcev, smo doživeli še izdajo profesionalcev.
  Prisiljeni smo poslušati najbolj abotne zagovore lenobe.
  Vse je narejeno zato, da bi obupali.
  Nad vero, nad pravico, nad slovenstvom.
  Nad dobrim in lepim.
  Nad vsem, kar drži in je res.
  Dovolj je dovolj, preveč je pa preveč!
  Čas je, da se ne pustimo več motiti onim, ki imajo le raven, nad katero ne morejo.
  Mi imamo takšno, pod katero se ne spuščamo!
  Zmerom izrečemo kar je treba!
  Vedno naredimo, kar moremo.
  In ne učimo se (od) zla!”

 • RATATA

  Črno na rumenem je najbolj sporočilno so nas učili, ko smo obravnavali vizuelne komunikacije…..
  Bi človek pričakoval, da se spoštuje PRAVO, ki naj bi bil največji približek tistega kar je PRAV.
  Pričakoval, bi tudi od sodnikov, da bi sodili tako, kot bo enkrat prišel ON SODIT VSEM, ŽIVIM IN MRTVIM (kot je zapisano v BRIŽINSKIH SPOMENIKIH – prepisih starejših besedil iz 10.stoletja in to v SLOVENSKEM JEZIKU, prajeziku človeštva…!!).

  Pa nič od tega!! Pravniki delajo pravo po svoje, namesto, da bi pravo uporabljali, sodniki pa sodijo po prirejenem “pravu” in ne vedo niti osnovnih stvari kaj se spodobi in kaj je sploh prav.
  O pravičnosti in spodobnosti nimajo pojma, kot velika večina ne o morali in etiki!
  To je HUDA NESREČA, ki nas je doletela!!!!, kot sem objavil nekje spodaj!!

 • Iva

  Zobec: Predsednik Vrhovnega sodišča je namreč v obtožnici (uradno: zahtevi) zoper mene odkrito in pošteno zapisal: “Zato sem se odločil, tudi po predhodnem posvetu z vodjo kazenskega oddelka Vrhovnega sodišča (gospodom Brankom Maslešo – op. j.z.) in podpredsednikom Vrhovnega sodišča, da se seje Odbora ne bom udeležil, niti noben drug predstavnik Vrhovnega sodišča …

  Ko je g. Lovro Šturm oktobra 2014 na seji Komisije za peticije, človekove pravice … predstavil obširno študijo o kršenju človekovih pravic s strani SLO “neodvisnih sodnikov(ic)” se takratni vodja VS (in odgovorni za razmere na sodiščih, sicer pa v vrhu seznama kršiteljev) MASLEŠA seveda ni udeležil razprave, poslal je svojega piarovca Gregorja (sic!). Strojin je danes sekretar pri pravosodni ministrici Katičevi. Komentar ni potreben! O dogajanju na seji ni pisal noben dnevnik, informacij ni bilo niti na javni TV, kjer bi nujno morali pripraviti posebno oddajo (soočenje), saj je vladavina prava temelj demokracije, ki je v SLO le fake!

  Ko zadeve ignorirajo še mainstream mediji (SRAMOTA!), ni moč pričakovati sprememb.
  REVOLT!

 • tasilo

  A ta Florjančič da je pravnik?!

  Uf … jaz sem pa vedno mislil, da je ortopeder …

 • Black_hawk

  Ta florjančič ima pa res pošteno faco. Da masleše ne omenjamo.

 • Garbage man

  Damijan posluša ženico……….

 • Garbage man

  otroci, žena??? samo ljubezen do milćija

 • RATATA

  pa tako pomembno in jasno ter napredno Pravo smo že imeli nekdaj Slovenci!!!

  Starodavnost slovenskega karantanskega prava:
  Ustanovna listina samostana benediktink pri Sv. Juriju ob Jezeru (1018) navaja priče po slovenskem pravu: »Isti autem sunt Sclavenice institutionis testes: …« Noben moderen evropski narod nima česa podobnega.

  O razvitosti tedanjega slovenskega prava priča listina o izročitvi dote grofice Vihburge in njene hčere Perhkunde istemu samostanu po vsesplošnem slovenskem pravu:
  »praedium in loco, qui dicitur preuuara cum communi omnium Sclavica lege«.

  Janez Vetrinjski, opat od 1314 do 1347, piše v zvezi z ustoličevanjem:
  »juxta morem terrae«,
  »secundum consuetudinem a priscis temporibus observatam«,
  sam obred je: »priscarum consuetudinum lex«.

  Chronicon Zwetlense pove o ustoličenju:
  »secundum morem incolarum«,
  Ebendorfer: »juxta morem patriae« itd.

  O slovenskosti:
  Avstrijska rimana kronika (ok. 1306): »windischer rede sol er phlegen«,

  Schwabenspiegel (ok. 1275):
  »Grawen windischen hut«,
  »furen in mitt jerem windischen gesang«,
  »Der windisch man der in also ansprichtt mit windischer zungen so sol er sprechen«.

 • Ehnaton

  Nova država nikoli ni presekala s pojmovanjem vladavine prava, kot ga je razumela komunistična oblast. Tako se znova in znova vračamo k istemu vzorcu, ko je pravo le sredstvo politične elite s katerim zagotavlja svoj politični monopol. Ko temu ob netransparentnem volilnem sistemu dodamo medijski monopol, ki ga namerava vladajoča koalicija še dodatno utrditi z novo medijsko zakonodajo ni več veliko, kar bi ugrabitelje države omejevalo v njihovem delovanju. EU nas ima poln kufer in nas ignorira, zadnji izbranec tranzicijske elite Šarec pa to oznanja kot nekaj, kar itak tako je in se ni vredno truditi za kaj drugega. Romanje na evropsko sodišče za človekove pravice, kot zadnje sodne instance v iskanju pravičnosti postaja neproduktivno in ne more biti končni cilj Slovencev. Odveč bi bilo tudi vzklikanje velikih besed podpore sodniku Zobcu, ki bodo slej ko prej zanemele, če ne bo za njimi iskrenega, poštenega in odgovornega dela tistih, ki jim volivci zaupajo glas za zastopanje v parlamentu, predvsem pa sposobnosti, da to opravljajo učinkovito.

 • zamaškar

  Sem že vnedeljo vedel,da takoj,ko so Milanu teleta pobegnila v gmajno,da se to ne bo dobro končalo.

 • Slovenka

  Spet se je potrdilo, da je Vrhovno sodišče hiša sramote.

 • Miha Skumarc

  Kako lepo nam je, le kaj bi e želeli’

 • Tunek-Haloški Hillbilly

  (EKSKLUZIVNO)

  LAŽ LAŽ LAŽ !!! ZAVAJANJE !!!

  Nora24TV: “Politično vodstvo Vrhovnega sodišča vložilo zahtevo za začetek postopka proti uglednemu sodniku Janu Zobcu pred Komisijo za etiko in integriteto pri Sodnem svetu!”

  Moralo bi pisat: “Vodstvo Vrhovnega sodišča vložilo zahtevo za začetek postopka proti sodniku Janu Zobcu pred Komisijo za etiko in integriteto pri Sodnem svetu!”

  No vidite zdaj razliko med fake news in normalen news?

  • šrauf

   Tunek prozoren manever! V primeru “politično vodstvo”,ravnanje Florjančiča postane razumljivo.Politično vodstvo-politično(MOTIVIRANO) delovanje in dejansko zato gre. Seveda levaki svoje politikantstvo kamuflerate pod znamko strokovne neodvisnosti,javni interes….Dejansko v Zobčevem odgovoru vidimo razgaljen Florjančičev politično motiviran(?) obračun z njim. Pač avtor članka je pod vtisom Zobčevega odgovora rekel bobu bob in napisal “politično vodstvo”,na kar se sedaj ti obešaš z namenom diskreditacije. Ali si sedaj na plačilni listi OŠTRO….treba peneze za Krkota…

   • centurion

    +++++++++++++

 • Nata

  Ker sem ravno prav razkurjena, bom še nekaj napisala.
  Pa ne se takoj jezit, dragi sokomentatorji.
  Zdi se mi, da je takrat , ob osamosvojitvi desnica preveč pohitela z razkrivanjem komunističih pobojev, z vsemi temi grozotami, tako ,da so komunisti vrgli ono znano floskulo. . . . . . . pustimo kosti pri miru.In se je začel levi napad .

  Mislim , da bi v miru morali izpeljati vse državniške težave, saj na novo vzpostaviti državo ni hec.
  Osredotočiti bi se morali na to, da ne bi v stranke sprejemali vse , kar leze in gre.
  Da bi počistili komunistični kader iz vseh vrhov države.

  Za spominske slovesnosti je bilo še veliko časa. In vojni zločin ne zastara.
  Pa so se desnaki že takrat kregali med seboj.
  In danes ?? Danes pa zopet nastradajo pokončni ljudje, kot so omenjeni sodniki in pravniki. Pa še kdo. Poglejte , kaj se dogaja v naši vojski !! Ljudje se zelo izpostavijo, učinka pa ni pravega. Le kdo bo iz njihovih krogov potegnil z njimi, ko vidi , kaj se jim dogaja. Tudi tu manjka političnega razuma.
  Desnica jih stalno izkorišča , da lahko pokaže s prstom na komunjare.
  Saj je vse res. Vendar ni pametno kar naprej izpostavljati te ljudi, ki so pripravljeni kaj povedati.

  Onemogočili jih bodo. Ne bodo mogli delati na mestih, kjer so delali do sedaj.Kjer bi bili lahko koristni.

  Saj vemo, kako znajo rdečkarji človeka deskreditirati.
  Mislim, da je desnica že prav vse zamudila.

  • Vera

   Se strinjam , toda mnogi so se znali prikazati v lepi luči ( lažni ) . Mnogo kaj se je žal zamudilo, toda poti nazaj žal ni.

   • Nata

    Se strinjam glede mnogih , ki so lagali. In se sprenevedali. In skrili partijske knjižice.
    Delali samo zgago z neprestanim govoričenjem o revanšizmu !!Poznamo jih. Vemo imena !
    Pokurili so arhive, vendar je še vedno veliko napisanega ostalo.
    In spomin ljudi, ki so to gorje dali skozi tudi ni kar tako. !

    Tristo vragov, saj nismo pozabili, no ??

    Pa vseeno mislim, da pot iz te situacije je mogoča. V resnični enostnosti, katere cilj je komunizem končno izkoreniniti. Da bo Slovenec končno zadihal, brez strahu, da te en posračkan levak prijavi za sovražni govor !!

    Pa menda ja tudi tega ne zmoremo več ?

 • Janez Kepic-Kern

  VELIKO ZELO OK KOMENTARJEV JE SPODAJ.
  Je bila
  hvalevredna in vroča debata – spodaj – vidim.
  Ko bi le naši poslanci v PARLAMENTU NAŠE R. SLOVENIJE
  TAKO
  ZAVZETO PREMIŠLEVALI – TE PROBLEME
  KOT
  TO OK POČNETE NEKATERI OKK KOMENTATORJI NA TEM OK PORTALU NOVE24TV !
  Torej,
  saj vemo – za kaj v ozadju gre, ali ne ?
  A TEMA JE ZA 1. SEJO PARLAMENTA – PO DOPUSTIIH. Se zdi. L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA

 • šmentanamuha

  Zdaj se lepo vidi razlika: kakšni so sodniki z moralno in strokovno integriteto (Radonjič, Zobec) in kako so videti moralne pokveke brez integritete.

 • samotoje

  Pričakujem, da bodo Zobec in drugi pošteni sodniki izkoristili tole farso za temeljit, argumentiran in profesionalen obračun s sodniško mafijo.

 • Kapodistrias

  O etičnem profilu Florjančiča in Masleše vedo veliko povedati njuni nekdanji koprski sodelavci.