Številne organizacije podpirajo čimprejšnjo implementacijo ukrepov na področju digitalizacije

Foto: iStock / Montaža Demokracija

Vlada je ustanovila Strateški svet za digitalizacijo, saj na tem področju ne koristimo celotnega potenciala, ki ga kot država imamo. Strateški svet je pred tedni razkril prvi nabor ukrepov, s katerimi bi lahko začeli uresničevati prve cilje k boljši digitalni razvitosti, ki je po mnenju številnih visokotehnoloških organizacij, izjemnega pomena za prihodnost države. “Zavedamo se, da bo ključna dosledna in hitra implementacija predlaganih ukrepov, zato predlagamo vladi Republike Slovenije, da čim prej sprejme vse potrebne pravne in izvedbene podlage,” so dejali podpisniki pisma v podporo digitalizaciji in pri tem pozvali celotno politiko, da ta prizadevanja tudi podpre. 

Številne organizacije podpirajo predlagane ukrepe Strateškega sveta za digitalizacijo – SSD in pozivajo parlamentarne stranke k podpori ukrepom in digitalnem preboju. V pismu podpore prvemu paketu ukrepov SSD so podpisniki izrazili prepričanje, da je digitalizacija izjemnega pomena za prihodnost Slovenije. “Zato pozdravljamo prizadevanja Strateškega sveta za digitalizacijo in podpiramo prvi paket ukrepov, namenjenih digitalizaciji slovenskega gospodarstva, javne uprave, zdravstva, izobraževanja in družbe kot celote,” so poudarili. Verjamejo tudi, da gre za rešitve, ki lahko Slovenijo popeljejo med najnaprednejše in najuspešnejše evropske države.

Slovenija se trenutno nahaja na 16. mestu na DESI lestvici digitalne družbe in ekonomije, zato poudarjajo, da bi moral biti naš skupen cilj, da postanemo na tem področju ena najbolj naprednih držav v EU. “Zavedamo se, da bo ključna dosledna in hitra implementacija predlaganih ukrepov, zato predlagamo vladi Republike Slovenije, da čim prej sprejme vse potrebne pravne in izvedbene podlage,” so dejali. Pri tem pozivajo politiko kot celoto in ostale deležnike, da sprejmejo digitalni preboj Slovenije kot nacionalno prioriteto in podprejo prizadevanja SSD in ostalih, ki predlagajo rešitve na tem področju. “Hkrati izražamo pripravljenost, da s svojim znanjem in izkušnjami pripomoremo k uresničitvi skupne vizije digitalne in moderne Slovenije,” so še zapisali.

Med podpisniki pisma so Ameriška gospodarska zbornica Slovenije, Britansko-slovenska gospodarska zbornica, Slovensko-nemška gospodarska zbornica, Gospodarska zbornica Slovenije, različne univerze, Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco Slovenije, slovenska digitalna koalicija, različna združenja občin in ostali.

Na voljo bo 40 novih rešitev
Na področju javne uprave in digitalne družbe so v prvi sklop ukrepov vključili digitalizacijo celotnega postopka gradbenega dovoljenja, uvedbo informativnega izračuna otroških dodatkov in drugih prejemkov iz naslova družinske politike po zgledu informativnega izračuna dohodnine, uvedbo elektronske osebne izkaznice in elektronskega podaljševanja prometnih dovoljenj za lastnike motornih vozil, avtomatizacijo plačil davčni upravi s pomočjo “davčnega tajnika”, vzpostavitev virtualnega okenca javne uprave, vzpostavitev enotnega portala za vse storitve e-uprave, uvedba enotne davčne odločbe, v kateri bi bile zajete vse letne obveznosti posameznika z naslova različnih davkov, elektronsko podpisovanje sklepov in ustanovitev službe vlade za digitalno preobrazbo.

Nove storitve za gospodarsko in podjetniško okolje
V tem sklopu ukrepov bi se s pomočjo poročanja državnim organom enkrat letno poenostavilo poročanje podjetij državi, znotraj enotnega državnega portala pa bi se ustanovila enotna e-točka za subvencije, spodbujali bi tudi organizacijo in izvedbo dela na daljavo. Z davčnimi ugodnostmi si želijo spodbuditi solastništvo v start-up in drugih podjetjih, omogočili bi način video identifikacije za bančne in kripto račune, spodbujali investicije v start-up podjetja s strani zavarovalnic in pokojninskih skladov, sestavili bi celovito digitalizacijo notarskih storitev in uvedli dohodninske olajšave za ohranjanje domačih in privabljanje tujih strokovnjakov.

Foto: Pixabay

SSD si prav tako želi ustvariti nove tehnologije in platforme, ki bodo olajšale življenja državljanov. Med njimi so vzpostavitev enotne platforme z mobilno aplikacijo, ki bo povezovala različne oblike javnih in drugih prevozov, kot so mestni in primestni avtobusi, vlaki in mestna kolesa. Projekt bi zajemal tudi samodejno podnaslavljanje za gluhe in naglušne, vzpostavitev elitnega raziskovalnega in razvojnega inštituta na področju umetne inteligence po zgledu avstrijskega Inštituta za znanost in tehnologijo (IST), vzpostavitev posebne rezervne sestave slovenske vojske za strokovnjake na področju kibernetske varnosti, nadgradil pa bi se tudi mednarodni obstoječi poligon za kibernetsko varnost.

Velik poudarek je tudi na krepitvi izobraževanja in vseživljenjskega učenja
SSD bi uvedel digitalni bon, ki bi bil namenjen spodbujanju vseživljenjskega učenja na področju digitalnih veščin in bi bil sprva namenjen upokojencem. Dodatno bi spodbujali mednarodne študijske programe na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije – IKT, uvedli bi obvezni predmet računalništva in informatike, povečalo bi se število vpisnih mest na višješolskih in visokošolskih študijskih programih računalništva in informatike ter na interdisciplinarnih študijskih programih, ki vključujejo IKT vsebine in digitalizacijo učnih procesov v šolah.

Foto: iStock

Tudi na področju digitalizacije zdravstva se obetajo številne nove rešitve. Kot prvo področje bi bil razvoj sistema e-oskrbe za starostnike, telemedicine za kronične in onkološke bolnike, mobilne aplikacije e-zdravje, e-javnega naročanja v zdravstvu, odprava papirnega poslovanja med izvajalci storitev, digitalizacija cenikov in obračunov zdravstvenih storitev ter enoten sistem šifrantov za zdravstvene storitve.

Digitalna diplomacija za razvoj strateških partnerstev
V strateškem svetu si želijo okrepiti strateško partnerstvo z Izraelsko agencijo za inovacije in ostalimi digitalno naprednimi državami z vzpostavitvijo študijskih izmenjav, gospodarskega dialoga in prenosa dobrih praks na področju digitalizacije javne uprave, zdravstva in podjetniškega okolja. Po zgledu Danske bi se tudi vzpostavilo slovensko predstavništvo v San Franciscu, ki bo promoviralo Slovenijo kot atraktivno investicijsko destinacijo in odpiralo vrata slovenskim podjetjem v Silicijevi dolini in drugih ameriških tehnoloških središčih. Med predlaganimi rešitvami pa je tudi vzpostavitev pisarne za pomoč slovenskim strokovnjakom pri vračanju v domovino, urejanje statusa digitalnih nomadov in aktivno sooblikovanje evropskih digitalnih politik.

Sara Rančigaj