Varuh človekovih pravic ne vidi potrebe po podpisovanju Veselovega pisma

Foto: STA

“Z dokumentom, ki ga omenjate, sem seznanjen. Glede na to, da je javno objavljen, za njegovo podpisovanje ne vidim potrebe,” je na naše vprašanje odgovoril varuh človekovih pravic Peter Svetina, ko smo ga vprašali po tem, ali namerava podpisati izjavo za javnost, za katero predsednik Računskega sodišča zbira podpise. Vesel namreč lobira pri predstavnikih “neodvisnih” institucij,  da bi podpisali izjavo, posredno usmerjeno proti slovenski vladi. Med naslovniki Veselove izjave je bil tudi varuh človekovih pravic – ki pa svojega podpisa očitno ne bo prispeval. Izjave prav tako ne bo podpisalo Ustavno sodišče, so sporočili.

“Kot že tolikokrat doslej želim tudi ob tej priložnosti opozoriti na kulturo strpnosti, sprejemanja, vključevanja in kulturo medsebojne – dostojne komunikacije,” je v odgovoru poudaril  varuh človekovih pravic Peter Svetina in ob tem izpostavil, da sta na vseh področjih nujni aktivna dvosmerna komunikacija in dialog – namreč da ne bi zašli še v krizo vrednot, a ta dialog sam močno pogreša. “Menim namreč, da lahko le z dialogom dosežemo dogovore in presežemo konflikte, nesoglasja in nestrpnost,” je poudaril.

Svetina je povedal, da nobena kriza ne sme in ne more biti opravičilo za njegovo pomanjkanje, za arbitrarno sprejemanje odločitev ali posege vanje s pozicije moči. Prepričan je, da so za delovanje demokratične države in družbe v sistemu zavor in ravnovesij neodvisne državne institucije, ki so zunaj tradicionalnih treh vej oblasti, izjemno pomembne. “Delovanje tako institucije Varuha, ki jo vodim, kot Ustavnega sodišča RS, Računskega sodišča RS, Komisije za preprečevanje korupcije RS, Zagovornika načela enakosti RS in Informacijskega pooblaščenca RS so nedvomno institucije, ki morajo biti pripoznane kot nepogrešljive za delovanje sodobne države. Nenazadnje pa dodajam še, da je tudi družbeno odgovorna skupnost tista, ki prispeva k soustvarjanju pozitivne družbene klime in kulture dialoga,” je še izpostavil.

Predstojniki neodvisnih institucij v Republiki Sloveniji z veliko zaskrbljenostjo ugotavljamo, da se v zadnjem obdobju na naše institucije izvajajo ponavljajoči se pritiski politike, ki se odražajo v neposrednih ter pogosto koordiniranih napadih preko medijev in socialnih omrežij,” je v sporočilu oziroma skupni izjavi za javnost zapisal predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel in dodal, da je – ne glede na to, mogoče opaziti številne poskuse rušenja demokratične ravni, ki neodvisnim institucijam otežujejo korektno opravljanje pooblastil in rušijo dolgo grajen ugled. Predsednik Računskega sodišča Vesel je zbiranje podpisov potrdil, ni pa delil informacije, ali je kdo izjavo tudi že podpisal. Zato smo glede tega na nekatere institucije naslovili vprašanja. Seveda je jasno, da je namen te izjave in zbiranja podpisov blatenje Slovenije, ki se še toliko bolj stopnjuje pred predsedovanjem Slovenije Svetu EU.

Informacijski pooblaščenec (IP) pa je zapisal, da izhajajoč iz vsebine lanskoletnega Odprtega pisma informacijskega pooblaščenca, vsebinsko nestrinjanje s predlogom osnutka ni možno, saj gre za zavzemanje za temeljne človekove pravice in poziv k medsebojemu spoštovanju ter kulturi dialoga. Zaradi zaskrbljenosti nad dogodki v času epidemije, je namreč IP zelo podobno Odprto pismo zakonodajni in izvršilni veji oblasti poslal že pred več kot enim letom in o tem seznanil medije. “IP se bo namreč vedno zavzemal za spoštovanje obeh ustavnih pravic, ki sta mu zaupani (pravico do dostopa do informacij javnega značaja kot pomembnega dela pravice do svobode izražanja in pravico do varstva osebnih podatkov) in tako doprinesel k zaščiti in podpori ustavne ureditve v Sloveniji. Prav opozarjanje na nujnost spoštovanja temeljnih človekovih pravic in krepitev pravne države, pomeni osnovno poslanstvo samostojnih in neodvisnih državnih organov, zato so napadi nanje zaradi njihovih strokovnih mnenj in odločitev nedopustni in so daleč od pričakovane kulture dialoga,” so nam sporočili, o tem ali bodo izjavo podpisali, pa nas niso seznanili.

Na Twitterju je potezo komentiral tudi notranji minister Aleš Hojs, ki je zapisal, da se je Vesel odločil s podpisi direktorjev nekaterih državnih inštitucij zavarovati svojo popoldansko neprofitno dejavnost, ki mu prinese 200 tisoč evrov letno. “Tokrat celo osamosvojiteljev ne pošilja na smetišče zgodovine, ampak želi 30-letnico izkoristiti za zavarovanje pridobljenih pravic,” je bil kritičen. Komentiral je tudi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, ki je pripomnil, da kot minister ne bo komentiral izjav osebe, ki svoje glavno delo opravlja kot popoldansko dejavnost, za hobi pa dopoldne politično vodi izjemno pomembno državno institucijo.

KPK: Pojavlja se vprašanje smiselnosti podpisa te izjave
Komisija za preprečevanje korupcije je že maja letos v izjavi za javnost podala jasno stališče, da kakršnikoli pritiski ne bodo vplivali na naše delo. V tem smislu smo in vedno bomo zagovarjali spoštovanje odločitev neodvisnih državnih organov ter vzpostavljanje razmer za njihovo učinkovito delovanje,” so sporočili s KPK.  Komisija je z namenom krepitve pravne države zadolžena za preprečevanje korupcije ter izvaja aktivnosti za krepitev integritete, odgovornosti in transparentnosti predvsem uradnih oseb in organizacij javnega sektorja. “Naše delo opravljamo profesionalno in kakršnekoli pritiske nanj zavračamo. Glede na vse povedano, se Komisija z izjavo, ki jo omenjate, strinja, se pa pojavlja vprašanje smiselnosti podpisa te izjave, saj je dokument že sedaj javno objavljen,” so še zapisali.

Sara Bertoncelj