[Video] Predsednik SDS Janez Janša: “Nacionalni pokojninski sklad, v katerega bi se preneslo vse državno premoženje, bi bil najbolj koristen za vse. Prenos zgolj 1/7 premoženja pa je megla”

Foto: Twitter

V zadnjih dneh je v slovenskem parlamentu potekala aktivna razprava o predlogu SDS za preoblikovanje trenutnega Slovenskega državnega holdinga v demografski sklad, iz katerega bi se financirale zgolj pokojnine in odplačevanje nacionalnega dolga. Medtem ko je SDS predlagal, da se v demografski sklad prestavi vse državno premoženje, je minister za finance v zadnjem hipu predlagal, da se pokojninam v demografskem skladu nameni zgolj delež iz portfeljskih naložb.

V torek, 21. maja, je v državnem svetu potekal posvet o slovenskem demografskem skladu. Kot je v svojem govoru v državnem svetu povedala evropska poslanka Romana Tomc, SDS “ne samo govori, ampak tudi dela v dobrobit upokojencev”, o čemer priča tudi predlog zakona o slovenskem demografskem skladu.

Slovenski pokojninski sistem je namreč poln navlake, zaradi česar po mnenju predsednika SDS Janeza Janše država ni bila zmožna vzpostaviti kapitalskega stebra za napajanje pokojnin, kakor so to storile številne druge države. Zato se danes v slovenski pokojninski sklad zliva drobiž, čeprav ima Slovenija državno premoženje v vrednosti 11,3 milijarde evrov.

Če bi prišlo do realizacije predloga SDS, bi to pomenilo, da bi bilo vse državno premoženje – tako portfeljske kot strateške naložbe – skupaj v demografskem skladu, kar bi doprineslo tudi k dejanski razbremenitvi mlajših generacij.

Tako bi lahko do 700 milijonov evrov iz demografskega sklada v obliki dividend namenili za financiranje pokojnin, država pa bi tako lahko opazno zmanjšala dokapitalizacijo pokojnin, ki slovenski proračun letno stane milijardo evrov. V času zadnje finančne krize se je ta številka povzpela celo na 1,5 milijarde evrov.

Janša je povedal, da predlog SDS ni nič novega, to imajo številne države, ki iz kapitalskih stebrov v pokojninske stebre dajejo večje deleže. “Ko smo razmišljali, kako presekati ta gordijski vozel, kaj torej dati v nacionalni pokojninski sklad, smo bili povsem enotni, da vse.”

Vseeno koalicija Marjana Šarca predloga na prvem branju, ki je potekalo prejšnji teden, ni podprla. Razlog za to je iskati predvsem v nujnosti oblikovanja demografskega sklada, iz katerega bi se lahko sredstva porabljala zgolj in samo za financiranje pokojnin ter odplačevanje nacionalnega dolga. To pa, se zdi, vladajočim ne ustreza.

Slovenija nima zakonsko urejenega področja dolgotrajne oskrbe
Finančni minister Andrej Bertoncelj je v svojem lastnem predlogu predstavil idejo, da bi v demografski sklad vložili zgolj portfeljske naložbe, ki predstavljajo okvirno eno sedmino slovenskega državnega premoženja. To pa je po mnenju prvaka SDS zgolj mešanje megle.

Finančni minister Andrej Bertoncelj (Foto: STA)

Tomčeva je pri tem izpostavila potrebo po strukturnih reformah in nadgradnji sistemov pokojninskega zavarovanja, zdravstva in dolgotrajne oskrbe. Slovenija bo namreč v prihodnosti poleg Malte ena od najbolj ogroženih držav, kar zadeva staranje prebivalstva. Poleg tega pa je Slovenija edina država, ki nima zakonsko urejenega področja dolgotrajne oskrbe.

Problem po trditvah poslanca SDS Andreja Širclja predstavlja dejstvo, da se danes skoraj 80 odstotkov sredstev za pokojnine dobi iz prispevkov, le dobrih 20 odstotkov pa se dobi iz proračuna. “V zakonu, ki smo ga predlagali v SDS, se zavzemamo, da se večji del denarja, namenjenega pokojninam, dobi iz kapitala in premoženja Republike Slovenije. Tako bi za leto 2017 dobili 707 milijonov evrov sredstev. Vlada Republike Slovenije je medtem pripravila zakon, v katerem je predlagala, da se pokojninam nameni le delež iz portfeljskih sredstev, kar bi za leto 2017 pomenilo 48 milijonov evrov. Razlika med našim in vladnim predlogom je torej očitna,” je povedal Šircelj.

Ena družba, en nadzorni svet, večja transparentnost
Šircelj je izpostavil, da rešitve ne vidi v portfeljskih naložbah, saj bo šlo le za dodatne sklade, ki bodo večino sredstev porabili za svoje delovanje. Dodal je, da imamo danes več družb (KAD, SDH …) z različnimi vodstvi, ki imajo tudi različne interese. Družba, ki jo predlaga SDS, bi imela svoj nadzorni svet, ki bi ga predlagale poslanske skupine v DZ RS. “Tako bi zagotovili večjo transparentnost. Uprava in nadzorni svet pa bi družbo lahko vodila samostojno in neodvisno.”

Predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) Janez Sušnik

Svoje je povedal tudi predsednik Zveze društva upokojencev Slovenije Janez Sušnik, ki je dejal, da so upokojenci “letos pričakovali redno in izredno uskladitev z vlado, glede na dobro gospodarsko rast, pa nismo dobili ničesar”. Dodal je, da upa, da se bo to spremenilo, a je poudaril, da bodo morali biti upokojenci do vseh zadev ostrejši. “Če bi KAD dobro gospodaril, pokojninskega sklada sploh ne bi potrebovali.”

Ivan Šokić

 • Janez Kepic-Kern

  NEKDO ČENČA,
  ZLONAMERNO – SEVEDA.
  ČE IMA KAJ PROTI OK GOSPODU J. JANŠI – NAJ GA NORMALNO TOŽI,
  NE PA DA ZLOBNO ČENČARI, PODTIKA, HUJSKA ITD. PO PORTALIH..
  TOLE
  JE BOLJ POZITIVNO BRANJE
  ZA
  VAS
  DD MENE – JANEZ KEPIC-KERNA.

  NA
  VSEH SLOVENSKIH E- PORTALIH,
  KI IMAJO ODPRTO KOMENTIRANJE

  OPOZORIMO
  -NEOBVEŠČENE – SLOVENCE
  NA
  VERJETNO VELIKO – ZLONAMERNOST – “LEVIČARJA” TIMMERMANSA DO EU NARODOV !
  IN
  NA – VERJETNO – ENAKO – VELIKO NEGATIVNOST – “STRANKE” – “SD”
  IN
  VERJETNO ENAKO – VELIKO – VPRAŠLJIVOST – “SD” KANDIDATKE Tanje FAJON,
  K
  JE TEGA – NAM SLOVENCEM IN EU NARODOM – SOVRAŽNEGA – TIMMERMANSA
  VODILA
  PO LJUBLJANI. Zbudimo se, NE BODIMO – NAIVNI ! L.R. JANEZ KEPIC-KERN KOMENDA
  ŠE
  TOLE
  POMEMBNO !

  Dr. Milan ZVER je OK,
  a
  se tdi – NERAD OSTRO POLEMIZIRA.
  Na tem doočenju je manjkal – za moj občutek,
  – sicer brezperspektiivni, a polemični Zmago J.P.,
  da
  bi malo – ” ohladil” te “zblojene” ex KP,ZK – HLEPEČE – PO “LAHKEM” denarju iz EU.!?
  NAJ
  NE, NE NE – NE BODO IZVOLJENE – NE JIM DATI – GLASU ZA V EU,
  TEM
  – PONAREJENA “FAKE” LEVICA – VIOLETI T, ki je očitno “aracionalna” in je svoj čas govorila: “poslance na minimalce”, pa da se “je borila proti okupatorju”, zdaj pa
  govori “da je PROTI – KAPITALU#,
  čeprav, kot ev igralka
  o
  RESNI EKONOMIJI NE MORE IMETI – nobenega resnega znanja.
  Pa
  NE DAJATI – NAŠIH DROGCENIH VOLILNIH GLASOV
  TISTI
  – 50 LET – AVSTRIJSJSKI SLOVENKI
  – A. MLINARJEVI – iz SAB, pravnica je, naj ima pisarno ali pa PEČE PIŠKOTE,
  ŠE
  MANJ PA – NIKAKOR NE DATI
  VAŠEGA – DRAGOCENEGA – VOLILNEGA GLASU
  “PODREJENKI
  ZLOVEŠČEGA – TIMMERMANSA”
  SD – Tanji FAJON !
  BLIZU 50 LET, Z ZDRAVSTVENIMI TEŽAVAMI, BREZ LASTNE DRUŽINE – SAMSKA JE.
  Kako
  naj taka ženska
  ZASTOPA NAS – OK SLOVENCE !? Nikakor. Na noben način ! L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
  P.S.
  O
  LMŠ JOVEVI
  IN O
  NSI “FRIVOLNI” LJ. NOVAK – NIMA SMISLA IZGUBLJATI BESED. L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA

  •Edit•Reply•Share ›

  Avatar
  Janez Kepic-Kern • 10 minutes ago
  POMEMBNO !
  PODPRIMO
  ZELO OK GOSPODA DR. MiLANA ZVER-a in gospo Romano TOMC !
  TUDI !
  ZELO OK, PRIZADEVNO IN NASPLOH POZITIVNO GOSPO – Patricijo ŠULIN !

  IN
  NA VSEH E- PORTALIH, KI SO AKTIVNI – ZA KOMENTIRANJE

  OPOZORIMO !

  NA
  VERJETNO VELIKO NEGATIVNOST – “SD” IN “SD” TANJE FAJON
  IN
  NA VERJETNO ZLONAMERNOST – “SD” TANJE FAJON
  IN
  NA
  VERJETNO VELIKO – ZLONAMERNOST – TISTEGA – F- TIMMERMANSA,
  KI
  BI RAD UNIČIL – EVROPSKE NARODE !

  IZ
  MOJE MESEČNE REVIJE “SLOVENIANA”,
  O
  NAČINU RAZREŠITVE VERSKIH KONFLIKTOV,
  KI JE
  V ZGODOVINI EVROPE – POZITIVNO – DELOVAL.

  EVROPA/MIGRACIJE, KRŠČANSTVO IN ISLAM
  “Islam-migracije” 2018 – ponovitev situacije iz 15. in 16. stoletja?

  16Slika 28: Ferdinand.II Slika 29: Slika 30: Reformni patent. Podoba listine
  16CITATNI PONAZORITVENI PREPOSNETEK
  Slika 28: Ferdinand., Povzeto po: https://sl.wikipedia.org/wi…. Slika 29: Listina,
  Povzeto po: Slika 30: Reformni patent. Povzeto po: https://en.wikipedia.org/wi

  Spoštovani beroči!
  Na tem mestu na kratko le zapišem nekaj navedb o zgodovinskih dejstvih, ki so se zgodovinsko
  izpričano in dokazano – že – zgodila.
  Mislim seveda na zgodovinske dogodke in dogajanja vezana na področja, ki jih opredeljuje naslov
  tega kratkega – le “opozorilnega “ prispevka.
  Torej Slovenija, mi Slovenci, “EVROPA, MIGRACIJE, KRŠČANSTVO IN ISLAM”.
  Ta kratki prispevek sem se odločil zapisati, ker se v slovenskih medijih, zlasti pa na osrednjem
  TV slovenskem mediju, na baje da “javni in državni” RTV SLO pojavljajo prispevki z raznimi (kdo
  ve od koga) vabljenimi “gosti”, razna “omizja” z udeležbo različnih ljudi, med katerimi so poslanci
  itd.. Enkrat, če me spomin ne vara, leta 2015 – pa je te tistega leta zelo “pereče” in še vedno
  aktualne “islam migracije” – na RTV SLO razlagal celo nekoliko nenavadni generalni ali “častni
  konzul” v R. Sloveniji iz Jordanije gospod Samir A.., ki ga jaz in moji znanci poznamo izključno le
  s TV – seveda.
  “Razlage” vseh mogočih “ekspertov” za teme iz naslova – so bile- prav raznolike:
  – najpogosteje je bilo (verjetno namerno) enačenje oz. “mešanje” t.i. “beguncev” z migranti, ki so
  seveda po statusu in po motivih svojega “migrantstva” – seveda – raznoliki.
  Ker R. Slovenija ne meji z državami, ki so v vojnem stanju – pa pravih “beguncev” zaradi vojnih
  stanj – v Sloveniji – seveda – ne more biti. Po mojem osebnem mnenju, ki je mnenje mnogih.
  Najbolj moteče na takih “omizjih, pogovorih” itd. na RTV SLO o tako pomembnih temah se meni
  osebno vidi – sam vprašljiv, pogosto s “predšolskimi vprašanji” nerodno izvajan način “vodenja” teh
  “pogovorov”: voditelj namreč ne zastopa, nima nobenega svojega mnenja, pogosto vprašuje, kot
  da o temamtiki pogovora zelo malo ali celo “nič” – ne “ve”?
  Tak čisto zasebni vtis – imamo, pogosto – “nedolžni” gledalci – tovrstnih RTV SLO “omizij”.
  Da bi torej “po vtisu – predšolsko malovednim” novinarjem in redaktorjem zlasti RTV SLO
  – dal izhodišča za njih – “doinformiranje” na temo islama, migracij, itd. – preden se lotijo
  obravnave tem o islamu, o migracijah… in o podobnih zahtevnejših temah.
  Njim in tudi Vam vsem beročim, ki vas tematika t.i. “islam migracij” zanima – Vam spodaj zapisujem
  nekaj dejstev iz zgodovine!
  Zgodovinsko bolj razgledani ljudje – vemo:
  1. Konflikti med “islamom” in Evropo – niso nekaj – novega. veliko jih je bilo!
  • t.i. “križarske vojne (1095-1291) so zelo znan zgoden spopad z islamom, z Arabci,
  • že Ferdinand II, Filip II pa je leta izvedel 1567 prepoved, 1609 izgon islama iz Španije.
  • 1453. leta padec Bizanca pod – islam,
  • 15., 16. stoletje roparski, turški vpadi na Balkan in na tudi slovenska ozemlja,
  • poraz Turkov v bitki pri Sisku, leta 1593. Leta 1683 pa je Jan III. Sobieski dokončno
  porazil turško vojsko pri Dunaju.
  Kakšne “multikulturalne” interpretacije o domnevni miroljubnosti med islamom in krščanstvom – so seveda – odveč.
  Iz naše slovenske zgodovine je pozornosti in resnega premisleka vreden in potreben tudi
  2. verski spor med protestanti in katoliki v 16. stoletju!
  Iz zgodovine 16. stoletja vemo, da je deželni vladar tudi nad t.i. Kranjsko – nadvojvoda
  Ferdinand LETA 1599 izdal t.i. “PATENT” O DOKONČNEM IZGONU PROTESTANTSKIH
  PREDIKANTOV IN O PREPOVEDI PROTESTANTSKEGA BOGOSLUŽJA NA KRANJSKEM, V
  VSEH NOTRANJEAVSTRIJSKIH DEŽELAH!
  Kot vemo, so bili ukrepi, ki so izhajali iz tega Patenta
  – utemeljeni
  v t.i. “razumnem stališču” !

  TOREJ !
  V T.I. – “RAZUMNEM STALIŠČU ”
  O
  – NEZDRUŽLJIVOSTI, in
  O
  NEMOŽNOSTI TVORNEGA, MIRNEGA SOBIVANJA
  DVEH
  MED SEBOJ SOVRAŽNIH – SI RELIGIJ
  OZ.
  O NEMOŽNOSTI
  SKUPNEGA SOBIVANJA – LJUDI,
  KI
  SO NOSILCI – TEH DVEH – MED SEBOJ SOVRAŽNIH – VER.!
  Skratka,
  da …!
  Dve med seboj sovražni si, močni veri – ne moreta hkrati – obstajati
  – na istem ozemlju! Še vedno razumno stališče, tudi v letu 2018, mar ne?!

  Zapis l.r. odgovorni urednik in lastnik edicij “SLOVENIANA” Janez Kepic-Kern
  Tirolski
  Op. ta prispevek nismo opremili s povzetkom, ker je le prispevek z opozorilom na sicer pomembne tangirane dogodke.;
  BOLJ
  IZČRPNE IN BOLJ NATANČNE PODATKE O DOGAJANJIH,
  O OSEBAH, KI JIH NAVAJAM
  -BEROČI
  NAJDETE V ORIGINALNIH VIRIH. Janez K. Kern
  DAJMO SE
  IZ DOGODKOV, KI SO SE
  REALNO
  DOGAJALI, SO SE ZGODILI V ZGODOVINI –
  SE – TUDI
  KAJ NAUČITI! MAR NE? Janez K. Kern

 • VERZIFIKATOR

  Marjanca Serpentinček

  ZOPET SO PO PAMET SE POSLALI

  Zopet so po pamet se poslali,
  kdo le drug, slovenski pač Butalci,
  ki pameti so zdrave večni talci,
  na pot še malico poslancem dali.

  Poslali so se, naj zdaj uredijo
  po zdravi pameti vsem pokojnine,
  ki širile se bodo le v višine,
  naj s pametjo tako jih ukrojijo.

  Ponjo sami sebe so poslali,
  ja, po pamet, saj ste uganili,
  z njo bi pokojnine ustrojili,
  več dobili, skratka, kakor dali.

  Se poslali, niso se vrnili,
  jih še zdaj Butalstvo vsak dan čaka,
  sprašujoč se, koga za bedaka
  tokrat so kupili in dobili.

  Se pokaže pametna rešitev,
  vse butalsko skupno premoženje
  naj za pokojnine bo, življenje
  vsem bo lažje, je ugotovitev.

  Nak, Butalci so na to porekli,
  ta rešitev je preenostavna,
  sploh pa za Butale nepostavna,
  bi gotovo zopet se opekli.

  Bolje bo, da se poslanstvo vrne,
  sami sebe so nazaj poslali,
  dnevnice potem si izplačali,
  Bog obrača, butec pa obrne.

 • Stanislav Juznic

  Reševanje migrantov z Miroljubno Ameriko Ponovno Aktivirano (MAPA):

  https://www.academia.edu/39227725/Scientists_For_Chinese_Trumps

 • Zgornji

  AMENNN !!! ! !!!

 • RATATA

  Sušnik je dobro nastopal že v Alpetourju (izrauban v drobovino šel uqrac!! in še vedno se tožarijo…).
  Taki lopovski stremuhi radi nastopajo.

 • FORT WORTH

  Izvrsten predlog spostovanega gospoda Janeza Janse.
  Je pa ta za levo opcijo popolnoma nesprejemljiv, ker bi si potem sami sebi onemogocili krajo drzavnega premozenja, kot tudi pokojninskega fonda.

 • mona lisa

  Jebe se tej pokvarjeni vladi za upokojence. Samo da si oni skupaj grebejo bogastvo. Delajo pa tako vse proti narodu. Verjetno bi tako najraje vse penzioniste spravili na oni svet in požrli še ta denar. Pravzaprav je tej vladi vseeno za lastne državljane saj ne bi drugače tako lepo poskrbela za vse migrante ki ogrožajo naš narod.

 • Ryuk

  V LMŠ ne podpirajo demografskega sklada, ker so upokojenci še zmožni preteči maraton. Tako je pavšić govoril v DZ:
  “Včasih so ljudje pri 65 letih umirali, danes jih pa kar nekaj zlahka preteče 21 kilometrski maraton. Zato zgolj ustanovitev demografskega sklada in dvig starostne meje za upokojitev, ne boste rešila zagate…”

 • Butalecslovenski

  Dobra ideja. Vendar nič ne pomaga, če te zasrbijo prsti tudi kot nadzornika in upravljalca na novo ustanovlenjem nacionalnem skladu.

 • Garbage man

  Sedaj, ko je čas pred penzijo, bo zagovarjal zakon o penzijah.Zadnjih 20 let nisem opazil take zagriženosti.
  Od leta 1991 je bilo pokradenih 100.000 (sto tisoč) penzij – Umrli družinski člani (dedovanje penzije, svoje se odrečeš) JJ – jebi se (si nikol v življenju nisem mislil ,da bom to napisal)

 • Liberalec

  G. Janša; upokojenci so zelo dolgo časa volili DeSus, SD in podobno navlako, kar pomeni, da so z to politiko zadovoljni. Zakaj jim tega ne privoščite…?
  Če si nekdo nekaj želi, ali v svoji omejenosti ne vidi druge alternative, mu politiki ne poskušajte “soliti” pameti.
  PS: vsak narod ima takšne politike (in politiko), kot si jo zasluži.

 • Štalmajster

  Demografski sklad? A ni to namenjeno mladim družinam, vzpodbujanju rojstev, zaposlovanju mladine……….
  A se vam je čisto odpeljalo ? Zadnje fičnike, ki jih še ima država bi dali za …… upokojence ??? (naj mi oprostijo vsi tisti, ki so delali, pa nimajo spodobne pokojnine)
  Sam sem v 4. 1/4. delovne dobe, pa tega žal ne ………razumem.

  • Janez Kepic-Kern

   TOLE
   JE ŠE TEŽJE RAZUMETI.
   ZA ODDIH OD AKTUALNE POLITIKE.
   O
   SPORNI IDENTITETI JAVNE OSEBE
   T.I. MARŠAL TITO.
   IZ HR MEDIJEV – CITATNO.

   Ante Kunek: FRANC AMBROZ
   FRANC AMBROZ
   O porijeklu takozvanoga Tite,već
   odavno postoji sumnja da se pod
   imenom Josipa Broza, sakriva i
   prikriva,jedna druga osoba.Srpski
   pisac, Miroslav Todorović,prešle
   godine, napisao je knjigu sa
   naslovom HOHŠTAPLER u kojoj
   dokazuje sa činjenicama, da se je
   taj takozvani Tito, sakrivao, pod
   imenom Josipa Broza.
   Knjiga sa naslovom HOŠTAPLER,
   tiskana je i objavljena je prošle
   godine u Beogradu i tiskana je
   prošle godine u nakladi DUNJA,d.o.o. poduzeća u Bjelovaru, Hrvatska.
   U toj knjizi, pisac je opisao, Titov teror u Srbiji, koji je zatvarao i ubijao i
   srpske članove komunističke partije i Srbe, za koje je posumnjao i znao, da
   nisu poslušni i odani njemu Titi.
   Isti pisac u toj knjizi, nije opisao, POKOLJ, nad hrvatskim narodom, gdje su
   Koča Popović i Kosta Nadj, sa njihovim ”partizanima” iz Srbije, zajedno sa
   Simom Dubajićem i njegovim ”partizanima”, preobučenim četnicima, poslije
   rata 1945.godine, sa naredjenjem takozvanoga Tite, pobili preko 300.000
   Hrvata, pobivši i 601,hrvatskog katoličkog svećenika, sa zatvaranjem i
   mučenjem,hrvatskog Blaženika, Kardinala, Alojzija Stepinca.Srpski četnici, ubili
   su 43, hrvatska katolička svećenika.
   Pisac ne opisuje, ubijanje,hrvatskih intelektualaca, ljevičara, DOMOLJUBA, sa
   podvaljenim bijegom iz Kerestinca, sa znanjem i naredjenjem takozvanoga
   Tite, da bi poslije njihove pogibije, taj Tito, iz Srbije u Hrvatsku poslao,
   Milentiju Popovića, da zajedno sa E.Kardeljom, vode komuniste u Hrvatskoj.
   Iz istih razloga, taj Tito, naredio je i ubijanje, Hrvata, Andrije Hebranga.
   Živeći u Titovoj blizini i sa Titom u Beogradu, Srbi su znali i imalu su priliku
   pobliže upoznati, život Tite u srpskoj palači na Dedinju.
   Pisac opisuje, da je takozvani Tito, uživao u glazbi,poznatih vrhunskih
   skladatelja, uživajući u društvu kraljevskih dvoraca, Engleske,
   Nizozemske,Danske, Belgije i carske Etiopije, koje je obasipao i darivao sa
   zlatnim nakitima, ukrašenim sa dijamantima i biserima, sa kojima je bio
   iskićen, na večeri, koju je engleska kraljica priredila, osobno za Titu,
   ”proletera” u njezinoj kraljevskoj palači u Londonu.
   Uživao je svirati glasovir, sa ženom engleskog poslanika u Beogradu,kad su
   zajedno, sa ”četri ruke”, svirali, po tipkama glasovira.
   2
   Uživao je u počasnim doktoratima znanosti, što je dobio od više desetaka
   stranih sveučilišta i pisac knjige HOŠTAPLER, naglašava, da sve to nije moglo
   stati u dušu i tijelo, jednog siromašnog kumrovečkog seljačića, koji po
   službenim podatcima, nije uspio završiti, obrtničku školu.
   Iživljavao se je, na prisvojenim otocima Brijunima, samo za njega, za
   razonodu i zabave, gdje je ugostio razne državnike i poznate glumice,
   obavezno darivajući svoje goste sa skupim darovima i nakitima.
   Nedaleko od Brijunskog otočja u hrvatskom moru, sa naredjenjem,
   takozvanoga Tite, na jednom drogom otoku, na GOLOM OTOKU, kažnjenici
   logoraši, mnogi od njih, umirali su u mukama, gladni i žedni, radeći po suncu,
   koje su Titovi čuvari prisiljavali piti i svoju mokraču i jesti, svoj izmet.
   Dva otoka u hrvatskom moru, dva otoka, obadva u vlasništvu, takozvanoga
   Tite.
   Na jednom otoku, Tito, pred svojim poklonicima i ulizicama,koji su puzali pred
   Titinim ”božanstvom”, vjerujući da taj Tito uzdiže i mrtve i malo dalje,drugi
   otok, sa izmučenim logorašima, koji nisu prihvatili i priznali Titovo ”božanstvo”
   i koji su na tome otoku, umirali od muka, sa umirućim jecajima, koji su dopirali
   do Brijuna, gdje je taj Tito uz glazbu, elegantno obučen, namirisan i dotjeran,
   sa uredjenim psima, napudranim pudlicama u njegovom krilu, uživao u
   kažnjeničkim mukama, kažnjenika, osudjenima i mučenima, jer se nisu
   pokorili, Titinom, ”božanstvu”.
   To je osobina zločinaca, monstera, krvnika i sadiste, uživati u mukama svoje
   žrtve.
   Hrvatski narod, ima pravo i mora saznati i otkriti istinu o takozvanome Titi, koji
   je sa nacikomunističkim terorom, samoga sebe, uzdizao pred pokorenima u
   nedodirljivo ”božantvo”, uništavajući hrvatski narod u trajanju od 45 godina.
   Pisac, knjige, HOHŠTAPLER, navodi, iskaze bečkog dnevnika ”Kurir”, što su te
   novine objavile 1980.godine, sa osobnim napisanim svjedočanstvom,
   katoličkog svećenika u Štajerskoj, Valtera Vinkmilera, predstojnika, samostana
   u Šlofergase 4, preminulog 1961.godine.
   U tome svjedočanstvu, svećenik V.Vinkmiler, napisao je sljedeće :
   “Tito je bio moj školski drug u benediktanskom konviktu, ”Sv. Pavao” u
   Kernetenu.
   Njegovo ime medju nama bilo je Franc ali i Josip Ambroz a rodjen je u Beču.
   On je bio šarmantan mladić…. nije imao prijatelja osim mene i moga brata
   Alfonza.
   Uživao je u lijepom oblačenju i uvijek je želio biti u centru pažnje.”
   3
   Svećenik V.Vinkmiler, dokazao je svoje svjedočenje sa slikama učenika
   gimnazije, ”Sv.Pavao”, na kojima je uslikan i Franc Ambroz, godina poslje,
   prozvani Tito.
   Radi sredjivanja nasljedstva od oca, braće, Vinkmilera, na sudu u Ptuju, braća
   Vinkmiler, sačuvali su dokumenat, zahvale braće Vinkmilera, što su uputili
   svome školskom prijatelju, FRANCU AMBROZU, zvanome Titi, radi njegove
   pomoći, za sredjivanje nasljedstva, na sudu u Ptuju.
   Pred smrt u ljubljanskoj bolnici, Franc Ambroz, zvani Tito, prema iskazima
   liječnika, govorio je u bunili isključivo, njemačkim govorom.
   Austrijski diplomata u službenoj posjeti u Beogradu, izjavio je, da Tito govori
   njemački, sa starim bečkim naglaskom.
   Za hrvatski narod, značajno je svjedočanstvo, katoličkog svećenika Valtera
   Vinkmilera, sa kojim dokazuje, da je Franc Ambroz, prozvani Tito, rodjen u
   Beču.
   Na temelju istraživanja, dokazano je, da je majka, Franca Ambroza, rodjena
   Javršek, od oca Slovenca i majke Slovenke, iz sela Posedarje, žena Franje
   Broza iz Kumrovca, povremeno služila, kod bogatog bečkog trgovca, Samuela
   Majera, biološkog oca, Franca Ambroza, rodjenog u Beču, koji je svome sinu,
   Francu Ambrozu, omogućio školovanje u gimnaziji, sa imenom,”Sv.Pavao”.
   U bečkom arhivu, pronadjena je bolnička potvrda, gdje je zavedeno, da je
   16.lipnja, 1892.godine u Beču, Marija Broz, rodjena u selu Posedarje, rodila,
   zdravo muško dijete.
   Postoje, različiti datumi, dana i mjeseca i mjesta, rodjenja, takozvanoga Tite,
   jer je njegova majka, nastojala sakriti, da je rodila sina u Beču.
   Na temelju istraživanja, pisac knjige, HOHŠTAPLER, dokazuje, da je, Josip
   Broz, rodjen u Kumrovcu, po majci polubrat, Franca Ambroza, nestao u Rusiji i
   da je poslje smrti, Josipa Broza, njegov polubrat Franc Ambroz, rodjen u Beču,
   preuzeo i ukrao, prezime i ime, od svoga, po majci polubrata, Josipa Broza.
   Pisac u toj knjigi napominje sljedeće : “ Danas i ptice znaju da u vezi sa
   Brozom, kojega su Srbi dočekali sagnuti do zemlje i ispratili u suzama i u čije
   su se ime odrekli Boga, postoji mnoštvo nepoznanica.’’
   U Srbiji, Srbi su 1990.godine u Užicu, srušili veliki spomenik, takozvanome Titi,
   sa kojim su u centru moći u Beogradu, vladali sa ”jugoslavijom”, za svoje
   srpske interese.
   Taj Tito i njegovi spomenici, po Srbiji, to Srbima, više nije potrebno.
   Poslije balkanskog ”samita” u Zagrebu, Mesić je uzjavio da ”tu neće biti
   granica i tu će biti slobodan promet roba i ljudi” i zaboravio je naglasiti i
   slobodan promet i korupcionaša, švercera, drogaša, prostitucije i ilegalnog
   prolaza, preko Hrvatske, ilegalaca iz Azije i Afrike u Evropu.
   4
   Mesić, se nastoji, igrati maloga ”tite” ali bez uspjeha, jer je ta nakaza od
   države, nazvana ”jugoslavija”, za uvijek uništena.
   U Srbiji, zakonski, izjednačeni su četnici, sa srpskim partizanima, ljevičarima,
   sa rušenjem Titinih spomenika, dok u DRŽAVI HRVATSKOJ, društvo okupljeno
   oko Mesića i Račana, slavi takozvanoga Titu, FRANCA AMBROZA, sa čijim je
   naredjenjem, komunistička partija jugoslavije, izvršila, POKOLJ, nad
   HRVATSKIM NARODOM, pobivši preko 300.000 Hrvata i 601, hrvatskog
   katoličkog svećenika, sa mučenjem hrvatskog Blaženika, Kardinala Alojzija
   Stepinca.
   Bez obzira, tko je srušio onaj spomenik u Kumrovcu, tu je srušen spomenik
   FRANCU AMBROZU, zvanome Titi, koji je ukrao i prisvojio ime i prezime, od
   svoga ubijenog polubrata, Josipa Broza.
   U Mariji Bistrici, prilikom proglašenja Blaženikom, mučenika Alojzija Stepinca,
   Sveti otac PAPA je poslao poruku hrvatskom narodu, da prevladamo tri zla
   prošlosti, nacizam, fašizam i komunizam.
   Nacizam i fašizam su pobjedjeni ali komunizam u Hrvatskoj, koji se sakriva,
   pod komunističkim lažnim ”antifašizmom” i koji se klanja, lažnom Josipu
   Brozu, monsteru ubojici Francu Amrozu, zvanome Tito i njegovom, za ministra
   Božu Biskupića, radi umjetnosti, spomeniku u Kumrovcu, taj komunizam u
   Hrvatskoj, još nije pobjedjen i osudjen, čije zločine, nad hrvatskim narodom,
   odobravaju, poklonici FRANCA AMBROZA, takozvanoga Tite.
   Oslobadjanje od monster ubojice, Franca Ambroza, zvanoga Tito, to je
   hrvatsko oslobadjanje od komunizma.
   To je oslobadjanje od Račanovog, centralnog komunističog komiteta,
   oslobadjanje od nasljedjene komunističke korupcije, oslobadjanje od
   nepostojećih Mesićevih, ”pokretanja resursa”, oslobadjanje od monster
   ubojice, Franca Ambroza, zvanog Tito, sa čijim monster imenom, Mesić i oni
   iza Mesića, nastoje i dalje, obmanjivati i zaustavljati DRŽAVU HRVATSKU.
   Ante Kunek

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!