So ustavni sodniki še vedno Titovi pionirčki?

Foto: STA

Dragi župani, US želi, da odločitve, ki jih sprejmejo občinski svetniki, zadržite 15 dni v svoji omari. Po 15 dneh objavite in začnejo veljati 15 dan po objavi. Ni skrajšanih, enostavnih in nujnih postopkov. Občine spreminjajo v zapletene birokratske procese. Vse to zaradi Tita,” sporoča župan Radencev Roman Leljak, ki mu ustavno sodišče ne da miru glede spremembe protiustavnega poimenovanja ceste po množičnem zločincu.

Ustavno sodišče ponovno vrača Titovo cesto v Radence. Že tretjič. “Ne grem se več. Sodišče temelji svoje odločitve na procesnih zadevah, ne pa, da jasno pove: Tito ja ali ne! Res nima smisla,” je še poudaril župan Roman Leljak. Ustavno sodišče je do končne odločitve sodišča zadržalo odlok o preimenovanju Titove ceste v Radencih, je objavljeno v uradnem listu. Pobudniki ustavne presoje so občini med drugim očitali, da je bil že drugič sprejet odlok sprejet nezakonito, ker je bil sprejet po skrajšanem postopku. Pobudniki so zato predlagali, naj ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v občini Radenci. Z uveljavitvijo odloka bi po mnenju pobudnikov namreč nastali “nepotrebni stroški tako za prebivalce ulice kot za občino, zaradi stroška menjave” osebnih in ostalih dokumentov, zamenjave hišnih številk in uličnih označb ter dela, ki je za to potrebno.

Občina Radenci je očitke zavračala. Po njihovem mnenju zaradi sprejetja tega sklepa ni mogla nastati nikakršna škoda, saj naj se odlok ne bi izvrševal, vse dokler ne bo znana končna usoda pobude volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma oziroma do izida referenduma. V Radencih postopek preimenovanja Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije traja že več kot eno leto.

Kdaj se bo končala ta norija?
Prvič je cesto občinski svet preimenoval 28. maja lani, sledila je pobuda za razpis referenduma, do katerega pa na koncu ni prišlo. Naslednjič so jo preimenovali s spremembo odloka 29. decembra lani, vendar pa so Civilna pobuda Radenci in štirje občinski svetniki na ustavno sodišče vložili zahtevo za oceno ustavnosti novele odloka o preimenovanju ceste. V pobudi so županu in Občini Radenci očitali več kršitev veljavnih predpisov, a se je ustavno sodišče opredelilo le do očitka o kršenju tretjega odstavka 46. člena zakona lokalni samoupravi, ki govori o 15-dnevnem roku za vložitev zahteve za naknadni referendum, o ostalih očitkih pa se ni izrekalo. Ustavno sodišče je takrat razveljavilo odlok, ker je Leljak ravnal nepravilno, ko je odlok razglasil pred potekom 15-dnevnega roka, ki je namenjen vložitvi zahteve za razpis referenduma o odloku. Leljak je napovedal ponovno sprejetje odloka o preimenovanju ceste, kar je občinski svet storil na seji 29. junija, piše STA. Ustavno sodišče je ponovno sprejeti odlok zdaj zadržalo.

Sara Kovač