Kako preseči izrojeno idejo multikulturalizma?

Foto. Demokracija

Ideja multikulturalizma je v osnovi plemenita, humana in dobra. Toda danes se je ta ideja v nekem svojem delu izrodila in postala zlo. V prispevku opisujemo razloge, zakaj se je to zgodilo, in izpostavljamo alternative, ki so prav tako plemenite, humane, dobre in učinkovite.

Multikulturalizem ima različne definicije, vendar je v vsakdanji rabi multikulturalizem sopomenka etničnega pluralizma, ki pomeni, da lahko znotraj iste skupnosti živijo različne etnične skupine, ki sobivajo in vstopajo v dialog, ne da bi jim bilo zaradi tega treba žrtvovati svoje posebne identitete oz. kulturne posebnosti, med katere seveda sodi tudi religiozna pripadnost.

Ideja multikulturalizma je kajpak zelo stara. Švica, kjer v miru in sožitju živijo štiri različne narodne skupnosti, je denimo tipičen primer multikulturne skupnosti. Ko so na Zahodu politični odločevalci po drugi svetovni vojni spoznali, da je treba zaradi moči in učinkovitosti modernega vojaškega uničevalnega stroja preseči konflikte in se potruditi bivati v sožitju, je posledično ideja multikulturalizma postajala vse glasnejša.

V devetdesetih letih izrazito navdušenje nad multikulturalizmom
V devetdesetih letih 20. stoletja je kazalo, da bi lahko multikulturalizem zaživel tudi v svetovnem smislu. V mednarodnem prostoru so bile vzpostavljene razmere za gospodarsko globalizacijo. Govorilo se je tudi o regionalizmu, saj se je krepilo regionalno povezovanje, katerega šolski primer je bila Evropska unija in njena rast.

Znani ameriški politolog Samuel P. Huntington je bil vizionar, ki je že v devetdesetih letih 20. stoletja pravilno predvidel nevarnost svetovnih kulturnih razlik za svetovni mir in blaginjo. (Foto: epa)

Pojavljali so se znanstveni članki, ki so tovrstne ideje podpirali. Znamenita je teza futurista Francisa Fukuyame iz leta 1992, ki je razglasil konec zgodovine, saj naj bi bil sistem zahodne liberalne demokracije brez konkurence. Ne samo on, marveč tudi številni drugi avtorji so verjeli, da bodo sčasoma vse nacije sveta ta model sprejele. Toda niso bili vsi tako optimistični. Samuel Huntington je leta 1993 objavil znameniti članek Spopad civilizacij, v katerem je postavil tezo, da bodo predvsem kulturne (in religiozne) identitete glavni vir konflikta v obdobju po razpadu Sovjetske zveze in po koncu hladne vojne. Na Huntingtona se je takoj usul plaz kritik številnih levo usmerjenih avtorjev, ki so ga prevpili. Trdili so, da ves svet sprejema zahodni način življenja, in od tedaj je ideja univerzalnega multikulturalizma še bolj zaživela v vsej svoji silovitosti. K temu je še pripomogel razcvet tehnologije, kjer je čedalje bolj rastoča digitalizacija, ki je kasneje ekspandirala s pomočjo interneta in mobilnih telefonov, dejansko zmanjševala razdalje med ljudmi in navidezno tudi razlike med njimi. Zdelo se je, da se svet giblje v smeri zgodb, ki so jih napeljevali znanstvenofantastični filmi, kot je denimo serija izjemno popularnih Zvezdnih stez, ki kaže prihodnost našega planeta čez nekaj stoletij, kjer so nacionalna in kulturna pripadnost in ozki interesi nepomembni in so vsi ljudje državljani sveta, ki si prizadevajo za skupno dobro.

Multikulturalizmu najbolj nasprotujejo Azijci in Afričani
Toda tovrstni teoretiki multikulturalizma so podcenili individualni človeški dejavnik. Številnim ljudem zunaj Zahoda ni bilo všeč, da bi v svetu dominiral zahodni politični sistem, ki so ga dojemali kot tujega in se bali, da bi s tem dominirala tudi zahodna kultura. Torej so bili mali ljudje, pogosto revni in neizobraženi, tisti, ki so začeli nasprotovati Zahodu in njegovi kulturi. Tako se je zgodil 11. september 2001 v ZDA, ko so teroristi napadli s civilnimi potniškimi letali. Zgodili so se napadi na satirični list Charlie Hebdo v Parizu, vstala je Islamska država Iraka in Levanta, če naštejemo le tiste najbolj razvpite primere odpora proti Zahodu. Toda zagovorniki multikulturalizma se niso dali in so odpor marginalizirali ter pripisovali islamskemu fundamentalizmu.

V ozadju multikulturalizma so nizkotni ekonomski interesi
Toda multikulturalizem se v zadnjih desetletjih v praksi ni razcvetel zaradi znanstvenikov ali kulturnih marksistov. V ozadju so kot običajno ekonomski interesi. Res je, da je svetovna levica, ki je v začetku devetdesetih let po koncu hladne vojne izgubila orientacijo (o čemer smo pisali že v članku z naslovom Sodobna levica v službi globalne radikalne desnice, ki je izšel v Demokraciji v začetku marca 2019), globalizaciji in multikulturalizmu stoje ploskala. Toda brez interesov svetovne radikalne desnice multikulturalizma v takem obsegu ne bi bilo.

Za pojasnilo bomo tokrat uporabili kar teorijo ekonomskih neomarksistov. Tržno gospodarstvo za svoje delovanje potrebuje nenehno gospodarsko rast. Če se rast ustavi, pride do krize. Zato je v interesu velikega kapitala, da gospodarska rast nikoli ne usahne. Globalna radikalna desnica, katere udarno jedro so najbogatejši posamezniki tega sveta (ki se zbirajo v lobijih najmočnejših bank in multinacionalk), tako potrebuje globalizacijo in multikulturalizem, da doseže potrebno rast, in to ne glede na posledice, ki se kažejo v naraščanju revščine in s tem povezanih konfliktih vsepovsod v svetu. Multikulturalizem je v okviru globalizacije potreben za kar čim bolj prost mednarodni pretok delovne sile, ki je nujen, da omenjeni radikalno desni lobiji vzdržujejo gospodarsko rast in si s tem polnijo žepe na račun celotnega svetovnega prebivalstva.

Multikulturalizem ter politična levica in desnica
Tradicionalno je bila temeljna razlika med levico in desnico v tem, da si je levica prizadevala za redistribucijo dobrin v smeri najšibkejših v družbi, medtem ko si je desnica prizadevala za interese lastnikov kapitala in zemljiških posestnikov. Očitno je, da je levica v svetu izgubila svoj moralni kompas in se izrodila, saj s podporo multikulturalizmu in globalizaciji v resnici servisira radikalno desnico. To so dejansko počele tudi vse t. i. zmerne leve slovenske vlade in sedanja slovenska vlada ni nobena izjema, o čemer smo prav tako pisali v omenjenem prispevku v Demokraciji.

Toda tudi zmerna desnica se je v sodobnem času spričo popolnoma spremenjenih razmer v globaliziranem svetu znašla v situaciji, ki je zanjo povsem nova. V nasprotju z levico, ki se v novih razmerah idejno preprosto ne znajde, se je vsaj delu zahodne desnice uspelo prilagoditi novim razmeram. Smisel vsake politične stranke v vsaki državi je namreč predvsem to, da se bori za interese svojih volivcev, državljanov in za javno dobro. In to je tisto, česar globalna radikalna desnica pač ne počne. Radikalci vsepovsod po svetu se namreč praviloma (tako dokazuje praksa) borijo predvsem za lastne interese in promocijo, četudi so njihove ideologije visokoleteče in lepo zveneče. Tisto, kar je radikalno, se vedno izrodi, ker gre za takšne in drugačne skrajnosti. Zgodovina namreč dokazuje, da je srednja in zmerna pot vedno tista, ki prinaša uspeh in ki omogoča vzdržnost ter ne nazadnje tudi blaginjo za vse. V Evropi na srečo imamo številne primere zmerno desnih strank, ki so razpoznale, da divja globalizacija dejansko siromaši domače prebivalstvo in da multikulturalizem v svoji divji obliki dejansko spodjeda domačo kulturo in s tem identiteto domačega naroda.

Ideja multikulturalizma je v osnovi dobra
Z idejo multikulturalizma v osnovi ni nič narobe, saj je ta dober, plemenit in human. Multikulturalizem je uporaben podobno, kot je uporaben nož. Nož nam lahko pomaga, če ga uporabljamo prav. Tako si lahko z njim npr. odrežemo kos kruha. Če pa ga ne uporabljamo prav, se lahko z njim poškodujemo. Nož v rokah kirurga lahko dela čudeže, pomaga ljudem. Nož v rokah terorista pa povzroča gorje in ubija. Če obstaja najmanjši skupni imenovalec, ki je zadosten, da omogoči blaginjo in sožitje, kot je bilo denimo v švicarskem primeru, je multikulturalizem izredno koristen. Če pa je multikulturalizem orodje, s pomočjo katerega se v državo množično pod pretvezo humanizma, a v resnici zaradi nizkotnih globalnih ekonomskih interesov uvozijo migranti, ki v ciljni državi povzročajo kaos zaradi svoje kulturne nezdružljivosti z večinsko domačo kulturo, pa je multikulturalizem zelo škodljiv oz. katastrofalen.

Zakaj multikulturalizem v primeru množičnih migracij ne deluje
Težava množičnih migracij iz revnih azijskih in afriških držav v Evropo je v tem, da gre v veliki večini za ljudi, ki ne morejo ali pa ne želijo vzpostaviti najmanjšega skupnega imenovalca z večinsko kulturo. Multikulturalizem z njihove strani torej v resnici ne deluje. Moderni levičarji, ki v duhu egalitarnosti, podpirajo migracije in human odnos do migrantov, izhajajo iz predpostavke, da bodo migranti kulturi države, v katero prihajajo, naklonjeni. A to je samo predpostavka, ki v realnosti ne drži. Seveda so med množico migrantov tudi takšni, ki so to pripravljeni. Toda (pre)več je takih, ki se ne želijo prilagajati, saj glede svoje kulture in svojih običajev niso pripravljeni na kompromise. Evropejci in Američani, ki tudi izvirajo iz evropske kulturne tradicije, smo imeli svojo pot, svoj razvoj. Večina ljudstev in narodov iz afriških in azijskih držav pa so Evropejce vedno videli kot agresorje in nas tako vidijo še danes. V času kolonializma so kolonialisti iz evropskih držav azijska in afriška ljudstva stoletja izkoriščali in zatirali ter celo množično pobijali. Številni migranti gledajo na nas, Evropejce, v tej luči in so k nam prišli izključno zaradi ekonomskih interesov.

Foto: Demokracija

Številni migranti tudi menijo, da smo Evropejci neumni, ker jih sprejemamo, in sami na našem mestu tega nikoli ne bi storili. Menijo, da je naša kultura manjvredna kultura neumnežev. V takem ozračju je potem logično, da se na območjih, kjer je visoka koncentracija azijskih in afriških migrantov, pojavljajo konflikti z domačim prebivalstvom. Prihaja do kriminala, posilstev in drugega nasilja, celo umorov. Dodatna težava je v tem, da potem domače prebivalstvo gleda s strahom in z nezaupanjem na migrante, tudi tiste, ki bi bili pripravljeni sprejeti ponujeno roko in zaživeti z domačini po idealnih načelih multikulturalizma. In problematično je tudi to, da množični prihod pomeni manj delovnih mest in znižanje cene dela ter ne nazadnje tudi socialnih transferjev za domače prebivalstvo, kar na srednji rok pomeni veliko težavo, na dolgi rok pa veliko nevarnost večjih konfliktov in celo obojestranskih množičnih nasilnih izgredov, kjer so žrtve vedno obojestranske. Ideja multikulturalizma se je torej v današnji Evropi v tistem delu, ki se nanaša na prihod množičnih migracij iz Azije in Afrike, izrodila in zato povzroča več škode kot koristi. Seveda pa je na drugi strani multikulturalizem koristen na področju sodelovanja med evropskimi državami, kar je navsezadnje tudi omogočilo nastanek in obstoj Evropske unije. Sodobne gospodarske okoliščine namreč ne omogočajo, da bi lahko država dosegala maksimalno blaginjo, ne da bi se povezovala na regionalnem nivoju. To vse bolj denimo spoznavajo Britanci ob brexitu. Če gre za mednacionalna povezovanja na področjih, kjer lahko dosežemo zadosten skupni imenovalec in kjer so si vrednote in mentaliteta narodov do te mere podobne, da lahko pride do medsebojnega sožitja, so takšni procesi multikulturalizma nadvse koristni.

Evropska zmerna desnica vse bolj spoznava napake multikulturalizma
Kot že omenjeno, se je v Evropi nekaterim zmernim desnim strankam uspelo prilagoditi novim razmeram in razpoznati, da množične migracije iz Azije in Afrike niso koristne. In ker levica več ne izpolnjuje svoje tradicionalne vloge, so te zmerne desne stranke v svoje programe vključile pomoč domačim ogroženim skupinam. Zato se pogosto zgodi, da zmerne desne stranke programsko predvidevajo več socialnih programov, kot jih imajo nekatere samooklicane leve stranke. Odličen primer sta denimo stranka Fidesz na Madžarskem in Slovenska demokratska stranka v Sloveniji, ki imata močno socialno usmerjene politične programe. V ZDA se v tem trenutku predsednik Donald Trump prav tako zaveda, da množične mednarodne migracije skupaj z divjo globalizacijo ne omogočijo blaginje domačemu prebivalstvu in je na podlagi tega zavedanja in pametnih politik na polovici mandata za Američane ustvaril že 2,4 milijona novih delovnih mest! Nekatere desne stranke v Evropi pa še niso v celoti ali sploh ne dojele nove realnosti, zato še vztrajajo pri podpori divji globalizaciji in multikulturalizmu za vsako ceno. Toda na volitvah izražena volja volilnega telesa deluje v tej smeri, da vse več zmernih desnih strank po Evropi opušča tovrstne zgrešene politike, ki vse bolj ostajajo domena globalnih radikalnih desničarjev in zmedene levice.

Fidesz z voditeljem Viktorjem Orbánom je ena izmed evropskih zmernih desnih strank, ki se zaveda nevarnosti multikulturalizma in zaradi izrojenih humanitarnih idealov ne želi žrtvovati blaginje lastnega naroda.

Pomagajte jim pri njih doma, saj jim boste tako najbolj pomagali!
Obstaja pa tudi pozitivna oz. koristna pot za Evropejce, ki želijo pomagati tistim afriškim in azijskim ljudstvom, ki jih pesti pomanjkanje in se zato odločajo za ekonomsko migracijo v Evropo. Ta pot kajpak ne pomeni tega, da vsi pridejo k nam, saj k nam pridejo tisti, ki so najsposobnejši in mladi, namesto da bi ostali doma in gradili svojo državo. Pomoč se lahko daje z izobraževanjem afriških in azijskih mladih kadrov v Evropi, ki se v času izobraževalnega procesa naučijo tudi dobrih praks, značilnih za evropske družbe. Daje se lahko pomoč v obliki prostovoljcev, ki lahko iz Evrope odidejo v te države in lahko z lastnim zgledom v obliki pomoči v ekonomskih, socialnih in humanitarnih sektorju teh azijskih in afriških držav pokažejo in pomagajo do razvoja. In še bi lahko naštevali. Če srečamo reveža, ki je lačen, težave ne bomo rešili, če mu bomo do smrti nosili ribe ali pa ga celo povabili, da se vseli v našo hišo in trajno živi z nami, ker revežev pač ne bo zmanjkalo in je naša hiša premajhna za vse in ne bomo nikoli nalovili zadosti rib za vse reveže. Težavo bomo rešili, če bomo reveža naučili loviti ribe. Tako bo lahko nekega dne, ko bo bogat, tudi on vrnil uslugo in kakega drugega, novega reveža naučil loviti ribe.

Tadej Ian

 • RATATA

  Kako ustaviti multikultifukrizem??
  Ajnfah!
  Z dvemi opozorili in dejstvom.
  1. STOJ!
  2. STOJ, STRELJAL BOM!
  3. RATATATATATATATATA

 • Franjo Trojner

  Novo Mesto, policisti v akciji uporabili tudi vodni top!!
  Policija je sporočila, da so v okviru rednih usposabljanj skupaj s policisti specialne enote vadili postopke vzdrževanja javnega reda in miru????
  TOTI VODNI TOP je namenjen nam državljanom, če bi se slučajno drznili protestirati PROTI Šarčevi LEVI vladi in PROTI vladni migrantski politiki.
  PROTI SLOVENSKA ŠARČEVA VLADA bi morala policiste uriti na naši južni meji, da bi ti bili sposobni delovati v skladu z zakonsko določenimi jim nalogami in PREPREČITI ILEGALNE MIGRACIJE!!!
  Zdaj sami vidite, da Šarec eno govori in čisto nasprotno dela in to nasprotno NI v korist države in državljanov. Ker je tako sestopljena leva Cerarjeva leva vlada, kot danes leva Šarčeva vlada z opustitvijo varovanja naše južne meje načrtno delovala nezakonito in v nasprotju z USTAVO in s tem dejansko sama vzpodbujala legalne migracije, je s tem nezakonitim dejanjem zavestno ogrozila varnost državljanov in premoženje vseh SLOVENCEV, kakor tudi vseh narodov EU.
  CERAR IN NJEGOVA LEVA VLADA SO SCHENGEN, totalno zamajali, ŠAREC IN NJEGOVA LEVA VLADA PA SO CHENGEN ČISTO DOTOLKLI!!!
  Upam, da vam je zdaj jasno zakaj je SCHENGEN dejansko MRTEV in zakaj je Nemčija, Avstrija, Madžarska in sedaj še Italija zaprla svoje meje in jih znova varujejo z policisti in vojsko. Cerar in Rjavec in danes Šarec in Cerar so, sta glavna krivca, da so vse meje razen južne skozi katere se množično valijo ilegalni migranti zaprte! CERAR in ŠAREC bosta tudi glavna krivca, da SLOVENIJA postaja z vsakim dnevom večji MIGRANTSKI ŽEP!
  Nam doma levi politiki na oblasti lahko nesramno lažejo v ksiht, ko trdijo, da ilegalne migracije obvladujejo in da je Slovenija varna država. TODA zaprte meje z Avstrijo, Madžarsko in Italijo jih TAKOJ postavijo na laž, mar ne? Ker, če bi bila naša južna meja za ilegalne migracije nepropustna, bi bile meje z Avstrijo, Madžarsko in Italijo ODPRTE v skladu z oravilom SCHENGEN!!! Na vse navedeno nas je v dnevnem časopisju opozarjal tudi g. Damir Črnčec strokovnjak za varnostna vprašanja, visokošolski učitelj in civilnodružbeni aktivist! Damir Črnčec sekretar v kabinetu predsednika vlade Šarca in njegov svetetovalec za varnostna vprašanja pa nas državljane pušča na cedilu??? Zakaj to počnete g. Črnčec??? Za denar??? A ni prva samostojna demokratična država vsega SLOVENSKEGA RODA, naš jezik, naša kultura, naša tradicija itd. več vredna, kot pest cekinov na bančnem kontu????

 • skorpijon93

  ČEŠKA ni sprejela evra ! tudi Madžarska ga ni

 • skorpijon93

  živela višegrajska skupina držav, jebeš EU !

 • skorpijon93

  islam in krščanstvo nikjer ne gresta skupaj ker sta ideološko nekompatibilna ! če bi se motil. potem na zahodu nebi poznali konfliktov, nebi bilo prepovedanih območji, nebi bilo džamij ipd… priseljenci v določenih evropskih zahodnih mestih sestavljajo že 60 % delež, na dunaju je delež tujcev že 40 % najnovejša raziskava ! imajo premočne muslimanske skupnosti, rešitve jim ni, paziti je treba pet minut pred 12 in ne deset minut ČEZ 12. Vi raje pazite na Ljubljano da ne bo prepozno

 • xtc

  Zelo enostavno-vsem ,ki navijajo za to, na njihovo breme in odgovornost za njih vedenje vsaj tri “uboge”prebežnike” za 5 let,katni ,stroške bivanja,oblačenja plačajo gostitelji,ko plače ne zadostujejo se rubi premoženje-Prebežnikoljubcev.
  Nadalje,multikulturnost je res dobr,če se izkušnje in dobere prakse prenašajo prostovoljno ne vsileno kot sedaj,vendar le ta deluje pri različnih narodih predvsem istih vrednot drugje to ne gre.
  Jasno pa je da večina muslimanov in drugih Azijcev ter Afričanov ni zmožna iti vštric z zahodnocivilizacijskimi normami-in to je to.
  Nadalje,gre za izrojeno vrsto kapitalizma,ki se odmika od pravega kapitalizma inekonomskih zakonitost-samo ekonomski bebec ne ve ,da nenehna rast ni možna in da so normalni ciklusi mir in rast,kriza-vojna ,mir itd
  Seveda pa je najbolj smešno danes brati članekna Kurah,kjer koraj počiš od smeha,kjer piče v naslovu “Če si EU države niso pripravljene solidarno pomagati pri zazdeljevanju prebežnikov,bomo morali meje zapreti malo da ne jokajoče ugotavljajo Kurji in še kateri bebci,ob enem pa šepišejo,dačedalje več Evropejcev podpirta prihod prebežnikov,ki so v stiski v Evropo.
  LAŽ DA JI NI PARA,čedalje več Evropejcev zahteva ,da se to pobere iz Evrope,zaradi nekompaatibilnosti,neasimilacije,nespoštovanja norm,kriminala,zločina itd.

  • skorpijon93

   češka ni evra sprejela, tudi muslimanov je zanemarljivo malo le 0,2 % delež

 • RATATA

  Merkel Angela (varnostnikov angel, ki ima hlače brez durc, je sprožila plaz beguncev.
  l. 2008 so Američani zaprli nelikvidne banke, Angela Merkel (AM) je pa z njenim voznikom (na invalidskem vozu, s svojimi kolesi za prizadete-neprištevne) omogočila poravnavo 500 biljardnih dolgov na račun davkoplačevalcev.
  Sedaj pa daje za begunce 5 (pet) miljard E (t.j. 1% tistega, kar je dala bankirjem).
  Najprej so iz Grkov iztisnila 300 mia (od tistih, ki so si prisvojili grško gospodarstvo in njih denar ter ga prenesli v Nemčijo. (takrat je bila cena nafte in plina zelo visoka. Oljarji so imeli še velike kredite, banke visoka upanja in verjetnost da bodo naftarji tudi kupili nemške produkte (prirejene na njihove apetite).
  Nemške banke polne denarja iz vseh virov, dolgov, upanja na dobičke (- kredite).
  Potem pa begunci, ki so jih povzročili orožje (ameriško orožje, plačano z arabsko nafto, rusko orožje, plačano z denarjem za ruski plin, nemško orožje (tanki, podmornice, …), narejeno v Nemčiji in to na kredite tistih bank (klopi), ki so pobrale l. 2008. vso realno vrednost !
  Vse to pa vahtarjev z angelskimi obrazi s hlačami brez durc in tudi brez jajc! Ob asistenci voznikov na invalidskih vozičkih.
  Invalid = neveljaven Prištevni = prešteti volivci pa z dvigovanji rok vse to prenašajo = nosijo.
  Televizija pa vse to prinaša. Ta, ki naj bi daleč videla, vse slišala, vse zvohala in zavohala, z nami skupaj to občutila, …..
  Nekoč so črne junce z žajfo prali, pa jim nikoli ni ratalo, da bi iz črnega junca naredili belega (pametnega) vola.
  Danes pa vsi ne vidimo to, kako nas farbajo vsi tisti, ki ne delajo, ki njih moč merijo v Wattih, ali kalorijah (tudi špeh se meri v kalorijah ali Wattih. Mi dobivamo Watte iz vode in od sonca. V hidroelektratnah imamo Koseze ali Paplerje, ti pa kolnejo oblast, ki je tako neumna, da zapravlja davkoplačevalski denar za rešitve, ki so vredne samo 1/3 tistega, kolikor danes lahko dobimo za hipoteke (nekdanje obljube, nekdanja upanja, nekdanje kredite, ker je razvoj že prišel tako daleč da lahko dobite za realni denar že trikrat več.
  Naša oblast ne ve, kaj je delo, nekaj denar, ne kaj je špeh (zavit v cajt’ng papir), ne kaj je »tele- », saj nas ima za nevedna teleta, ki jih kolje ko še rastejo, namesto, da bi jih rezali kot junce in delali iz le-teh vole, ki bi jim verjeli še kolikor toliko trezni ljudje – volilci.
  Sedaj je veljal koodinatni sistem sever – jug + vzhod – zahod. Center je 0-3600 in +1800 in -1800.
  Sonce se je vrtilo od vzhoda proti zahodu, na severu je bil severni (pozitivni) pol, na jugu južni pol. zvezda severnica je blestela na severnem polu, na južnem polu je bil južna ??? zvezda.
  Pa so pred 3500 leti zakopali »nebesno ploščo, ker nekaj ni štimalo (ker so prišli z zahoda »begunci« z vzhoda pa prinesli svojo zvezdo »?????« Katera je bila to, ali mogoče Merkelnova s svojim Angelnom, ki sedi na »neveljavnem« – fouš vozičku, ki ni sploh registriran (vsaj zato je neveljaven), ker ne paše v nobene regelce, ki ustvarja vero (upanje), da bodo begunci doživeli vse najboljše v bodočnosti [pri tem pa crkavali in se utapljali v morju (laži), nerealnih mejah ovitih v bodečo žico, …].
  Pred 700 leti je bil Herman v Preski prisiljen prodati se zaradi neznosne lakote in so preški Hermani izgubili svojo svobodo.
  Leta 1554 je zadnji (regularni) potomec Hermana II celjskega, Ulrik II na Kalemegdanu izgubil svoje življenje. Hermanov je bilo konec. Ostale samo še ruševine in nezakonski pankerti, plod njihovih strasti.
  Zadnji Tinček (potomec preških Hermanov), zapisan ob krstu v cerkvi sv. Martina na Bledu kot Jarc Valentin Štefan, v rojstno knjigo * , pa sedaj čaka na svojo † , ki še nima datuma.
  Sedaj se je »zbogou« = izgubil zadnje upe, da bo ostal še kakšen potomec, ki bi skrbel za »koseški red«.
  Sedaj bodo samo še jarci, koštruni, koze, rezani po babje, izobraževani in vzgojeni od bab, vsi brez jajc. Eni bodo imeli hlače z durci, druge bodo imele hlače brez durc, ampak vsi nikjer nobenih jajc. Roda preških Hermanov je konec. Zadnje upanje (moder, bel – pameten vnuk) bo preminilo takrat, ko se bo iztekla zadnja generacija 2054, zadnje upanje bodo pa pospravili begunci z polmesecem in zvezdo.
  Zopet bo pričel čas nove nebesne plošče, novega meseca, ki ga bodo »plovili« tisti iz »pustinj« = puščav, takrat ko so prišli jezdeci na hitrih konjih z vzhoda, danes se pa po svojih nogah z vzhoda (tako kot beduini ob svojih kamelah) spuščajo vse na cilje do severnega pola in prenašajo s seboj svoje upe, znanje, sposobnosti, svojo kri in svoja jajca (DNK). No in se bo tako zopet ponavljalo naslednjih 16 generacij, naslednjih 400 let, (samo brez Valentinov!)
  Mi pa v naši »skupnosti« = integriteti z Merkelovo in njenim ministrom na samokolnici = šajtergi, ki zavija kamor vozijo naši voditelji, izbrani na regularnih volitvah, …., pa vsi brez upanja na kako lepo prihodnost, ki so si prilastili tisti na klopeh (bankah), kjer do nekoč postavili na ogled trgovci in mešetarili = (goljufali, varali, sleparili, [lobirali], itd.) in barantali glede menjalnih razmerij.
  Vse to se danes dela v Bruslju, v vsaki državi, mi naj pa vsemu temu verjamemo, verujemo, ……ja, zato smo pa osli in voli, ker verjamemo tisto, ko nam flancajo tisti, ki hočejo biti izvoljeni. Pri tem pa povsod samo klopi, banke, krediti, dolgovi, ko pa pridemo domov, smo pa polni klopov, uši, stenic; štacuna nam pa ponuja insekticide, strupe,…..
  Ja, sedaj že vemo pred čem smo sedaj …. na robu prepada, propada…

 • dob

  Tako bo lahko nekega dne, ko bo bogat, tudi on vrnil uslugo in kakega drugega, novega reveža pojedel.

 • Mihilus

  Kot pri vsaki takšni ideji je tudi pri multikultiju problem pri nekompatibilnosti ljudi z ideologijo.

  Je pa nekoliko smešno, da se interese kapitala poimenuje za radikalno desnico, ker po mojem opažanju gre za mainstream zmerno desnico. Tudi tu kjer se večina ljudi smatra za zmerne desničarje, kapitalizem skoraj vsi brez izjeme ljubijo in častijo.

  Problem pa je, da tudi kapitalizem je ranljiv zaradi človeške koruptivnosti. Trenutna sprevržena oblika kapitalizma ni nek defekt ampak naravni razvoj kapitalizma v kombinaciji s koruptivno človeško naravo.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!