fbpx

Na Švedskem beležijo največje število umorov in posilstev v zadnjih 15 letih!

Foto: iStock

Število umorov in posilstev na Švedskem se povečuje, tako vsaj navaja poročilo o zagrešenih zločinih leta 2017, ki ga je objavil Nacionalni svet za preprečevanje kriminala (Brå). Podatki za lani kažejo, da je bilo prijavljenih približno 1,51 milijona kaznivih dejanj, kar je 4.710 več kot leta 2016. Še bolj zaskrbljujoč pa je podatek, da v 15 letih ni bilo večjega števila umorov in posilstev v državi kot lani.

Do porasta je prišlo v številnih kategorijah kaznivih dejanj. Lani je bilo 7.370 posilstev, kar je 10 odstotkov več kot leta 2016. Število umorov je bilo najvišje od leta 2002, ko je Brå pričel z merjenjem statistike kaznivih dejanj. Leta 2017 je bilo 113 primerov umora, kar je 7 primerov več kot leto prej, ko je bilo zabeleženih 106 primerov. Po navedbah Brå se je število umorov od leta 2002 dalje gibalo med 68 in 113 na leto.

Opazen porast umorov s strelnim orožjem
Do leta 2014 je bil viden trend upadanja umorov. V zadnjih treh letih (2015-2017) je bilo število primerov smrtnega nasilja višje kot v prejšnjih letih, kar pomeni, da je bil prejšnji trend upadanja preusmerjen. Strelno orožje je bilo uporabljeno v več kot eni tretjini prijavljenih umorov; to konkretno pomeni, da je število umorov s strelnim orožjem naraslo s 30 na 40. Večina nasilja (okrog 75 odstotkov) se je dogodila na metropolitanskih območjih Stockholma, na zahodu in jugu, v samem mestu pa se je nasilni kriminal podvojil, in to s 26 na 50 primerov.

Foto: iStock

N. Ž.