fbpx

Združeni narodi z resolucijo zaščitili tradicionalno družino

Foto: EPA

Svet za človekove pravice pri generalni skupščini Združenih narodov je potrdil besedilo Resolucije o zaščiti družine. Gre za najbolj jasno opredelitev pomena družine do sedaj v katerikoli resoluciji OZN. Homoseksualni aktivisti so do sedaj to pravno praznino izrabljali za širjenje teorije spola in svoje teze, da je »ljubezen ljubezen«.

Za zaščito družine je glasovalo 32 držav, 3 so bile vzdržane, 12 držav, med njimi tudi Slovenija, pa je zaščiti družine nasprotovalo. Kljub temu, da Slovenija demografsko tone iz leta v leto, se je vlada Mira Cerarja odločila, da v skupščini OZN ne bo podprla družine kot osnovne celice družbe.

Polom ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
Ob dejstvu, da slovenska vlada več kot očitno ne podpira tradicionalne družine očeta, matere in otrok, pa so v oči bodeči neuspehi ministrstva, ki ga vodi Anja Kopač Mrak. Poleg vseh dosedanjih udejstvovanj za uzakonitev istospolnih porok in izenačitev pravic heteroseksualnih in homoseksualnih partnerjev, tudi glede posvojitev otrok, pa se na ministrstvu očitno ne ozirajo na kršitve človekovih pravic.

Poleg primera koroških dečkov, v katerem je celo sodišče ugotovilo, da so bile otrokoma in starima staršema kršene pravice, pa je sedaj neučinkovitost Centrov za socialno delo dokazal tudi zadnji, tragični primer umrle dveletne deklice iz Jesenic. Namesto sistemske rešitve problema pa lahko poslušamo samo to, da nihče ni mogel narediti ničesar.

Vsiljevanje ideologije družbenega spola
V večini držav članic OZN raste zavest o pomenu družine kot osnovne celice družbe. Žal pa ideologi in aktivisti LGBTQ gibanja še vedno obvladujejo nekatere države evropskega Zahoda in Latinske amerike. Največjo privrženost teroiji spola so tako ob sprejemanju resolucije pokazale vlade Švice, Anglije in Norveške. Njihovim radikalnim predlogom o redefiniciji družine je nasprotovala velika večina držav članic.

Pomembni poudarki resolucije:

– priznanje družine kot temeljne celice družbe in naravnega okolja za rast in razvoj, njenih  članov, posebej še otrok, ki potrebujejo posebno zaščito in skrb,
– priznanje družine kot temeljnega prostora socializacije in njenega pomena za družbo in  državo,
– potrditev materinske in očetovske skrbi, ki zagotovita najboljše okolje za rast in razvoj glede na otrokovo starost in zmožnosti,
– priznanje družinam, da so pomemben prostor socialnega povezovanja in medgeneracijske solidarnosti,
– priznanje družini za prenos kulturne identitete, tradicije, moralnih vrednosti in dediščine družbe,
– poziv državam, da vodijo takšno družinsko politiko, kjer bodo revnejši in ovirani še posebej zavarovani,
– pomen vloge visokega komisarja za človekove pravice pri OZN, ki skrbi, da se konvencija o zaščiti družine izvaja v vseh državah.

Zbiranje podpisov
Gibanje za otroke in družine pa bo kot odziv na katastrofalno stanje pravic otrok v Sloveniji začelo 1. septembra letos z zbiranjem podpisov za priznanje pomena starih staršev v družini otrok.

A. R.