UKOM je v pismu natančno opozoril na zlorabe v STA, pred katerimi predsednik računskega sodišča Vesel miži

Datum:

“Naj računsko sodišče naredi resno revizijo zlorab davkoplačevalskega denarja na STA. To, kar so predlagali po letu in pol, ko jih je UKOM prvič pozval k reviziji, je totalni blef od revizije. UKOM zato v pismu natančno opozori na zlorabe, pred katerimi Tomaž Vesel miži,” je zapisal Uroš Urbanija, direktor Ukoma. Urad vlade za komuniciranje (UKOM) pozdravlja odločitev Računskega sodišča za revizijo v zvezi s Slovensko tiskovno agencijo (STA). A žal se zdi predlog revizije zelo pomanjkljiv, zato UKOM predlaga revizijo pravilnosti poslovanja STA s ciljem izreka mnenja o skladnosti poslovanja STA s predpisi, ki v državah članicah EU urejajo izvajanje storitev splošnega gospodarskega pomena.

Prejšnji direktor STA Bojan Veselinovič je namreč ob podpori nadzornega sveta izvajanju predpisov EU oziroma Uredbe nasprotoval s sprožitvijo upravnega spora in celo z zahtevo za zadržanje njenega izvajanja, kar je Vrhovno sodišče Republike Slovenije zavrnilo. V nadaljevanju poziva Urada vlade za komuniciranje Računskemu sodišču v zvezi z revidiranjem Slovenske tiskovne agencije je Ukom tudi opozoril, da STA pri ločenem računovodskem evidentiranju dejavnosti gospodarske javne službe, tržne dejavnosti in poslovnih izidov ter sredstev in obveznosti do virov sredstev ni upoštevala pravil slovenskega računovodskega standarda. Utemeljeno je mogoče sklepati, da STA tudi ni vodila stroškovnega računovodstva skladno s pravili skrbnega računovodstva, so še zapisali.

Sklep o izvedbi revizije, v kateri bo računsko sodišče pri revidirancih – vladi, Uradu vlade za komuniciranje (Ukom) in Slovenski tiskovni agenciji (STA) – preverilo, ali zagotavljajo pogoje za učinkovito opravljanje javne službe informiranja o dogodkih v Sloveniji in po svetu, je postal pravnomočen 24. decembra, potem ko nobeden od revidirancev ni podal ugovora na sicer 15. decembra izdani sklep. Junija je začela veljati uredba o opravljanju javne službe STA, ki med drugim ureja opravljanje in financiranje javne službe, opredeljuje vrste in obseg storitev javne službe ter določa nadomestilo za opravljanje javne službe. Nekdanji direktor STA Veselinovič je tedaj opozoril, da vsebina uredbe ni skladna ne z ustavo in ne zakonoma, ki opredeljujeta financiranje STA, STA pa je sprožila tožbo s predlogom za začasno zadržanje. Potem ko je upravno sodišče julija začasno zadržalo izvajanje uredbe, je vrhovno sodišče septembra to odločitev razveljavilo. Sodni postopek glede presoje vsebine uredbe še ni končan.

Ukom med drugim v danes objavljenem predlogu računskemu sodišču za izvedbo revizije pravilnosti poslovanja v STA navaja, da bi morala STA zagotavljati uresničevanje zakona o STA (ZSTAgen) skladno s pravom EU. V Ukomu tako med drugim ugotavljajo, da STA izvajanja določb 4., 6. in 20. člena ZSTAgen ni zagotovila skladno s predpisi EU, prav tako ni pravilno uresničevala oziroma sploh ni izvajala tudi nekaterih drugih zakonskih členov. Ukom še opozarja na neizpolnjevanje predpisanih obveznosti STA glede revidiranja smotrnosti in pravilnosti poslovanja. Ukom tudi predlaga, da računsko sodišče v STA izvede revidiranje pravilnosti poslovanja najmanj za poslovna leta od 2018 do 2021. Pravnomočen sklep o reviziji se nanaša na obdobje od 1. januarja 2019 do 30. junija 2022.

Zato UKOM tudi pričakuje, da bo STA – pod vodstvom novega direktorja Igorja Kadunca v letnem poročilu za leto 2021 pravilno izkazala ločeno evidentiranje dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti ter hkrati zagotovila v poslovnem načrtu za leto 2022 potrebne načrtovane podatke o lastnih stroškovnih cenah storitev, ki jih STA zagotavlja medijskim in drugim kupcem. Le na tej podlagi bosta UKOM in STA lahko v letni pogodbi za leto 2022 pravilno določila sodila za izračun nadomestila za tiste storitve, ki jih je STA dolžna javno objavljati v splošnem javnem interesu vsem pod enakimi pogoji glede na določbe 4. člena ZSTAgen in 2. člena Uredbe, je med drugim zapisal direktor ukoma Uroš Urbanija.

STA svojih letnih poročil, ki jih je revidiral navedeni pooblaščeni revizor, ni oddajala v javno objavo AJPES. Letnih poročil STA prav tako ni objavljala na svoji spletni strani, saj ni vodila Kataloga informacij javnega značaja, čeprav bi ga ob spoštovanju zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) morala voditi in objavljati na svoji spletni strani prav zaradi javnega pooblastila za izvajanje javne službe nacionalne tiskovne agencije. Ocenjujemo, da smo dovolj pojasnili razloge, zakaj UKOM predlaga, da računsko sodišče izvede revizijo pravilnosti poslovanja v STA s poudarkom na pravilnosti izvajanja mehanizma nadomestila in meril za izračun, nadzor in pregled nadomestila. Nenazadnje člen 6 sklepa Komisije 2012/21/EU določa, da države članice najmanj vsaka tri leta v obdobju pooblastitve ter na koncu pooblastitvenega obdobja izvedejo redna preverjanja ali poskrbijo za izvedbo preverjanj, da nadomestilo, dodeljeno za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena, izpolnjuje zahteve iz tega sklepa. Sredi leta 2021 se je izteklo glede na določbe člena 2 (2) sklepa Komisije 2012/21/EU najdaljše posamezno 10-letno pooblastitveno obdobje za izvajanje javne službe STA. Predlagamo, da računsko sodišče v STA izvede revidiranje pravilnosti poslovanja najmanj za poslovna leta od 2018 do 2021, je še zapisal Urbanija.

Sara Bertoncelj

Sorodno

Zadnji prispevki

Joveva na zaslonih škodi svoji stranki

Nosilka liste Gibanja Svobode za evropske volitve Irena Joveva...

Dr. Krek: Referendum o konoplji se lahko zelo grdo zlorabi

"Referendum o konoplji, tako kot je napisan, se lahko...

Je oblast res tako mamljiva?

V Ilirski Bistrici še vedno vre. Temperatura je dosegla...

Putiniste in prebujence druži več, kot želijo priznati

Tucker Carlson je znan ameriški konservativni komentator. V nasprotju...