Ustavno sodišče dvignilo plače svojim kolegom

Datum:

Ustavni sodniki so presodili, da so plače sodnikov prenizke, posledično pa je kršeno ustavno načelo sodniške neodvisnosti ter načelo delitve oblasti. Zakonodajalec je obvezan zadevo popraviti v roku šestih mesecev. 

                   

Ustavni sodniki so v zadevi odločali na zahtevo Sodnega sveta, predmet odločanja pa je bila zakonska ureditev sodniških plač. Predlagatelji zakonski ureditvi očitajo neskladnost z načelom sodniške neodvisnosti. Po njihovem naj bi bilo plačilo sodnikov, če se upošteva vrsto in odgovornost te funkcije, prenizko. Obenem so očitali tudi neskladje z načelom delitve oblasti. Sodniške plače po njihovem niso urejene ustrezno primerljivo s plačami, ki jih prejemajo zastopniki preostalih dveh vej oblasti. US se naslanja na 125. člen Ustave RS, ki določa, da morajo biti dohodki sodnika takšni, da ga varujejo pred pritiski, ki bi utegnili vplivati na njegovo odločanje, poroča STA.

Prav tako morajo biti plače dovolj visoke za zadovoljevanje osebnih potreb oziroma potreb njihovih družin. Hkrati se zahteva po zvišanju plač nanaša na dostojanstvo poklica. Obenem morajo ustrezati vlogi sodnikov in njihovim odgovornostim. Dodajajo še, da sodniška služba zahteva stroge omejitve glede opravljanja dodatnih zaslužkov itd. Ustavno sodišče pa je še ugotovilo, da so sodniške plače neusklajene z načelom sodniške neodvisnosti, in da se ni spoštovalo ustavne zahteve po stabilnosti njihovih plač, ki so v zadnjem desetletju močno izgubile na realni vrednosti. Kot so sodniki še navedli, rast sodniških plač zaostaja za rastjo povprečne plače v državi itd., kar dela sodniški poklic nezanimiv.

Domen Mezeg

Sorodno

Zadnji prispevki

Blokiranje zbiranja podpisov, v boj proti zdravnikom celo s tujo PR službo?

Od začetka zbiranja podpisov za spremembo kazenskega zakonika, ki...

Evrovolitve kot “horuk v stare čase”?

Kdor je pozorno spremljal dogajanje pred zadnjimi volitvami v...