V državnem zboru bo tekla razprava o prekinitvi del na kanalu C0

Datum:

Ljudska iniciativa “Za čisto pitno vodo v Ljubljani” se je v svojih prizadevanjih za ohranitev čiste vode obrnila na predsednico Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti Evo Irgl. Ta se je odzvala na njihovo peticijo in sklicala nujno sejo komisije s pozivom po takojšnji zaustavitvi del na sporni trasi kanala C0. Seja bo potekala 13. aprila 2023 ob 16. uri. Na sejo komisije je vabljena predsednica države Nataša Pirc Musar in župan občine Ljubljana Zoran Janković. 

                   

V iniciativi se sklicujejo na 70. člen Ustave, ki določa, da ima vsakdo pravico do čiste pitne vode. Zapisali so, da ima danes Ljubljana eno najboljših pitnih voda v Evropi, ki izhaja iz obsežnega zajetja, količinsko primerljivega z Bohinjskim jezerom, ki leži vzdolž Save od Šmarne gore prek Črnuč v smeri Zaloga. Pretežni del Ljubljane ima tako zagotovljen zdrav vir pitne vode, območje pa je označeno kot področje obrambnega pomena. Čisto vsak kmet, ki ima na tem področju kmetijske površine ali poslopje, mora za to pridobiti soglasje pristojnega ministrstva za obrambo.

To vodno zajetje je sedaj ogroženo, saj se je ljubljanski župan odločil čez to območje speljati kanalizacijo. “Opozarjajo, da ni zagotovil, da bi ob morebitnem potresu, vojaškem napadu z eksplozivnimi sredstvi ali preprosto ob staranju materialov ta kanal ostal nepoškodovan. Izlitje pa bi pomenilo nepopravljivo onesnaženje pitne vode za prestolnico,” so v SDS zapisali v sporočilu za javnost.

Kot navajajo avtorji peticije, imajo v tem trenutku pred sabo tri izjemno velike probleme: grozečo ekološko katastrofo, kršitev zasebne lastnine in zlorabo policije. Kot so zapisali v peticiji, si želijo le to, da ne bi prišlo še do četrtega problema – ogrožanja človekovega življenja. Zato in zaradi kršitev številnih členov Ustave RS Komisijo za peticije, človekove pravice in enake možnosti naprošajo, da obravnava to tematiko.

Člani Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti bodo po razpravi glasovali o šestih konkretnih sklepih, ki jih navajamo spodaj.

  • Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti poziva župana Mestne občine Ljubljana, da takoj zaustavi dela na trasi kanala C0 ter vrne zemljišča v prejšnje stanje na celotni trasi do čistilne naprave Brod.
  • Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti poziva župana Mestne občine Ljubljana, da vrne lastnikom v last in posest zemljišča, ki so jim bila odvzeta s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.
  • Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti poziva pristojne organe, da preverijo, ali Mestna občina Ljubljana pri razlaščanju lastnikov zemljišč ter poseganju v njihovo zasebno lastnino zaradi gradnje kanala C0 razpolaga z ustrezno pravno podlago.
  • Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti poziva župana Mestne občine Ljubljana, da lastnikom povrne škodo, tako materialno kot zdravstveno, ki jo je povzročil z gradnjo škodljivega kanala prek njihovih zemljišč.
  • Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti obsoja ogrožanje ustavne pravice do pitne vode, ki jo z gradnjo kanalizacijskega kanala C0 prek vodnega zajetja, iz katerega se s pitno vodo oskrbuje Ljubljana, povzroča župan Mestne občine Ljubljana.
  • Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti poziva pristojne organe, da ponovno preverijo, ali je Mestna občina Ljubljana za gradnjo kanalizacijskega kanala C0 prek vodnega zajetja pridobila vsa okoljevarstvena dovoljenja.

G. K.

Sorodno

Zadnji prispevki

Vlada se hvali z obnovljivimi viri, v resnici smo odvisni od ruskega plina, ki ga uvozimo iz Avstrije

Slovenija je lani prvič dosegla cilj 25-odstotnega deleža obnovljivih...

Golobova pokojninska reforma: manjše pokojnine in delali bomo dlje

Danes bo potekalo prvo srečanje, kjer bodo socialni partnerji...

Na zdravnike se vrši pritisk, da pri tem morajo sodelovati…

Novomeški škof Andrej Saje se je kot predsednik slovenske...

Dve tretjini Američanov nezadovoljnih z gospodarskim stanjem države

Po anketi, ki jo je naročila medijska hiša CBS,...