Vlada upokojence opeharila za izredno uskladitev pokojnin

Datum:

Vlada je odločila, da bodo pokojnine z novembrom višje za 4,5 odstotka. Sporočili so, da gre za redno uskladitev pokojnin. Pri tem pa so gladko spregledali opozorila ZPIZ, po katerem bi se morale pokojnine letos povečati izredno, in sicer za 4,4 odstotka.

                   

Redna uskladitev pokojnin bi morala biti izračunana šele februarja 2023, poračun se nato izvede s 1. januarjem. Tokrat so to izredno uskladitev kar preskočili.

https://twitter.com/DuanM6/status/1585642322649575426

ZPIZ je vladi sredi septembra sporočil, da so po Zakonu o invalidsko pokojninskem zavarovanju (430. člen ZPIZ-2) izpolnjeni vsi pogoji za izredno uskladitev pokojnin v letu 2022. Svet ZPIZ je vladi tudi predlagal tovrstno povišanje, vendar se na to ni odzvala. Namesto tega smo priča sporočilom o redni uskladitvi, ki bi morala slediti v začetku leta 2023.

Svet zavoda ZPIZ in razlogi za izredno uskladitev
Svet zavoda ZPIZ je na seji 22. septembra sprejel sklep, s katerim je vlado pozval k izvedbi letošnje izredne uskladitve pokojnin, pri čemer naj se upošteva manjkajoči en odstotek uskladitve pri upokojenih do vključno leta 2011.

ZPIZ je svoj predlog utemeljil z naslednjim:
Po podatkih Statističnega urada RS je realna rast bruto družbenega proizvoda (BDP) v preteklem koledarskem letu (2021) znašala 8,2 %, zato je izpolnjen osnovni pogoj za izredno uskladitev pokojnin v letu 2022. Temeljni namen osmega odstavka 430. člena ZPIZ-2 je v tem, da se izredna uskladitev izvede v primeru, ko redna uskladitev kljub pozitivni gospodarski rasti in ostalim pozitivnim makroekonomskim kazalcem ni bila izvedena ali pa je bila v primerjavi z navedenimi ekonomskimi kazalci izvedena v relativno nižji višini.

Namen navedene določbe je namreč v tem, da se varuje dohodkovni položaj upokojencev v situaciji, ko višina redne uskladitve v koledarskem letu ne odraža dejanskih pozitivnih trendov v gospodarstvu v preteklem letu oziroma ko so gibanja cen življenjskih potrebščin izrazito višja od rasti najnižje pokojninske osnove.

Kot rečeno bi redna uskladitev morala slediti šele v začetku leta 2023, ko bi bili znani tudi podatki o izplačanih plačah in rasti življenjskih stroškov (inflacije) v letu 2022, na kar se veže tudi rast pokojnin. Golobova vlada je tako še enkrat opeharila upokojence.

Povedano drugače. Vlada bi morala že pred tedni sprejeti sklep o 4,4-odstotni izredni uskladitvi pokojnin, kar bi veljalo že za oktober. V februarju 2023 bi nato ZPIZ izračunal novo uskladitev pokojnine, takrta bi morala biti izvedena še redna uskladitev s poračunom za januar. Ta bi bila lahko še višja, saj se bodo v oktobru znatno povečale plače v javnem sektorju, inflacija pa je že zdaj okoli 11-odstotna.

Moja Dolenjska

Sorodno

Zadnji prispevki

Kulturni boj je zadnja “deviza” levice

"S tem bi radi na plano potegnili devizo, ki...

Prepoved Airbnb bo stanovanjsko krizo še poglobila

Kot smo že pisali tukaj, je stranka Levica glavni...

Za samopromocijo bi tudi lagal

Kako daleč gre lahko posameznik za pridobivanje "všečkov", slave...

Ali so partizani osamosvojitelji? Malo morgen!

Predsednica države Nataša Pirc Musar je ob dnevu državnosti...