Župan Rojc je očitke o domnevnem podkupovanju ovrgel, objavljamo njegova pojasnila

Datum:

Značilnost slovenskega prostora je tudi ta, da se kriminal največjih razsežnosti mirno prezre – s predpogojem, da akterji seveda pripadajo pravi strani – medtem ko se pripadnikom neprivilegirane strani skuša obesiti afere, ki ne le da niso resnične, pač pa tudi niso vredne omembe. Ena zadnjih tovrstnih “afer” se nanaša na župana Ilirske Bistrice, ki je bil sicer nekoč član stranke SD, potem pa se jim je zameril predvsem zaradi dobrega sodelovanja s stranko SDS. Večkrat je ponovil, da je za svojo občino največ uspel narediti ravno v času vlade Janeza Janše. S tem si je prislužil tako izključitev iz stranke SD kot tudi prijavo na KPK – v kateri mu med drugim očitajo, da je dobil darilo v vrednosti 75 evrov. Župan je očitke odločno zanikal, danes pa objavljamo tudi njegove odgovore oziroma pojasnila.

Pred dnevi smo poročali, da so v Primorskih novicah, ki so v posredni lasti medijskega tajkuna Martina Odlazka, navedli, da je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) zoper ilirskobistriškega župana Emila Rojca prejela prijavo, v kateri mu očitajo sum kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja in prejemanja podkupnine. Županu Rojcu očitajo, da naj bi dobil darilo v vrednosti 75 evrov, kar pa je župan odločno zanikal. Rojc je za naš medij pojasnil, da je ves cirkus nastal, potem ko je nekdo prejel “Poročilo vaške skupnosti” o prejetem in porabljenem denarju v zasebnem vaškem fondu za leto 2021. V poročilu je napačno navedeno, da je bil celotni znesek namenjen za darila (78,5 evra) porabljen za župana. Glede darila je bilo nadzornemu odboru s strani vaščanov pojasnjeno, da so bila iz tega zneska plačana tri darila za različne osebe, kar je tudi razvidno iz postavk na priloženem računu.

“Glede postavke čokoladni pralineji trikrat je jasno, da eni osebi ne podariš treh bonbonjer. Enako velja za bučno olje in salamo,” je izpostavil Rojc in dodal, da iz tega sledi, da njegovo darilo ni bilo vredno več kot 50 evrov. “Poleg tega darilo ni bilo kupljeno iz proračunskega denarja, ampak iz fonda, ki ga formirajo vaščani za svoje potrebe: popravilo lastnega vodovoda, čistilne akcije, popravilo poti, donacije cerkvi, donacije mladini … torej nobene napake,” je še pojasnil župan Ilirske Bistrice.

Vir: Poročilo vaške skupnosti

Nadzorni odbor občine Ilirska Bistrica je v svoji informaciji pristojnemu organu zapisal, da iz prijave izhajajo očitki, da župan Emil Rojc za morebitne investicije v vaseh zahteva določen odstotek denarja, ki mu ga vaščani morajo zagotoviti ob koncu koledarskega leta oziroma ob zaključku določene investicije v posamezni vasi, sicer do izvedbe ne pride. Priložili so tudi zgoraj prikazani dokument, iz katerega naj bi izhajalo, da je bilo za župana predvidenih 75 evrov. Odstopljena prijava vsebuje še očitek, da župan pridobiva dodatni zaslužek tudi z dodeljevanjem posameznih del za lokalno skupnost privatnikom in manjšim izvajalcem. “Vsak od izbranih izvajalcev naj bi moral županu dati določen del sredstev v zameno zagotovitve posla z občino,” so navedli  in dodali, da naj bi župan tudi prejel podkupnino od družbe Petrol, d.d., in sicer pri izgradnji bistriške obvoznice. Dodaten očitek, naveden v prijavi, je ta, da župan daje “na zalogo” v izdelavo projekte za razne investicije v lokalni skupnosti, ki morda ne bodo nikoli realizirani. “Hkrati vas obveščamo, da prijavo v delu, ki se nanaša na sum, da je Emil Rojc od Ruske federacije prejel vredno umetniško delo kot zahvalo občini za skrb ruskega groba v kraju Dleto, obravnavamo na Komisiji v okviru predhodnega preizkusa,” so na koncu še zapisali. Rojc se je na vse naštete očitke odzval z utemeljenimi odgovori, ki jih v nadaljevanju tudi objavljamo. “Izrecno izjavljam, da nobene od očitanih nepravilnosti oziroma očitanih kaznivih dejanja nisem storil,” je že na začetku poudaril župan.

V nadaljevanju Rojčeve odgovore na očitke objavljamo v celoti:

Očitek: Župan Emil Rojc od posameznih vasi zahteva določen odstotek denarja od posamezne investicije, sicer do izvedbe ne pride.

Odgovor: Krajevne skupnosti (KS), ki jih sestavljajo posamezne vasi, se financirajo iz sredstev, ki jih po dogovorjenem ključu na občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica zagotovi občinski svet v proračunu Občine Ilirska Bistrica. Višina sredstev, namenjena investicijam v KS, znaša v povprečju približno 20 tisoč evrov. V okviru dodeljenih sredstev predstavniki KS in posameznih vasi samostojno odločajo o vrsti projekta, izbiri izvajalca in času izvedbe. Občinska uprava Občine Ilirska Bistrica je zgolj posrednik pri plačilu računov izvajalcem opravljenih del in na izvedbo projektov nima nobenega vpliva. Zato ni razloga, da bi me predstavniki vaških skupnosti za izvedbo projektov podkupovali. Glede darila vaške skupnosti Trpčane v vrednosti 75 evrov, kot je navedeno v prijavi KPK, lahko povem, da darila osebno nisem prejel. Res je, da so se predstavniki KS Kuteževo in vaške skupnosti Trpčane v preteklem letu oglasili na sedežu družbe, ki je v lasti moje žene, in ji izročili novoletno darilo z obrazložitvijo, da je namenjeno tudi meni. Darilo je bilo manjše vrednosti. Darilo mi niti ni bilo nikoli izročeno, saj je bilo v osnovi namenjeno soprogi. Soproga mi je povedala, da vrednost darila ni presegala 50 evrov (v njem so bile malenkosti – hrana). Moje mnenje je, da je pri razlagi vrednosti darila prišlo do nesporazuma, zato predlagam, da za pojasnilo vprašate tudi predstavnike vaške skupnosti Trpčane.

Očitek: Župan pridobiva dodatni zaslužek z dodeljevanjem posameznih del za lokalno skupnost privatnikom in manjšim izvajalcem.

Odgovor: Občina Ilirska Bistrica oddaja naročila v skladu z zakonsko določenimi pravili javnega naročanja, ki so striktno regulirana. Sam na končno izbiro izvajalca nimam praktično nobenega vpliva. Zato očitek, za katerega prijavitelj ne podaja nobenega dokaza, zavračam. Na Občini Ilirska Bistrica je bilo v času mojega mandata poleg revizije Računskega sodišča RS izvedenih tudi več drugih kontrol poslovanja Občine Ilirska Bistrica, pri katerih omenjeno kaznivo dejanje ni bilo ugotovljeno.

Očitek: Župan naj bi prejel podkupnino s strani družbe Petrol, d.d. pri izgradnji bistriške obvoznice. Namen podkupnine naj bi bil, da bi obvoznica bila speljana mimo Petrolove bencinske postaje.

Odgovor: Očitek, za katerega prijavitelj ne podaja nobenega dokaza, zavračam.
Pri izgradnji druge faze obvoznice je treba poudariti dejstvo, da je to državna in ne občinska cesta. Torej o vsebini projekta, kar pomeni tudi o poteku ceste, dokončno odloča Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) in ne župan.
Predvideni sta bili dve trasi med Vilharjevo in Šercerjevo cesto, in sicer po tako imenovani »tankovski cesti«, ki se priključuje na Vilharjevo cesto 33c poleg Petrolovega bencinskega servisa, in druga trasa, ki se priključuje na Vilharjevo cesto 33b poleg trgovskega centra Eurospin. Trasa »tankovska cesta« ima pred drugo izbiro dve prednosti:
• pot do obstoječe obvoznice je krajša,
• zemljišče je bilo v občinski lasti.

Iz teh razlogov se je DRSI skupaj z Občino Ilirska Bistrica odločila za traso po »tankovski cesti«. Iz prometne ureditve je razvidno, da morajo vozila, ki prihajajo iz smeri Knežaka in nameravajo nadaljevati pot po obvoznici, zgrajeni v prvi fazi (železni most-Lesonit-Spetič), v vsakem primeru mimo Petrolovega bencinskega servisa, ne glede na to, katera trasa je bila izbrana. Iz navedenega je jasno, da ni razloga, zakaj bi mi družba Petrol d.d. za izbiro trase, ki ni bila izključno v moji pristojnosti, namenila podkupnino.

Očitek: Župan daje »na zalogo« v izdelavo projekte, ki morda ne bodo nikoli realizirani. Od vsakega projekta naj bi prejel podkupnino.

Odgovor: Očitek, za katerega prijavitelj ne podaja nobenega dokaza, zavračam.
Kot predlagatelj proračuna predlagam izvedbo projektov na osnovi naslednjih kriterijev:
– evidentiranih potreb občanov,
– zakonsko opredeljenih nalog občine,
– zagotovljenih prihodkov občine,
– načrtovanih investicijah v državnem proračunu, ki se nanašajo na našo občino in
– predvidenih razpisih pristojnih ministrstev, ki temeljijo na kohezijski politiki Vlade Republike Slovenije.

Vse slovenske občine in tako tudi Občina Ilirska Bistrica izvajamo projekte, ki jih predhodno potrdi občinski svet. Kar pomeni, da nabor projektov oziroma vsebina načrta razvojnih programov ni izključno v moji pristojnosti, ampak smiselnost posamezne investicije presodijo ter dokončno potrdijo ali zavrnejo občinski svetniki. V obdobju 2011–2021, ko opravljam funkcijo župana Občine Ilirska Bistrica, so bili v naši občini izvedeni projekti v skupni vrednosti več kot 180.000.000 evrov. Prilagam vrednost doslej opravljenih projektov po posameznih področjih. “Glede na povedano ne vidim razloga, zakaj tudi ostali načrtovani projekti ne bi bili izvedeni,” je na koncu še poudaril župan Emil Rojc.

Sara Bertoncelj

Sorodno

Zadnji prispevki

So latvijski Muzej okupacije poškodovali ruski agenti?

"V noči na 28. februar je neznanec odvrgel molotovko...

Gre Svoboda po poti SD? Leto je končala z 868 tisočaki minusa in upadanjem članstva

Gibanje Svoboda v finančnem smislu postaja vse bolj podobno...

SDS: Vlada naj uskladi pokojnine, ker je upokojence spet prikrajšala

"Po skoraj dveh letih vladanja Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov...