Neučinkovito in negospodarno: Računsko sodišče razkrilo katastrofalno poslovanje slabe banke – a številni deli so cenzurirani!

Foto: iStock/STA

Z negativnim mnenjem je računsko sodišče ocenilo pravilnost poslovanja slabe banke (DUTB) v letih 2014 in 2015, smotrnost reševanja bank pa je bila po mnenju revizorjev takšna: neučinkovito in negospodarno. Z DUTB sta vladi Alenke Bratušek in pozneje Mira Cerarja reševali bančni sistem, slaba banka je dobila sploh najslabšo možno oceno, ki jo lahko dodeli računsko sodišče.

Računsko sodišče v treh mesecih zahteva tudi odzivno poročilo, kar pomeni, da ugotovljene nepravilnosti še niso odpravljene. V revizorskem poročilu so številni deli cenzurirani, to se zgodi na zahtevo revidiranca. Nekoliko smešno je, ker je slaba banka zahtevala, da je treba prikriti celo njihove odgovore na precej splošne očitke. Denimo tako:

Vir: spletnicasopis.eu

Reševali tudi banko, ki je posodila za kampanjo premierki
Pri prevzemu slabih terjatev bank je slaba banka glede na odločitve Evropske komisije in vlade prevzela za 130,4 milijona evrov manj tveganih postavk in dela tveganih postavk ni v celoti prevzela, o tem pa ni obvestila vlade, ministrstva za finance ali medresorske komisije. Slaba banka je s prevzemom slabih terjatev pomagala štirim bankam: NLB, NKBM (po 18. decembru 2013), od katerih je prevzela milijardo terjatev, in Abanki Vipa in Banki Celje (13. in 14. oktobra 2014), od katerih je prevzela 562,4 milijona evrov slabih terjatev. Pogodbo o  odplačnem odstopu je leta 2014 sklenila tudi s Factor Banko in Probanko.

Postopki reševanja vseh teh bank so se začeli v času vlade Alenke Bratušek, nadaljevala jih je vlada Mira Cerarja. Abanka, vodil jo je nekdanji poslanec LDS Jože Lenič,  je novi stranki nekdanje premierke pred štirimi leti s posojilom – kot sem opozoril v Spletnem časopisu – omogočila poplačilo vseh stroškov volilne kampanje.  Grafično je računsko sodišče nepopolno prevzemanje terjatev prikazalo tako:

Vir: spletnicasopis.eu

Revizorji so ugotovili: DUTB z bankami ni v zadostni meri opredelila stroškov financiranja in upravljanja prevzetih tveganih postavk ter je nase prevzela stroške za upravljanje prevzetega premoženja v vrednosti 1,1 milijona evrov, ki bi jih morale nositi banke. Naročila je izvedbo skrbnih pravnih pregledov prevzetega premoženja, čeprav je bila seznanjena glede njihove nekakovostne izvedbe in neustreznosti predpisov, in tako negospodarno porabila 327,4 tisoč evrov. DUTB za postopke upravljanja prevzetega premoženja ni sprejela vseh potrebnih internih aktov, zato je odločanje potekalo nesistematično, odločitve odborov niso bile vedno sprejete učinkovito, pregledno in sledljivo ter na ustreznih podlagah, odbori niso sprejeli potrebnih odločitev ali so jih sprejemali na neustrezni ravni. Upravni odbor ni v vseh primerih zagotovil preglednosti in sledljivosti svojega delovanja, za vse odločitve ni pridobil točnih in popolnih informacij. DUTB ni vzpostavila notranjih kontrol pri prodaji premoženja in upravni odbor do februarja 2015 ni potrdil odločitev odborov o razpolaganju s premoženjem. DUTB ni vzpostavila postopkov, ki bi preprečevali, da bi lahko kreditorji, katerih terjatve so bile prenesene na DUTB, odkupili nazaj terjatve z diskontom.

Je kaj, kar ni bilo narobe?
Za večje posle ni pridobila mnenja o skladnosti s predpisi in v internih aktih ni opredelila postopka interne preiskave nepravilnosti zaradi sumov kaznivih dejanj. Prodajo paketa terjatev do štirih družb je DUTB vodila nepregledno, ni vnaprej opredelila osnovnih elementov prodajnega postopka in ponudnikom ni dala popolnih informacij. DUTB ni zagotovila najvišje možne konkurence med ponudniki in jih ni enakopravno obravnavala, z načinom vodenja postopka prodaje je vplivala na doseženo prodajno ceno ter ni zagotovila, da kupec terjatev ne bi mogel prodati naprej tretjim osebam ali da bi jih dolžniki odkupili nazaj. Odločitev o prodaji delnic gospodarske družbe ni bila pravočasno sprejeta na ustreznem odboru, DUTB pa je brez preveritve utemeljenosti gospodarski družbi povrnila stroške predhodnih postopkov. Nepremičnine je od gospodarske družbe prevzela brez ustreznih podlag in jih je dala v najem brez javne objave in zbiranja konkurenčnih ponudb. V izogib zakonskim omejitvam je za izvedbo projekta v zvezi s hotelirsko dejavnostjo ustanovila dve hčerinski družbi prek odvetniške družbe, vendar se z njo ni ustrezno dogovorila glede vsebine storitev.

Za pol milijona preveč za plače vodilnih
DUTB ni ustrezno uredila izračuna kazalnikov poslovanja. Upravni odbor do decembra 2014 ni spremljal uspešnosti doseganja cilja, da naj bi DUTB vsako leto odprodala vsaj 10 odstotkov ocenjene vrednosti premoženja. DUTB je v letu 2014 brez razpisa imenovala glavnega izvršnega direktorja in vršilca dolžnosti glavnega izvršnega direktorja in ni ravnala pregledno pri imenovanju štirih izvršnih direktorjev in pri razrešitvi enega izvršnega direktorja.  V internih aktih ni jasno določila vrste tekočih poslov, o katerih odločajo izvršni direktorji. Prejemke izvršnih direktorjev je določila nesorazmerno in brez vnaprej določenih kriterijev. Brez podlage v politiki prejemkov ali sklenjeni pogodbi je izplačala izvršnim direktorjem za 499 tisoč evrov in neizvršnim direktorjem za 16 tisoč evrov sredstev. DUTB je s člani upravnega odbora sklenila sporazume in na tej podlagi namesto njih plačala globe in sodne takse. Upravni odbor ni odobril aneksov k pogodbam o zaposlitvi z izvršnimi direktorji. Prvi interni akt za ureditev postopkov zaposlovanja je DUTB sprejela septembra 2014, čeprav je do takrat zaposlila že 69 delavcev. V letu 2014 je zaposlila več delavcev brez objave prostih delovnih mest in sklenila pogodbe z nekaterimi delavci, ki niso izpolnjevali pogojev. V več primerih je nesorazmerno in neenotno določala plačo in v internih aktih ni uredila postopkov in notranjih kontrol. Na neustreznih podlagah je izplačala različne dodatke k plačam zaposlenim v skupnem znesku 130 tisoč evrov.

V skupnem znesku 1 milijon evrov je naročila storitve brez ustreznih postopkov javnega naročanja. Z več izvajalci storitev je sklenila pogodbe po začetku izvajanja del in plačala račune brez popolnih specifikacij in kljub nekakovostnim storitvam. DUTB ni vodila popolnih evidenc sklenjenih pogodb in v več primerih ni zagotovila nadzora nad izvajanjem pogodb. DUTB ni spremljala stroškov upravljanja premoženja posameznega dolžnika in tudi ne stroškovne učinkovitosti posameznega posla.

DUTB ni imela veljavne naložbene politike, ni uredila upravljanja sredstev likvidnostnega sklada in ni določila smernic upravljanja likvidnosti. Upravni odbor v prvi polovici leta 2014 ni spremljal likvidnosti in v letu 2015 ni podal soglasja k naložbam iz prostih denarnih sredstev v skupni vrednosti 30 milijonov evrov. DUTB ni določila kriterijev izbora naložb iz prostih denarnih sredstev in poročanja o naložbah upravnemu odboru in ni omejila odgovornosti finančnega direktorja pri odločanju o naložbah prostih denarnih sredstev. Upravni odbor ni pravočasno potrdil petletnih poslovno-finančnih načrtov.

Računsko sodišče je od DUTB zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo nesmotrnosti, in podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Peter Jančič / spletnicasopis.eu

 

 • totex39

  Kako lepo bi bilo prebrati članek, da pri nas ni kradljivcev, ampak očitno tega ne bomo dočakali, kajti vsi, ki so na položajih ali imajo možnost se mamljivega denarja ne bodo odrekli.
  Pri nas pa se dobro ve, da vse raziskujejo z velikim pompom, ampak od tega je pol bore malo narejenega. S tem lahko samo sklepamo, da so vsi med sabo povezani.

  • Zgornji

   JA, ŽAL , ŽALOSTNO , DA SE JE TOLIKO PREVEČ POKVAREJNCEV PRIGREBLO NA VODILNE POLOŽAJE , KER JIH POTEM ŠE POHLEP PREMAMI V ŠE HUJŠE ZLOBNE ZLORABE, PREVARE, KRAJE, … ŽAAAL !!! ! !!! AMPAK, BEDEN NAROD SI PA RAJE ZATISNE OČI , KOT PA DA BI POGLEDAL RESNICI V OČI … !!! ! !!!

 • if

  DUTB je sistem, iz katerega je oblast Cerarja izgnala tujo kvaliteto.

  Izgnani Lars Nyberg o izgonu tuje kvalitete
  “Če hočete preprečiti slabe poslovne prakse, najemate sposobne neodvisne ljudi iz Slovenije in tujine. O tem morajo odločati uprave podjetij, ne Slovenski državni holding (SDH, ki je hkrati lastnik). Če SDH-ju odločitve ne ustrezajo, jih lahko odpusti..
  Dejstvo je, da veliko slovenskih podjetij vodijo zelo sposobni Slovenci in tujci. V državnih podjetjih nočejo najemati tujcev. Začeti morate z NLB-jem, največjo
  banko. Mora imeti popolnoma neodvisno upravo, v kateri bi morajo biti tujci. NLB mora biti privatizirana.”

  https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/taksna-odlocitev-vlade-bo-spodbujala-korupcijo-v-drzavnih-podjetjih/386743

 • Hun

  Cmerarja ze linca rezim, ker nakazuje koalicijo z Jajotom

 • stajerc5

  Ko so se resili Svedov (pa ne kosovskih), so sele zaceli krasti! A se kdo verjame, da so morali iti zaradi previsokih plac, ahahahahhhhaaaa….???

 • Olga2345

  So pa dolgo rabili…leta 2014 in 2015….

  • Bemu

   Bolj važno je, da je Računsko sodišče PRAVILNO in POŠTENO OPRAVILO REVIZIJO !!!

   Zdaj lahko vidimo, KAJ DRUŽI REVIDIRANCE !!!

 • Bemu

  ZAHTEVAMO,

  da oba revidiranca (SMC in AB), NUJNO oddata Računskemu sodišču ODZIVNO POROČILO –

  preden sklepata nadaljnje dogovore o VSTOPU v NOVO VLADO !!!

 • xtc

  AB in Cerar?
  Ta dva bi morala že davno izginiti za rešetke škodljivca.

  • Zgornji

   AAAMEEENNNNNNN !!! ! !!!

 • Franc Šink

  Konji brez ročajev in šivilje se ne razumejo na banke.

 • Zorro Maščevalec

  Vodilni prasci v DUTB si delijo lepe denarce, medtem ko delavci in nekateri upokojenci komaj živijo. Ampak ne bodo dolgo!

 • montyamp

  Dokler Slovenci ne bomo sfukali tega udbovskega gnezda , se nam slabo piše .
  Islandci so vzeli stvari v svoje roke .
  http://www.sinteza.co/resitev-krize-po-islandsko

 • Zgornji

  SAAAAAAAMI PARAZITIIIIIIIIII !!! ! !!! SAAAMI POKVARJENI ZLOBNI IZKORIŠČEVALSKI ZAJEDALSKI ZAŽIRALSKI POKVARNCI V ČLOVEŠKIH PREOBLEKAH , ZNOTRAJ PO DUŠI PA SAAAME HIJENE !!! ! !!!

 • Slovenski štor

  Dokler bo v Sloveniji volilno telo takšno kot je in se bo volilo tako kot se je na zadnjih predčasnih volitvah,niso možne spremembe oz. bo Slovenija v govnu.Volilno telo pa se lahko spremeni v treh ali štirih generacijah.Prej zelo težko.Situacija bi bila malo boljša,če bi imeli večinski volilni sistem.Do spremembe ne bo prišlo,ker to ni v interesu malih in levih strank.V obstoječem sistemu lahko mali “pujcki” dobro dostopajo do “korita”.In to je bistvo,ne demokracija.Posledice so SDH,DUTB,paradržavne organizacije,nevladne organizacije in vse druge,ki se napajajo na državnih “jaslih”.Dva največja in najhujša “vampirja” sta SDH in DUTB.Ne le zadnja odkritja,že izgon nordijcev iz DUTB je bil jasen znak,kaj se namerava delati.In se je zgodilo.In se bo še naprej.Tisti,ki so v SDH in DUTB niso glavne “ribe”(so pa “požrešne”,”grizejo” in “pojejo” vse;spominjajo me na “piranhe”),glavne so v ozadju.Ti odločajo.Ti ne bodo dovolili sprememb.Tisti,ki pravijo,da ima mafija državo,imajo prav.Državljani veliko plačujemo in še več bomo.Zakaj ?,ker ne bo sprememb!Dokaz ni le SDH,DUTB,marveč tudi prodaja NLB.Nasprotniki (“mafija” plus zavedeni) zatrjujejo,da Slovenija potrebuje sistemsko banko za svoje gospodarstvo in ljudstvo.Noro.Po številu prebivalcev je Slovenija malo večja od Munchena,površinsko je Slovenija samo enkrat večja od Koroške(Avstrija)…in kaj že potrebujejo?Sistemsko banko!Zakaj že?Ne za gospodarstvo in ne za ljudstvo,ampak za razne “sesalce”,za “mafijo”,za neformalna in formalna omrežja,za….samo za tisto ne za kar naj bi banka obstajala(no, nekaj malega dobijo “razlogi” za obstoj banke).Za nas je bolj pomembna čim bolj trdna povezava z Nemčijo,Avstrijo in Višegrajsko skupino.Pomebne so gospodarske in vse druge povezave.Seveda,to pa ni dobro za “sesalce”.Zato bo vedno odpor proti vzpostavitvi reda,nadzora,preglednosti,jasnosti,odgovornosti,jasni sociali(to ni socializem!),vitki državi,pravemu javnemu sektorju,čim manjšim davkom,privatni inciativi……Še dolgo bomo čakali…Zato so vse generacije od leta 1945 do danes zgubljene,skupaj s tistimi,ki so nosili osvoboditev Slovenije(v letu 1991) in zgubile se bodo vsaj še tri do štiri generacije,preden se bo kaj spremenilo.Če pa vmes udarijo migracije,potem nam ostane še samo molitev in Bog.Obup!Ko poslušam Tonina in Novakovo(NSI) se mi bo še do konca zrolalo….a ta dva in vsi ostali iz NSI nič ne berejo o Kocbeku,kaj se mu je zgodilo…kdor ne pozna zgodovine,jo ponovi…

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!