Dvignila se je minimalna plača in najnižja urna postavka za študentsko delo

Datum:

V Uradnem listu je bila objavljena nova višina minimalne plače, ki od 1. januarja 2022 znaša 1.074,43 eurov bruto in se je zvišala za 50,19 evra. V kratkem bo v Uradnem listu objavljena tudi odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki je vezana na višino minimalne plače. Najnižja bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del dijakov in študentov bo tako po dnevu objave znašala 6,17 eurov in se je zvišala za 28 centov.

Minister Janez Cigler Kralj je minimalno plačo lansko leto zvišal na 1.024,24 eurov, za letošnje leto je predlagal dodaten 4,9-odstotni dvig, kar znaša 1.074,43 eurov bruto, pri čemer je upošteval tako razmere pri zaposlovanju kakor na splošno v družbi.

Kot je poudaril Cigler Kralj po posvetu s socialnimi partnerji, je ”iskal kompromis, ki bi zadovoljil vse partnerje’‘, pri svoji odločitvi pa je upošteval negotovost tako na trgu dela kot v gospodarstvu, ki jo še naprej povzročajo novi sevi covida-19, hkrati pa se je oprl na razmeroma ugodne makroekonomske napovedi v prihodnjih letih. Kot je dodal, ”verjame, da je predlagana rešitev skupaj s skorajšnjo davčno razbremenitvijo ustrezna”.

Foto: Polona Avanzo

Minister tudi meni, da si višje plače zaslužijo vsi, ki delajo, in ob tem še pozval k čim prejšnjemu sprejetju predlagane dohodninske zakonodaje, kar bo vodilo do višjih neto zneskov vseh delavcev. ”Tudi ta je korak naprej pri blaženju posledic epidemije, ki je bila za marsikoga hud udarec,” je zaključil. Trenutno ima sicer sedem od 21 držav v EU, ki imajo zakonsko določeno minimalno plačo, višjo plačo od Slovenije.

Področje minimalne plače ureja zakon o minimalni plači, ki določa pravico do minimalne plače ter način njenega določanja in objave. Skladno z zakonom o minimalni plači odločitev o uskladitvi zneska minimalne plače določi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji.

Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače.

Višja tudi urna postavka za študentsko delo
Osnovna minimalna urna postavka za začasno in občasno delo dijakov in študentov je v skladu z zakonom za uravnoteženje javnih financ iz leta 2012 določena z zneskom minimalne plače, preračunanim na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas.

Foto: Pixabay

Ker se je minimalna plača s 1. januarjem zvišala za 4,9 odstotka na 1074,43 evra bruto, so tako v skladu z zakonom na ministrstvu izračunali tudi nov znesek minimalne bruto urne postavke za delo dijakov in študentov. Najnižja bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del dijakov in študentov bo tako po dnevu objave v Uradnem listu Republike Slovenije znašala 6,17 eurov,  kar je 28 centov na uro več, kot je to veljalo do sedaj.

Dijakom in študentom se od 1. februarja 2015 obračunava prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od plačila za opravljeno delo v višini 15,5 odstotka. Medtem ko študentje opravljalo delo, jim v tem primeru teče zavarovalna doba. Vse preostale prispevke pa morajo študentom plačevati delodajalci.

Sara Rančigaj

Sorodno

Zadnji prispevki

Razgledno ploščad na Svetem Vidu uradno predali v namen

Priljubljena pohodniška točka je od letos bogatejša za novo...

Bo policija ustavila nasilneža na Možino preden bo prepozno?

"A kdo pozna tega tipa? Prejle se je drl...

Član Ruparjevega društva, Suad Muslimović, deležen groženj s strani skrajnih levičarjev

Četrtkova novinarska konferenca društva 1. oktober se je začela...

Nočna zapora Dunajske ceste

Zaradi dostave konstrukcije viadukta bo danes in v nedeljo...